Ordonanța Militară nr. 4/2020 – Considerații generale

În data de 29 martie 2020, Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordonanța Militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, care introduce sau modifică anumite măsuri în diferite domenii. Pe scurt, cele mai importante modificări privesc:

Plafonarea prețurilor utilităților: Începând cu data de 29 martie 2020, preţurile la energie electrică şi termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate şi carburanţi se plafonează și nu pot fi majorate peste nivelul prețurilor practicate la data de 29 martie 2020. Cu toate acestea, prețurile celor de mai sus pot fi doar diminuate în funcție de ofertă și cerere.

Clarificare privind restricțiile de circulație în grup a persoanelor: Este introdusă o clarificare cu privire la acest aspect a prevederilor Ordonanței Militare nr. 2/2020. Astfel, interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței într-un grup de mai mult de 3 persoane care nu locuiesc împreună se aplică exclusiv circulaţiei pietonale.

Organizarea programelor de cumpărături raportat la unele măsuri privind populația mai vulnerabilă: Începând cu data de 30 martie 2020, operatorii economici care comercializează alimente şi produse de strictă necesitate şi care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile dispuse prin ordonanţe militare, îşi vor organiza programul de lucru pentru a facilita şi a asigura, în intervalul orar 11:00-13:00, accesul prioritar pentru persoanele de peste 65 de ani, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

Izolare preventivă pentru personalul esențial în anumite sectoare: Începând cu data de 31 martie 2020, sunt instituite măsuri preventive de izolare privind personalul esențial pentru buna funcționare

 • (i) a producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale
 • (ii) a activităţilor de întreţinere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, precum şi
 • (iii) a celorlalte activităţi de aprovizionare, respectiv extracţie, producţie şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcţionării corespunzătoare a sistemului energetic național, în concordanţă cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităţilor de bază în cazul instituirii stării de urgenţă.

Măsurile de izolare preventivă vor fi în vigoare pentru o perioadă stabilită de angajator și trebuie asigurate la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior.

Refuzul de către personal a izolării preventive atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Alte măsuri privesc:

 • măsuri de carantină sau de izolare sunt impuse conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, piloţilor de aeronave şi personalului navigant.
 • noi sancțiuni pentru persoanele care părăsesc carantina fără acordul autorităților competente sau pentru persoanele care încalcă condițiile de izolare la domiciliu (inclusiv că aceste persoane sunt obligate să reia perioada de 14 zile de carantină, respectiv să intre într-o astfel de perioadă).
 • montarea de dispozitive cu soluţii dezinfectante la intrările blocurilor de locuinţe.
 • asigurarea de spaţii destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar.
 • acoperirea mass-media gratuită a alertelor de sănătate și a comunicărilor de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.
 • autorizarea unor centre de cercetare pentru aprobarea/autorizarea materialelor și dispozitivelor necesare pentru prevenirea, combaterea și tratarea infecției cu virusul SARS-CoV-2.
 • transportul maritim și pe căile navigabile interioare va avea loc fără restricții, dar respectând toate măsurile de prevenire aferente COVID-19.

 

Sursa: BONDOC ȘI ASOCIAȚII

Apelul Clubului la solidaritate între producătorii autohtoni și rețelele naționale de retail

Epidemia de COVID-19 are un impact economic negativ puternic, fiind necesară acțiunea rapidă și constructivă a tuturor actorilor guvernamentali, economici și sociali pentru a limita efectele imediate și pe termen lung ale acestei crize.

Apreciem că gestionarea riscurilor economice necesită și reconsiderarea parteneriatelor între autoritățile naționale și actorii economici, între producătorii agro-alimentari autohtoni și principalele rețele naționale de retail, trecându-le în categoria strategică de importanță națională.

Situațiile de risc major pentru viitorul producătorilor agro-alimentari autohtoni, implicit în ceea ce privește siguranța alimentară a cetățenilor, sunt legate în prezent de:

 • suspendarea temporară a achizițiilor de produse agro-alimentare de către rețeaua HORECA;
 • închiderea unor magazine (rețele) de produse tradiționale;
 • tendința de scădere a consumului populației, cu privire la o serie întreagă de tipuri de produse;
 • măsurile de izolare și restricțiile de circulație;
 • sentimentul de insecuritate al populației privind viitorul ei, atât fizic, cât și economic.

Toate acestea impactează direct, puternic, imediat, cu efect evident pe termen lung, producătorii și procesatorii agro-alimentari autohtoni, indiferent de mărimea lor sau de gradul de organizare antreprenorială.

Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Perfomantă consideră absolut necesară responsabilitatea și solidaritatea rețelelor naționale de retail pentru reconsiderarea și consolidarea parteneriatului cu producătorii autohtoni, în primul rând prin asigurarea accesului prioritar și rapid la raft a produselor agro-alimentare furnizate de aceștia.

Lanțul agro-alimentar scurt devine o prioritate, cu efecte importante economice și de securitate alimentară.

În prezent, fiecare stat european acționează ferm, în interes național, pentru sprijinirea producătorilor și procesatorilor agro-alimentari autohtoni, atât pentru buna desfășurare a activităților curente, cât și pentru a rezista pe piață după încheierea acestei epidemii.

În această situație de urgență, ținând cont de efectele negative anticipate pe termen mediu-lung asupra operatorilor economici din agricultură (ferme vegetale, zootehnice, procesatori agro-alimentari), asigurarea securității alimentare a populației și susținerea producătorilor autohtoni trebuie să fie o decizie de responsabilitate strategică asumată și de marile rețele naționale de retail, în ceea ce privește stabilitatea economică și socială a țării.

În sensul celor menționate, Clubul Fermierilor Români a transmis scrisori adresate prim-ministrului Ludovic Orban, ministrului agriculturii Nechita-Adrian Oros si președintelui comisiei de agricultură de la Camera Deputaților Alexandru Stănescu prin care adresează rugămintea de a solicita în cadrul mecanismelor de comunicare și consultare guvernamentală cu principalele rețele naționale de retail:

 • abordarea echilibrată și solidară a acestora față de furnizorii autohtoni de produse agro-alimentare;
 • planurile de măsuri concrete elaborate de aceste rețele, în atingerea obiectivului menționat.

Clubul Fermierilor Români își exprimă încrederea că măsurile luate deja de către unele dintre principalele rețele naționale de retail, în întâmpinarea eforturilor furnizorilor autohtoni, reprezintă un standard de referință și responsabilitate strategică asumată.

Avem convingerea fermă că parteneriatul întărit producător-retailer poate deveni fundația  de pe care să se relanseze economic agricultura și industria agro-alimentară, în beneficiul cetățenilor și protejarea siguranței alimentare și naționale a României.

2020 03 27 Scrisoare Clubul Fermierilor Romani_MADR