Adresă Club amenajamente pastorale

Clubul Fermierilor Români urmărește modul de implementare a cadrului legislativ din sectorul agricol românesc și își dorește un dialog constant cu instituțiile din România pentru a identifica soluții care vin în sprijinul fermierilor români.

Urmare a sesizărilor primite de la membrii Clubului, am constatat că din suprafața totală de 4.530.288 hectare pajiști, existentă la data de 1 ianuarie 2007 și notificată Comisiei Europene, până în prezent au fost realizate 2.023 de proiecte de amenajamente pastorale cu o suprafață de 2.260.803 hectare și sunt în curs de elaborare 552 de proiecte cu o suprafață de 961.419 hectare, conform Notei de fundamentare a OUG nr. 78/2019 prin care s-a prelungit termenul de realizare a acestor amenajamente pastorale. Suprafața de pajiști rămasă pentru întocmirea amenajamentelor pastorale în anul 2020 este de 1.308.076 hectare, ceea ce reprezintă 28,8% din suprafața totală de pajiști.

Conform art. 6 (2) din OUG 34/2019 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, ”Consiliile locale au obligația să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză”.

Potrivit aceluiași text de lege, Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricultură sau de către specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov. Specialiștii cu atribuții pentru întocmirea amenajamentelor pastorale se vor constitui în grup de lucru prin ordin al prefectului. Nominalizarea membrilor grupului de lucru se face prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, și a primarului.

În conformitate cu prevederile art. 10 (1) din OUG 34/2013 ”În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2021 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral”.

Întrucât pentru o suprafață importantă de pajiști nu s-au realizat până la această dată amenajamentele pastorale și sunt fermieri care nu vor putea primi subvențiile care li se cuvin pentru că primăriile nu au făcut amenajamentele pastorale, considerăm că este necesară o modificare a actului normativ, prin introducerea posibilității ca și persoanele fizice/juridice private proprietare ale pajiștilor să elaboreze, împreună cu specialiștii în domeniu, documentațiile pentru amenajamentele pastorale și să aibă posibilitatea să se ocupe direct de aceste lucrări, cu firmele autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Această modificare a actului normativ ar contribui la îndeplinirea obligației legale de a realiza amenajamentele pastorale până la sfârșitul anului 2020 și, astfel, fermierii vor putea să-și încaseze subvențiile care li se cuvin, fără a fi penalizați pentru nerealizarea lucrărilor de amenajamente pastorale pentru care sunt responsabile Primăriile, prin Direcțiile Agricole.

Ne exprimăm deplina disponibilitate de a pune la dispoziția Comisiei pentru Agricultură expertiza Clubului în vederea rezolvării acestei probleme de modificare act normativ, care comportă o soluție urgentă în raport cu interesele fermierilor din România.

Scrisoarea adresată Președintelui COMAGRI a Camerei Deputaților poate fi consultată în format pdf aici.

Parlamentul European împotriva acordului privind CFM

Parlamentul European (PE) este pregătit să respingă bugetul pe termen lung al UE, până când se va ajunge la un acord satisfăcător în viitoarele negocieri între PE și Consiliu, au declarat europarlamentarii în ședința extraordinară a sesiunii plenare de la Bruxelles (iulie 24).

În urma unei dezbateri cu președinții Charles Michel (Consiliul European) și Ursula von der Leyen (Comisie), eurodeputații au confirmat că acceptă acordul politic al Consiliului privind Cadrul Financiar Multianual (2021-2027), dar nu pot accepta să li se impună ca un lucru deja stabilit, care nu ține cont de recomandările forului european.

Mandatul negocierilor cu Consiliul pentru îmbunătățirea perspectivelor financiare pe termen lung a fost adoptat de o mare majoritate a eurodeputaților. Votând printr-o rezoluție cu privire la concluziile Consiliului European (17-21 iulie), adoptat cu 465 de voturi pentru, 150 contra și, cu 67 de abțineri, Camera a spus că acordul bugetar este un „pas pozitiv pentru redresarea pe termen scurt”, dar a descris reducerile din programele-pilot pentru protecția climei, tranziția digitală, sănătate, tineret, cultură, cercetare sau gestionarea frontierelor drept „inacceptabile”. Reducerile propuse pentru programele orientate spre viitor vor „submina bazele unei redresări durabile și rezistente”.

De asemenea, Parlamentul solicită un mecanism clar care leagă finanțarea UE de respectarea statului de drept, în timp ce insistă asupra supravegherii democratice a Instrumentului de recuperare al UE în interesul responsabilității, precum și al angajamentelor obligatorii pentru „resursele proprii”. Pachetul de stimulare este o „mișcare istorică”, dar prioritățile UE pe termen lung, cum ar fi Green Deal și Agenda Digitală, sunt puse în pericol, spun europarlamentarii.

În Rezoluția de 6 pagini care servește ca mandat pentru viitoarele negocieri cu privire la viitoare programare financiară și pachetul de recuperare a UE, europarlamentarii deplâng „reducerile masive ale componentei de finanțare” și solicită o implicare democratică deplină a Parlamentului în instrumentul de recuperare, care „nu acordă un rol formal membrilor aleși ai Parlamentului European”.

Ei „regretă cu tărie” că Consiliul a slăbit semnificativ eforturile Comisiei și ale Parlamentului de a susține statul de drept, drepturile fundamentale și democrația.

CFM nu va primi acordul PE fără un acord privind reforma sistemului de resurse proprii

Aceștia reiterează că Parlamentul nu își va da consimțământul pentru CFM fără un acord privind reforma sistemului de resurse proprii al UE, inclusiv introducerea „unui coș cu resurse proprii noi” până la sfârșitul perioadei 2021-2027, care este necesară pentru a „acoperi, cel puțin, costurile aferente planului de recuperare”.

Deputații solicită, de asemenea, ca revizuirea la jumătatea termenului să fie obligatorie din punct de vedere juridic, până la sfârșitul anului 2024 și subliniază că această revizuire trebuie să includă plafoanele pentru perioada 2025-2027, introducerea de resurse proprii suplimentare și punerea în aplicare a țintelor pentru climă și biodiversitate

Co-legislatorii trebuie să încheie un acord bugetar, de preferință cel târziu până la sfârșitul lunii octombrie, pentru un început bun al programelor UE din 2021. Dacă noul CFM nu este adoptat la timp, eurodeputații reamintesc că articolul 312 alineatul (4) din tratat prevede extinderea temporară a plafonului din ultimul an al perioadei actuale de programare financiară (2020) și că acest lucru ar fi pe deplin compatibil cu planul de recuperare și adoptarea de noi programe CFM.

Textul adoptat de Parlamentul European poate fi consultat aici:  https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html

Reacțiile fermierilor europeni la CFM

 

Bugetul „arată o ambiție limitată” pe plan agricol, CEJA

Consiliul European al Tinerilor Agricultori (CEJA) a salutat acordul încheiat înainte de zorii zilei  de 21 iulie cu privire la cadrul financiar multianual (CFM) și instrumentul de recuperare al UE pentru următoarea generație. Ei spun că acordul „oferă certitudine pentru continuitatea programelor UE și capacitatea de recuperare de a aborda efectele COVID-19”, dar, de asemenea, „arată ambiție limitată pe frontul agricol”.

O astfel de ambiție limitată „riscă să submineze capacitatea tinerilor fermieri de a investi în viitorul lor și în viitorul sectorului lor, lucru esențial pentru îndeplinirea obiectivelor UE”. Ele indică reduceri ale PAC în comparație cu perioada de programare 2014-2020, în timp ce dezvoltarea rurală a fost redusă la 7,5 miliarde EUR (față de 15 miliarde EUR în propunerea inițială a fondului UE pentru noua generație a Comisiei).

Organizația de lobby a tinerilor fermieri se referă, de asemenea, la „scăderea severă a alocării financiare la bugetul de redresare Horizon Europe și Fondul pentru Tranziție Justă, două instrumente care sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor Green Deal. Comentând în această săptămână, președintele CEJA, Jannes Maes, a declarat că:

„Liderii UE trebuie să reflecte asupra discrepanțelor din ambițiile lor. Curajul politic ar trebui să se concentreze pe conturarea și finanțarea unei căi de investiții, inovație și recunoaștere pentru a atinge ambițiile sale. Ca tineri fermieri, nu vrem să renunțăm la ambiția noastră de a construi un sector agricol mai rezistent. Acum așteptăm să vedem că totul este pus în funcțiune pentru a maximiza capacitatea din zonele rurale și sectorul agricol pentru a accesa fluxuri bugetare suplimentare.”
Jannes Maes
Președinte CEJA

 

Alocare de fonduri pentru relansarea economiei, Copa-Cogeca

Cel mai mare lobby al fermei din UE, Copa-Cogeca, recunoaște eforturile politice făcute de șefii și guvernul european în această săptămână pentru a ajunge la un acord politic cu privire la bugetul Uniunii. Într-o declarație comună emisă pe Twitter (21 iulie), președinții Joachim Rukwied (COPA) și Ramón Armengol (COGECA) spun că acordul „subliniază importanța sectorului agricol și rolul său cheie în asigurarea securității alimentare și în păstrarea zonelor rurale vibrante”. Aceștia solicită „desfășurarea rapidă a fondurilor convenite pentru a ajuta la redresarea economiei europene, în toate sectoarele și a investi în metode de producție mai durabile”.

 

Mai multe provocări cu mai puțini bani, Farm Europe:

Think tank-ul Farm Europe a spus că fermierii vor trebui să „întâmpine mai multe provocări cu mai puține cheltuieli” în următoarea perioadă de programare (2021-2027).

Într-o declarație emisă la Bruxelles reprezentanții Farm Europe au spus că bugetul PAC rămâne în mare măsură stabil față de perioada anterioară (2014-2020), dacă este exprimat în prețurile curente și presupune o rată a inflației de 2% în perioada respectivă.

Dacă este exprimată în 2018 prețuri constante, Farm Europe spune că este în scădere cu 39 de miliarde de euro (-10,2%) – puțin mai mult decât un an întreg de sprijin pentru primul pilon. Puțin mai puțin de jumătate din această reducere poate fi legată de costul Brexit pentru PAC, Farm Europe rezumând că „inclusiv în planul de recuperare, fermierilor europeni li se cere să finanțeze aproximativ 20 de miliarde de euro din alte politici europene”.

 

 

EEB salută pachetul de stimulare, cu o avertizare

Biroul European de Mediu (EEB) a salutat „pachetul de stimulare atât de necesar”, dar a avertizat că „trebuie făcut mai mult pentru a elimina dependența Europei de combustibilii fosili, pentru a reforma agricultura și pentru a trece dincolo de creșterea economică”.

Grupul de mediu a declarat că un acord privind bugetul pe termen lung în valoare de 1 trilion de euro „marchează un moment istoric pentru solidaritatea inter-europeană”. Într-o declarație publicată pe 22 iulie, EEB și-a exprimat satisfacția că liderii UE au acceptat „creșterea țintei pentru cheltuielile pentru acțiunile climatice din bugetul UE de la 25% propuse de Comisie la 30%” și au fost favorabili ideii de a „face ca cheltuielile legate de climă să fie în concordanță cu obiectivul UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și cu noile obiective climatice ale Uniunii pentru 2030”.

Cu toate acestea, ei indică „mai multe necunoscute pe drumul care urmează, mai ales în ceea ce privește lipsa condiționalității legate de fonduri și guvernare”.

Comentând alocările pentru agricultură, Bérénice Dupeux, principalul responsabil cu politica agricolă a EEB, a declarat că

„Anunțul de 13 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală va fi lipsit de sens pentru mediu și climă dacă acest buget nu este legat de obiective cantitative de mediu și climă. Regret că liderii UE au introdus posibilitatea de a transfera până la 30% din fondul de dezvoltare rurală către cea mai ineficientă politică – plăți directe”.

Colega ei, Katy Wiese, Politică pentru Justiție Ecologică și Economică, a avut o atitudine pozitivă privind alocarea a 30% din Planul de recuperare al UE pentru încurajarea acțiunilor climatice, „dar în mod clar nu este suficient”. Ea regretă faptul că Fondul pentru Tranziție Justă a fost redus cu aproape trei sferturi, în timp ce banii publici „ar trebui folosiți pentru a accelera tranziția ecologică și pentru a începe o reorientare către bunăstarea oamenilor și a planetei în locul creșterii PIB”.

CFM 2021-2027 – Implicații pentru PAC

În urma încheierii acordului privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) și pachetul de stimulare post-Covid, o serie de organizații agricole și de mediu au salutat acordul, cu câteva avertismente semnalate.

Mai jos sunt prezentate detalii suplimentare privind aspectele legate de PAC ale noului CFM, care cuprinde doi piloni principali – perspective financiare pe termen lung (2021-2027), care se ridică la 1.074 miliarde EUR și Next Generation EU, care este un instrument european de recuperare (€ 750 de miliarde de euro), cu durată limitată (2021-2023), care va atinge bugetul de 7 ani al UE.

Flexibilitatea între piloni

În ceea ce privește flexibilitatea dintre Pilonii PAC, decizia finală a crescut procentul propus inițial. Statele membre pot trece până la 25% (în creștere de la 20% la caseta de negociere anterioară depusă la 10 iulie) între plățile directe și dezvoltarea rurală, cu o flexibilitate suplimentară de 15% față de intervențiile finanțate prin Pilonul II, care vizează obiective specifice climatului și mediului. 2% sunt alocați pentru sprijinirea tinerilor fermieri. Pentru transferurile către cel de-al doilea pilon, se va oferi cofinanțare 100% a UE. Statele membre pot transfera până la 25% de la dezvoltare rurală la plăți directe, în timp ce liderii au acordat o flexibilitate suplimentară pentru transferul de până la 30% din dezvoltare rurală la ajutoare directe pentru țările cu sprijin sub 90% din media UE.

Ratele de co-finanțare

În ceea ce privește ratele de co-finanțare pentru dezvoltarea rurală, rata maximă actuală de cofinanțare a UE de 53% pentru măsurile de dezvoltare rurală a fost redusă la 43%. Cu toate acestea, vor rămâne rate mai mari de cofinanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate (85%), regiunile ultraperiferice și insulele din Marea Egee mai mici în sensul Regulamentului nr. 229/2013 (80%), precum și pentru regiunile de tranziție (60%). Ratele de cofinanțare depind, de asemenea, de măsurile alese. O rată de cofinanțare mai mare de 80% este aplicabilă pentru angajamentele de mediu, climă și alte gestionări, pentru dezavantajele specifice zonei rezultate din anumite cerințe obligatorii, pentru investiții neproductive, pentru sprijin pentru Parteneriatul European pentru Inovare și LEADER.

 

Ratele de prefinanțare pentru dezvoltarea rurală rămân aceleași cu caseta de negociere anterioară (10 iulie), ceea ce corespunde la 1% din valoarea totală a sprijinului acordat din al doilea pilon pe întreaga durată a Planului strategic PAC. Acesta ar rămâne la 1% în 2022 și 2023 și va fi ajustată la durata exactă a perioadei de tranziție.

Acordul Consiliului European privind CFM

Șefii de stat și guvernamentali ai UE au atins un acord important în cadrul Cadrului Financiar Multianual (CFM) și al pachetului de stimulare post-pandemică pentru UE-27, care oferă 750 de miliarde de euro – cuprinzând 390 miliarde EUR în subvenții neplătibile (în scădere de la 500 miliarde EUR, așa cum s-a propus inițial) și 360 miliarde EUR în împrumuturi rambursabile către țările slăbite economic pentru a răspunde crizei COVID-19. Liderii au semnat și în următorul buget al UE pentru șapte ani (2021-2027), în valoare de 1.074 miliarde de euro, ceea ce a dus la forța financiară totală la 1.824 trilioane de euro.

În urma unui maraton epic de discuții intense (începând de vineri dimineață), președintele Consiliului European, Charles Michel, a postat pe Twitter „Deal” („Acord”) la ora 5:31. Vorbind reporterilor chiar înainte de ora 6 dimineața cu ocazia Zilei Naționale a Belgiei (21 iulie), Michel a spus: „am făcut-o. Europa este puternică. Europa este unită!”. Acordul „trimite un semnal concret că Europa este o forță de acțiune”.

Alături de el pe podium, președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat că „este impresionant să vedem că am făcut-o. Am ajuns la o etapă imensă care stabilește viitorul UE”. Echipele „au negociat patru zile și nopți lungi, mai mult de 90 de ore, dar a meritat”, a declarat șefa Comisiei.

Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez, Emmanuel Macron, au susținut o conferință de presă comună, Merkel afirmând că „vremurile extraordinare au solicitat eforturi extraordinare”. Liderul german, care a împlinit vârsta de 66 de ani vineri, a declarat că este „foarte fericită” cu acordul, dar a recunoscut că vor avea loc discuții provocatoare cu Parlamentul European. 

Liderul francez, în vârstă de 42 de ani, a spus că „atunci când Germania și Franța acționează împreună, nu pot face totul, dar nu se întâmplă nimic dacă nu colaborează”.

Modificări în bugetul agriculturii

Au existat o serie de modificări la bugetul pentru agricultură, cifrele rămânând în mare parte neschimbate pentru primul pilon.

Creditele de angajament pentru obiectivul 3 „Resurse naturale și mediu” nu depășesc 356,37 miliarde EUR, din care 258,59 miliarde de euro vor fi alocate pentru cheltuieli legate de piață și plăți directe.

Sprijinul direct (în temeiul Regulamentului nr.1307 / 2013) și Regulamentul Planului strategic PAC nu va depăși 239,91 miliarde EUR.

Alocarea pentru dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027 este de 77,85 miliarde EUR, din care 0,25% vor fi utilizate pentru asistența tehnică a Comisiei.

Alocarea pentru dezvoltare rurală în cadrul Next Generation EU a fost redusă la jumătate de la 15 miliarde EUR la 7,5 miliarde EUR, în timp ce Horizon Europe este redusă de la 10 miliarde EUR la 5 miliarde EUR. Pentru a „compensa”, există o alocare suplimentară (total de 5,35 miliarde EUR) pentru statele membre „care se confruntă cu provocări structurale particulare în sectorul lor agricol sau care au investit puternic în cheltuielile pilonului II sau care trebuie să transfere sume mai mari către pilonul I pentru a creșterea gradului de convergență ”: Belgia (100 milioane €), Germania (650 milioane €), Irlanda (300 milioane €), Grecia (300 milioane €), Spania (500 milioane EUR), Franța (1 600 milioane EUR), Croația (100 milioane €), Italia (500 mil. Euro), Cipru (50 m €), Malta (50 mil. €), Austria (250 m €), Slovacia (200 m €), Slovenia (50 m €), Portugalia (300 m €) și Finlanda (400 m €).

 

Convergența externă – ajustări

Au existat unele ajustări în ceea ce privește convergența externă. Toate statele membre cu plăți directe pe hectar sub 90% din media UE vor închide 50% din diferența dintre nivelul lor actual de susținere a veniturilor și 90% din media UE în șase trepte egale începând cu 2022.

Această convergență va fi finanțată proporțional cu toate statele membre.

Modificarea cheie se referă la un addendum potrivit căruia „toate statele membre vor avea un nivel de cel puțin 200 € pe hectar în 2022, iar toate statele membre vor atinge cel puțin 215 € / ha până în 2027”.

 

Plafonarea subvențiilor – voluntară pentru statele membre

Limitarea ajutoarelor directe va fi „introdusă în mod voluntar la nivelul de 100 000 EUR”, în timp ce statele membre pot scădea din valoarea ajutorului de bază pentru venitul de bază pentru sustenabilitate, de către beneficiar, toate costurile legate de forța de muncă.

 

Rezerva de criză

Rezerva agricolă va fi de 450 milioane EUR în prețuri curente la începutul fiecărui an al perioadei 2021-2027, în timp ce sumele neutilizate ale rezervei de criză din exercițiul financiar 2020 vor fi reportate exercițiului financiar 2021 pentru constituirea rezervei (exact ani de sincronizare cu perioada de tranziție a PAC).

Ponderea cheltuielilor PAC care este de așteptat să fie dedicată acțiunilor climatice este de 40%, în timp ce 30% din totalul cheltuielilor din cadrul CFM și Next Generation EU vor viza proiecte legate de climă.

Soluții captare potențial semințe floarea soarelui

Pentru a putea capta și stimula potențialul prețului semințelor de floarea soarelui, vă propunem soluții care pot genera marjă suplimentară.

Pentru recolta de floarea soarelui, venim în întâmpinarea fermierilor cu un produs pentru o exploatare fără riscuri a potențialului viitor și pentru acumularea de venituri certe în fiecare lună. În sarcina fermierului va sta, firește, conservarea și depozitarea în condiții potrivite a mărfurilor, pentru o conservare a identității produsului din punct de vedere cantitativ și calitativ.

 • Fermierul vinde volumul de floarea soarelui la prețul negociat cu procesatorul, în timp ce asigurarea negocierii este realizată de către Club.
 • Se emite contractul de vânzare-cumpărare cu acumulare, în care sunt descrise toate detaliile iar forma contractuală este emisă de către Club.
 • În fiecare lună până la livrare, care se va întâmpla după 01.01.2021, fermierul acumulează între 9-19 ron pe tonă. Elementul care face diferențierea este momentul plății.
 • Dacă plata se efectuează între 01-15.01.2021, tot potențialul maxim se acumulează în contul fermierului.
 • Dacă fermierul optează pentru plata de tip spot, sugerăm finanțarea stocului prin instrumente generatoare de capital de lucru existente în piață, pentru care desigur putem oferi consultanță și recomandări.
 • Cu toate acestea, cel mai mare potențial de acumulare și pe care îl și recomandăm, este cel cu efectul de 19 ron pe tonă pe lună, care aduce efectiv venituri de minim 85 – 90 ron /tonă, față de prețul spot al zilei în care se efectuează negocierea și vânzarea.
 • Este o tranzacție de succes, având în vedere că îmbină două elemente esențiale: siguranța procesului cu acumularea de potențial financiar.
 • Tranzacția este negociată și securizată de către Clubul Fermierilor Români și se desfășoară prin intermediul său pentru fermierii membri (opțional se poate discuta și pentru non-membri).

Pentru mai multe informații sau opțiune contractuală, așteptăm cu interes mesajele dvs. pe e-mail la cezar.gheorghe@cfro.ro sau la telefon 0749.777.711.

 

 

Articol publicat în revista Profitul Agricol nr. 28 din 22 iulie 2020

Importanța serviciului de brokeraj cereale

Stimați membri și parteneri,

 

Dorim să vă încurajăm să apelați la serviciile noastre de consultanță și brokeraj pentru comerțul cu cereale, scopul final fiind securizarea intereselor dumneavoastră, lipsa riscurilor în ceea ce privește condițiile și clauzele contractuale, precum și flexibilitatea.

Fiecare dintre afacerile dvs. are specificul ei, nevoile sunt diverse, iar ecuația unui sistem constă în câțiva parametri. Interesul Clubului este de a iniția un sistem lipsit de riscuri pentru afacerile dvs., în primul rand, în care sentimentul de siguranță să fie pe primul plan.

Serviciul de consultanță în cereale are rol de informare asupra pieței, care este un organism viu, în continuă transformare, care se dezvoltă pragmatic în baza cererii și a ofertei. Însă are atâtea segmente paralele, tangențiale și transversale care efectiv influențează în anumite momente, încât lipsa de informare și cercetare obiectivă poate conduce la erori cu efect pecuniar. De aceea, pe baza experienței acumulate și a cercetării zilnice, propunem ferestre de vânzare, semnalăm momentele optime, astfel încât dumneavoastră sa adoptați decizii informate.

Serviciul de consultanță în cereale asigurat de Club își propune crearea unui sistem de lucru în care orice eventual efect colateral care poate influența financiar ferma să nu existe. Avem modele de contracte agreate cu partenerii de piață, emitem contracte conform standardelor noastre, scopul fiind crearea unui sistem corect și coerent, care să lucreze în favoarea dvs., a fermierilor.

Prețul este statistic un parametru dat la un moment dat. Are rolul său bine determinat în ecuația sistemului pe care dorim să vi-l punem la dispoziție, însă întotdeauna are un substrat. Nimeni nu dorește să vândă ieftin, nimeni nu dorește să cumpere scump. De aceea, există acele momente de negociere când se dezbate doar prețul, așa numita negociere pe o axă. În practica negocierii este un moment angrenant în care părțile uită uneori cu desăvârșire ceilalți factori de ecuație descriși mai sus. În cele mai multe cazuri, ținta pe preț neglijează restul, astfel încât se instaurează după negociere graba de a concluziona, din cauza volatilității și atunci sunt create premizele de risc în ceea ce privește formele contractuale, termenii, clauzele etc. În piața de agribusiness, statistica spune că prețul este o componentă și nimeni nu obține vârful.

Consultanța pentru brokerajul de cereale își propune deci crearea unui sistem acoperitor, sustenabil, predictibil, flexibil și simbiotic, care cu siguranță crează infrastructura pentru proiecțiile adiacente viitoare, atașând produse care securizează și aduc beneficii fermierilor.

Serviciile, ca rezultantă directă, acoperă spectrul descris într-un model de afaceri care urmărește secvența vânzării produselor și cauterizează orice lucru nedorit care s-ar putea întâmpla în dauna fermei.

 

Cezar GHEORGHE

Consultant Senior Comerț cu Cereale

 

Până în momentul de față, am centralizat peste 100.000 tone pentru cele 5 culturi (rapiță, grâu panificație, porumb recoltă, floarea soarelui și floarea soarelui HIO) și am contractat deja peste 40.000 tone în condiții foarte avantajoase pentru fermieri.

Puteți consulta opiniile fermierilor privind serviciile de consultanță oferite de Club aici.

Pentru mai multe informații sau opțiuni contractuale, așteptăm cu interes mesajele dvs. pe e-mail la cezar.gheorghe@cfro.ro sau la telefon 0749.777.711.

Opiniile fermierilor despre broker

În luna iunie am lansat către dvs. invitația de a contracta împreună volume de cereale și oleaginoase situate între 5 – 20.000 tone/produs, destinate pieței interne de procesare și celei de export.

Conform intențiilor exprimate de fermieri, am centralizat peste 100.000 tone pentru cele 5 culturi (rapiță, grâu panificație, porumb recoltă, floarea soarelui și floarea soarelui HIO) și am contractat deja peste 40.000 tone în condiții foarte avantajoase pentru fermieri.

Scopul nostru este să obținem în numele fermierilor condiții contractuale cât mai bune, calitate și preț. În funcție de volum și disponibilitate, putem accesa spațiu de depozitare și dezvolta structura de servicii pentru deținătorii de facilități.

Iată ce spun fermierii care au accesat serviciul de consultanță pentru comerțul cu cereale:

NICUȘOR ȘERBAN

AGROSERV MĂRIUȚA, jud. IALOMIȚA

 

Mă bucur că prin intermediul Clubului Fermierilor Români oferim servicii de consultanță pentru comerțul cu cereale fermierilor interesați, asigurate de Cezar Gheorghe, pe care îl cunosc de multă vreme și îl apreciez pentru că este un om foarte bine pregătit profesional, analizează foarte bine opțiunile și informează în mod corect fermierii. Dacă primește cereri concrete din timp, le gestionează astfel încât lucrurile să se întâmple efectiv și conform obiectivelor stabilite cu fermierii.

Am accesat serviciile de trade și pot să spun că la rapiță am obținut exact ce mi-am dorit. Am apelat la serviciile de consultanță oferite de Cezar Gheorghe prin intermediul Clubului, care au contat decisiv în estimarea țintelor de atins. Tranzacțiile sunt securizate prin modelele contractuale ale Clubului Fermierilor Români, care urmărește și protejează interesele fermierilor.

Recomand serviciile de consultanță oferite de Clubul Fermierilor Români și recunosc că sunt printre primii care le-au accesat. Voi continua colaborarea și în următoarele campanii pentru a beneficia de cele mai bune condiții pentru afacerea mea.

NICOLAIE APOPI

AGRO BADEN BANAT, jud. TIMIȘ

 

Am decis să contractez serviciul de consultanță pentru comerțul cu cereale lansat de Clubul Fermierilor Români, având în vedere anul plin de provocări cu care ne confruntăm și a condițiilor fluctuante din piața cerealelor privind prețurile și condițiile de livrare, influențate de mai mulți factori la nivel național și, mai ales, internațional.

Cezar Gheorghe, specialistul Clubului, a urmărit bursa de la Chicago și a obținut prețuri mai bune pentru cantitatea de soia pe care voiam s-o valorific, pentru că a negociat și fixat prețul cu cumpărătorul când trendul a dat semne că și-a atins potențialul maxim.

În plus, a negociat condiții de calitate diferite față de piața autohtonă. Sunt informații complexe pe care Cezar le monitorizează continuu și le analizează, pe care le poate valorifica în avantajul nostru, al fermierilor. Voi continua să lucrez și în următoarele campanii cu Cezar Gheorghe prin intermediul Clubului Fermierilor Români și recomand cu încredere să apelați la serviciile specializate de consultanță și brokeraj de cereale asigurate de Club.

MIRCEA BĂLUȚĂ

COOPERATIVA ARGEȘ BIO SUD, jud. ARGEȘ

 

Apreciez inițiativa Clubului de a lansa servicii de consultanță pentru comerțul cu cereale, ținând cont de nevoile pe care le au fermierii, mai ales în perioadele de contractare. Îl cunosc pe Cezar Gheorghe de la finele anului 2016 și mă bucur să-l regăsesc în postura de consultant pentru Clubul Fermierilor Români. 

Cezar lucrează transparent, oferă informații și detalii concret, corect și în timp util, fapt care nouă, la cooperativă, ne-a adus beneficii de ordin financiar. Urmărește în mod natural armonizarea intereselor, evitarea situațiilor dificile și acordă tot suportul său de-a lungul execuției contractuale. Noi am avut o situație deosebit de dificilă acum câțiva ani, când eram pe punctul de a pierde o sumă cu 6 cifre din cauza unei dispute pe calitate, însă situația s-a schimbat prin implicarea lui Cezar, pentru că s-a ocupat direct de mitigare, urmărind toate aspectele implicate.

Am lucrat cu Cezar Gheorghe volume de circa 200-230.000 tone de mărfuri, iar toate contractele încheiate au acoperit foarte bine interesele Cooperativei Argeș BIO SUD. Aflat permanent în căutare de soluții, este o persoană foarte implicata, cu cunoștințe foarte solide în domeniu, care caută în fiecare etapă excelența și simplitatea în beneficiul Clientului. Anul acesta, Cezar a obținut pentru noi cele mai bune condiții, un preț foarte avantajos, precum și servicii de siloz pentru livrare mai târzie (ianuarie/februarie 2021).

Sunt extrem de mulțumit de serviciile de consultanță acordate de Cezar Gheorghe și doresc să continuăm și în viitor, extinzând colaborarea și pe alte paliere. Îl recomand ca un specialist desăvârșit iar Clubul are, astfel, asigurat un serviciu profesionist de consultanță în brokerajul de cereale.

KAVEH HAMID

NET FARMING, jud. IALOMIȚA
     

Colaborarea noastră cu Clubul Fermierilor Români a început când i-am încredințat lui Cezar Gheorghe portofoliul de servicii al celor două silozuri pe care le deține ferma noastră. Îl cunosc de mai mulți ani și, datorită modului său de lucru și a relațiilor conexe pe care le are, Cezar a reușit să pună bazele unor parteneriate foarte sănătoase și pe termen lung cu procesatorii și exportatorii în ceea ce privește serviciile de siloz. În acest an, ne-a acordat servicii de consultanță pentru valorificarea culturii de floarea soarelui HIGH OLEIC și am reușit să primim un bonus ridicat prin contract. 

Sunt mulțumim de serviciile de consultanță oferite de Club, pentru că beneficiile au început să fie evidente și cuantificabile. Apreciez faptul că Cezar Gherghe este consultantul cu care lucrează Clubul, pentru că este un specialist perseverent, realist, cinstit, plin de entuziasm și energie.

JABBAR MIRD SEYEDIN

AGRICOLA CORNĂȚELU, DÂMBOVIȚA
 
În această campanie am apelat la serviciile de consultanță oferite de Clubul Fermierilor Români pentru că îl cunosc pe Cezar Gheorghe, la care apreciez cel mai mult trei calități: un negociator excepțional, un partener foarte agil și un profesionist foarte bine informat, care acționează cu responsabilitate. Sunt foarte mulțumit de condițiile calitative, de preluare și de preț pe care Cezar le-a obținut pentru noi, pentru floarea soarelui normală și porumb. Vom continua colaborarea și în următoarele campanii pentru că m-am convins că un specialist care cunoaște piața, știe ce informații să analizeze, negociază foarte bine condițiile și tratează cu atenție toate aspectele contractuale (nu doar cele de preț). Recomand serviciile de consultanță oferite de Club tuturor fermierilor care doresc să obțină valorificarea recoltelor la un nivel superior (preț, condiții contractuale) și să aibă siguranța deciziilor pe care le adoptă.

ALEXANDRU STĂNESCU

AGROMEC BUCINIȘU SA, jud. OLT

 

Excelentă colaborarea cu Cezar Gheorghe de la Clubul Fermierilor Români, care a reușit să obțină prețuri cu 10 – 15% mai mari comparativ cu prețurile obținute de fermierii din zona noastră. De asemenea, faptul că toate discuțiile și negocierile le-a purtat doar Cezar Gheorghe cu potențialii clienți ne-a dat ocazia să ne concentrăm pe ceea ce știm să facem mai bine – agricultura. Sperăm ca această relație să fie de lungă durată și la fel de productivă ca până acum.

Listă servicii consultanță și brokeraj comerț cereale

Clubul Fermierilor Români urmărește creșterea performanței și a competitivității afacerilor din agricultură.

În acest scop, vine în întâmpinarea fermierilor cu o propunere de servicii de consultanță segregată pe două categorii de activități și anume:

 1. Comerțul cu cereale și oleaginoase.
 2. Serviciile de siloz agregate cu comerțul mărfurilor din sursă proprie, originată sau a terților în locațiile fermierilor.

 

COMERȚ CU CEREALE ȘI OLEAGINOASE

 

 1. INFORMARE

 • Informare ferestre optime de vânzare (spot + forward)
 • Informare prețuri și negociere interactivă cu potențialii clienți
 1. Piață export
 2. Piață internă

 

 1. TRADE MĂRFURI

 • Asistență și suport în compunerea prețului
 1. Livrare la termen
 2. Calcul logistic
 3. Termen de plată
 4. Facilități de plată
 5. Monedă / fixare curs
 • Negociere preț
 • Negociere condiții de calitate
 • Negociere paritate și condiții de livrare
 • Negociere parametri contractuali

 

 1. ASIGURARE TRADE

 • Estimare și informare asupra riscului tranzacției
 • Verificare contractuală finală
 • Garanții contractuale / asistență semnare contract

 

 1. OPȚIUNI ȘI MITIGARE

 • Verificare calculații emise de Cumpărător
 • Prevenția în cazul diferențelor de opinie asupra calității și a cantității (dispută)
 • Reprezentare în dispute asupra calității / cantității
 • Reprezentare în dispute contractuale
 • Reducerea impactului în cazurile situațiilor nedorite

 

 VÂNZARE SERVICII SILOZ/TRADE

 

 1. EVALUARE

 • Capacitate și factori de stocare
 • Potențial de rulaj segregat pe mărfuri
 1. Nivel recepție / zi / produse
 2. Nivel livrare / zi / produse
 3. Capacitate condiționare
 4. Capacitate uscare
 5. Capacitate fumigare
 6. Asigurare locație
 • Estimare și proiecție venituri pe termen scurt-mediu-lung

 

 1. FORME DE BUSINESS

 • Servicii marfă proprie
 • Servicii marfă client
 • Servicii marfă originată
 • Formare preț servicii
 • Metode de calcul al recepției
 • Metode de calcul al depozitării
 • Metode de calcul al livrării
 • Metode calcul scăzăminte și perisabilități

 

 1. TRADE

 • Marfă proprie
 • Marfă originată
 • Opțiune formare preț
 • Costuri finanțare și reversarea lor

 

 1. ASIGURARE TRADE / SERVICII SILOZ

 • Elaborare formă contractuală
 • Reprezentare în relația cu partenerul de business
 • Verificare calculații trade și servicii de siloz
 • Monitorizare contracte servicii de siloz
 • Garanții și instrumente de garantare

 

 1. MITIGARE / OPȚIONAL

  • Prevenția în cazul diferențelor de opinie asupra calității și a cantității (dispută)
  • Reprezentare în dispute asupra calității / cantității
  • Reprezentare în dispute contractuale
  • Reducerea impactului în cazurile situațiilor nedorite

 

TARIFE SERVICII

 1. Tariful pentru serviciul COMERȚ CU CEREALE ȘI OLEAGINOASE de la punctele 1, 2 și 3 este de 2 RON/tonă (doi ron/tonă).
 2. Tarifele pentru serviciul de VÂNZARE SERVICII SILOZ / TRADE se vor discuta și agrea în funcție de activele fixe ale companiei (silozuri/baze orizontale), precum și în funcție de obiectivele companiei legate de formele de business și forma de trading.
 3. Punctul 4 de la COMERȚ CU CEREALE ȘI OLEAGINOASE, precum și punctul 5 de la VÂNZARE SERVICII SILOZ / TRADE sunt opțiuni pe care le puteți activa în momentele în care sunt necesare.

 

CONTACT

Pentru informații suplimentare, vă invităm să intrați în legătură cu consultantul Clubului, Cezar Gheorghe. Telefon 0749.777.711 sau pe e-mail la adresele cereale@cfro.ro sau cezar.gheorghe@cfro.ro.

 

Lista de servicii pentru consultanță și brokeraj comerț cu cereale în format pdf poate fi consultată aici.

Descriere servicii consultanță și brokeraj comerț cereale

Comerțul cu mărfuri este un complex de activități care se întrepătrund și formează o bază finală de decizie formală.

Într-o piață volatilă, cum este cea a materiei prime agricole, necesitatea unei expertize focusate doar pe acest capitol este foarte recomandată.

Piața românească constituie un amalgam în formare, procese continue de reformare și maturizare la nivel de Trade materie primă.

Închiderea ciclului prin vânzarea mărfurilor este practic borna finală a unui an agricol, moment la care toți actorii participanți își doresc profit.

Ca principii de evaluare, materiile prime agricole suferă transformări în funcție de Când și Unde, alimentate de cei trei piloni, Vânzarea Forward, În Campanie, După Campanie, fiecare având particularități care sunt conectate în mod natural.

Serviciile de consultanță oferite fermierilor se bazează pe un complex de operațiuni care servesc analizele din punct de vedere tranzacțional al activității de comerț care stau la baza viitoarelor decizii de vânzare.

 

INFORMAREA

Informarea este un capitol foarte important și complex care implică multe componente.

Studierea piețelor reprezintă o componentă importantă în cadrul activităților de analiză și raportare și vizează următoarele aspecte:

 • Evoluțiile piețelor nord-americane ca marker principal al mișcărilor de marfă;
 • Volatilitatea cotațiilor care generează schimbări în piața europeană și al bazinului Mării Negre determinate de unda seismică a burselor americane și reflectate în Europa, care își găsesc exprimarea în Bursa Europeană și în Bursa Mării Negre lansată în 2017;
 • Mărfurile tranzacționate, locațiile/destinațiile și cotațiile compuse din preț în origine, logistică și alte costuri;
 • Analiza pieței românești pentru confirmarea tendințelor zilei respective;
 • Determinarea traiectoriilor prețurilor pe termen foarte scurt, scurt, mediu și potențial pentru o perioadă de câteva luni, alimentate de cererea și oferta la nivel local, european și regional (Rusia + Ucraina).

 

TRADE MĂRFURI

Comerțul propriu zis (trading) se conturează și prinde formă prin următorii factori agregați:

Compunerea prețului este primul capitol tratat care ne arată unde este cel mai bine să vindem și are ca bază de plecare logistica mărfurilor. Calculele legate de transport până în destinație au un impact deosebit de mare în veniturile ulterioare. Potența logisiticii, inclusiv a operațiunilor de încărcare, generează profit.

Termenul de livrare este foarte important, fereastra numită perioadă trebuie să fie în concordanță directă cu ceea ce dorim să înglobăm în veniturile ulterioare.

Facilitățile de plată au pondere ca și cost financiar în capitalul de lucru al fermei, durata lor putând penaliza sau, din contra, aduce venituri suplimentare, considerând nivelul dobânzilor practicate pe piață.

Moneda este, de asemenea, un capitol cu potențial. Cea mai importantă valută este Dolarul American, care se acordează cu moneda unică Europeană și care poate asorta cuantumul veniturilor rezultate din vânzarea mărfurilor. Expertiza noastră poate oferi momentele de fixare în raport cu Leul Românesc, la opțiunea fermierului.

Negocierea contractuală implică toți parametrii care pot influența veniturile, cum ar fi și fără a se limita la:

 • Condițiile de calitate ale mărfurilor și sistemul de penalizare, care se bazează pe flexibilitatea dobândită prin relațiile create cu cumpărătorii premium.
 • Negocierea parității de livrare și a condițiilor, adică unde se termină răspunderea fermei și unde se transferă riscurile și proprietatea. Acest aspect este foarte des neglijat și generează lipsuri din venituri, agregate firește cu costuri care pot proveni din logistică.
 • Compunerea prețului este segmentul final care înglobează prin calcul detaliile prezentate mai sus în materie de preț al mării, schema logistică și o eventuală nivelare a curbei sale, costuri financiare, costuri de depozitare, pierderi din manipulare și depozitare etc.

 

ASIGURARE TRADE

Este capitolul în care generăm minimalizarea riscului, informarea asupra riscului tranzacțional și al partenerului de business, prin expertiza și longevitatea sistemelor de verificare de care dispunem.

Verificăm totalitatea condițiilor contractuale de fond, deseori neglijate din cauze multiple. Lipsa puterii de negociere, neînțelegerea anumitor termeni contractuali, comutarea atenției pe alte elemente sunt doar câteva aspecte care țin de esența contractului și care pot produce pagube serioase.

Includem garanțiile contractuale prin instrumentele aferente, impunem și respectăm reciprocitatea în ceea ce privește răspunderea și penalizările.

Cadențăm și generăm scheme de plată în cazul livrărilor derulate pe o perioadă mai mare de timp, introducând acești parametrii în contract, spre asigurarea execuției contractuale împărțind riscul etapizat.

De asemenea, putem genera o viză finală asupra contractului, via e-mail, certificând astfel că el poate fi semnat în condiții de maximă siguranță.

 

SERVICII OPȚIONALE ȘI MITIGARE

Serviciile opționale pe care le punem la dispoziția fermierilor interesați constau în:

 1. Verificarea calculațiilor emise de cumpărători, pentru a identifica și elimina eventualele greșeli de calcul;
 2. Certificarea corectitudinii înscrisurilor referitoare la: nivelurile calitative ale mărfurilor, schemele de penalizare și însumarea lor, moneda și cursul de schimb, summum-ul acestora reflectat final.

Mitigarea se referă la minimizarea pagubelor și presupune reprezentarea fermierilor în prevenția și gestionarea situațiilor nedorite care pot apărea, cum ar fi:

 • Disputele calitative / cantitative;
 • Interpretarea situației în context contractual;
 • Extensii și schimbări contractuale de paritate;
 • Reprezentarea în cazul default-ului contractual.

Acest serviciu diminuează potențialele și eventualele pierderi financiare rezultate din cele expuse mai sus, corectând dezacordurile și, în cel mai defavorabil scenariu, default-ul, reducând la un minim justificat și acceptat de părți costul financiar și daunele sale colaterale.

 

FERME CARE DEȚIN MEDII DE STOCARE, SILOZURI ȘI BAZE

În cazul deținătorilor de medii de stocare, oferim servicii complexe care urmăresc profitabilitatea acestor locații și prezentăm un mod de lucru detaliat, inclusiv metode de exploatare a acestor locații.

Scopul pentru care punem la dispoziția fermierilor interesați acest serviciu este să facilităm crearea unui lanț de stocare la nivel național, standardizat, care să permită dezvoltarea unor parteneriate cu procesatorii de primă clasă și cu exportatori de prim rang, pe termen lung, cu o predictibilitate a veniturilor astfel încât investiția în mediul de stocare al fermei să genereze profit și să fie profitabilă, iar investiția inițială să poată fi amortizată în mod eficient.

 1. EVALUARE

Derulăm un proces de evaluare a potențialului locației desemnate în ceea ce privește capacitatea, serviciile și ritmul lor, precum și o estimare nerafinată a acestui potențial.

 1. FORME DE BUSINESS

Evaluăm sursele care pot genera profit locației, în funcție de interesul fermei: marfa proprie, marfa originată de locație, marfa originată de eventualul beneficiar al serviciilor din respectiva locație.

Sunt trei segmente separate, alimentate de surse de profit diferite, pot fi și cumulative.

 1. STANDARDIZAREA SERVICIILOR

Vizează:

 • Mărfurile provenite din marfa proprie vândută către cumpărător dar livrarea este la o dată ulterioară, mai îndepărtată și/sau marfa provenită de la beneficiarul serviciilor.
 • Metodele de recepție și penalizare în funcție de marfa și standardele de stat sau normate de piață.
 • Calcularea și standardizarea operațiunilor de prestări servicii și de depozitare.
 • Metodele de calcul ale livrărilor, în funcție de recepțiile de marfă.
 • Metodele de calcul în ceea ce privește lichidarea gestiunilor de marfă.
 1. ASIGURAREA RISCULUI TRANZACȚIONAL SERVICII

Presupune:

 • Generarea formei contractuale care acoperă spectrul de servicii, tarife, metode de calcul, răspunderi și penalizări în reciprocitate, garanții contractuale.
 • Includerea intereselor fermei deținătoare a locației în forma contractuală.
 • Reprezentarea fermei în relația cu partenerul de business.
 • Monitorizarea contractelor de servicii în ceea ce privește: verificarea emiterii calculațiilor, verificarea metodelor de deduceri, timpii de verificare a calității mărfii, precum și prezervarea identității produsului.
 1. TRADE MARFURI PROPRII SAU ORIGINATE

În ceea ce privește mărfurile proprii, descrierea este identică cu cea de la punctul 2 referitor la TRADE MĂRFURI, cu mențiunea că pentru ”Originare proprie” putem suplini prețuri zilnice în vederea facilitității acestei operațiuni cu eventuala vânzare la închiderea zilei de business pentru evitarea volatilității.

 1. MITIGARE

Acest serviciu oferă fermierilor reprezentarea în situațiile de dispută asupra operațiunilor de siloz, asupra calculațiilor lunare și facturarea lor și, implicit, reducerea impactului financiar în situațiile nedorite de deteriorare a condiției calitative a produsului / produselor.

 

Prezentarea detaliată a serviciilor de consultanță oferite de Clubul Fermierilor Români poate fi descărcată în format pdf aici.