Raport piață cereale 27 iulie 2020

Raportul de piață de astăzi cuprinde informații despre:

 • Prezentarea culturilor din România. Traseu marker proba 20.07.2020
 • Piețele pentru grâu, porumb, rapiță și SFS
 • Prognoza meteo
 • Informații generale

 

 

PREZENTAREA CULTURILOR. TRASEU MARKER

 

BUCUREȘTI – PLOIEȘTI – MIZIL – BUZĂU

PORUMB

Porumbul se află într-un stagiu de dezvoltare normal, cu circa 10% din câmpuri atinse de secetă, exprimată prin lipsa de uniformitate și uscăciune la baza tulpinii. Pe acest segment de traseu însă, cultura de porumb este viguroasă, cu perspective bune de producție, alimentată de sistemele private de irigații. Cu toate acestea, întâlnim și sole de porumb cu talia încă mică, insuficient dezvoltate și neuniforme, care au suferit din cauza stresului hidric.

SFS

Pe acest segment, floarea soarelui alternează între câmpuri dezvoltate și câmpuri întârziate din cauza condițiilor precare de apă, lucru care va genera cu siguranță o scădere a productivității la hectar.

 

 

BUZĂU – POGOANELE – PADINA

PORUMB

Este afectat de stresul hidric, și observăm plante de talie joasă uscate pe tulpină până la primele frunze. Efectul de dezvoltare neuniformă este prezent, cultura fiind efectiv vălurită. Este estimat că circa 15-20% din suprafață va suferi de o scădere evidentă a producției.

SFS

Câmpurile sunt insuficient dezvoltate, înălțimea și calatidiul nu au atins dimensiunile necesare, stresul creat de secetă punând amprenta în mod inevitabil. Există și multe culturi îmburuienate, ceea ce va conduce cu siguranță la probleme de calitate la recoltare.

 

 

GRIVIȚA – AMARA – SLOBOZIA

PORUMB

Peisajul se schimbă după Grivița, plantele arătând uniform dezvoltate, viguroase, uniforme, cu o perspectivă bună de recoltă.

SFS

Aceeași notă pozitivă pentru floarea soarelui – câmpuri uniforme, dezvoltate, cu perspective bune de producție la hectar.

 

 

SLOBOZIA – ÎNSURĂȚEI (BRĂILA)

PORUMB

Condiții mixte de câmpuri. Există zone cu câmpuri viguroase și uniforme și zone afectate de secetă, neuniforme și pârjolite. Această diferență poate fi apreciată ca existând între fermele performante și cele cu mijloace tehnice reduse. Mixul este evident pe toată durata traseului între cele două puncte, lucru care se va reflecta cu siguranță în producție.

Solă afectată grav de secetă, lângă Însurăței:

SFS

De asemenea, există un mix între culturile foarte bine dezvoltate și cele întârziate, acestea din urmă fiind neuniforme, cu calatidiul mic, margarete ca dimensiuni și înălțime până sub genunchi. Alte sole arată plate, dese, dar fără calatidiu. Sunt într-o fază întârziată de dezvoltare, din cauze diferite, care pot include: lipsa apei la însămânțare și emergență, perioadă târzie de semănat. Mixul de culturi îl apreciem la 65-35% în favoarea culturilor dezvoltate normal.

Prezentăm o fotografie cu scenariul cel mai nefavorabil întâlnit, dar, firește, acesta nu reprezintă totalul însumat.

 

 

ÎNSURĂȚEI – VIZIRU – BRĂILA

PORUMB

În această zonă, surprizele sunt foarte plăcute, cu porumb irigat, viguros, alternat cu sole afectate de secetă. Fermierii sunt prezenți la irigat, tamburii și instalațiile de pompare sunt prezente în câmpuri. Mixul deci continuă între câmpurile bune și cele afectate.

SFS

Peisajul este deconcertant. Solele bine dezvoltate alternează cu cele rămase mult în urmă, câmpuri întregi pitice, cu calatidiu la stadiul de margaretă. Pământul uscat contrasteaza cu solele bine dezvoltate. Sunt și sole mixate și prezentăm  o fotografie realizată lângă Brăila.

 

 

BĂRĂGANUL – ȚĂNDĂREI – SLOBOZIA

PORUMB

Peisajul se schimbă radical în această zonă a țării. Câmpurile sunt viguroase și verzi, aportul instalațiilor de irigat exprimându-și forța în potențialul de producție care va rezulta din aceste culturi îngrijite.

SFS

De asemenea, câmpurile de floarea soarelui arată foarte bine, cu unele zone în care calatidiul încă nu este dezvoltat suficient, dar potențialul este la locul său în perspectiva randamentului la hectar.

 

 

SLOBOZIA – DRĂGĂLINA – DRAGOȘ VODĂ – ILEANA – FUNDULEA – CENTURA BUCUREȘTI

PORUMB

Pe tot traseul de mai sus, culturile de porumb arată bine. Alternanța cu câmpuri afectate de secetă există, dar într-o pondere mică, altfel plantele sunt uniforme, culoarea verde închis arătând vigoare și potențial. Cu siguranță, aportul irigațiilor private este unul decisiv în perspectiva de randamente. Ca și mai sus, câmpurile neuniforme sunt rezultatul unei îngrijiri necorespunzătoare din cauza lipsei de tehnologie.

SFS

Culturile arată foarte bine, dezvoltate uniform, ce promit randamente în perspectivă. Cu toate acestea, sunt și zone cu dezvoltare întârziată, fără prea mari perspective, căci timpul se scurge cu repeziciune spre recoltare. Există și aici caracteristici similare: plante pitice, până la genunchi, calatidiul mic. Totuși, aceste câmpuri nu reprezintă decât un procentaj foarte mic în comparație cu ceea ce s-a văzut pe acest segment de traseu.

 

 

CONCLUZII:

 • Zona desfășurată între Slobozia – Brăila arată probleme de cultură și implicit producție la ambele culturi de porumb și floarea soarelui;
 • Mixul între sole denotă diferența între fermele bine capitalizate și cele mici, care nu au putere tehnologică pentru irigații;
 • Zona Bărăganului arată, de asemenea, probleme, însă nu la nivelul celei de mai sus. Ploile care au mai udat această regiune vor capitaliza în producția totală la hectar pentru ambele culturi, însă și aici se vede clar diferența între folosirea sistemelor de irigații și lipsa lor;
 • Zona Prahova- Buzău este, de asemenea, afectată de secetă. Atomizarea solelor arată un mix al condițiilor, însă diferențele pozitive între această zonă și cea de pe traseul Slobozia-Brăila există și sunt vizibile;
 • În ansamblu, cultura porumbului este afectată de secetă în mod vizibil, cu descreștere a producției, general vorbind, de 20%, în condițiile de secetă și lipsă de irigații.
 • Cultura florii soarelui va avea randamentul scăzut pe 22-24% din suprafețele vizualizate, iar acest lucru se va reflecta și în masa hectolitrică.

Lipsa zăpezilor din iarnă își arată influența, cantitățile de apă căzute nereușind să suplinească deficitul de acumulare care trebuia să existe în timpul iernii. Vremea este imprevizibilă, iar impactul lipsei de zăpadă în iarna lui 2020 se va propaga cu siguranță în toamnă, cu efecte în suprafețele care vor fi însămânțate cu grâu, orz, rapiță.

 

 

PIAȚA GRÂULUI – COMENTARII

Pe piața românească, recoltarea grâului a luat sfârșit în zona de sud a țării. În zonele nordice, de est și de vest, estimările de recoltat au atins 45-50%. În partea de nord-est, în Moldova, recoltarea va urma cursul firesc după ce, în urma testărilor, umiditatea este încă crescută în câmp și, prin urmare, în produs. Speranțele de ploaie există încă pentru anumite zone, în jur de 10-15 litri. În nord-vest, recoltarea este oprită din cauza ploilor care cad neîntrerupt. Reluarea va fi condiționată de procesul de scădere a umidității din produs, după oprirea precipitațiilor și uscare naturală în lan.

În plan comercial intern, notăm un fenomen care nu ne surprinde, dar care trebuie menționat pentru o corectă informare. Discutăm despre lipsa de lichiditate contractuală, care se propagă dinspre câmp / fermă înspre firmele procesatoare.

Ca proces al vânzării, în timpul iernii și al primăverii timpurii, comercianții de mărfuri încheie contracte de vânzare în lipsă, adică fără să posede marfa, cu diverși parteneri din piața internă de procesare. Apoi încep și cumpără în sistem “forward” de la fermieri pentru a-și acoperi execuția contractuală viitoare. Identic se întâmplă pe piața portuară de export. Vânzătorii în destinații antamează cantități din iarnă-primăvară, iar apoi se acoperă din achiziții forward circa 40-45%, diferența urmând a fi acoperită la campanie pe baza lichidității și a presiunii de recoltă, care împinge prețul în jos din cauza cumulului de lichiditate și a lipsei de spațiu de depozitare.

Este un proces cutumiar în piață bazat pe cerere – acces și ofertă. Totuși, în acest sezon tumultuos, lipsit de lichiditate (a se citi lipsa ofertei în vânzare), afectat de secetă major, mulți parteneri / fermieri, nu pot să-și onoreze contractele încheiate în iarnă-primăvară. Se creează însă în acest an un efect periculos, chiar negativ din punct de vedere financiar, care se propagă pe întreg lanțul de la fermă la utilizatorul final sau exportator.

Neexecutarea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate forward (care nu sunt altceva decât promisiuni scrise, nedublate de instrumente de risc financiar care pot acoperi diferențele), atrage presiuni suplimentare din partea cumpărătorilor. În cazurile în care există și lipsa voinței de discuție,  apar penalizări financiare care sunt propagate de sus în jos, de la Utilizatorul final / Destinatar, pentru lipsa fizică a mărfurilor, fapt care generează diferențe de cost negative în încercarea de a suplini lichiditatea din alte surse.

Ca exemple din piața internă, putem prezenta situații în care Cumpărătorul (intermediar / trader) a încheiat contract între Fermă și Procesator pentru livrarea de X mii tone grâu, iar acum piața este în defavoarea sa, din două perspective: una de lipsă de lichiditate și a doua din cauza prețului și a lipsei presiunii de recoltă.

Estimând vânzarea în piața internă la o sumă de 155 euro/tonă, marfa nu iese astăzi din ferme, în cazul fericit în care ea există, pentru mai puțin de 172-175 euro/tonă. Identic se întâmplă în piața de export. Contractele încheiate în iarnă-primăvară nu pot fi acoperite, iar penalizările de neexecutare din partea destinației finale cântăresc enorm de mult. În plus, se adaugă costurile de staționare ale navelor la danele de încărcare. Factorii de multiplicare sunt mari. O navă mare încarcă circa 60.000 tone, iar un procesator intern are consum normat pe lună de 15-25.000 tone de grâu. Socotelile le puteți face singuri, însă sunt deosebit de mari, admițând costurile de repunere a mărfurilor în contul contractelor.

În piața regională, Ucraina a câștigat ultima licitație GASC – Egipt cu un preț de 181 euro FOB pe o scădere a dolarului american în fața monedei unice europene, EURO/USD (1.158), cu următoarele mențiuni, și anume:

 • plata se va efectua la 180 zile de către statul egiptean;
 • în prețul FOB sunt incluse costurile de elevare (fobbing), marja vânzătorului și, firește, pierderile din manipulare (0.35%).

Pentru a calcula prețul de achiziție în paritatea CPT pentru a determina diferența, vă rog să calculați ținând în minte un cost de fobbing de minim 6.6 USD/tonă.

Acest exemplu regional a dezumflat prețul grâului în Marea Neagră, cota lui în paritatea CPT Constanța, pe 22 iulie 2020, situându-se la circa 169 euro/tonă PRO12, pentru marfa neangajată, minus 6 euro în caz că se dovedește calitate de furaj. Pentru marja deja angajată, avem o situație de cost de înlocuire, valabil până la 15 august, în care exportatorul plătește circa 7-8 euro în plus pentru a evita costuri de staționare la dană a navei și eventualul cost de înlocuire a mărfii din alte origini (Rusia).

În perspectiva imediată, trendul de piață rămâne la fel – atât Rusia, cât și Ucraina sau Franța recoltează.

 • În regiunea Kuban, una cu producții mari în mod normal, diferențele în randamente față de anul trecut sunt negative cu circa 20% pe o suprafață de 9,4 mil. hectare;
 • De asemenea, în regiunea Volga producțiile sunt bune, însă mai mici ca anul trecut;
 • În regiunea Siberia a fost instalată starea de calamitare din pricina secetei prelungite.

Mai jos prezentăm evoluțiile pe piața bursieră americană. CBOT arată negativ, Matif arată cotațiile de închidere și ne uităm la SEP20.

Cumpărătorii nu se înghesuie, așteptând prețuri mai mici, Etiopia amânând în acest context o achiziție de 400.000 tone.

Este un joc de așteptare, asemănător stand-off-ului Mexican – cine clipește primul.

 

 

PIAȚA PORUMBULUI – COMENTARII

Porumbul ne arată după raportul USDA un trend ușor descrescător, în perspectiva abundenței. Situația nu s-a schimbat de la ultimul raport de piață. Avem următoarele elemente constituente:

 • Recoltele de peste ocean, care indică în continuare aceleași cifre, SUA 381 mil. tone, Brazilia 100 mil. tone și Argentina 50 mil. tone;
 • Recoltele din Ucraina și Rusia, care indică în continuare cifrele de 37 mil. tone, respectiv 14,5 mil. tone;
 • Nivelul de import din UE, care a suferit o corecție negativă în perspectiva recoltelor bune la nivel european și a scăderii cererii de consum, de la un potențial în 2020-2021 de 23 mil., la o cotă estimată de circa 17-18 mil. tone.

Cu această perspectivă, vedem piața porumbului în paritatea CPT Constanța la niveluri între 138-140 euro, cu o tendință negativă, deci, de 2 euro, în decurs de câteva zile. Presiunea de recoltă va spori scăderea prețului, ținând ca standard astăzi cele enumerate mai sus.

Mai jos, pentru nivelurile bursiere americane și europene se observă CBOT în roșu la tranzacționare.

 

 

PIAȚA RAPIȚEI – COMENTARII

Rapița cunoaște în aceste zile o depreciere în termen de preț, din faptul că ne mutăm cu tranzacționarea pe Euronext în NOV 20 și cu faptul că Germania, Polonia, Franța au început recoltarea decalată cu două săptămâni și, deci, se creează implicit fenomenul de presiune de recoltă.

 

 

PIAȚA SFS – COMENTARII

Cunoaște o stagnare din punct de vedere al prețurilor, procesatorii și exportatorii oferind același nivel de preț de câteva săptămâni bune. Apetitul de consum intern este la locul lui și va fi cu siguranță un factor de coagulare pentru interesul fermierilor pe întreg parcursul anului agricol 2020-2021.

În plan de producție, așteptările de recoltă în România mai scad o dată. De la un potențial inițial de 3 mil. tone, am coborât la 2,8 mil. tone și, conform cu ce se întâmplă afară, admitem că cifrele indică un 2,5-2,6 mil. tone ca potențial. Floarea soarelui are o tipologie aparte. Neavând bursă implicită, ea este benficiara principiului vaselor comunicante – uleiul de palmier și indirect complexul soia.

 

 

PROGNOZA METEO

În sistemele generatoare de prognoze, sistemul satelitar american ne indică o vreme mai răcoroasă ca de obicei la nivel de august și indică o prognoză de precipitații care nu ocolește țara noastră. Cu toate acestea, Dobrogea, o mare parte din estul Câmpiei de Sud și a estului Moldovei vor rămâne deficitare din punct de vedere al recepției de precipitații.

 

 

INFORMAȚII GENERALE

 • În plan legislativ, vedem introducerea unei OUG în ceea ce privește obligativitatea declarării stocurilor și la nivel de fermă. Este o măsură bună, care vine în întâmpinarea asigurării siguranței alimentare a României, care poate consolida informația și poate alimenta mult mai bine piața, în termeni de cerere și ofertă. Este un exercițiu de normalitate, salutabil, ce poate aduce foarte multe informații corecte și coerente în ceea ce privește resursele de materie primă existente în mod real la nivelul țării noastre.
 • În ceea ce privește legea vânzării terenurilor agricole, vedem un demers extrem de susținut din partea industriei extractive de gaze de șist și petroliere, care încearcă modificarea / stoparea legii vânzării terenurilor agricole. Cu toate acestea, consolidarea și compactarea terenurilor agricole în jurul exploatațiilor intensive va genera, cu siguranță, un plus de valoare cantitativ și calitativ. Atomizarea actuală nu generează potențialul real la nivel de țară. În perspectiva anilor care vor veni, putem pune în oglindă un actual de cca. 30 mil. tone generate de un an normal (firește, din cauza atomizării suprafețelor, mare parte este de subzistență și auto-consum), versus un potential de 60 mil. tone peste o perioadă de 10 ani, în condiții de exploatare tehnologică modernă, cu resurse de capital și generatoare de opțiuni în valoarea adaugată a materiei prime astfel rezultate. Rămânem în minte deocamdată cu cele spuse de Sir Isaac Newton, părintele fizicii moderne: „Cumpărați pământ, căci nu se mai fabrică”.
 • Cererea SUA de închidere a consulatului Chinei din Houston (“Houston, we have a problem”) generează fluctuații pe bursa soia, știind faptul că China este un mare consumator al boabelor de soia americane. Prețul boabelor scade astfel și concomitent Yuan-ul chinezesc în fața USD. Vom urmări fenomenul și consecințele în piața de agribusiness în perioada imediat următoare.
 • Cotația uleiului de palmier a cunoscut o creștere de 0,6% în perspectiva scăderii în materie primă pentru luna iulie. Producția va scădea de la lună la lună, din cauza a trei factori: vremea uscată, neaplicarea îngrășămintelor și lipsa forței de muncă în acest domeniu. În perspectivă imediată, MPOA (Asociația Producătorilor de Ulei de Palmier Malaezieni) declară o scădere a producției de 8-9% de la luna trecută la luna curentă. Complexul ulei de palmier influențează, după cum am descris mai sus, cotațiile uleiului de floarea soarelui, dar, pentru momentul actual, ele rămân stabile.

 

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 27 iulie 2020 poate fi descărcat aici.

Decizie Consiliu – plafonare voluntară la 100.000 euro

 

Conform deciziei Consiliului European, plafonarea plăților directe la 100.000 euro / fermier pentru beneficiarii mari va fi introdusă în mod voluntar în cadrul viitoarei Politici Agricole Comune.

 

Plafonarea se va aplica numai pentru Sprijinul de Venit de Bază pentru Sustenabilitate (BISS), care urmează să înlocuiască schema de plată de bază (BPS).

 

Atunci când aplică plafonarea, statele membre pot deduce din suma BISS costurile legate de forța de muncă pentru fiecare beneficiar.

 

Categoria ”beneficiari mari” va fi definită în Regulamentele strategice PAC care sunt în negociere și se vor definitiva după trialoguri (negocierile dintre Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European care încep în toamna acestui an).

 

Vă ținem la curent cu informațiile despre discuțiile care se desfășoară la Bruxelles și deciziile care se adoptă privind PAC post 2020.

Concluziile Consiliului European privind agricultura

În perioada 17-21 iulie, Consiliul European s-a reunit la Bruxelles pentru a discuta și negocia aspecte urgente privind Cadrul Financiar Multianual, elemente ale Politicii Agricole Comune și relansarea economică pentru creșterea rezilienței în fața crizelor. Vă sumarizăm mai jos principalele elemente privind PAC asupra cărora șefii de stat au convenit în urma a 4 zile și nopți de negocieri.

 

PAC 2021 – 2027

40% din bugetul PAC alocat măsurilor de mediu

 

Pilon I

 1. Convergența

Toate statele membre cu plăți directe sub valoarea de 90% din media UE vor plăti 50% din diferența dintre valoarea medie a plăților și 90% din media UE în 6 tranșe egale începând cu 2022.

În plus, toate statele membre vor avea un nivel al plăților de cel puțin 200 euro/ha în 2022 și vor atinge în 2027 cel puțin valoarea de 215 euro/ha.

 

 1. Plafonarea

Plafonarea se va face voluntar la valoarea de 100.000 euro/beneficiar mare.

 

 1. Rezerva – FEGA

450 milioane de euro/an. Sumele neutilizate în 2020 se raportează în 2021.

 

 1. Flexibilitatea între cei doi piloni

2%  din plățile directe se pot direcționa către măsuri de sprijin pentru tineri fermieri, 15% pentru măsuri de mediu.

 

Pilonul II

 1. Pre-finanțare dezvoltare rurală
 • 2021 – 1% din FEADR
 • 2022 – 1% din FEADR
 • 2023 – 1% din FEADR

Sumele trebuie sincronizate cu perioada de tranziție PAC.

 

 1. Rata de cofinanțare
 • 85% din cheltuielile publice eligibile pentru regiunile mai puțin dezvoltate
 • 60% din cheltuielile publice eligibile pentru regiunile de tranziție
 • 65% din cheltuielile eligibile pentru plățile din zonele cu constrângeri naturale sau specifice
 • 43% din cheltuielile publice eligibile în alte regiuni
 • 80% din cheltuielile publice eligibile în reigiunile limitrofe și insulele mici din Marea Egee

O rată de confinanțare mai mare de 80% se va aplica pentru angajamentele de mediu, climă; pentru zonele dezavantajate; pentru investiții neproductive; pentru sprijin prin Parteneriatul European pentru Inovare și LEADER

 

 1. Reguli de dezangajare

Comisia Europeană va dezangaja automat sumele din PAC neutilizate pentru prefinanțări și plăți intermediare până la data de 31 decembrie a anului următor.

 

 

PROGRAMUL NEXT GENERATION EU

Buget program – 750 miliarde euro, din care:

 • 672,5 mld euro pentru Programul de redresare, din care:
  • 360 mld euro împrumuturi
  • 312,5 mld euro granturi
 • 47,5 mld euro pentru Programul ReactEU
 • 5 mld euro pentru Programul Horizon Europe
 • 5,6 mld euro pentru Programul InvestEU
 • 7,5 mld euro pentru Dezvoltare Rurală
 • 10 mld euro pentru Programul Just Transition Fund
 • 1,9 mld euro pentru RescEU

Raport piață cereale 20 iulie 2020

Raportul de astăzi conține informații despre:

 • Piața grâului comercial la nivel național, regional și global;
 • Piața orzului comercial în România;
 • Piața rapiței la nivel național și regional;
 • Piața porumbului comercial la nivel național, regional și global;
 • Prognoze meteo;
 • Dinamica pieței internaționale la grâu și porumb.

 

 

PIAȚA GRÂULUI COMERCIAL

NAȚIONAL

Cotațiile produsului nu suferă mutații extraordinare după raportul USDA, neavând suport din partea CBOT. La acest moment însă, vizualizăm o situație extrem de încordată și ciudată.

Logica fermierului este una sănătoasă, corectă și adecvată momentului. . Marfa recoltată merge direct în depozitele proprii ca acțiune comercială. Numim acest demers acțiune comercială pentru că acest lucru reprezintă un efect al întrebării “când?”, iar acest cuvânt folosit ca adverb, determină o poziție temporală cu efecte pecuniare pozitive în cazul de față. Nota generală este dată de momentul “când”, care se anunță a fi mai îndepărtat de circa 6 luni de zile, însă promite efecte pozitive de preț, pe baza lipsei resursei grâu în zona geografică unde activează România.

Cotațiile Port Constanța gravitează în jurul a 830 RON/tonă sau 172 euro, cu un minus de 30-35 RON în cazul grâului furajer. Cu toate acestea, nu se vând cantități, iar problemele contractuale ale exportatorilor sunt evidente, în condițiile în care ei au vândut în lipsă începând cu lunile ianuarie, februarie, martie 2020.

În primul rând, discutăm despre logistică, adică navele care sosesc la încărcare și staționează din cauza lipsei de marfă. Acest lucru are un impact financiar serios. Țînând cont că ele se comportă ca un taxi, așteptarea costă. Costurile de așteptare variază între 10-15.000 USD/zi, raportându-ne la dimensiunile “Bulk Carrier” (60.000 tone) și costurile portuare, căci portul se comportă exact ca un aeroport, unde ponderea cheltuielilor de acostare și menținere sunt ridicate.

Apoi vin costurile contractuale. Notificările de întârziere au efecte financiare în prețul final al mărfii, iar penalizările sunt destul de ridicate în acest context.

Ca o contrapondere în execuția contractuală, vedem un fenomen nou și anume achiziția de marfă de origine rusească și ucraineană în portul Constanța, la prețuri de 205-207 USD CIF – marfă de înlocuire pentru a suplini și executa contractele încheiate în timpul menționat mai sus. Actorii principali au deci pierderi considerabile în acest context, un simplu factor de multiplicare cu cifre de 60.000 de tone este grăitor ca exemplu.

În țară, eforturile de achiziție sunt foarte mari din punct de vedere financiar. Procesatorii plătesc prețuri care pot depăși cu ușurință 800 ron/tonă în nivel de fermă FCA, costul transportului fiind în cont Cumpărător. Avem însă și exemple de preț mult mai mari, în jurul valorii de 850 ron/tonă, dar în paritatea de livrare DAP, adică livrat la destinatar și care conține un termen de plată între 45-90 de zile.

Cu toate acestea, fortuirea este evidentă numai în cazul fermelor mici care nu dețin spații de depozitare și trebuie să valorifice pentru a putea continua procesul de business.

Fermele mari stochează însă grâul și apelează la instrumente financiare pentru a susține capitalul de lucru în ferme, un lucru care aduce costuri, însă raportate la potențialul din viitor creează toate premisele ca momentul “când“  să se contureze foarte pronunțat.

Pe termen lung însă, acest bulgăre se va rostogoli, dimensiunea sa va crește și nu este exclus să vedem efectele sale și în sezonul agricol 2021-2022, mai ales în condițiile în care vremea va juca un rol principal.

REGIONAL.  GLOBAL

Pe plan extern, Argentina relatează o scădere de potențial de recoltă de la 21 la 18 mil. tone.

Rusia înregistrează productivități mici, care penalizează dimensiunea recoltei, dar dacă privim procentual între estimarea înțială de peste 80 mil. tone versus un realist 75 mil. tone, descoperim că este vorba doar de 6,2 procente, deci incomparabil cu România unde efectul este de 30%.

Egiptul anunță un nivel suficient de stocuri, acoperitor pentru 5,5 luni.  Trebuie să luăm în considerare însă că au anunțat că 3,5 mil. tone s-au achiziționat de pe piața internă. Cererea obișnuită, care depășea 12 mil. tone, se reduce cu minim 1 mil. tone din cauza efectelor pandemiei. Lipsa turiștilor din riviera egipteană penalizează consumul.

Ultima licitație GASC nu a adus mari surprize. Două loturi rusești cu un nivel de plecare în FOB de 211.9 USD, dar cu un cost mai mare de transport (14,65 USD, în contul cumpărătorului), ceea ce reflectă un preț de 174 EURO CPT port origine, cu marja exportatorului inclusă.

Trebuie însă să fim atenți când discutăm zilele acestea despre prețuri la efectul de slăbire a dolarului american în fața euro, 1Euro=1.138 USD.

Mai jos, graficul de închidere grâu SEP 2020 Euronext.

 

 

PIAȚA ORZULUI COMERCIAL

ROMÂNIA

Piața orzului de furaj rămâne centrată în jurul valorii de 148 euro echivalent port Constanța, tributară efectului gravitațional produs de originea cea mai facilă din punct de vedere al prețului și al volumelor, Ucraina. Astăzi o nouă licitație generată de cel mai mare destinatar, Arabia Saudită, în volum de 720.000 tone cu sosire în octombrie-noiembrie va genera cu siguranță o nouă vânzare ucraineană.

În Ucraina, prețul pentru paritatea FOB reflectă un nivel de 166,5 USD = 145.8 euro/tonă, în mare parte din cauza lipsei TW (masă hectolitrică), care indică valori situate între 55-58 kg/hl, ținând în minte baza de 62 ca standard.

Concluzia clară este că pe termen scurt, nu vedem îmbunătățiri din perspectiva prețului, însă perspectiva aprovizionării pe timp de iarnă va ridica cu siguranță nivelul actual al prețului.

 

 

RAPIȚĂ COMERCIAL

NAȚIONAL ȘI REGIONAL

Indicațiile bursiere confirmă trendul rapiței, curba de preț mutându-se înspre NOV2020 din cauza decalajului de recoltă din Europa de Vest. Din cotațiile actuale se resimte discrepanța între potențial și nivelul care este prognozat a se recolta, 18,6 mil. tone versus 16.6 mil. tone, un gol de 9%, care conduce către nivelul de 382,5 AUG și 381,75 NOV, cotații de închidere pentru 16.07.2020.

În plan intern, tendința de capitalizare după primele 2-3 luni de procesare a semințelor de floarea soarelui se menține din cauza volumelor existente încă în piață și a refacerii planurilor de procesare, conform cu volumele care se oferă încă spre vânzare. Pe spot, discountul față de indicația Matif AUG 2020 este unul destul de consistent, între 12-15 euro/tonă, generat nu de dezinteres, ci doar de acoperirea punctuală a programelor de procesare până la sosirea recoltei de floarea soarelui.

CONCLUZII

Vânzare peste 2-3 luni de zile ca termen minim pentru deținătorii de volume și spații de depozitare.

 

 

PIAȚA PORUMBULUI COMERCIAL

NAȚIONAL

În România, zone întinse care încep de la extremitatea de est a județelor Ialomița, Brăila, Galați, Vrancea, Bacău și sudul Vasluiului, precum și Dobrogea, suferă din cauza lipsei de precipitații și în acest moment sunt preconizate probleme în ceea ce privește condiția de producție a porumbului. De asemenea, un alt factor este stresul cauzat de diferențele de temperaturi între zi și noapte, 15°C versus 30°C.

Scăderea randamentului la hectar va conduce la diminuarea estimărilor de prognoză la nivel național. Îndrăznim să prognozăm deja o scădere cu circa 5-7% a estimărilor inițiale, de circa 14 mil. tone. Problemele vor fi cuantificate și în zona de uz propriu (gospodăriile proprii), dar și în lanțul comercial.

REGIONAL. GLOBAL

La nivel de bazin Marea Neagră, statusul rămâne în linii mari identic, cu producții de 37 mil. în Ucraina, respectiv 14.5 în Rusia, ceea ce ne aduce în legătură directă de corelare a piețelor la nivel global, în condiția în care UE va avea un nivel de import apropiat de anul trecut, circa 23 mil. tone.

De asemenea, beneficiari ai ploilor sunt și fermierii germani, ce au crescut prognoza de recoltă porumb cu 19%, mare parte datorită creșterii suprafețelor și a condițiilor de vreme.

În SUA, starea porumbului este la același nivel de vegetație și prognoză de dinainte de USDA, adică 381 mil. tone. Brazilia rămâne la 100 mil. tone, iar Argentina stabilă la 50 mil. tone.

Fără a avea vreo restricție de taxe, porumbul ucrainean va concura puternic pe piața europeană.

Cotațiile CBOT și Euronext reflectă suficiența prognozată coroborată cu un nivel mai scăzut de consum, astfel încât Euronext scade de la 166,5 la 164,75 în cotația pentru NOV2020, portul Constanța având un nivel de asemenea mai scăzut cu circa 2-3 euro/tonă, 138-139 euro CPT.

Pe piața internă, tendințele se manifestă în ușoară scădere, fermele mari în licitațiile curente comparând la niveluri mai joase cu livrare începând din decembrie 2020 pe tranșe până la lunile martie-mai.

CONCLUZII

Porumbul va genera volum în România, care va cere spațiu, astfel încât va fi foarte dificilă stocarea lui din următoarele motive:

 • Spațiile de depozitare sunt ocupate de grâu;
 • Necesarul de capital de lucru, căci termenele și scadențele se adună;
 • Tot ceea ce înseamnă predicție pe termen scurt și mediu nu favorizează o creștere a prețului astfel încât să poată acoperi costurile financiare și de depozitare;
 • Portul se va bloca cu siguranță, fluxurile vor curge și dinspre țările riverane Dunării, Serbia și Ungaria.

 

 

VREMEA

Prognoza satelitară pentru intervalul 15-31 iulie 2020 indică o lipsă de precipitații în dreptul bazinului Mării Negre, care va afecta sudul României, Dobrogea și Moldova. De asemenea, vor fi afectate regiuni întinse din Rusia si Ucraina.

 

 

DINAMICA PIEȚEI INTERNAȚIONALE

GRÂU

 • Siria va cumpăra 200.000 tone de grâu cu livrare septembrie 2020, prin intermedierea unei companii est europene;
 • Pe piața fizică, Australia a vândut volume semnificative către China, cu livrare decembrie 2020;
 • Prețurile grâului în Rusia au crescut joi. Oferta cu cel mai bun preț pentru încărcarea de 12,5% din august a crescut la 215 USD/mt FOB Novorossiysk față de cea mai bună ofertă la 209 USD/mt;
 • În general, cumpărătorii au absentat, dispărând cu totul, în timp ce Chicago continua să piardă teren;
 • În interior, prețurile au continuat să crească, prețurile oficiale de achiziție ajungând acum la 13.000 RUB/mc CPT Novorossiysk (185 USD/mt). Se pare că cumpărătorii trebuie să plătească în jur de 13.700 RUB/mt pentru a asigura un volum semnificativ;
 • În Ucraina, ofertele pentru 11,5% au crescut cu 2-3 USD/mt, la 210 USD/tp FOB și 207 USD/mt FOB Mykolaiv pentru încărcarea lunii august, în timp ce ofertele de furaje au rămas absente;
 • Pe piața de apă de mică adâncime a Mării Negre s-a spus că un coaster rus de 11,5% a tranzacționat în jur de 205-207 USD CIF Constanța pentru a acoperi contractele restante datorate unei culturi mai mici din sud-estul Europei și vânzării lente a fermierilor;
 • În caz contrar, ofertele pentru 12,5% ruse pentru încărcarea lunii august au fost stabile la 211-213 USD/mt CIF Marmara, ofertele neschimbate fiind de 208-209 USD/mt;
 • În Marea Baltică, o marfă de 11% pentru a acoperi a fost rezervată la o reducere FOB de 3,50 euro/mt FOB la futuresul din decembrie Paris (211,50 USD/mt), aproape același preț ca și ofertele pentru 12,5% din cauza parametrilor ofertei;
 • În Polonia, ofertele de 12,5% pentru luna august au fost neschimbate, la o reducere FOB de 3 euro/mt FOB (212,50 USD/mt) la futures din decembrie. Nu existau cumpărători;
 • În Franța, ofertele pentru încărcarea de 11,5% din august au fost neschimbate, la o primă FOB Rouen de 6-6,25 EUR/mt la futures din septembrie (221,50-221,75 USD/mt).

SURSA: https://www.agricensus.com/Article/Wheat-commentary-Black-Sea-takes-stock-as-futures-give-back-gains-12638.html

 

 PORUMB

 • Piețele fizice au rămas liniștite în întreaga lume. O mică activitate a fost raportată la originile primare, deși piețele de destinație au rămas active;
 • Piața livrată de CFR din Vietnam a prezentat indicații multiple, ponderea sosirilor preconizate fiind în continuare la nivelul maxim până în 2020;
 • Ucraina a văzut puține indicii și puține activități – o sursă comercială a descris piața drept „moartă”;
 • De asemenea, interesul de cumpărare a continuat să fie auzit pentru încărcăturile pregătite pentru China, pentru încărcarea din noiembrie într-un panamax;
 • Nivelurile CIF din SUA au fost în mod modest mai reduse în unele luni prompte – ofertele pentru august, septembrie și octombrie;
 • Datele de vânzări nete din SUA au reflectat creșterea cumpărăturilor din China, vechea recoltă atingând 981.100 mt și 78% destinată superputerii asiatice;
 • În cele din urmă, Brazilia și Argentina au continuat să se consolideze, în ofertele pentru FOB Santos;
 • Între timp, ofertele de pe piața FOB Up River au urcat la aproximativ 52 de cenți, tot pentru încărcarea din septembrie, în timp ce Buenos Aires Grains Exchange a închis ziua estimând că recolta de porumb a țării este acum completă de 90,4%;
 • Producția este pe cale de a livra 50 de milioane de tone.

SURSA: https://www.agricensus.com/Article/Corn-commentary-China-s-4m-mt-auction-underlines-corn-demand-12640.html

 

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 13 iulie 2020 poate fi descărcat aici.

Poziție Club negocieri buget agricultură summit UE 17 iulie 2020

Clubul Fermierilor Români urmărește cu atenție dezbaterile europene care au impact asupra fermelor din România și este interesat de modul în care se va negocia bugetul 2021-2027, în cadrul reuniunii șefilor de state și guverne, care va avea loc în data de 17 iulie 2020.

În numele fermierilor pe care îi reprezentăm, am trimis scrisoare dlui. Klaus Iohannis, președintele României, prin care facem un apel să susțină interesele specifice agriculturii românești la negocierile bugetului pentru viitoarea perioadă de programare financiară (CFM), care au loc la Bruxelles în perioada 17-18 iulie.

Este esențial să se continue convergența externă a plăților directe, care permite reducerea decalajului dintre subvențiile fermierilor români și cei din vestul Europei.

Agricultura rămâne sectorul care are cea mai mare rată a absorbției fondurilor europene și, așa cum a dovedit și în criza Covid-19, a fost în măsură să asigure securitatea alimentară națională, în pofida tuturor dificultăților.

În contextul în care fermierii români au nevoie de investiții masive în noi tehnologii pentru a se alinia la cerințele înalte de mediu și climă (de exemplu, reducerea utilizării pesticidelor cu 50%, până în 2030), este nevoie de un buget PAC corespunzător. Considerăm propunerea de plafonare puternică a veniturilor ca total inadecvată! Propunem ca în acest sens să ne aliniem Germaniei care, fiind într-o situație similară cu a României, cu ferme mari în fosta RDG, susține aplicarea voluntară a reducerii subvențiilor către fermele mari.

Faptul că România are și ferme mari, nu doar multe ferme mici, este un avantaj competitiv al țării în contextul actual și ar fi dăunător să se renunțe la el și să afecteze actorii cei mai competitivi pe care îi are și care pot sprijini în continuare ridicarea întregului sector. De altfel, fermele mari din România asigură securitatea alimentară a populației, producând hrană de calitate și la prețuri accesibile pentru majoritatea consumatorilor de pe piața națională, dar și pentru export, România fiind mare exportatoare de cereale și nu numai.

Sperăm că Președintele României va susține întărirea rolului agriculturii românești ca pilon strategic în asigurarea securității alimentare a românilor, așa cum a procedat în cadrul negocierilor anterioare ale CFM.

Scrisoarea Clubului adresată Președintelui României poate fi citită integral aici.

Raport piață cereale 13 iulie 2020

Raportul de astăzi cuprinde:

 • Interpretarea raportului USDA (Departamentul de Agricultură al Statelor Unite)
 • Tendințe generale ale pieței la nivel mondial
 • Informații diverse – atac lăcuste, populația lumii

 

 

RAPORT USDA. INTERPRETARE

GRÂU

WASDE a ajustat în scădere producțiile estimate la culturile din UE, SUA și Rusia.WASDE a susținut prețurile CBOT (Bursa Americană) cu stocuri americane mai mari (cifre implementate după raportul NASS Stocuri de Cereale, emis la 30 iunie), care au fost compensate în cea mai mare parte de o reducere a producției de grâu din SUA 2020-2021 cu 1,46 milioane tone, de la lună la lună, la 49,63 milioane tone. Exporturile preconizate pentru 2020-2021 sunt neschimbate la 25,86 milioane tone, dar au existat mai multe modificări pe clase în această lună. Stocurile finale pentru 2020-2021 sunt proiectate cu 0,48 milioane tone mai mari decât luna trecută, la 25,65 milioane tone.

Stocurile la nivel mondial mai mari 2020-2021 sunt mai mult decât compensate de producția redusă. Reducerile sunt în primul rând în UE-27, de la o prognoză de 135 milioane tone la 117 milioane tone:

 • Franța – 31 mil. tone vs 39,5 mil. tone prognoză;
 • România – 6,7 mil. tone vs 9,7 mil. tone prognoză;
 • Bulgaria – 4,5 mil. tone vs 6 mil. tone prognoză.

Sunt doar câteva exemple de reducere a producției la nivelul UE, dar continuăm explorarea cifrelor la nivel de bazin Marea Neagră și Marea Britanie (UK).

 • Rusia – 76,5 mil. tone vs prognoza de 81 mil. tone;
 • Ucraina – 24 mil. tone vs prognoza de 26,8 mil. tone;
 • UK – 10 mil. tone vs prognoza de 16,3 mil tone.

Exporturile vor fi mai scăzute la nivel de UE, Franța estimând prin France Agri Mer o scădere de la 13,6 mil. tone la 7,75 mil. tone. Comerțul global prevăzut redus pentru 2020-2021 este compensat parțial doar de exporturile australiene mai mari.Consumul mondial a fost redus cu 1,6 mil. tone, ajungând la 751,6 mil. tone, în principal pe consum scăzut de furaje în UE, SUA și Maroc.

CONCLUZIE

Grâul va fi o marfă căutată, în special pe piața internă din România. Specificul consumatorului român va face ca etapele de creștere ale prețului să poată fi depășite mai repede în timp. Săptămâna trecută, de exemplu, timp de 4 zile, prețul a crescut în paritatea CPT Constanța cu 4 euro, de la 168  la 172 euro.

 

PORUMB

Din punctul de vedere al WASDE, scăderea prognozată de porumb din iulie ar fi trebuit să sprijine CBOT, dar majoritatea reducerilor au fost preconizate și implementate de piață mai devreme. Între timp, ploile din SUA ar trebui să fie benefice pentru porumb.

Pentru 2020-2021, producția americană de porumb este prevăzută cu un minus de 25,27 mil. tone, la 381,02 mil. tone, pe baza suprafețelor reduse plantate și recoltate prezentate în raportul pe 30 iunie.

Producția medie națională de porumb este neschimbată, la 11,2 tone/ha. Furajele și utilizarea reziduală pentru 2019-2020 sunt mai mici în primele trei trimestre ale anului de comercializare, așa cum este raportat în stocurile de cereale din 30 iunie. Utilizarea alimentelor, semințelor și industriei este redusă cu 1,15 mil. tone. Porumbul folosit pentru etanol este redus cu 1,27 mil. tone.

În restul lumii, producția de porumb este practic neschimbată față de luna trecută, deoarece creșterile prognozate pentru Rusia (+0,8 mil. tone la 15,3 mil. tone) și Bolivia sunt, în esență, compensate de o reducere pentru Canada (-1 mil. tone la 14,6 mil. tone).

Schimbările majore ale comerțului global pentru 2020-2021 includ importurile mai mari de porumb pentru Canada (+0,5 mil. tone la 1,5 mil. tone) și Algeria (până la 5,2 mil. tone față de 5,1 mil. tone anul trecut), cu o reducere parțială compensatoare pentru Kenya.

Pentru 2019-2020, exporturile de porumb sunt majorate în Argentina (+2 mil. tone la 37 mil. tone), dar scăzute pentru Brazilia (-1 mil. tone la 34 mil. tone), pentru anul de comercializare local începând cu martie 2020, pe baza datelor observate până la începutul lunii iulie.

Furajele de porumb din China și utilizarea reziduală pentru 2019-2020 și 2020-2021 sunt majorate de luna trecută, pe baza unei recuperări mai rapide decât era de așteptat, în consumul echivalent de proteine ​​din șrotul de soia și prețurile actuale ale porumbului. 

CONCLUZIE

Ploile căzute și prognozele de recoltă foarte bune din UE, Rusia, Ucraina (37 mil. tone) reprezintă un semnal de vânzare, pentru că, în perspectiva unor recolte foarte bune românești și ruso-ucrainene, piața ar suferi o deflație care va fi alimentată de presiunea de recoltă.

 

SOIA

Producția americană de soia este estimată la peste 105 mil. tone, cu 254 mii tone mai mare. Randamentul la hectar, respectiv prognoza de randament rămâne neschimbată, la 3,36 tone/ha. Stocurile finale de soia 2020-2021 din SUA sunt majorate cu 816,5 mii tone, până la 11,5 mil. tone față de 11,3 mil. tone.

Producția de soia este redusă pentru Canada și Uruguay, ceea ce duce la o reducere a exporturilor pentru 2020-2021 pentru ambele țări.

Stocurile globale de soia 2020-21 sunt reduse cu 1,3 mil. tone, la 95,1 mil. tone, față de 96,71 mil. tone, deoarece stocurile mai scăzute pentru Brazilia și China sunt parțial compensate de stocurile mai mari din SUA. Pentru Brazilia, recolta 2019-2020 a crescut cu 2 mil. tone, la 126 mil. tone, reflectând randamente mai mari. Exporturile sunt majorate cu 4 mil. tone, la 89 mil. tone. Exporturile pentru anul local (februarie 2020 – ianuarie 2021) au crescut, de asemenea, cu 2,5 mil. tone, la 79,5 mil. tone.

Modificările bilanțului 2019-2020 al Chinei includ o creștere de 2 mil. tone a importurilor, la 96 mil. tone, și o creștere de 1 mil. tone la procesare pentru șroturi. Pentru 2020-2021, stocurile de început mai mari din China sunt compensate de o procesare mai mare.   

CONCLUZIE

Încercați să evitați așteptarea în ceea ce privește momentul vânzării. Cu fiecare săptămână care trece, la nivel de recolte SUA și Brazilia + Argentina (chiar dacă Argentina procesează și nu vinde direct boabe), producția se consolidează, iar tendințele nu sunt de creștere.

 

RAPIȚĂ

Cu un sezon de recoltare decalat în următoarele două săptămâni față de normal, Matif se cotează acum direct noiembrie 2020, cu un invers negativ față de august 2020. În ultimele zile, cotația august era mai mare decât noiembrie, un lucru anormal, ținând cont că fiecare lună de tranzacționare aduce un plus din diferența de stocare.

Procesatorii interni au redus achizițiile, ele nemaifăcându-se decât în condiția depozite terțe si nicidecum la fabrici de interior. Ca termeni de comparație, prețurile sunt diminuate la depozitele procesatorilor în medie cu 13 Euro față de cotația Matif august și în eventuala livrare la fabrici, prețul este diminuat cu minim 7 euro față de cotația august 2020.

O resuscitare a interesului pe piața internă în termen de preț va putea avea loc după primele 2-3 luni de extracție a uleiului din floarea soarelui. Cotațiile în paritatea CPT Constanța au înregistrat și ele un declin, cifrându-se între MATIF august 2020, – 7/-10 euro/tona de rapiță.

CONCLUZIE

Fermierii care nu au reușit să vândă recolta de soia și au unde să o stocheze, este indicat să o facă, pentru cel puțin 3 luni de acum înainte. 

Clubul Fermierilor Români poate oferi soluții în acest sens, în ceea ce privește prezervarea vânzării la un stagiu mai târziu.

 

SFS (SEMINȚE DE FLOAREA SOARELUI)

Ploile care au început astă-noapte deasupra teritoriului României sunt benefice și dau semnale încurajatoare pentru cultura de floarea soarelui. Prețurile sunt, în mare parte, stabile, cu un ușor declin firesc datorită satisfacerii necesităților pentru primele luni de producție în industria de procesare internă. Cifrele indică o valoare de 320/322 USD pentru livrarea la fabrici și 327 USD în portul Constanța.

Cu toate acestea, industria procesatoare internă are un ritm de procesare și o capacitate de stocare care nu pot fi depășite, iar acest lucru poate limita accesul în destinația fabrică și, implicit, un preț mai mare. Până și tradiționalii parteneri bulgari și-au atins parțial țintele de cumpărare din România și arată interes firește, dar un pic mai scazut față de normal.

CONCLUZIE

Presiunea de recoltare va face ca marfa să poată suferi deprecieri ale nivelului prețului, care deși astăzi este stabil, la momentul recoltării cu siguranță va suferi un declin.

Clubul Fermierilor Români poate consolida veniturile din vânzarea SFS, prin soluții tehnice care pot alimenta lunar, până la livrare, extra-campanie, prețul contractual cu o variație pozitivă de 8,6 până la 18,2 RON/tonă. Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați (cereale@cfro.ro sau tel. 0749.777.711.).

 

 

TENDINȚE GENERALE ALE PIEȚEI LA NIVEL MONDIAL

 

Consumul redus în anul de marketing 2020-2021 va însemna probabil că stocurile globale raportate pentru grâu sunt majorate în raportul USDA Wasde publicat vineri, în ciuda așteptărilor analiștilor, atât din cauza scăderii stocurilor americane, cât și a previziunilor reduse de producție în întreaga lume.

Stocurile finale totale pentru anul de comercializare 2020-2021 din SUA au fost reduse cu 9 milioane de busheli, circa 2,5 mil. tone. Acest lucru este în contrast cu imaginea globală, în care sondajul a pus stocurile globale 2020-2021 cu 5 milioane mt mai mari decât în ​​raportul din iunie, la 315,1 milioane mt. Astfel, în ciuda reducerilor de culturi din ce în ce mai frecvente pe parcursul lunii, scăderile la nivelul producției UE au determinat modul în care Comisia Europeană a tăiat încă 4% din estimarea UE-27 la sfârșitul lunii trecute.

Reducerea producției de grâu din Franța a determinat scăderea producției estimate la nivel UE, iar randamentele mai mici la exportatorii-cheie Germania, România și Bulgaria care au contribuit, la rândul lor, la acest declin în cifrele prognozate.

Previziunile de producție din Rusia converg spre valoarea de 76 milioane mt vs 81 milioane (USDA a anunțat timpuriu estimarea anterioară), cu estimările anterior optimiste amortizate însă de randamentele scăzute observate în rezultatele recoltării timpurii.

În Ucraina, producția de 26,5 milioane mt este penalizată de lunga perioadă de secetă. Estimarea USDA duce prognoza la 24,7 milioane tone.

Odată cu anul de comercializare a grâului 2019-2020 încheiat acum în emisfera nordică, ajustările finale ale producțiilor și stocurilor raportate au determinat analiștii să crească atât cifrele americane cât și cele globale.

Ritmul de recoltare este în urma sezonului în Bazinul Mării Negre. În Ucraina, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost recoltate 290.000 ha de orz și 110.000 ha de grâu, comparativ cu 1.012.000 ha și, respectiv, 750.000 ha anul trecut în aceeași perioadă. În Rusia, suprafața de grâu recoltată este sub 3.000.000 ha față de 4.500.000 ha anul trecut în aceeași perioadă.

 

FRANȚA

Producția franceză de grâu este de așteptat să scadă cu aproape 21% în acest an, după ce culturile au suferit din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ministerul Agriculturii din Franța a proiectat producția la 31,31 milioane de tone, comparativ cu 39,55 milioane în 2019.

 

MAREA BRITANIE

Suprafața de grâu a Marii Britanii este în scădere cu 25% de la an la an, până la 1.360.000 ha, după ce o toamnă umedă a obligat mulți fermieri să treacă la culturile plantate de primăvară, conform Reuters.

Comercianții și analiștii proiectează în general o cultură de grâu din Marea Britanie de aproximativ 10.000.000 tone în acest an, în scădere brută față de 16.300.000 din sezonul trecut.

 

ARGENTINA

Argentina  ar putea reduce în continuare prognoza pentru zona de plantare a grâului din 2020-2021, în prezent la 6.500.000 hectare, din cauza vremii uscate care a afectat regiunile producătoare în ultimele săptămâni, conform Reuters.

Argentina a redus prognoza cantitativă a culturilor de grâu 2020-2021 la 18-19 milioane tone sub estimarea anterioară de 21-22 milioane tone, din cauza condițiilor uscate prelungite care ar putea afecta plantarea.

De asemenea, indexul guvernului argentinian, care stabilește nivelul de vânzare către export, a fost majorat cu circa 9% vs prețul practicat de exportatori, aceștia din urmă neputând să susțină indexul guvernamental. Este o formă de protecționism pentru a reduce exporturile de grâu și a reține marfa în țară, sub forme scăderii suprafețelor prognozate a fi însămânțate, coroborate cu stocurile actuale de grâu, conform Bloomberg.

Porumbul argentian a cunoscut însă o creștere de prognoză de la 51 mil. tone la 51,5 mil. tone pentru sezonul agricol 2019-2020.

 

BRAZILIA

Estimarea culturilor de soia din Brazilia 2019-2020 a crescut de la 120,4 la 120,9 milioane tone. Exporturile de soia din 2020 au crescut de la 77 la 80 milioane tone.

Porumbul de la a doua cultură este în scădere de la 74,2 la 73,5 milioane tone și producția totală de porumb este în scădere de la 101 la 100,6 milioane tone, conform Stone X.

 

INFORMAȚII DIVERSE

 

PORUMB

Prezentăm un grafic al prețului porumbului pe CBOT – Futures, creat prin amabilitatea Refinitiv.

 

ATACUL LĂCUSTELOR

Este un factor de risc pentru zonele marcate.

Prezentăm o hartă pe care sunt marcate cu roșu zonele atacate de roiuri, cu maro deschis zonele afectate de grupuri și cu galben zonele cu grupări mai mici. Acest atac al lăcustelor trebuie luat în serios din cauza impactului asupra siguranței alimentare în zonele marcate.

 

POPULAȚIA LUMII

Prezentăm grupat țările care compun populația lumii, în ordine de mărime, generate de numărul de locuitori. Este un grafic care indică prin ordin de mărime a fiecărui cadran nivelul locuitorilor din țările respective.

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 13 iulie 2020 poate fi descărcat aici.

Încălcarea regulilor europene în statele membre

Slovacia a fost dusă în instanță

Comisia a confirmat pe 2 iulie că a decis să ducă autoritățile din Slovacia în fața Curții Europene de Justiție (CEJ) pentru că nu a transpus părți din Directiva Habitate și nu a implementat alte părți, în măsura în care statusul habitatului forestier al cocoșului de munte este îngrijorator. Pădurile din siturile Natura slovace „se confruntă cu niveluri ridicate de exploatare forestieră ilegală, în special exploatare sanitară ca reacție la perturbările la nivelul pădurilor, cum ar fi infestările cu gândaci sau leziuni cauzate de furtuni”. Cu toate acestea, legislația țării nu necesită evaluări ale impactului acestora. Motivul principal pentru o scădere la jumătate a populației cocoșului de munte în mai multe zone protejate, special clasificate pentru protecția sa, de când țara a aderat la UE în 2004, a fost pierderea habitatului din cauza exploatării forestiere. Bratislava a elaborat planul de salvare a căprioarelor, dar Comisia spune că, în general, măsurile sale nu au fost puse în aplicare. Decizia de trimitere a cauzei la Curte urmează un aviz motivat emis în ianuarie 2019.

 

Bucureștiul – pus să aplice regulile de igienă

Pe 2 iulie, Comisia a decis să trimită o scrisoare de notificare formală – prima etapă a procedurii de încălcare a dreptului comunitar – cu privire la excluderea anumitor produse de origine animală din normele de igienă alimentară. Normele se aplică produselor care circulă liber pe piața UE și respectarea lor este obligatorie. Bucureștiul are trei luni pentru a lua măsurile necesare sau Comisia poate emite un aviz motivat.

 

Croației I s-a cerut să transpună normele ILUC

Pe 2 iulie, Comisia a trimis Croației un aviz motivat – faza a doua în procedura de încălcare a dreptului – cu privire la nerespectarea integrală a normelor privind durabilitatea biocarburanților în legislația națională. Directiva relevantă (2015/1513) își propune să reducă riscul modificărilor indirecte ale utilizării terenurilor legate de producția de biocombustibili. Zagreb are trei luni pentru a răspunde sau Comisia ar putea decide să trimită cazul la Curtea Europeană de Justiție (CEJ).

 

Comisia presează Madridul pentru poluarea cu nitrați

Comisia a declarat, pe 2 iulie, că a emis un aviz motivat, acordând Madridului trei luni pentru a face față nerespectării Directivei Nitrați. Executivul UE a emis pentru prima dată o scrisoare de notificare formală în noiembrie 2018, dar acum spune că „în ciuda unor progrese, Spania trebuie să asigure încă stabilitatea rețelei de monitorizare a nitraților, să revizuiască și să desemneze suplimentar zonele vulnerabile ale nitraților în mai multe regiuni”. De asemenea, țara trebuie să ia măsuri suplimentare privind eutrofizarea, problema unui exces de nutrienți din apă, care acoperă întreaga țară.

Autoritățile spaniole au primit trei luni pentru a acționa. În cazul în care nu reușesc, Comisia poate decide să trimită cazul la Curtea Europeană de Justiție (CEJ).

 

Belgiei i s-a cerut să protejeze apa de nitrați

Comisia a cerut Belgiei (pe 2 iulie) să respecte Directiva Nitrați și să protejeze apele de suprafață și subterane împotriva poluării cu substanțele chimice provenite din agricultură. Executivul UE a trimis pentru prima dată o scrisoare de notificare oficială în februarie 2014, în care semnala deficiențele din programul de acțiune cu nitrați pentru Valonia. O a doua scrisoare, in care s-au discutat și problemele legate de punerea în aplicare a regulilor în regiunea flamandă, a fost trimisă în noiembrie 2019.

Răspunsul pentru Valonia nu a reușit să abordeze corect deficiențele identificate de Comisie (privind răspândirea gunoiului de grajd pe pârtii, înregistrarea cantității de îngrășăminte aplicate pe teren etc.), în timp ce autoritățile flamande, care s-au angajat să-și revizuiască legislația, nu au notificat în mod oficial Comisiei niciun fel de modificări.

Funcționarii au emis acum un aviz motivat, acordând Belgiei trei luni pentru a lua măsurile necesare pentru a rezolva deficiențele sau poate decide să trimită cazul la Curtea de Justiție.

 

Praga – somată să aplice corect regulile privind controalele

Pe 2 iulie, Comisia a confirmat că a trimis o „scrisoare de notificare” suplimentară către Cehia pentru nerespectarea normelor UE privind controalele oficiale pentru verificarea plângerilor legate de legislația privind hrana, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor. Autoritățile cehe au efectuat controale la anumite produse alimentare dintr-un alt stat membru de fiecare dată când aceastea intră pe teritoriul său și insistă asupra notificării în 24 de ore de la sosirea acestor produse, spun oficialii.

„Acest lucru este incompatibil cu cadrul armonizat stabilit de normele UE”, iar „obligația de a raporta sosirea mărfurilor dintr-un alt stat membru nu trebuie să fie sistematică”. Executivul UE a trimis, în ianuarie și iulie 2019, o scrisoare de notificare formală și un aviz motivat în Cehia.

Țara are acum trei luni pentru a respecta cea mai recentă scrisoare de notificare suplimentară, trimisă deoarece reglementările implicate au fost înlocuite, iar Cehia încă nu respectă regulile sau Comisia poate emite un aviz motivat.

 

România –  combaterea exploatării ilegale

Pe 2 iulie, Comisia a decis să preseze în continuare autoritățile române pentru a aplica Directiva UE a Lemnului, care interzice vânzarea pe piața europeană a produselor obținute din bușteni exploatați ilegal.

Executivul UE reclamă că „inconsistențele în legislația națională nu permit autorităților române să verifice cantitățile mari de lemn exploatat ilegal.” De asemenea, nu se evaluează impactul asupra habitatelor protejate ale măsurilor de gestionare a pădurilor. În plus, există deficiențe în accesul public la planurile de gestionare a silviculturii. În februarie 2020 a fost trimisă o scrisoare de notificare formală, dar problemele nu au fost soluționate. Comisia emite acum un aviz motivat, iar în cazul în care Bucureștiul nu face modificări într-o lună, cazul poate ajunge în atenția Curții de Justiție.

 

Slovacia a avertizat cu privire la normele de vânzare cu amănuntul alimentelor

Pe 2 iulie, Comisia Europeană a decis să emită o scrisoare de înștiințare către Slovacia solicitându-i să pună capăt restricțiilor la vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare.

Potrivit executivului UE, măsurile din Slovacia creează condiții de comercializare mai avantajoase pentru propriile produse și restricționează libertatea comercianților de a decide cu privire la prețurile lor și modul în care își dispun zonele de vânzare. Prin urmare, încalcă regulile UE privind libera circulație a mărfurilor și libertatea de stabilire.

Slovacia are trei luni pentru a răspunde sau Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

 

DG AGRI – Plan de Acțiune Organică

Comisia (DG AGRI) este pregătită să lanseze o consultare publică cu privire la Planul de Acțiune Organică al UE în această vară, cu scopul de a finaliza planul până în noiembrie, conform declarațiilor de la Congresul IFOAM Organics Europe.

 

Declarației comisarului SANTE

În cadrul declarației sale, șefa UE în domeniul sănătății, Stella Kyriakides, a confirmat că va fi prezentat de Comisie un nou Plan de acțiune pentru agricultură ecologică pentru următorii 5 ani „mai târziu pe parcursul acestui an”. În timpul intervenției video, comisarul cipriot a spus că planul „va fi un instrument important pentru a însoți creșterea în continuare a sectorului”. „Ar trebui să beneficiem de această oportunitate pentru ca fermierii și producătorii de alimente din Europa să devină lideri mondiali în durabilitate și să garanteze viitorul lanțului alimentar al UE”. În observațiile sale finale, ea și-a reiterat angajamentul față de „sustenabilitatea sistemelor noastre alimentare”.

Referindu-se la criza COVID-19, ea a spus că „obstacolele nu fac decât să ne consolideze convingerea că este crucial să ne asigurăm că ieșim din pandemie cu un sistem alimentar mai robust, sigur și durabil, cu alimente mai sănătoase, produse dintr-un mediu mai ecologic planeta durabilă”. „Agricultura ecologică este – fără îndoială – o parte a acestei soluții”, a concluzionat ea, angajându-se să lucreze pentru „a aduce această schimbare”.

 

Declarațiile reprezentanților sectorului organic

Vorbind după adunarea de 3 zile, președintele reales al IFOAM Organics Europe, Jan Plagge, a spus: „ceea ce am auzit de la vorbitorii Comisiei este că sunt serioși cu privire la ținta de 25% teren ecologic până în 2030 printr-o strategie ambițioasă Farm to Fork”.

Reprezentând mișcarea, el și-a exprimat aprecierea că oficialii „pun domeniul organic în centrul tranziției către sisteme alimentare durabile și corecte”. „Un mod clar de a atinge 25% teren ecologic la nivelul UE până în 2030”, a subliniat președintele Bioland (Germania și Italia de Nord), „este ca statele membre să stabilească ținte naționale în planurile strategice ale PAC și să se asigure că politica răsplătește fermierii care furnizează bunuri publice, depășind logica pierderii veniturilor”.

La rândul său, Felix Prinz zu Löwenstein, președintele Asociației Germane a Agricultorilor Ecologici, Procesatoarele Alimentare și Comercianților de Distribuție (BÖLW), a promis că „ne asumăm responsabilitatea de a lucra pentru un sistem agroalimentar durabil în timpul Președinției germane”. Organizația se așteaptă ca Berlinul să obțină o „poziție ambițioasă a Consiliului privind PAC, astfel încât politica să ofere o perspectivă clară sectorului și societății în ansamblu asupra modului în care va contribui la bunurile publice”.

Regulament tranzitoriu PAC de 2 ani

Negociatorii UE au ajuns la un acord parțial privind regulamentul de tranziție pe 30 iunie, deschizând calea pentru continuarea aplicării normelor actuale privind PAC până la sfârșitul anului 2022, când noua Politică Agricolă va intra în vigoare.

 

Acord între Parlament și Consiliu

Parlamentul European și Consiliul au ajuns la o înțelegere comună asupra proiectului de regulament – a doua din cele două propuneri depuse de Comisie pentru a asigura o tranziție lină la PAC post-2020 – unde rămân deschise doar elemente legate de cadrul financiar multianual (CFM). Prelungirea de 2 ani – începând cu 1 ianuarie 2021 – spre deosebire de un an (propunerea inițială a Comisiei) va permite plăților către fermieri și alți beneficiari să continue neîntrerupt, oferind astfel stabilitate și predictibilitate în timpul tranziției.

 

Predictibilitate și stabilitate pentru sectorul agricol

În această perioadă, capitalele naționale vor avea timp să își pregătească Planurile strategice PAC în conformitate cu noua legislație și să țină seama de Pactul Ecologic European al Comisiei. Adoptarea finală a regulamentului tranzitoriu este așteptată până la sfârșitul anului sub președinția germană (16-17 noiembrie), odată încheiat un acord cu privire la perspectivele financiare pe termen lung (2021-2027).

Acordul provizoriu a fost încheiat la cea de-a treia și ultima ședință a trilogului, cu doar câteva ore înainte ca Zagreb să predea ștafeta președinției rotative a UE Berlinului la 1 iulie, cu textul negociat aprobat de Comitetul Special pentru Agricultură (CSA).

În conformitate cu acordul, statelor membre li se va permite să faciliteze accesul fermierilor la compensații în urma unor scăderi majore de venituri sau pierderi cauzate de evenimente climatice adverse, focare de boli animale sau vegetale sau infecții dăunatoare (fonduri mutuale și instrument de stabilizare a veniturilor). Capitalele naționale ar trebui să aibă posibilitatea de a reduce pragul de 30% care declanșează compensația pentru scăderea producției sau a venitului la 20%. Există o dispoziție care să permită anumitor țări care aplică Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) să acorde ajutor național tranzitoriu în anii de tranziție (2021-2022), în aceleași condiții și limitări ca în perioada 2015-2020.

Negociatorii au convenit, de asemenea, să continue plata ajutorului național către Finlanda de Sud în aceleași condiții și cu aceleași sume ca în 2020. La autorizațiile de plantare a viței de vie, toate autorizațiile pentru plantări noi sau pentru replantarea care expiră la sfârșitul acestui an ar trebui prelungite până la sfârșitul anului perioada de tranziție (decembrie 2021).

Între timp, durata noilor proiecte multianuale de dezvoltare rurală, axate pe agricultură ecologică, bunăstare a animalelor și măsuri de agro-mediu și climă va fi limitate la cinci ani. Comisia a propus inițial maximum trei ani și numai pentru proiecte organice, climatice și legate de mediu.

Într-o declarație politică fără caracter obligatoriu care însoțește textul legislativ, eurodeputații au inclus ca o propunere pentru o rezervă mai eficientă, mai bine finanțată și cumulativă pentru criză ar trebui revizuită odată ce bugetul pe termen lung al UE va fi încheiat. Comentând după trilateral, ministrul croat al Agriculturii, Marija Vučković, a declarat că prelungirea normelor actuale cu încă doi ani „dă multă predictibilitate și certitudine necesare tuturor fermierilor din Europa în timpul crizei COVID-19”. UE „va continua să finanțeze programele de dezvoltare rurală și să acorde sprijin agricultorilor prin plăți directe, asigurând în același timp o tranziție lină la următoarea perioadă a PAC”.

Eli Katainen (Finlanda), Renew Europe, a declarat că „păstrarea acestui dosar conform planificării” a fost una dintre prioritățile sale principale, întrucât aceasta a fost „în interesul fermierilor”. Acordul oferă producătorilor „predictibilitate, stabilitate, continuitate financiară și încredere în planificarea viitorului pentru următorii doi ani”, a subliniat raportorul. De asemenea, oferă statelor membre „instrumente suplimentare pentru a-și ajuta fermierii cu efectele crizei COVID-19”, a adăugat deputatul european.

Președintele COMAGRI, Nobert Lins, a declarat că „încheierea acordului privind prelungirea normelor PAC pentru încă doi ani este o veste foarte bună și un pas important, care oferă fermierilor claritate și securitate juridică cu privire la viitorul lor”. Europarlamentarul german le-a cerut liderilor UE „să se ridice la nivelul asteptarilor și să vină în sfârșit cu o poziție fezabila” cu privire la bugetul pe termen lung, deoarece avem nevoie de un acord asupra perspectivelor financiare pentru „finalizarea acestei tranzacții și accelerarea lucrărilor la pachetul de reformă post-2022“.

 

Etapele următoare

În ceea ce privește etapele următoare, textul provizoriu aprobat de co-legislatori trebuie să fie actualizat în continuare cu cifrele relevante din viitorul CFM, care nu a fost încă aprobat. După ce liderii UE vor încheia un acord asupra bugetului comunitar pe termen lung (2021-2027), negociatorii Parlamentului și Consiliul se vor reuni din nou pentru a finaliza regulamentul de tranziție PAC (2021-2022). Textul final va trebui apoi să fie aprobat de ambele atât de Parlament, cât și de Consiliu înainte de a putea intra în vigoare.

Pilonii centrali ai Președinției germane

Ministrul federal al Alimentației, Agriculturii și Protecției Consumatorilor, Julia Klöckner, a descris următoarele șase luni drept „o responsabilitate și o provocare”, în condițiile în care țările continuă să se lupte cu criza coronavirus, iar dosarele cheie interconectate urmează să fie finalizate. Ministrul a lăudat omologul său croat, Marija Vučković, pentru „punerea bazelor pe care să putem construi”.

Vorbind la o conferință de presă la ministerul de la Berlin, ea a spus că noua politică agricolă va presupune o „realiniere, cu mai multe standarde de mediu, mai multă protecție împotriva climei și mai multe standarde de bunăstare a animalelor”. Un lucru este clar, a insistat ea, „nimic din toate acestea nu va fi posibil fără un buget agricol adecvat pentru că, dacă solicităm mai mult și mai mult de la fermieri, trebuie să avem bani disponibili și pentru serviciile lor de mediu”. După cum a spus politicianul CDU în cadrul discursului său de la Zagreb, „este vital ca bugetul agricol să fie adoptat foarte repede. Fermierii au nevoie de o decizie și avem nevoie și de buget ca bază pentru luarea deciziilor.”

 

Etichetă privind bunastarea animalelor

Bunăstarea animalelor a spus că va fi o prioritate esențială a președinției germane, referindu-se din nou la conceptul unei etichete europene uniforme privind bunăstarea animalelor, care „permite consumatorilor să opteze pentru o bunăstare animală sporită”. Eticheta referitoare la bunăstarea animalelor pe care a prezentat-o ​​este acum în fața Parlamentului, a subliniat Klöckner. Olanda și Danemarca au inițiative similare, Portugalia angajându-se să „continue să lucreze la această problemă”.

 

Pandemia COVID-19 și importanța rezilienței alimentare

Comentând asupra pandemiei COVID-19 în curs, Klöckner a declarat că „trebuie să tragem concluziile corecte din experiență pentru ca Europa, alimentația și agricultura europeană să fie pregătite pentru viitoarele crize, mai ales când vine vorba de lanțuri de aprovizionare și de frontiere”.

Aprovizionarea cu produse alimentare a fost „întotdeauna sigură chiar și în timpul crizei”, referindu-se la o strânsă cooperare între departamentele guvernamentale, organizațiile naționale și organismele din industrie. Încă o dată, ea a subliniat importanța sistemelor de producție de produse alimentare „locale și regionale”, pe care Președinția dorește să le concentreze pe durata mandatului său.

 

Green Deal si Farm to Fork – pilonii centrali ai PRES DE

Atât Pactul Ecologic (Green Deal), cât și strategia Farm to Fork (F2F), vor fi piloni centrali în a doua jumătate a anului 2020, în timp ce președinția va continua dezbaterea privind adoptarea noii Strategii Europene pentru Pădure pentru perioada post 2020.

Ministrul a salutat F2F, deoarece „preia o serie de inițiative germane”, cum ar fi etichetarea bunăstării animalelor, etichetarea extinsă a nutriției și lupta împotriva risipei alimentare. Berlinul este de părere că „sunt necesare cerințele de mediu și standarde clare și uniforme, care trebuie să se aplice tuturor celor din UE”, a subliniat ea, reiterând necesitatea unei evaluări a impactului.

Cu toate acestea, a cerut prudență cu privire la anumite obiective de reducere, în special pentru produsele fitosanitare – îngrijorare pe care a „comunicat-o Comisiei”.

Bad Kreuznach vede noile tehnici de reproducere și digitalizarea agriculturii ca zone cheie care „pot ajuta la rezolvarea acestor obiective conflictuale”. Klöckner urmează să participe la reuniunea COMAGRI din 15 iulie pentru a discuta prioritățile Președinției în domeniul agriculturii.

COMAGRI a avut loc pe 6-7 iulie, cu unii europarlamentari lucrând de la distanță, iar alții de la Bruxelles. La sfârșitul primei zile, eurodeputații au organizat un schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei (DG AGRI, COMPETIȚIE și COMERȚ) cu privire la situația din sectoarele UE privind carnea de vită, carnea de pasăre și păsări de curte. De asemenea, au votat un aviz cu privire la „Planul de investiții pentru Europa durabilă – Cum să finanțăm Pactul Ecologic European”.