Subprogramul de susținere a IMM-urilor

Va fi lansat curând Subprogramul AGRO IMM INVEST, prin care se acordă credite pentru capital de lucru și investiții cu componentă de grant pentru sectoarele agricultură, piscicultură și industrie alimentară.

Guvernul pregătește o ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020.

În cadrul Programului IMM INVEST se va aproba Sub-programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, care are că obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, de către instituțiile de credit. Administratorul Programului este Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM).

Practic se aplică în linii mari aceleași condiții ca și în PROGRAMUL IMM INVEST ROMÂNIA, dar apare această oportunitate de acordare a unui grant de maxim 10% din valoarea creditului solicitat.

Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și dobânzile în procent de 100%, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate,

În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, la începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acordă, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.

Până la obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, continuă să se aplice condiţiile autorizate de către Comisia Europeană prin C (2020) 5555 final din 07 august 2020.

Prin implementarea Schemei de Ajutor de Stat se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 58.987 de beneficiari.

Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Sub-programul AGRO IMM INVEST se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice

Procedura de acordare a garanţiilor de stat în proporţie de maximum 80% sau 90% aferente creditelor, a grantului şi plata ajutoarelor de stat sub formă de grant va fi prevăzută prin Hotărâre de Guvern.

Prevederile noii Ordonanțe de Urgență se vor aplica şi solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluţionare.

Raport piață cereale 23 noiembrie 2020

Raportul din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața rapiței
 • Line-up nave port Constanța
 • Prognoza meteo

Piața grâului

Grâul românesc continuă să prezinte interes pentru piața internă de profil în ambele sale declinări: panificație și fermele de creștere a porcilor și a puilor. În acest context, remarcăm apetitul pieței de grâu furaj în asigurarea aprovizionării directe pentru lunile care vor urma, în speță ianuarie-mai 2021, cu ritm calibrat la circa 2.500-3.000 tone per furnizor, astfel încât curba prețului să fie nivelată și cantitatea securizată.

Prețul tranzacțiilor este unul compus din segmentele următoare:

 1. Prețul mărfii – actualizat în raport de condițiile de calitate și localizare a stocului;
 2. Logistica – cost atașat din locația de încărcare până la destinație;
 3. Costul financiar – raportat la prețul de ieșire a mărfii și segmentat pe nivel annual și lunar, aplicat pe numărul de luni și calculat până la împlinirea termenului de plata de către Cumpărător;
 4. Costul de depozitare – calculate din ziua tranzacției pe loturi de marfa, până la livrarea lor efectivă, pro-rată temporis sau lunar.

Rezultatul ar trebui să fie un preț pentru prima lună de livrare și apoi o variație simetrică cu valoare adăugată pe fiecare lună care se scurge din timpul contractual de livrare.

De exemplu, un grâu de furaj livrat a luna ianuarie ar trebui să aibă un preț livrat în destinație beneficiar în jur de 1.090 RON/tonă indicativ.

Portul Constanța cotează spot 203-205 EUR/tonă, ceea ce reprezintă un nivel de rezistență la 1.000 RON/tonă.

Rusia a exportat în perioada iulie-septembrie, circa 20,7 milioane tone, cu 17% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut, 01.07 – 17.11, cu o pondere de 5 milioane în luna septembrie. Principalele destinații rusești:

 • Turcia 2.300.000 to YTD
 • Egypt 1.900.000 to YTD
 • Bangladesh 1.000.000 to YTD

Predicția de export total este setată la 39 milioane tone în dreptul Rusiei. În planul însămânțărilor, 18,9 milioane hectare rămâne cifra finală la grâu. Însă, din cauza secetei persistente, estimările sunt că 10-12% din ceea ce s-a însămânțat va fi pierdut, asta dacă mai adaugăm și înghețul, care este deja un fenomen normal în această perioadă. Cu toate acestea, speranțe există și timpul vă proba nivelul de recoltă a anului 2021.

Prognozele meteo indică căderi de zăpadă și viscole pentru porturile rusești, ceea ce va conduce către dificultăți logistice, de transport către porturi și de încărcare a navelor. Exportatorii au început să se grăbească în acest orizont de vreme care va crea dificultăți.

În Ucraina, campania de însămânțare s-a încheiat conform prognozei cu peste 6,1 milioane hectare, care se află într-o stare bună de vegetație în pragul intrării în iarnă.           

Cotații grâu Marea Neagră (cerere și ofertă)
 • Procesatorii ruși din industria cărnii de porc au adresat guvernului o cerere de impunere de taxe de export pentru grâu, în intenția de a securiza volumele necesare pentru hrana animalelor.
 • Prețurile europene au crescut din cauza cererii pieței interne, acest lucru declanșând competiție față de cererea de export. Franța cotează cu cu 3 USD/tonă mai mult în FOB Rouen, în timp ce Germania cotează cu 2,75 USD/tonă mai mult în FOB Hamburg.
 • SUA rămâne statică la 267,75 USD/tonă FOB US GULF; Australia, de asemenea, la 264 USD/tonă FOB KWINANA.
 • Argentina rămâne la 250 USD/tonă FOB UP RIVER.
 • În termen de licitații, Japonia a achiziționat 100.000 tone de grâu canadian.
 • Pakistan rămâne încă în așteptare pentru 400.000 tone de grâu.

 

Cotațiile EURONEXT stabilizează grâul în platoul de 210-211 EUR/tonă, în timp ce ne pregătim pentru iarnă și, deci, cerere. Cotațiile pentru martie 2021 sunt cu un euro mai mici decât cotațiile decembrie 2020, fară premium de stocare. Dar lucrurile se vor amelioara pe măsură ce cererea va deveni substanțială. Istoricul cotațiilor începând din aprilie 2018 poate fi consultat în graficul de mai jos:

Piața porumbului

În câteva zone din nord-vest și nord-est, recoltarea porumbul a devenit foarte dificilă din cauza precipitațiilor și a lipsei de facilități de uscare. Fermierii cotează vânzarea de porumb la 650-700 RON/tonă la fizic, adică în starea în care este, dar cu umidități estimate din câmp de 20-25%. În tot acest timp, marfa la STAS se cotează în jurul valorii de 800 RON/tonă și chiar mai sus, în raport direct cu Portul Conatanța, care indică un preț de listă de 930 RON/tonă.

Piața internă este deosebit de activă. Cererile de porumb sunt active cu indicații de livrare extinse pe câteva luni, până în martie 2021. Baza de calcul este CPT locație cumpărător, la care se aplică, în funcție de caz, costuri de finanțare pentru termen de plată și costuri de stocare a mărfii, precum și pierderile tehnologice în locația care depozitează. O indicație ca bază este între 900 și 930 RON/tonă, depinzând de zonă și costuri de transport care sunt introduse în bază.

În paritatea FOB Constanța, cererea pentru livrare ianuarie 2021 a fost la nivelul de 201 EUR/tonă, în timp ce oferta cumpărătorilor a fost de 197-198 EUR/tonă.

În plan regional, prețul porumbului ucrainean a crescut la nivelul de 235,5 USD/tonă, însă cumpărătorii sunt atrași de origini mai competitive.

China a rămas la fel de insistentă în achiziție. Un lot de 700.000 de tone a fost achiziționat din SUA.

De asemenea, Mexic a achiziționat 195.000 de tone de porumb american, iar încă 140.000 de tone au destinație încă necunoscută. Porumbul american rămâne cea mai bună opțiune de achiziție. Golful indică un nivel de 225 USD/tonă, acest lucru stârnind piețele de capital într-o creștere care vizează obținerea de profit.

Mai la sud, oferta din Brazilia și Argentina rămâne limitată, însă Egiptul a reușit să securizeze în UP River o cantitate pe care a dorit inițial să o origineze din Ucraina. Prețurile în FOB UP RIVER și FOB SANTOS au indicații de creștere la nivelul de 229,5 USD/tonă, respectiv 238 USD/tonă.

Coreea de Sud a achiziționat prin NOFI (Noghyup Feed Inc) 200.000 tone de porumb , dintre care:

 • 66.000 tone de la Pan Ocean, la 243,2 USD/tonă,
 • 68.000 tone de la Bunge, la 241,99 USD/tonă și
 • 66.000 tone de la ADM, la 241,99 USD/tonă.

Toate achizițiile au paritate CFR SOUTH KOREEA, cu livrare 30 aprilie – 25 mai 2021.

Grafic porumb CBOT (august 2018- noiembrie 2020)
Estimare porumb 2021 – 2022

Conform Goldman&Sachs, importurile Chinei de porumb pentru 2021 sunt deja estimate la 33.000.000 de tone și predicția până în 2023 este de 55.000.000 tone. În același timp WASDE vede doar 13 milioane tone pentru aecst sezon și 22 milioane pentru anul agricol următor. Acest lucru vine să întărească analiza noastră preliminara de 23 milioane 2020-2021 și creșterea până la 30 milioane pe care o previzionam pentru sezonul 2021-2022.

Piața semințelor de floarea-soarelui

Cererea masivă a Turciei, agregată cu diminuarea recoltelor din Bazinul Mării Negre, fac ca volatilitatea să fie masivă pentru această materie primă. Bineînțeles că în joc intră și uleiul de palmier și cel de soia.

Cotațiile uleiului brut de floarea soarelui în Ucraina continuă să fie discrepante din motivele enumerate mai sus, astfel încât pentru JFM (ianuarie-februarie-martie 2021) se oferă la nivelul de 1.175 USD/tonă față de cumpărătorii care doresc să plătească 1.145 USD/tonă. Anumite contracte s-au încheiat la 1.155 USD/tonă. Aceasta se reflectă într-o creștere de preț de circa 86 USD/tonă într-o săptămână.

În turbulenta pieței intervine Turcia, care a profitat de un moment mai puțin plăcut al unui procesator bulgar și a contractat marfă cu origine Rusia, care așteptă în 5 nave în rada portului Varna la un preț de 550 USD/tonă și a plătit pentru ea 630 USD/tonă CIF Turcia. Cu un cost de 20-23 USD/tonă transport, vedem poziționarea prețului pentru România la un nivel de 580-590 USD/tonă FOB, 570-580 USD/tonă CPT Constanța.

Piața rapiței

Cotațiile rapiței se coagulează intern la niveluri de 410-420 EUR/tonă FCA. Diferența între cele două cotații o face logistica față de cumpărător. S-au înregistrat tranzacții de ordinul a câteva mii de tone, cuvântul de ordine fiind „tot ce este de vânzare se cumpără”

La nivel european, rapița se cotează prin uleiul brut la nivelul de 856 EUR/tonă în zona porturilor olandeze, deci static din acest punct de vedere.

Ucraina se apropie de finalul însămânțărilor la rapiță. În 17 noiembrie erau la un nivel de 86% față de o prognoză totală de 990.000 hectare.

Rusia însămânțează circa 1,4 milioane hectare de rapiță, cu un potențial estimat de 2,7 milioane tone.

EURONEXT cotează recolta nouă în scădere față de recolta veche, vizualizând progresul însămânțărilor, la 394,25 EUR/tonă, inversul față de februarie 2021 fiind de 20 euro.

Line-up nave port Constanța

Prognoza meteo

Prognoză precipitații până pe data de 06 decembrie 2020:
Prognoză temperaturi minime până pe data de 06 decembrie 2020:

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 23 noiembrie 2020 poate fi descărcat la butonul de mai jos.

Raport piață cereale 17 noiembrie 2020

Raportul din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața semințelor de rapiță
 • Informare prețuri logistice (cost naval pe tonă)
 • Prognoza meteo

Piața grâului

Piața grâului din România păstrează aceeași nuanță ca săptămână trecută, caracterizată prin tranzacții spot, reperele fiind cunoscute de către vânzători (în speță, fermieri), cumpărătorii din piața internă și exportatorii.

În piața internă, prețurile generate de cererea cumpărătorilor se apropie de 1.000 RON/tonă, balansul fiind făcut de proximitate. Zona din care se originează marfa generează costuri de transport mai mici sau mai mari, care se adaugă la costul final.

În piața de export, situația rămâne, de asemenea, setată în jurul valorii de 205 EUR/tonă CPT Constanța.

Fermierii români însă, rămân setați pe obiectivele culturilor de toamnă, mai exact pe finalizarea procesului de semănat pentru grâu, care se va încheia în câteva zile.

În plan regional, au apărut informațiile așteptate referitoare la cota de export a Rusiei. Aceasta va consta într-un maxim de 15 milioane de tone, setată pentru perioada februarie 2021- iunie 2021, compusă din grâu, porumb și orz. Până la această oră, Rusia a exportat circa 16,3-16,5 milioane de tone de grâu, iar, în mod normal, nivelul de export nu depășește 40 milioane de tone.

Acest aspect ne arată o fereastră de oportunitate, care va veni pe un trend de limitare a ofertei în timpul acestei perioade, cererea rămânând constantă și, luând în considerare dimensiunea recoltei europene, mult diminuată.

Piețele rămân dinamice. Oferta își face loc în zone mai greu accesibile din cauza condițiilor de calitate și a diferenței logistice, iar un bun exemplu rămâne intrarea Rusiei pe piața Algeriei, în mare parte datorită deficitului de recoltă din Franța, de altfel un vânzător tradițional în protectorat.

Prețurile grâului rusesc în paritatea FOB gravitează în jurul valorii de 255 USD/tonă, nivel care generează suficientă competiție și din partea pieței interne rusești, dată fiind paritatea rublă-dolar – 76,2 RUB/1 USD.

Însă, pentru moment, în valul de licitații din ultimele zile, prețurile au urcat ușor, ca mai apoi să revină la cotațiile Euronext de dinainte de raportul WASDE. Nivelul de rezistență la care grâul continuă să primească suport este de 210 EUR/tonă în condiția decembrie 2020.

În plan global, ajustările își fac loc din nou în locurile unde sezoanele de recoltat sunt încă în curs de desfășurare, mai precis în Argentina, care coboară încă o dată nivelul de prognoză la 16,7 milioane tone, versus 21 milioane prognoză inițială și 17 milioane ultima prognoză editată de USDA.

Pe scurt:

 • Starea grâului american. Nivelul de însămânțare a ajuns la 93%, ceea ce este cu 2% mai mare decât anul trecut în aceeași perioadă, iar peste 45% se află în condiții bune și foarte bune.
 • Iranul semnalează că deține o rezervă de 5 milioane de tone de grâu, suficientă pentru un an, aflată sub controlul său direct.
 • Pakistan iese din nou în licitație pentru 400.000 de tone de grâu. Licitația va avea loc în zilele care vor urma, dar alinierea la tender va fi, cu siguranță, o afacere cu origini din Australia și Rusia.
 • Australia încasează nota de plată din partea Chinei. Restricțiile tarifare, precum și ordinele directe date traderilor chinezi în a nu origina mărfuri australiene, se reflectă în următoarele valori, care au originea în 2019: 34% din exporturile australiene au fost efectuate către China, schimburile comerciale au înregistrat în 2019 nivelul de 252.000.000.000 USD (25 miliarde USD).
 • În planul corporatist, daca până acum The Big 4 erau reuniți sub acronimul ABCD (ADM, BUNGE, CARGILL, DREYFUS), vedem cum generațiile încep să se schimbe. Compania Louis Dreyfus cedează 45% din acțiuni către ADQ, companie din UAE (Emiratele Arabe Unite), sub semnul îndoielnic al datoriilor acumulate. În acest moment, the BIG 4 se va redenumi ABC + C datorită gigantului deținut de statul chinez: COFCO.

Mai jos, vă invit să vizualizați trendul grâului în Euronext. Spunem trend pentru că aveți posibilitatea de a vedea, în elemente de roșu (scăderi) și verde (creșteri), momentele de creștere și scădere. Relevant pentru noi toți este relația dintre urcări și coborâri, fazele de platou și ritmicitatea creșterii pe etape.

Prețuri regionale și globale grâu:
 • FOB Ucraina, 11,5% proteină: 252 USD/tonă
 • FOB Rusia, 12,5% proteină: 256 USD/tonă
 • FOB Baltic 12,5% proteină: 252,5 USD/tonă
 • FOB Germania 12,5% proteină: 257,5 USD/tonă
 • FOB Australia: 261 USD/tonă
 • FOB Argentina: 248 USD/tonă
 • FOB US Golf HRW 11% proteină: 270 USD/tonă
 • FOB Canada 13,5%: 271 USD/tonă

Piața porumbului

România se caracterizează în aceste zile ca o piață de cerere și vedem aici efervescența jucătorilor din ambele segmente, piața internă și cea de export, în căutare continuă de volume pentru a acoperi necesarul în unitățile de creștere și procesare a puilor și a porcilor, precum și cererea de export determinată de nivelul scăzut al recoltelor la nivel regional.

În România, nivelul de recoltă rămâne setat pe 10-10,4 milioane de tone. În unele zone ale țării, încă se recoltează sau se așteaptă momentul optim pentru a putea intra la recoltat.

Prețurile în condiția de paritate CPT Constanța au un reper de 190 EUR/tonă, în timp ce piața internă generează niveluri de 920-940 RON/tonă.

În plan regional, ca urmare a recunoașterii de către USDA a diferenței enorme între cele două rapoarte, 10 octombrie vs 10 noiembrie, și anume un minus de 8 milioane de tone în dreptul recoltei ucrainene, se vede aceeași efervescență a dorinței de trade, acum cifrele fiind validate și deci constituind o bază certă de prognoză.

Pe de altă parte, continuă saga celor 7 milioane de tone în default. Părerile sunt împărțite între pro și contra, nivelul pierderilor între prețul forward de 150-160 USD/tonă și spot de 210-220 USD/tonă este estimat la 360 milioane de dolari și aici este, de fapt, miza.

Spre exemplificare, un grafic de la APK Inform cu exporturile de porumb în lunile octombrie-noiembrie, desfășurate pe mai mulți ani:

Urmează o perioadă de poziționare, de recalibrare a potențialului, cu date certe pe mesele de lucru:

 • China va cere 22-24 milioane de tone, incluzând aici și cota de 7 milioane tone alocată inițial.
 • Ucraina are un minus de 8 milioane de tone, dintr-un potențial de 36 milioane.
 • România are un minus de 4 milioane de tone.
 • Brazilia și-a încheiat vânzările de porumb. Acest aspect nu înseamnă că au plecat toate tonajele încă.
 • SUA prognozează un record de export porumb calibrat la 67 milioane de tone, cu câțiva indici deja scontați:
  • China – 10,7 milioane tone
  • Mexic – 6,8 milioane tone
  • Japonia – 4,5 milioane tone, plus 5,2 milioane tone cu destinație necunoscută.
 • Stocurile mondiale sunt diminuate cu 9 milioane de tone vs octombrie 2020.
 • Producția mondială este diminuată cu 14 milioane tone vs octombrie 2020.

 

Grafic CBOT – Chicago Board of Trade – porumb

De urmărit evoluția în termeni de trend, urcare, coborâre, plecând cu observațiile din 10 august 2020.

Prețuri porumb la nivel regional și global:
 • FOB Ucraina: 239 USD/tonă
 • CPT Ucraina: 232 USD/tonă
 • FOB Brazilia: 232 USD/tonă
 • FOB SUA Golf: 215,5 USD/tonă
 • CIF Vietnam: 251 USD/tonă
 • CIF Japonia: 255 USD/tonă
 • CIF Coreea de Sud: 252,5 USD/tonă

Piața semințelor de floarea-soarelui

Prețul semințelor de floarea-soarelui a cunoscut o creștere semnificativă, alimentată din mai multe surse, pe care le vom elabora mai jos. În statistica momentului însă, portul Constanța plătește un nivel de 550 USD/tonă în CPT, iar prețul FOB este de 560 USD/tonă.

Motivele principale care țin de aceste creșteri sunt corelația cu complexul uleiurilor vegetale, palmier și soia, care au avut, la rândul lor, corecții pozitive, în special uleiul de soia. Acesta din urmă a fost puternic influențat de raportul USDA, precum și de ritmul de plantare redus din America de Sud, Argentina atingând un nivel de 19,9% din estimare.

În acest sens de creștere, a intervenit și calculul final al nivelurilor de recoltă din Ucraina, Rusia și România, fiecare generând un efect negativ asupra volumelor, după cum urmează:

 • Ucraina, minus 3 milioane tone.
 • Rusia, minus 1,2 milioane tone.
 • România, minus 0,8 milioane de tone.

În Ucraina, unde impactul se dovedește a fi cel mai mare, a intervenit un efect compus din doi factori, unul generat de lipsa lichidității în acoperirea vânzărilor de ulei brut, iar cel de al doilea din previziunea lipsei de lichiditate a materiei prime viitoare, care a generat un efect de spirală ascendentă în termen de prețuri.

Prețurile uleiului brut au cunoscut astfel o creștere fulminantă, după cum urmează:

 • FOB Ucraina: 1.073 USD/tonă (+35 USD/tonă)
 • FOB Rusia: 1061 USD/tonă (+36 USD/tonă)
 • FOB Six Ports: 1.100 USD/tonă (+40 USD/tonă) (ARAG – Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, Gent)
 • FOB Argentina: 1.015 USD/tonă (+0 USD/tonă)

Semințele de floarea soarelui vor exercita un pol de atracție irezistibil datorită lipsei de lichiditate și a cererii constante din Europa, Turcia, Egipt și India. Este o marfă care se originează numai în Europa și regiunea Mării Negre, cu un spot de producție în America de Sud, respectiv Argentina. Dar Europa nu este acoperită de recolta proprie, nu numai în acest an, ci în general, iar cererea intra-comunitară și de import este constantă în țări precum Spania și Franța în special, precum și în regiunea ARAG din nordul Europei, care condensează unități de procesare de volum mare.

Piața semințelor de rapiță

Beneficiază de un trend pozitiv. Cotațiile pentru lunile februarie 2021 și mai 2021 sunt la niveluri de 407-408 EUR/tonă, respectiv 405-406 EUR/tonă. În ceea ce privește recolta nouă, 387-388 EUR/tonă pentru august 2021 este un nivel ridicat, iar premiumul se îngustează pe fondul cererii existente încă de pe acum, el rezonând cu -10 / -8 USD/tonă față de cotația indicativă august 2021. Acest aspect se traduce în prețuri de 1.836-1.845 RON/tonă în paritate DAP/CPT unități de procesare sau port Constanța.

Indicații preț:

 • FOB RPS Marea Neagră: 487,5 USD/tonă
 • RPS OIL Rotterdam: 840 EUR/tonă (+15 EUR/tonă)

 

Grafic EURONEXT RPS august 2021

Urmăm zona din 10 august și urmărim trendul și zonele de coborâre și urcare, precum și platourile de staționare.

Informare prețuri logistice (cost naval pe tonă)

BS (Black Sea) – Marea Neagră

 • Sud-estul Asiei – 31 USD/tonă
 • Golful Persic – 26,5 USD/tonă
 • Africa de Nord – 15,25 USD/tonă
 • Mediterana de Vest – 14,25 USD/tonă

Brazilia

 • Nord-estul Asiei – 30 USD/tonă

Argentina

 • Nord-estul Asiei – 37 USD/tonă

SUA Golf

 • Nord-estul Asiei – 40,25 USD/tonă
 • Nord-vestul Europei – 20 USD/tonă
 • Mediterana de Vest – 22 USD/tonă
 • Marea Caspică – Iran – 25 USD/tonă

Brazilia

 • Nord-vestul Europei – 17,75 USD/tonă
 • Mediterana de Vest – 18,5 USD/tonă

Prognoza meteo

Progonză precipitații România până la data de 26 noiembrie 2020

Prognoză temperaturi medii România până la data de 26 noiembrie 2020 – diferența între max și min

Total precipitații căzute în ultmele 60 de zile

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 17 noiembrie 2020 poate fi descărcat la butonul de mai jos.

Clubul Fermierilor Români dă startul celei de-a doua serii a Programului “Tineri Lideri pentru Agricultură”

 • Programul are înscriși un numărul dublu de tineri fermieri dornici să se specializeze pentru a avea o contribuție substanțială în dezvoltarea agriculturii românești;
 • Zece bursieri Agricover se alătură tinerilor recrutați de Club, cu toții urmând să beneficieze de o experiență educațională unică.

București, 17 noiembrie 2020 – Clubul Fermierilor Români continuă pentru al doilea an consecutiv programul “Tineri Lideri pentru Agricultură” și se implică responsabil în pregătirea generațiilor viitoare de tineri fermieri, răspunzând unei nevoi majore existente nu doar în România, ci și la nivel european, aceea de pregătire specializată în domeniul agricol, pentru a asigura succesiunea afacerii, implicit a conducerii viitoarelor ferme.

Ca reprezentant al fermierilor performanți, Clubul Fermierilor Români se implică activ în elaborarea și implementarea unor programe specifice, dedicate situațiilor complexe cu care se confruntă toți producătorii agricoli: nevoia de oameni pregătiți, calificați, motivați, angajați stabili și pro-activi.

Luna trecută am dat startul celei de-a doua serii a programului Tineri Lideri pentru Agricultură, o inițiativă gândită fundamental pentru antrenarea viitorilor lideri din agricultură. Având în vedere rezultatele obținute cu prima grupă, am fost încurajați și motivați să continuăm programul de pregătire cu o nouă serie, cu mai mulți participanți, astfel încât am început cursurile cu 30 de tineri fermieri din toate zonele României.  Anul acesta implicăm mai mulți parteneri educaționali și traineri, introducem cursuri noi și folosim o programă mult mai aplicată pe nevoile de business și de dezvoltare profesională și personală a tinerilor lideri fermieri. În cadrul procesului de selecție, ne-au făcut plăcere discuțiile cu tinerii, apreciem mult energia și entuziasmul lor, ideile pe care le au, planurile de viitor și ambiția de a le pune în aplicare”, declară Florian Ciolacu, directorul executiv al Clubului Fermierilor Români.

Programul Tineri Lideri pentru Agricultură al Clubului Fermierilor Români este dezvoltat împreună cu Fundația Leaders și are ca parteneri educaționali companii mari de training din România, alături de specialiști cu experiență în business, afaceri de familie, training și mentoring.

 

Lansat în 2019, Programul “Tineri Lideri pentru Agricultură” este un proiect care și-a propus să pregătească copiii fermierilor membri ai Clubului pentru a continua afacerile familiei, pentru asumarea rolului de lider în afacerile familiei și în comunitate, și pentru a participa activ la mai buna reprezentare profesională a fermierilor în structurile administrației publice din România și de la Bruxelles, sau în dialogul cu acestea.

”Anul acesta suntem onorați să avem alături de noi parteneri care împărtășesc valori comune și care investesc în educație. Salutăm inițiativa Grupului Agricover care a lansat Programul de Burse de Studiu pentru tinerii din familii de fermieri din România și susține 10 burse pentru anul 2020-2021, în cadrul acțiunilor de responsabilitate socială”, a continuat Florian Ciolacu.

Succesul viitorului afacerilor fermierilor depinde de pregătirea prezentului, atât în plan profesional, pentru a asigura continuarea afacerii, cât și în cel al reprezentării intereselor fermierilor în cadrul instituțiilor europene responsabile pentru dezvoltarea agriculturii. Contribuim la dezvoltarea și responsabilizarea acestor tineri pentru a deveni LIDERI, așa cum are nevoie și merită agricultura din România.

***

DETALII PROGRAM TINERI LIDERI PENTRU AGRICULTURĂ

 

Obiectiv Program

Programul pregătește noua generație de antreprenori în agricultură, cu o viziune integrată de business, pentru a crește competitivitatea în acest domeniu și pentru asigurarea succesiunii afacerilor fermierilor.

 

Profil Participanți

Tineri cu vârsta de până la 35 ani, absolvenți de facultate, copii ai fermierilor membri în Clubul Fermierilor Români sau tineri proveniți din familii de fermieri.

 

Curricula Program

Programul de pregătire este structurat pe trei module astfel:

 • INIȚIERE: Cursuri de 1-3 zile, de pregătire în următoarele domenii: comunicare și vorbire în public; diplomație și protocol; vânzare și tehnici de negociere; leadership; managementul strategic; marketing; administrarea afacerilor; resurse umane; simulare de business.
 • APROFUNDARE: Cursuri de 3 zile, de pregătire în următoarele domenii: legislativ-juridic; fiscal-audit; marketing și comunicare pentru afaceri; tehnologie.
 • CONSOLIDARE: Stagii de internship la Bruxelles: Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană; ComAgri din Parlamentul European, asociații europene ale fermierilor – ELO, FARM EUROPE, COPA-COGECA; Stagii de internship în România la instituțiile responsabile din agricultură: MADR, APIA, AFIR, ComAgri din Parlamentul României; Stagii de practică la companii private mari de tehnologie și inputuri agricole.

 

Perioadă desfășurare Program

Octombrie 2020 – Iunie 2021

 

Reforma PAC – Semnale contradictorii ale Comisiei Europene

Negocierile privind Politica Agricolă Comună continuă în trialog la Bruxelles – Parlamentul, Comisia si Consiliul.

Frans Timmermans, Vice-Președintele Comisiei Europene, a adoptat o poziție controversată referitoare la creșterea ambițiilor de mediu, într-o declarație recentă, care a fost considerată deplasată de către reprezentanții Parlamentului European.

Conform declarației sale, Timmermans solicită creșterea alocărilor procentuale din bugetul PAC pentru mediu și climă, care deja ocupă o pondere majoră – menționăm că 60% din bugetul Pilonului 1 are legătură cu mediul: eco-scheme și eco-condiționalități.

Vice-Președintele Timmermans a amenințat public că va retrage propunerea Comisiei dacă va considera personal că nivelul de ambiție de mediu este insuficient.

În mod clar, aceste observații nu corespund declarațiilor Președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, care a afirmat că retragerea PAC nu este o opțiune pentru executivul european.

Ca urmare, reprezentanții COMAGRI din Parlamentul European au transmis o scrisoare Ursulei von der Leyen și lui Frans Timmermans, prin care califică gestul vice-președintelui drept inacceptabil, care demonstrează o lipsă de respect față de deciziile co-legiutorilor (Parlamentul și Consiliul).

Scrisoarea în original, semnată de reprezentanții COMAGRI, este postată la butoanele de mai jos, împreună cu varianta tradusă în limba română.

 

Raport activitate 2020

Programele, proiectele și acțiunile
Clubului Fermierilor Români

Anul 2020 pe scurt

EVENIMENTE
 • Conferința Națională a Clubului Fermierilor Români din 6 februarie 2020, Palatul Parlamentului, 1500 participanți
 • Conferința Green Deal din 20 februarie 2020, Palatul Parlamentului, 100 participanți
 • Eveniment Farm-to-Fork și Biodiversitate, aprilie 2020 (online)
 • Eveniment regional Club la Costești, jud. Vaslui, 9 octombrie 2020, 60 participanți
 • Forum Eurosfat, 14-16 octombrie 2020 (online)
 • Conferința Agricultura 4.0, 10 noiembrie 2020 (online)

Clubul Fermierilor Români a organizat cel mai amplu eveniment al anului cu peste 1200 de fermieri performanți, Conferința Națională din 6 februarie de la Palatul Parlamentului, într-un format care a adus la discuții cu Dvs. conducerea agriculturii românești (MADR și agențiile responsabile) și europene (Comisia Europeană/DG AGRI, Parlamentul European/ComAgri), parteneri externi (COPA-COGECA, ELO, CEJA, FARM EUROPE, asociații europene de fermieri), instituții financiare naționale și internaționale (BNR, BEI, BERD, Banca Mondială) și principalii furnizori de tehnologie pentru agricultură și companii de asigurări.

 

PROIECTE SPECIALE PENTRU FERMIERI

Cu sprijinul financiar și implicarea directă a unora dintre membrii Clubului, s-au realizat sau se derulează unele proiecte speciale, precum:

(1) Realizarea Studiului privind necesitatea, oportunitatea și beneficiile unui program integrat de reabilitare a amenajărilor de desecare la nivel național (cu USAMVB Timișoara),

(2) Programul Tineri Lideri pentru Agricultură seria 2020-2021 (cu Fundația Leaders), pentru pregătirea viitorilor lideri pentru agricultura românească,

(3) Participarea Clubului Fermierilor Români la elaborarea viitorului Plan Național Strategic.

(4) Intrarea Clubului Fermierilor Români ca asociat în Agricover Broker de Asigurare și transformarea acestuia în Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare, o premieră în România: primul broker de asigurare specializat în agricultură gestionat de fermieri.

 

BROKERUL FERMIERILOR, BENEFICII 2-în-1

Începând cu data de 11 mai, Agricover Broker de Asigurare SRL s-a transformat în Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare SRL. Prin acest parteneriat, asociația fermierilor intră ca acționar în brokerul de asigurare, urmărind să se implice astfel direct în gestionarea riscurilor la adresa culturilor și bunurilor fermierilor. Împreună, asociația și brokerul au putere de reprezentare și negociere crescută în relația cu autoritățile și companiile de asigurări.

Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare are o dublă misiune:

 • sprijină fermierii și le acordă consultanță în gestionarea riscurilor în afacerea lor, și
 • prin activitatea curentă va contribui la susținerea financiară a programelor și proiectelor Clubului Fermierilor Români, care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor.

 

SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU FERMIERI
 • Serviciu de asistență bancară, gratuit pentru membrii Clubului, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru accesarea facilităților prevăzute de OUG 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (mai 2020).
 • Servicii de consultanță pentru comercializarea cerealelor și de mediere a contractelor comerciale (mai 2020) și rapoarte săptămânale privind piața cerealelor.

 

COMUNICARE – INFORMARE

Fermierii membri și parteneri ai Clubului

 • Preluare și documentare mesaje și probleme semnalate de fermieri
 • Realizare studii de opinie în rândul fermierilor pe teme de interes în agricultură
 • Consultări și informări cu fermierii privind adresele și documentele de poziție transmise către autorități și mass media.
 • Informări transmise fermierilor membri privind adresele transmise autorităților, stadiul negocierilor PAC, comunicate de presă, știri europene, noutăți legislative și fiscale

Întâlniri și demersuri la nivelul autorităților din România pentru susținerea intereselor fermierilor

 • MADR, AFIR, ANIF, APIA
 • Guvernul României
 • Președinția României
 • Ministerul Finanțelor Publice, FNGCIMM
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Ministerul Sănătății

Comunicare la nivelul autorităților europene și a asociațiilor europene de fermieri

 • Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles pe lângă Uniunea Europeană, secția Agricultură
 • Europarlamentarii români din Comisia de Agricultură din Parlamentul European
 • Comisia Europeană, DG Agri
 • European Landowners’ Organization (ELO) – Clubul a devenit membru ELO în 2020
 • 10 asociații de fermieri din Italia, Danemarca, Belgia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia
 • Farm Europe
 • Copa-Cogeca

Mijloace de comunicare și de acțiune

 • Adrese și documente de poziție ale Clubului
 • Întâlniri cu autoritățile
 • Participare la grupurile de lucru pentru elaborarea Planului Național Strategic
 • Comunicate de presă
 • Interviuri în mass media cu profil agricol și de business
 • Buletine informative zilnice
 • Site Club și social media

Activitatea Clubului Fermierilor Români în cifre

 • 50+ adrese și documente de poziție ale Clubului
 • 60+ întâlniri cu autoritățile naționale
 • 20+ participare ședințe și întâlniri grupuri de lucru
 • 200+ buletine informative transmise către fermieri
 • 20+ comunicate de presă către mass media agricolă și de business
 • 1000+ apariții în mass media: interviuri la TV, radio, online, social media, articole și preluări comunicate în presă, TV, online, social media.

Subiectele adresate de Club prin documentele transmise autorităților / comunicate de presă

 • Măsuri susținere agricultură
 • Măsuri sprijinire sector agro-alimentar
 • Măsuri privind refacerea sistemelor de irigații
 • Studiu de necesitate privind reabilitarea sistemului desecare și drenaj (Banat / național)
 • Scheme ajutor de stat pentru sprijinirea fermierilor
 • Schema de ajutor de stat privind sistemele locale de irigații
 • Simplificare ghid AFIR Submăsură 17.1
 • Propuneri îmbunătățire condiții ghid AFIR Submăsura 17.1
 • Modificare beneficiari eligibili program IMM Invest
 • Lege vânzare terenuri agricole
 • Lege Camere Agricole
 • OUG despăgubiri secetă
 • Formare Comisii constatare pagube
 • Acordare despăgubiri secetă
 • Lege comercializare motorină
 • Susținerea intereselor specifice agriculturii românești la summit-ul din iulie 2020 privind negocierile bugetului european (apel către Președinția României)
 • Plafonare voluntară (poziție adresată Președinției României)
 • Impact estimat piața de cereale OM8
 • Analiza pieței de carne de pasăre
 • Promovare lanțul scurt și produs românesc cu prioritate la raft
 • Amenajamente pastorale
 • Propuneri completare Analiza SWOT2 realizată de MADR
 • Propuneri completare Analiza Nevoilor realizată de MADR
 • Ajutoare de stat secetă
 • Mediere contracte fermieri
 • Adrese către toți europarlamentarii români – vot împotriva plafonării
 • Adrese către 674 europarlamentari europeni – poziție comună 11 asociații europene de fermieri împotriva plafonării
 • Impact estimat în agribusiness 2020-2021 pe fondul producțiilor agricole scăzute
 • Solicitări către MADR pentru comunicare transparentă și formarea unei celule de criză
 • Solicitări către MADR privind reluarea consultărilor pentru elaborarea PNS
 • Solicitări către MADR organizare consultări ref simplificare și îmbunătățire ghid AFIR SM17.1
 • Rapoarte de analiză privind piața de cereale la nivel național, regional, mondial

Demersuri către alte organizații

 • Apel către asociațiile de fermieri din România pentru susținerea demersului Clubului privind extinderea sistemului de irigații locale
 • Apel către supermarketuri la solidaritate cu producătorii locali agro-alimentari
 • Apel către supermarketuri pentru reducere termene de plată către producătorii locali agro-alimentari
 • Poziție comună cu alte 10 asociații europene de fermieri împotriva plafonării

 

PLATFORME DE COMUNICARE – INFORMARE

Informațiile de interes pentru fermieri sunt transmise prin buletine informative săptămânale/zilnice, sunt postate pe site-ul Clubului (www.cfro.ro) și pe platformele de social media ale asociației (Facebook, LinkedIn, Youtube).

Link-uri utile:

Clubul Fermierilor Români apără interesele fermierilor păgubiți prin contracte de achiziție echipamente agricole

Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă a inițiat o campanie națională de informare și reprezentare a intereselor fermierilor păgubiți ca urmare a neonorării unor contracte de achiziții de utilaje agricole.

Clubul Fermierilor Români a fost sesizat de unul dintre membrii Asociației cu privire la neexecutarea unor contracte de furnizare echipamente agricole de către firma Z&A AGRICULTURE KFT, cu sediul în Ungaria, prin intermediul firmei corespondente din România – Z&A LOGISTIC S.R.L., cu sediul în județul Arad. Până în momentul de față, 5 fermieri din zona de vest a țării au apelat la ajutorul Clubului în a-i reprezenta pentru soluționarea acestei dispute, însă din informațiile  disponibile în presă, situația se pare că are ramificații și în alte regiuni, precum Botoșani sau Dolj.

Reprezentanții acestor societăți, ZAMARO FEDERICO, cetățean italian, și AIOANEI MARCEL-SORIN, cetățean român, contactează fermierii  de pe teritoriul României, cu precădere din vestul țării, cărora le propun vânzarea de echipamente agricole, le percep un avans din valoarea totală a contractului, apoi nu livrează echipamentele contractate.

Conform informațiilor obținute de la fermieri, firmele nominalizate mai sus au acționat similar în perioada 2019-2020, în mai multe județe ale României, provocând fermierilor importante prejudicii financiare, nerecuperate până în prezent. Pagubele se situează între 3.000 și 60.000 de euro per fermier, în funcție de valoarea contractelor inițiale.

Au existat multiple încercări de recuperare a prejudiciului, de la apeluri și mesaje telefonice, la plângeri penale pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Există o serie de dosare deschise, în special în Bihor și Dolj.

Clubul Fermierilor Români, în virtutea rolului său activ de reprezentare și promovare a intereselor membrilor Clubului precum și a fermierilor din România, informează pe această cale agricultorii din România cu privire la riscurile unor astfel de colaborări și invită fermierii care se află în situația descrisă și au fost păgubiți ca urmare a neonorării contractelor de către firmele menționate mai sus să semnaleze aceste situații pe e-mail la office@cfro.ro.

Oportunitate finanțare program Electric Up

Avem plăcerea să vă prezentăm oportunitățile oferite de programul Electric Up, pe care le considerăm de interes pentru IMM-urile membre ale Clubului Fermierilor Români.

Reducerea costului cu energia este un obiectiv important pentru orice companie!

Programul Electric UP face posibil acest lucru prin instalarea unei centrale electrice fotovoltaice Simtel finanțată 100%. Simtel este lider de piață în România, cu zeci de centrale electrice fotovoltaice pentru jucători importanți, cum ar fi Dedeman, Penny Market, Mega Image etc.

Despre programul Electric UP

 • În ce stadiu este programul Electric UP?

În următoarele zile va apărea ghidul cu normele de aplicare. Programul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • Cine se califică pentru accesarea programului?

IMM-urile din România și companiile din HORECA, inclusiv companiile mari.

 • Care este bugetul maxim și ce poți construi din acest buget?

În limita a 100.000 euro, sunt eligibile sistemele de panouri fotovoltaice 27 kWp-100 kWp, precum și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

 • Ce presupune instalarea unei centrale de 100 kWp și ce beneficii aduce?

Necesită o suprafață de acoperiș orientat către soare, de ~600 mp, care va produce 120 MWh/an. Această energie salvează aproximativ 12.000 €/an din factura dumneavoastră.

 • Câte companii vor fi sprijite în acest demers?

Un număr de maxim 50 de companii vor fi sprijinite de Simtel, pe principiul „primul venit, primul servit”.

 

!! Companiile interesate de programul ELECTRIC UP sunt invitate să completeze un formular online pentru a intra în legătură directă cu reprezentanții Simtel Team pe aspectele tehnice care țin de fiecare locație/beneficiar.

 

Mai jos, atașăm ghidul de finanțare pentru instalarea sistemelor de panouri voltaice pentru producerea de energie electrică.

Raport piață cereale SPECIAL 11 noiembrie 2020

Raportul de piață special de astăzi este dedicat WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates), raport de piață al Departamentului de Agricultură al Statelor Unite ale Americii. Mai jos, puteți regăsi informații despre producția, consumul și stocurile la nivel mondial pentru următoarele culturi:

 • Grâu;
 • Porumb;
 • Soia

GRÂU – ANALIZĂ

 1. PRODUCȚIA la nivel mondial scade cu 700.000 de tone față de luna octombrie 2020, dar crește față de anul trecut cu 7,44 milioane tone.
 2. CONSUMUL la nivel mondial crește cu 1,65 milioane tone față de luna octombrie, în timp ce față de anul trecut, avem un consum sporit cu 4,38 milioane tone.
 3. STOCURILE la nivel mondial scad cu 1 milion de tone față de luna octombrie, dar față de anul trecut, avem un plus de 19,69 milioane tone în comparație.

PROGNOZĂ. Grâul va avea corecții pozitive în următoarea perioadă, însă nu spectaculoase. Trendul este în creștere datorită cererii constante la nivel global (consumul) și a următorilor doi factori:

 • În lume, grâul este recoltat cu două excepții care au, totuși, prognoza lor de recoltă (Argentina și Australia) și, deci, se cunosc valorile finale de stocuri.
 • Cererea rămâne constantă datorită secetei care a afectat destinațiile tradiționale, Nordul Africii și Orientul Mijlociu, iar marii exportatori din bazinul Mării Negre ar putea suferi politici protecționiste pentru a limita exporturile.

PORUMB – ANALIZĂ

 1. PRODUCȚIA scade cu 14,19 milioane de tone față de octombrie 2021, apspect generat de două cauze: Ucraina, cu un minus de 8 milioane de tone, și SUA, care au scăzut productivitatea la hectar. Agregând și UE, cu 1 milion tone lipsă, ajungem la această diferență uriașă de la lună la lună. Cu toate acestea, diferența la nivel global este pozitivă față de anul trecut, cu un plus de 28.44 milioane tone.
 2. CONSUMUL scade cu 6 milioane tone la nivel global, comapensând parțial scăderea de producție la nivel mondial. Comparativ cu anul trecut, consumul este în creștere cu 23,86 milioane tone.
 3. STOCURILE scad la nivel mondial cu 9 milioane tone, ca rezultat direct al scăderii producției și compensate cu scăderea consumului. Comparativ cu anul trecut, nivelul lor este în scădere cu 11,9 milioane tone.

PROGNOZĂ. Porumbul va menține trend-ul crescător. Cererea Chinei se concretizează și, cu siguranță, va atinge un nivel de 26 milioane tone importuri în acest an. Atragem atenția că această cerere nu este spot doar din cauza diminuării producției naționale de porumb a Chinei, a cărei cultură a suferit din cauza taifunurilor care au săvârșit importante pagube. Ea se va repeta în anul următor și în anii ce vor veni la niveluri de cel puțin 30 de milioane de tone. Țările care vor suplini sunt rezervoarele traditionale (Ucraina și SUA), dar și cele care vor agrea acorduri de compatibilitate în ceea ce privește siguranța hranei.

SOIA BOABE – ANALIZĂ

 1. PRODUCȚIA la nivel mondial scade cu 5,83 milioane tone față de luna octombrie, dar crește cu 25,95 milioane tone comparativ cu anul trecut.
 2. CONSUMUL scade ușor cu 1,56 milioane tone față de luna octombrie, dar crește față de anul trecut cu 15,16 milioane tone.
 3. STOCURILE scad față de luna trecuta cu 2,18 milioane tone și față de anul trecut cu 8,82 milioane tone.

PROGNOZĂ. Apetitul insațiabil al Chinei devine principalul factor de creștere și suport al prețului boabelor de soia. Traiectoria ascendentă a boabelor influențează în mod direct prețul sub-produsului numit ulei de soia, care, la rândul său, impactează complexul uleiurilor vegetale în termeni de creștere. Potențialul se va menține cu siguranță în viitor și nu ar fi un exemplu rău de urmat în piața locală românească de a acorda o mai mare importanță culturii de soia și procesării boabelor pentru zootehnia românească.

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul special privind piața de cereale din 11 noiembrie 2020 poate fi descărcat la butonul de mai jos.

Raport piață cereale 10 noiembrie 2020

Raportul de săptămâna aceasta cuprinde informații despre:

 • Contextul de piață actual
 • Piața grâului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața rapiței
 • Status operare nave portul Constanța
 • Prognoza meteo

ANALIZĂ CONTEXT PIAȚĂ ACTUAL

Există patru factori cumulați care au făcut ca prețurile grâului și ale porumbului să coboare față de nivelurile de acum 9-10 zile, și anume:

 1. Alegerile din SUA au generat un sentiment de așteptare generală. Toată lumea privește și încearcă să ghicească, cum va influența victoria a democraților, perspectivele viitoare ale piețelor în termen de cerere și ofertă, conturate de politicile sau noile politici ale câștigătorului de la Casa Albă.
 2. Teama de lockdown a făcut ca cererea să scadă. Rând pe rând, multe țări europene și de pe alte continente iau măsuri, inclusiv de lockdown, în tentativa de a stăvili valul doi al pandemiei, care se manifestă deosebit de amplu.
 3. Sfârșitul lunii octombrie, când fondurile de investii și-au lichidat pozițiile long întru obținerea profitului. Oferta fiind astfel mai mare decâtcererea, prețurile au coborât pe burse.
 4. Așteptarea noului raport WASDE de pe 10 noiembrie 2020 va contura din nou ecuația stocuri + recoltă – consum /cerere.

Practic, ne aflăm într-o scenă de platou cu un nivel de rezistență fixat în 205-206 EUR/tonă la grâu și 185 EUR/tonă la porumb, care ține de câteva zile bune și redefinește cererea în raport cu oferta. Cu toate acestea, uitându-ne la nivelul cererii (care nu a dispărut, ci doar a rămas în expectativă) urmărind cotațiile de preț din bazinul Mării Negre, citind cotațiile din America de Sud și de Nord, având deja fixat un nivel al recoltelor 2020 în termen de volume, considerăm că faza de platou va fi temporară și cererea va reveni în următorul interval de 20-50 zile.

Stockpiling-ul care a început să fie exercitat de multe state ca măsură de protecționism, va genera însă cerere în viitorul apropiat, precum și reducere a ofertei din partea țarilor exportatoare.

PIAȚA GRÂULUI – NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL, GLOBAL

Piața românească a grâului se aliniază trendului actual. Platoul pe care este oprit prețul grâului reprezintă, la rândul său, nivelul de rezistență al prețului.

În termeni de preț, față de raportul săptămânii trecute, fundamentele nu s-au schimbat. 205-207 EUR/tonă CPT CONSTANȚA rămâne în continuare potențialul maxim de atins. Prețul grâului de furaj este cu 5 euro mai jos față de cel al grâului cu proteină bază 12%.

În piața internă, procesatorii, fabricile de nutrețuri, fermele de creștere a puilor creează un pol de interes, pe loturi spot, 1.000-3.000 de tone pe tranzacție, menținând competitivitatea față de piața de export. Diferențele sunt în termenii de plată (30-90 de zile) și condițiile calitative cu un standard mai ridicat față de piața de export.

Însămânțările de toamnă continuă printre ferestrele de vreme, mijlocul lunii noiembrie fiind, cu siguranță, un sfârșit de etapă al însămânțărilor de toamnă 2020.

Nivelul vegetativ se prezintă bine pentru această oră. Plantele nu au stres hidric și dezvoltarea lor este în parametri normali pentru această dată.

În context regional, notăm următoarele în materie de însămânțări de grâu de toamnă:

 • Rusia – prognoză 19.215.000 hectare, din care realizate până la această oră sunt 18.300.000 hectare;
 • Ucraina – prognoză 6.102.000 hectare, din care realizate până la caeastă oră sunt 5.650.000 hectare;
 • Franța – prognoză 4.800.000 hectare, din care realizate până la această oră sunt 3.170.000 hectare.

În termeni de prețuri regionale, semnalăm următoarele indicații:

 • FOB PORTURI UCRAINENE: 254 USD/tonă grâu cu nivel de proteină de 12% și 251 USD/tonă grâu cu nivel de proteină 11,5%;
 • FOB PORTURI RUSEȘTI: 254 USD/tonă grâu cu nivel de proteină 12%.

În tot acest context de reașezare a prețurilor, notăm următoarele licitații:

 • Arabia Saudită. SAGO a achiziționat 860.000 de tone cu un preț mediu de 277,53 USD /tonă CIF JEDDAH și DAMMAM. După toate probabilitățile, mai mult de jumătate vă fi originată din Australia, diferența din zona europeană, incluzând aici bazinul Mării Negre.
 • Egipt GASC. 300.000 tone au fost licitate din Rusia, la un nivel de preț de 261,3-261,5 USD/tonă FOB, cu termen de plată la 180 de zile.
 • 320.000 de tone au fost achziționate la nivelul de 286,2 USD/tonă CIF, cu livrare în ianuarie 2021.
 • TMO a licitat 550.000 de tone.
 • Siria a licitat 150.000 tone
 • Achiziția MIT de 120.000 tone, a fost reprogramată.

Cumulat, circa 2.300.000 tone de grâu a fost tranzacționat sau este în curs de tranzacționare, ceea ce ne dă notă despre procesul cererii și al ofertei.

 

GRAFIC EURONEXT GRÂU

În plan global:

 • Notăm rezistența Chinei la grâul și orzul australian. Bariera se menține pentru mărfurile australiene. În acest context, Australia își găsește piețe în Asia, concurând cu bazinul Marii Negre în aceste destinații, iar grâul nord-american își poate regăsi perspective în China.
 • Australia reconfigurează cifrele de producție și indica circa 30,5-32 mil. tone grâu producție.
 • Grâul australian este cotat la 275 USD/tonă, destinație Asia de Sud-Est
 • Argentina rămâne la nivelul de 16,8 milioane din 21 milioane estimate.
 • 43% din recolta SUA de grâu însămânțat se afla în condiție bună spre excelentă, în creștere cu 2% față de săptămână trecută. Cu toate acestea, îngrijorarea este prezentă. Statele care au cea mai mare pondere în producția americană de grâu sunt afectate de secetă care se extinde încet, dar sigur. Vremea, ca de obicei, este factorul determinant.
 • China a vândut 2,7 milioane tone din rezerva de stat, dintr-un total scos la vânzare de 3,56 milioane tone, la prețul de 352 USD/tonă, echivalent a 1.468 RON/tonă.

PIAȚA PORUMBULUI – NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL, GLOBAL

În țara noastră, recoltatul continuă în Vest-Nord Vest, ca și în nordul Moldovei. Acest ritm este însă unul lent din cauza precipitațiilor și a condițiilor de calitate. Punctăm aici recoltarea de marfă umedă, cu un procent 17% și chiar mai sus, care din cauza transportului direct către port este susceptibilă de apariție a micotoxinelor, fapt care poate influența calitatea omogenă  vaselor la descărcarea în destinații.

Prețul porumbului s-a redus din motivele expuse la începutul raportului, ajungând la un nivel de 185 EUR/tonă CPT Constanța.

În piață internă, remarcăm un preț mai ridicat față de ceea ce oferă portul. Indicațiile se duc în jurul valorii de 920-930 RON/tonă, cu plata la termen de 30-90 zile, ca și în cazul grâului.

Analizând apetitul cumpărătorilor care activează în piața de export, concluzionăm că această etapă de platou este doar un moment de re-așezare a cererii în contextul celor patru factori indicați în preambulul acestui raport, iar odată cu expirarea elementelor ce constituie fundamentul scăderii de preț, vom putea vedea cererea la locul său.

EVOLUȚIE PREȚ EURONEXT

(în verde cotațiile ianuarie 2021)

NIVEL REGIONAL ȘI GLOBAL
 • Ucraina pendulează între 33 și 29 milioane producție finală, fapt care va genera, în funcție de cifra finală, volatilitate mai mare sau mai mică.
 • În Ucraina, nivelul de default-uri cumulate este de circa 7 milioane de tone.
 • UE înregistrează un minus de 5 milioane de tone, incluzând aici și România.
 • SUA coboară prognoza de recoltă în perspectiva WASDE la nivel de 376,5 milioane tone.
 • Coreea de Sud a achiziționat cumulat 420.000 tone de porumb, cu un nivel de preț CIF situat între 252-254 USD/tonă, livrare februarie-martie-aprilie 2021.
 • Argentina coboară prognoza de recoltă la 44 milioane de tone, dintr-un estimat inițial de 50 milioane tone.
 • China își menține cererea, cu o prognoză pentru sezonul viitor care merge direct către 30 milioane tone, însă, în zilele acestea, stă în expectativă din cauza alegerilor din Statele Unite.

Din bazinul Mării Negre, semnalăm două semne care ridică multe semne de întrebare din Ucraina si Rusia, după cum urmează:

 1. Asociația Ucraineană a Cerealelor UGA, este împotriva adoptării unui proiect de lege privind modificările la Legea Ucrainei „Cu privire la cereale și piața cerealelor în Ucraina” privind controlul prețului resurselor de cereale din Ucraina nr. 4277 începând cu 28 octombrie 2020.

Economia Ukrainei ar putea pierde peste 10 miliarde USD la export, ceea ce va reduce brusc încasările bugetare și va afecta cursul de schimb al Hrivnei ucrainene.

Conform UGA, pe piața ucraineană nu există monopol, circa 20 de companii acoperind 80-90% din piață.

“Controlul de stat al prețurilor cerealelor sau stabilirea prețurilor minime și maxime ale cerealelor și semințelor oleaginoase va împinge industria agricolă ucraineană înapoi la planificarea și economia administrativă atunci când mecanismele pieței nu au sens. Industria nu se va mai dezvolta, investițiile vor fi nule, iar companiile care oferă lichidități și oportunități fermierilor de a alege cui să-și vândă cerealele vor lăsa în afara țării” – COMUNICAT UGA.

 1. Rusia consideră creșterea taxei de export pentru semințele de floarea-soarelui de la 6,5% la 30% din 1 ianuarie 2021, a informat Interfax citând o sursă de piață pe 9 noiembrie.

Această problemă a fost discutată în cadrul reuniunii subcomitetului pentru reglementarea tarifelor vamale și netarifare, măsurilor de protecție în comerțul exterior ale Comisiei guvernamentale pentru dezvoltare economică și integrare a Rusiei, conform APK INFORM.

PIAȚA SEMINȚELOR DE FLOAREA-SOARELUI – NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL, GLOBAL

Pe piața din România, acestea își mențin atractivitatea din punct de vedere al prețurilor. Nu există un recul al pieței, cererea există în continuare. Cotațiile se situează între 490-495 USD/tonă CPT unități de procesare și 500-505 USD/tonă în portul Constanța. Diferența între cele două destinații este dată de diferența logistica.

Suportul vine din complexul ulei de palmier și soia. Cotațiile uleiului de palmier se mențin pe un trend pozitiv din cauza estimării negative de producție cu o cerere de 1,6 milioane tone și cu o scădere a producției de circa 7-9%.

În China (bursa Dalian) cotațiile uleiului de palmier au închis în creștere cu 1%, iar cele aferente uleiului de soia cu 1,8%.

În regiunea Mării Negre, prețul uleiului de floarea soarelui a cunoscut o efervescență stârnită din cauza panicii induse de anumiți cumpărători care anticipează o creștere a prețurilor, iar cotațiile FOB Ucraina pentru luna noiembrie au atins 1.000 USD/tonă. Cotațiile pentru luna decembrie s-au aliniat la 1.000 USD/tonă cu business închis la 980 USD/tonă. Pentru JFM (ianuarie-februarie-martie), cotațiile se situează cu cerere de 985 USD/tonă, iar ofertele de cumpărare la 975 USD/tonă.

În context de bazin al Mării Negre, certitudinea unei recolte diminuate cu 5 milioane de tone este un indicator de bază pentru prețul tranzacțiilor care vor urma, precum și pentru posibilele consecinte care ar putea influența la rândul lor prețul semințelor în viitorul apropiat.

PIAȚA RAPIȚEI

Cotațiile Euronext urcă prețurile, indicația februarie 2021 atingând 402,5 EUR/tonă. În același regim, prima luna de recoltă nouă august 2021 este cotată la 388 EUR/tonă, cu o diferență între recolta veche și cea noua de 14 euro/tonă.

Cumpărătorii de rapiță recoltă nouă, în perspectiva însămânțării a circa 380.000-400.000 hectare, nu manifestă un apetit deosebit din cauza evenimentelor generate de secetă în sezonul 2020. Riscul de forță majoră pe fondul lipsei mărfii fizice alimentează reluctanța acestora din urmă. Cu toate acestea, indicații timide se regăsesc în august 2021, minus 10 EUR/tona de marfă în paritatea CPT Destinatar.

STATUS OPERARE NAVE PORTUL CONSTANȚA 09.11.2020

PROGNOZA METEO NOIEMBRIE ROMÂNIA – LIPSĂ DE PRECIPITAȚII ȘI TEMPERATURI SCĂZUTE

 

PROGNOZĂ PRECIPITAȚII 09-21 NOIEMBRIE 2020                                                
PROGNOZĂ TEMPERATURI MAXIME 09-21 NOIEMBRIE 2020
COMPARATIV PRECIPITAȚII 2020 VS 2019 PENTRU PERIOADA 09-21 NOIEMBRIE 2020

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 10noiembrie 2020 poate fi descărcat la butonul de mai jos.