Întâlnire Club – Președinte COMAGRI Camera Deputaților

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români s-au întâlnit pe 19 ianuarie 2021 cu dl. Adrian Chesnoiu, Președinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, pentru a discuta despre crearea unui parteneriat pentru elaborarea și punerea cu succes în aplicare a politicilor publice și planurilor de acțiune care vizează agricultura.

Au participat la întâlnire:

 • Adrian Chesnoiu (ComAgri),
 • Florian Ciolacu, 
 • Nicușor Șerban,
 • Lazlö Becsek,
 • Dan Hurduc,
 • Ionela Cuc,
 • Ciprian Olteanu,
 • Nicolaie Apopi,
 • Bogdan Chiripuci.

Această întâlnire s-a desfășurat sub forma unui brainstorming, urmând ca cele două părți să pastreze un parterneriat ce va viza următoarele subiecte:

 • PNS, PNRR;
 • investiție sustenabilă în tineri;
 • rolul agriculturii la nivel de securitate națională;
 • legătura dintre marii fermieri și restul activităților din mediul rural;
 • sustenabilitatea proiectelor AFIR;
 • gestionarea apei;
 • legea arendării și comasării terenurilor agricole.

Întâlnire Club – Ministrul Agriculturii

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români s-au întâlnit pe 19 ianuarie 2021 cu dl. Adrian Oros, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru a discuta despre cum se poate continua parteneriatul și dialogul între Club și Minister, prin care să contribuim la elaborarea și punerea cu success în aplicare a politicilor publice și planurilor de acțiune care vizează angajamentele de mediu în agricultură.

 
Subiecte discutate:
 1. Directorul Executiv al Clubului, Florian Ciolacu, a prezentat delegaților din partea MADR, următoarele subiecte:
 • modificarea Ghidului Solicitantului din cadrul SM 17.1;
 • continuarea demersurilor privind reforma PAC, pentru încurajarea fermelor performante;
 • utilizarea eco-schemelor pentru a crește performanța agriculturii românești;
 • posibilitatea de a realiza la nivelul Clubului și a partenerilor strategici anumite analize economico-financiare pentru fiecare propunere a ecoschemelor, la nivel național;
 • necesitatea creșterii suprafețelor eligibile, prin determinarea comasării terenurilor;
 • definitivarea sumei din cadrul PNRR a zonei care deservește activitatea fermierilor români;
 • necesitatea unor proiecte de irigații locale.

Domnul ministru Adrian Oros și domna Elena Daniela Rebega, au revenit cu următoarele răspunsuri punctuale:

 • modificarea Ghidului Solicitantului din cadrul sM 17.1 se află în lucru;
 • se urmărește continuarea analizelor SWOT și a nevoilor, pentru a răspunde punctual deficitelor identificate la nivelul balanței comerciale;
 • există disponibilitate de colaborare după finalizarea trialogurilor pentru discutarea unor analize economico-financiare la nivelul ecoschemelor;
 • se va avea în vedere anumite măsuri care vor urmări comasarea terenurilor agricole;
 • urmărirea definitivării programului de irigații acolo unde este cazul, cu ajutorul fondurilor venite din cadrul PNRR; dl. Ștefan Constantin (ANIF) a subliniat că la finalul anului 2020, zona Brăilei s-a bucurat de un excedent de apă, necesar pentru terenurile agricole locale.
 1. Președintele Clubului, Nicușor Șerban și vicepreșendintele Clubului, Lazlö Becsek, au prezentat delegaților din partea MADR, următoarele subiecte:
 • stabilirea nevoilor actuale la nivel vegetal și zootehnic, în România;
 • avizarea terenurilor și necesitatea realizării unei legi clare a arendei;
 • găsirea unei modalități prin care arendatorul să despăgubească arendașul, dacă acesta va aduce îmbunătățiri (irigații, drum, etc.) parcelei arendate;
 • găsirea unei modalități pentru realizarea unei stabilități a pieței, deoarece în momentul actual, aceasta s-a distorsionat pentru cei care pot/nu pot utiliza un sistem de irigații;
 • posibilitatea unei subvenții la secetă privind cultura de toamnă.

Domnul ministru Adrian Oros și domna Elena Daniela Rebega, au revenit cu următoarele răspunsuri punctuale:

 • stabilirea nevoilor actuale la nivel vegetal și zootehnic se vor urmări în cadrul realizării PNS-ului;
 • se va urmări susținerea fermelor familiale, nu a celor de subzistență;
 • Legea Arendei se află în lucru la Ministerul Apărării Naționale, iar ulterior va ajunge pentru verificare și validare la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Justiției;
 • există o speranță privind realizarea unui sistem de irigații integrat cu ajutorul PNRR, astfel încât această distorsionarea a pieței să nu mai existe.

Domnul Ștefan Constantin (ANIF) a adus discuției următoarele clarificări:

 • se va urmări în viitorul apropriat măsuri de combatere a eroziunii solului, desecare și realizarea unui sistem de irigații sustenabil;
 • se vor utiliza tehnologii de digitalizare noi și se va urmări mentenanța post execuție, utilizarea unor materiale prietenoase cu mediul și integrarea energiei verzi în lucrările viitoare de îmbunătățire funciară; ca noutate, se vor urmări încă din faza incipientă cheltuielile de după investiție;
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ar trebui să asigure alimentarea cu apă la gurile de vărsare; în aval există suficiente surse de apă, însă există un conflict cu zona piscicolă, care este împotriva utilizării acestor resurse către terenurile agricole;
 • trebuie create anumite inginerii la nivelul Dunării pentru a spori dimensiunea terenurilor agricole irigate.

Vă invităm să consultați scrisoarea adresată ministrului agriculturii la link-ul alăturat.

Întâlnire Club – Ministrul Mediului

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români s-au întâlnit pe 18 ianuarie 2021 cu dl. Tanczos Barna, ministrul mediului, pentru a discuta despre cum poate Clubul contribui la elaborarea și punerea cu success în aplicare a politicilor publice și planurilor de acțiune care vizează angajamentele de mediu în agricultură.

Subiecte discutate:
 1. Directorul Executiv al Clubului, Florian Ciolacu, i-a prezentat Ministru Tanczos Barna activitatea și direcțiile Clubului Fermierilor Români, după cum urmează: misiune, viziune, cultura, membri fondatori, rolul asociației sub forma unui club de business, reprezentare internă și externă, rolul Ministerului Mediului în activitatea fermierilor români, programul Tineri Lideri, colaborarea Clubului cu USAMV a Banatului privind tema desecării terenurilor, rolul Ministerului Mediului privind PNRR.

Ministrul Mediului, dl. Tanczos Barna, și-a arătat curiozitatea privind importanța Clubului în relația cu fermierii românii, dânsul având un trecut de fermier în zona zootehnică.

 1. Președintele Clubului, Nicușor Șerban, i-a prezentat Ministrului Mediului trei probleme cu care se confruntă fermierii români și privește activitatea de mediu:
 • diminuarea dioxidului de carbon prin intermediul unei nutriții corespunzătoare a animalelor rumegătoare, utilizarea dejecțiilor animalelor rumegătoare și nu numai, dar și a altor materiale organice, ca materie primă pentru obținerea de biogaz;
 • recuperarea sticlei utilizată de consumatorul final și reutilizarea ei în urma unui proces complex de spălare-sterilizare (astfel încât produsul propriu-zis să poată avea un termen de valabilitate de 14 zile, asemănător cu cel existent);
 • nevoia realizării unui sistem integrat de irigații, utilizând surplusul de apă care provine din râurile apropiate, în perioada iernii, prin intermediul unor bazine de retenție.

Ministrul Mediului, dl. Tanczos Barna, și-a manifestat interesul privind tema nutriției animalelor rumegătoare și va urmări realizarea unor măsuri corespunzătoare acestei surse de poluare identificată de către președintele Clubului. Mai mult, privind realizarea biogazului, dânsul consideră că pe parcursul unui singur mandat nu poate să realizeze un sistem integrat la nivel național, însă este interesat de realizarea mai multor stații pilot în zonele pe care Clubul le poate identifica.

În ceea ce privește, problema reutilizării sticlei, dl. Ministru nu identifică momentan un sistem care să poată realiza acest lucru, însă consideră această temă de interes și deschisă unor discuții viitoare.

Cu privire la realizarea sistemului integrat de irigații, dl. ministru ne-a comunicat că acest subiect se află deja în lucru, iar dl. deputat UDMR (Csaba Könczei) prezentat la această întâlnire se ocupă de identificarea celor mai bune soluții.

 1. Vicepreședintele Clubului, Lazlö Becsek, a adus în discuție necesitatea realizării și anvelopării din Fondul de Mediu a unor construcții de depozitare pentru cultura de cartof, astfel încât producătorii acestei legume să poată oferi producție românească în supermarketurile locale pe tot parcursul iernii.

Ministrul Mediului, dl. Tanczos Barna, și-a manifestat interesul în vederea găsirii unei soluții pentru problema identificată, acest subiect rămând de interes pentru următoarea perioadă.

 1. Directorul Executiv al Clubului, Florian Ciolacu, i-a solicitat dl. Ministru, posibilitatea unei colaborări, în ceea ce privește realizarea unor stagii de practică a doi absolvenți ai programului Tineri Lideri, ediția a II-a. Rolul acestora fiind reprezentarea mai bună a nevoilor fermierilor români în zona mediului, dar și realizarea unui schimb de bune practici.

Ministrul Mediului, dl. Tanczos Barna, și-a manifestat interesul unei astfel de colaborări, urmând ca membri Clubului să transmită CV-urile celor două propuneri pentru realizarea stagiului de practică.

Vă invităm să consultați scrisoarea adresată ministrului mediului la link-ul alăturat.