Întâlnire de lucru Club – Ministerul Mediului

Clubul Fermierilor Români a avut joi, 17 martie, o întâlnire de lucru la Ministerul Mediului pentru a continua discuțiile inițiate la începutul anului privind anumite subiecte tematice de interes pentru fermierii români. Ne-am exprimat interesul de a fructifica cele discutate în cadrul unui parteneriat între organizația noastră și Minister, prin care să contribuim la elaborarea și punerea cu succes în aplicare a politicilor publice care urmăresc angajamentele de mediu în agricultură.

În urma întâlnirii avute în data de 17.03.2021, puteți regăsi mai jos o sintetizare a subiectelor de interes pentru perioada imediat următoare:

 • promovarea unor proiecte pilot la nivel național privind stațiile de biogaz, prin crearea unui sistem integrat de transformare a dejecțiilor animalelor rumegătoare și nu numai, dar și a altor materiale organice, transformând materia primă în energie electrică și termică, cu utilizare directă în spațiul rural;
 • promovarea de culturi energetice (cu precădere plopi și salcie) și în cadrul altor terenuri agricole care dețin un nivel de fertilitate redus, ca alternativă pentru zonele degradate (conform Legii 186);
 • posibilitatea implementării la nivel național a unei soluții de reutilizare a sticlei, ca alternativă principală pentru reciclare, cu scopul diminuării consumului și energiei specifice creării acestui tip de ambalaj;
 • elaborarea și punerea cu succes în aplicare a politicilor publice și planurilor de acțiune care vizează angajamentele de mediu în agricultură, vizând ca sursă de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență;
 • continuitatea stabilirii unor derogări de la perioadele de interdicție pentru aplicarea de îngrășăminte pe terenurile agricole;
 • transmiterea a doi absolvenți ai programului Tineri Lideri, ediția a II-a, într-un stagiu de practică, în cadrul Ministerului Mediului.

Am asigurat autoritățile de angajarea deplină a Clubului Fermierilor Români pentru inițierea unui dialog cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asupra aspectelor legislative legate de domeniul agricol și de mediu. Avem încredere că vom putea contribui, alături de celelalte părți implicate, la stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noile programe de finanțare europeană.

La butonul de mai jos puteți consulta scrisoarea de follow-up transmisă de Club în urma întâlnirii din 17 martie 2021:

Alocările bugetare PNDR pentru perioada de tranziție

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în parteneriat cu mediul asociativ, pe baza rezultatelor analizelor SWOT și a nevoilor au stabilit alocările bugetare pentru următoarea perioadă.

Conform Regulamentului UE nr. 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului pentru tranziția PAC, aprobat în data de 23 decembrie 2020, a fost extinsă aplicabilitatea cadrului legal existent pentru perioada 2021-2022, concomitent cu suplimentarea bugetului aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală, având ca sursă principală, noul Cadru Financiar Multianual (CFM 2021-2027).

Bugetul PNDR alocat pentru perioada de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde euro, fiind format din următoarele surse:

 • Fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) – 2.569,10 mil. euro
 • Fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) – 692,09 mil. euro

Repartizarea alocării bugetare o puteți găsi mai jos, cu precizarea că valorile raportate sunt valabile pentru întreg exercițiul financiar tranzitoriu, în funcție de gradul de absorbție a fiecărei măsuri și submăsuri în parte.

 

SM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”: 760 mil. euro alocare publică (CFM) pentru componentele:

 • achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125,00 mil. euro
 • vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
 • zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
 • tineri fermieri (achiziție utilaje – vegetal și zootehnic): 75,00 mil. euro
 • zootehnie (producție primară, condiționare și marketing)  – NAȚIONAL: 240,00 mil. euro
 • zootehnie (producție primară, condiționare și marketing)  – MONTAN: 60 mil. euro
 • legume (inclusiv în spatii protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100,00 mil. euro
 • legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. euro

SM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”

 • 122,70 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor agricole”

 • 140,00 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor din sectorul pomicol”

 • 10 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole”

 • componenta drumuri agricole: 100,66 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 6.1 „Instalare tineri fermieri”

 • 100,00 mil. euro fonduri EURI

SM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”

 • 50,00 mil. euro fonduri EURI

SM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

 • 87,00 mil. euro fonduri EURI

SM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

 • 100,00 mil. euro fonduri EURI

SM 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”

 • 5,00 mil. euro alocare publică (CFM)

M 10 „Agromediu și climă”

 • 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI

M 11 „Agricultură ecologică”

 • 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI

M 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”

 • 660,12 mil. euro alocare publică (CFM)

M 14 „Bunăstarea animalelor”

 • 273,60 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”

 • 40,00 mil. euro fonduri EURI

SM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”-  pomicultură

 • 10,00 mil. euro fonduri EURI

SM 17.1Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor și a plantelor”

 • 20,00 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (viitoare)”

 • 5,00 mil. euro fonduri EURI

SM 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

 • 100 mil. euro alocare publică (CFM)

SM19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri”

 • 23,00 mil. euro fonduri EURI