Concluzii privind unele Planuri Strategice ale PAC

Săptămâna trecută, trialogurile PAC au luat sfârșit, cu un acord la nivel european. Urmează implementarea Regulamentelor la nivel național prin definirea planurilor naționale strategice, până la sfârșitul anului 2021. Vă reamintim că noua PAC va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Sintetizăm mai jos principalele concluzii:

Concluzii PAC KV (3)
Prealocarea FEADR pentru zona de mediu și climă

Stabilită la 35% (față de 33% propunerea anterioară, de 37% a Parlamentului European), cu considerarea a 50% din contribuția zonelor cu handicap natural (ANC) și 100% pentru bunăstarea animalelor (în corelare cu zona de eco-scheme). Propunerea includerii unei derogări pentru acele state membre care dețin o programare limitată pentru zona de mediu în cadrul pilonului 2, precum și analizarea corelată a tuturor prealocărilor care vizează FEADR,

 

Prealocarea pentru eco-scheme

A fost stabilită la 25% pentru întreaga perioadă de programare cu menținerea sistemului de ”rebate” (de compensare ȋntre piloni), cu stabilirea ”pragului” la 20% pentru perioada 2023-2024 și menținerea flexibilităților de compensare doar pentru acest interval,

 

Anexa III

La GAEC 4 sunt incluse derogări pentru cazurile în care respectarea acestui standard ar necesita utilaje care ar afecta structura solului; la GAEC 8 se menține solicitarea Consiliului de păstrare a diversificării culturilor, ca practică echivalentă rotației culturilor și exceptarea fermelor sub 10 ha; la GAEC 9 s-a acceptat creșterea ambiției de mediu de la 6% la 7%, și rata minimă de teren arabil destinată elementelor neproductive care să nu fie stabilită la nivel de stat membru, ci la nivel de fermă, 

 

Plafonare

Parlamentul European a renunțat la plafoanele de 500.000 € pentru plățile directe și de 1 Milion € pentru investițiile în dezvoltare rurală, precum și la propunerea ca la calcularea plafonului la nivel de fermier să se utilizeze 100% din cheltuielile cu salariile,

 

Plata redistributivă

A fost stabilită la minim 10% din plățile FEGA, cu exceptarea statelor membre care pot dovedi în cadrul Planurilor lor strategice că necesitatea realocării de fonduri ȋntre fermieri  este adresată prin intermediul altor instrumente precum plafonarea/degresivitatea, micii fermieri, etc. S-a rezolvat și solicitarea RO privind dimensiunea fermei pentru care se aplică plata redistributivă (exceptarea de la dimensiunea medie a fermei din statele membre), 

 

Condiționalitatea socială

Urmează să fie aplicată începând din 2025, în baza propunerii Comisiei pentru art. 6 și intervențiile sectoriale. S-au propus texte de articole privind includerea condiționalității sociale în cadrul RPSPAC și în cadrul regulamentului orizontal. S-a explicitat că acest tip de condiționalitate se aplică tuturor intervențiilor realizate prin intermediul plăților directe, inclusiv intervențiilor sectoriale și măsurilor de mediu/destinate animalelor din cadrul dezvoltării rurale (art. 65, 66, 67),

 

Sprijinul cuplat

Alocare a 13+2%, dar fără includerea cartofului de consum (doar cel pentru amidon); retragerea propunerii PE (338e) referitor la faptul că sprijinul cuplat pentru zootehnie trebuie să respecte prevederile Directivei Cadru Apă, ca urmare a includerii textului propus de Comisie la articolul 97 paragraful 2a.

Raport piață cereale 28 iunie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Începând cu 22 februarie, raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 28 iunie 2021 NL

Piața grâului

Prețul grâului românesc rămâne în plaja de … EUR/tonă în paritatea CPT Constanța, însă fermierii nu (…).

În majoritatea regiunilor din țară, statusul grâului este (…). Prognozele de recoltă se adeveresc și găsim suport și în sistemele satelitare, care dau valori apropiate de … milioane de tone pentru grâul românesc. Mulți fermieri estimează valori de producție pe hectar care (…).

Inserăm o prognoză cu cele mai ridicate temperaturi la nivelul României, până pe data de 7 iulie 2021.

1. romania temperaturi logo

La nivel bursier, Euronext (…). Indicațiile subsecvente arată un carry de circa (…). În aceste momente, sunt indicații de stabilitate în ceea ce privește potențialele de volum. Nivelul carry-ului este (…).

Observațiile de astăzi însă se pot schimba, pe măsură ce timpul se scurge, însă memoria curbei de preț la grâu ne reamintește că (…).

2. grau matif blur (1)

Urmărind traiectoria grâului SEP21, avem următoarea reprezentare grafică, care ne indică trendul normal în perioada următoare. Nivelul de rezistență de … EUR SEP21 s-ar putea să fie atins într-un timp (…).

3. matif nivel rezistenta grau blur

Grâul românesc va (…)

Piața orzului

Cotațiile orzului în paritatea CPT Constanța se temperează până la nivelul de … EUR/tonă. Întârzierile din recoltare sunt (…)

Calitatea este mixată încă, dar, după cum bine știm, (…).

Recoltarea însă va dura. Sudul țării se află în proces de recoltare, dar (…)

Piața porumbului

Indicațiile portului Constanța pentru produsul porumb sunt setate în jurul valorii de … EUR/tona în paritatea CPT, în timp ce indicațiile pentru recolta veche sunt setate la nivelul de … EUR/tonă. Indicațiile CVB arată un nivel de … USD/tonă care, (…).

În planul statusului vegetativ, porumbul indică o (…)

În plan comparativ, România va genera un nivel de volum (…).

Euronext corelează simetric cu cotațiile (…)

9. porumb matif blur (1)

Piața semințelor de rapiță

Interesul pentru rapiță a fost (…).

În același timp, spațiile de interior par a fi la (…). Companiile de transport au încasat șocul unui an secetos în 2020 și de faptul că (…). Acest aspect, coroborat cu ridicarea țițeiului la un nivel de aproape … USD/baril indicație Brent AUG21, vor (…). Acest cost logistic va (…).

În plan național, prognoza rapiței în România primește (…)

În plan bursier, Euronext efectiv saltă în sus și în jos. De exemplu, pe 25 iunie 2021, am avut momente când ajunsese la nivelul de … euro, ca mai apoi să revină la … euro.

13. rapita matif blur (1)

Piața semințelor de floarea-soarelui

Indicațiile semințelor de floarea-soarelui au revenit, dar cu un nivel (…). Este o reacție firească de (…)i, având în vedere că nu se anticipa sub nici o formă scăderea generată de schimbarea comportamentului cumpărătorilor de ulei brut.

Însă în aceste zile, notăm lipsa de disponibilitate spre vânzare a fermierilor în ceea ce privește semințele de floarea-soarelui, alimentată (…)

Notăm, de asemenea, un upgrade la (…).

În continuare, semințele de floarea-soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, baza minim 81%, (…)

Vecinii din industria de procesare din Bulgaria rămân foarte competitivi în ceea ce privește (…)

Piața boabelor de soia

La nivel local și riveran Dunării, soia generează un interes deosebit pentru (…)

Este încă devreme să vorbim de o piață formată de export ca și despre o (…).

CBOT cunoaște o (…).

Indicațiile din 25 iunie 2021 ne-au revelat o scădere de … cbu, adică … USD, NOV21.

16. soia blur

Vremea

România  – prognoza meteo  28 iunie – 11 iulie 2021

19 ROMANIA
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 28 iunie 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.

Lansăm Proiectul CONCORDE pentru promovarea și asigurarea respectării bunelor practici în comerțul cu cereale

București, 22 iunie 2021 – Agricultura europeană și cea românească sunt acum într-un proces profund de transformare sub influența unor programe majore de reformă a Politicii Agricole Comune și aplicarea noului Pact Ecologic European, provocări care se adaugă celor determinate de efectele schimbărilor climatice, criza forței de muncă, volatilitatea prețurilor, scăderea performanței capitalurilor și inputurilor în agricultură, adâncirea inegalităților în ponderea veniturilor fermierilor pe lanțul comercial de valorificare a produselor agro-alimentare.

Fermierii performanți din România trebuie să gestioneze o impredictibilitate crescută în ceea privește asigurarea resurselor și a proceselor în fermă, precum și pentru valorificarea producției.

Anul 2020 a fost unul foarte dificil pentru agribusiness-ul românesc, în condițiile secetei pedologice prelungite și a crizei sanitare mondiale determinate de pandemia de COVID-19. A rezultat astfel o creștere neobișnuită a numărului incidentelor contractuale în relațiile dintre participanții la circuitul economic specific, cum ar fi executarea necorespunzătoare sau chiar neexecutarea la termen și/sau în condițiile convenite a obligațiilor contractuale asumate.

„Cu această ocazie au revenit în discuție problemele sistemice care au definit relațiile dintre fermieri, intermediari, traderi și industria prelucrătoare de produse agricole în ultimii 30 de ani, marcate adesea de lipsă de încredere, pe fondul căreia, profitând de capacitatea financiară disponibilă, comercianții din avalul circuitului economic au impus fermierilor, nu de puține ori, clauze contractuale fără precedent sau chiar abuzive, menite să le protejeze interesele economice, inclusiv cele ale unor pierderi disproporționate și nelegitime suferite de fermierii de bună-credință”, consideră Cezar Iulian Gheorghe, Expert Analist pentru Comerțul cu Cereale, Clubul Fermierilor Români.

Lipsa de încredere este amplificată de absența informațiilor permanent actualizate despre părțile contractuale, despre oamenii implicați și despre istoricul și comportamentul în afaceri al acestora.

 

PRACTICI CONTRACTUALE ACTUALE: RISCURI PENTRU FERMIERI

 Evidențiem selectiv o serie de practici comerciale devenite uzuale în relația fermieri – traderi, care au contribuit la stabilirea unor poziții contractuale inegale pentru fermieri și au generat riscuri majore concretizare în contextul secetei pedologice din 2020:

 • Clauze prin care se declară și/sau se recunoaște, în mod nerealist, o negociere inexistentă a contractului;
 • Constituirea de garanții personale de către administratorul/directorul fermei, pentru executarea obligațiilor contractuale asumate de societatea cu răspundere limitată/societatea pe acțiuni, după caz, eludându-se, astfel, răspunderea limitată a acestor participanți la circuitul economic;
 • Drepturi de apreciere și decizie unilaterală în beneficiul exclusiv al cumpărătorilor /traderilor, fără vreo posibilitate de control de către fermier sau de mediere/arbitraj de către un terț independent, inclusiv asupra cantității și calității mărfii livrate și, astfel, a prețului sau chiar a datei de plată;
 • Obligația de a plăti penalități, despăgubiri sau daune-interese, în cuantumuri arbitrare și cu desconsiderarea atât a principiilor reparării integrale a prejudiciului și bunei-credințe, cât și a cauzelor exoneratoare de răspundere civilă universal recunoscute.

”În acest context, Clubul Fermierilor Români  lansează Proiectul CONCORDE adresat fermierilor din România, prin care urmărește stabilirea unui sistem de încredere și de bune practici comerciale, care să permită consolidarea relațiilor contractuale în piața de agribusiness”, anunță Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români. ”Din cauza acestor provocări cu care se confruntă fermierii, Clubul Fermierilor Români consideră necesară stabilirea unui dialog coerent pentru regândirea parteneriatului și refacerea încrederii fermieri – cumpărători / traderi, pentru asigurarea executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale.”

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI CONCORDE

Susținerea fermierilor pentru Proiectul CONCORDE va contribui la realizarea următoarelor obiective, care vor fi puse în practică de Clubul Fermierilor Români:

 • Înființarea unui grup de lucru care să preia și să prelucreze inițiativele, ideile, opiniile și sugestiile transmise de fermieri;
 • Elaborarea unui ghid de bune practici;
 • Crearea unei proceduri de raportare și verificare a incidentelor în relațiile contractuale;
 • Elaborarea unui sistem de asigurare a suportului pentru soluționarea alternativă a disputelor;
 • Afilierea Clubului Fermierilor Români la organizații internaționale relevante în domeniul agribusiness;
 • Colaborarea Clubului cu autoritățile și instituțiile publice europene și naționale în scopul dezvoltării unor politici coerente și relevante pentru dezvoltarea agribusiness-ului din România.

 

CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI, MEMBRU GAFTA

Clubul Fermierilor Români a devenit membru GAFTA, The Grain and Feed Trade Association, organizația internațională reprezentativă pentru sprijinirea contractării și arbitrării comerciale în domeniul cerealelor la nivel mondial.

Acesta este un prim pas în efortul Clubului de a sprijini asigurarea cadrului pentru consolidarea încrederii fermieri-traderi și asigurarea condițiilor pentru respectarea clauzelor contractuale deplin echitabile în relația dintre parteneri.

 

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROIECTUL CONCORDE

”Adresăm tuturor fermierilor interesați invitația de a fi alături de Clubul Fermierilor Români în lansarea și punerea în aplicare a acțiunilor propuse prin Proiectul CONCORDE, pentru a asigura asfel baza pentru un parteneriat echitabil și pe termen lung fermieri – traderi – autorități”, susține Dan Hurduc, membru în Consiliul Director și primul Președinte care va asigura Președinția rotativă a Clubului Fermierilor Români începând cu 1 iulie.

Prin dezvoltarea Proiectului CONCORDE fermierii vor avea acces la:

 • Expertiză concretă și practică validată în procesul de contractare;
 • Facilitarea sprijinului specializat în soluționarea alternativă a disputelor comerciale;
 • Promovarea și reprezentarea intereselor fermierilor în relația cu instituții relevante în comerțul cu cereale.

”Proiectul CONCORDE va avea succes în măsura participării concrete, directe a fermierilor la acțiunile propuse, precum și prin asigurarea unei cooperări eficiente cu ceilalți factori implicați în agribusiness, în particular prin consolidarea relației dintre fermieri și comercianții de produse agricole”, consideră Dan Hurduc.

Clubul Fermierilor Români promovează interesele fermierilor din România și lansează proiecte care susțin dezvoltarea sustenabilă a fermelor, bazate pe criterii de performanță, competitive la nivel european.

 

Fermierii interesați se pot implica în Proiectul CONCORDE prin completarea formularului de înscriere  disponibil pe site-ul Clubului: https://cfro.ro/proiect-concorde-pentru-bune-practici-in-comertul-cu-cereale/. Pentru informații suplimentare, fermierii pot intra în legătură cu Cezar Iulian Gheorghe pe e-mail, la adresa cereale@cfro.ro, sau la telefon 0749.777.711.

Raport piață cereale 22 iunie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Începând cu 22 februarie, raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 22 iunie 2021 NL

Piața grâului

Piața grâului românesc recepționează șocul recoltelor bogate prognozate în bazinul Mării Negre și în Uniunea Europeanaă. Șocul re resimte în termeni de (…). Sub acest spectru, și agregat cu cererea necadențată din Nordul Africii și Orientul Mijlociu, vom vedea (…).

La nivel național, rămânem la cifrele de … milioane tone, cu toate că unele case de analiză ridică nivelul performanței grâului românesc până la nivelul de … milioane tone. Însă ploile ce curg fără încetare vor avea un efect firesc de (…).

Ne reamintim de anul 2010, când scenariul a fost în linii mari identic, cu (…).

Starea de sănătate a grâului nu este încă (…).

Și ploile continuă și vor continua cel puțin încă 7-9 zile. Intensitatea lor se va reduce din 21-22 iunie 2021. Inserăm harta căderilor de precipitații, cu zonele cele mai expuse. Dacă ploile scad în intensitate și vremea se încălzește, vom avea parte de recolte în medie (…).

3. prognoza ploi blur

La nivelul bazinului Mării Negre, lucrurile se prezintă în același registru. Discuțiile cu colegii din Ucraina și Rusia indică tot (…). Spectrul scăderii calității grâului este (…).

Închiderea EURONEXT din 18 iunie 2021 readuce un nivel de …. EUR/tonă cotațiilor SEP21, după scăderea generată în ziua precedentă de CBOT.

4. grau matif blur

Piața orzului

(…) Trenurile sunt deja trimise în locurile de unde se originează spre a fi încărcate cu mărfuri. Recoltarea (…). Avem primele rezultate despre calitate și sunt amestecate. Există loturi cu masă hectolitrică (…), semn de tehnologie aplicată culturilor, precum și estimări de … tone la hectar, ceea ce este, de asemenea, rezultatul agregat al tehnologiei și al căderilor de precipitații. Însă notăm și loturi dezamăgitoare, cu masă hectolitrică între …  kg/hl, ceea ce arată lipsa tehnologiei.

Este prematur să tragem concluzii din cauza (…)

Cotațiile portului Constanța se diluează inspre nivelul de (…).

Piața porumbului

Cotațiile porumbului în Portul Constanța sunt la nivel de … EUR/tonă paritate CPT, cu o anumită reținere din partea (…). Indicațiile pentru recolta veche sunt (…).

Starea de vegetație a porumbului românesc este(…). Semne de întrebare rămân în … țării, unde (…). Altfel, prognoza de producție la nivel național rămâne la … milioane de tone.

Ce remarcăm sunt însă indicațiile comercianților locali, în special în zonele unde fermierii mici nu au opțiuni. Aceste indicații sunt (…).

În plan EURONEXT, indicațiile din 16 iunie au setat porumbul NOV21 la nivelul de … EUR/tonă, ca în ședință următoare de tranzacționare să beneficieze de (…).

9. porumb matif blur

Avem un scenariu repetitiv pentru porumb, în contextul (…).

Convertind totul în USD, avem un nivel de … USD/tonă în data de 16 iunie, iar în ziua următoare, o scădere până la nivelul de … USD/tonă.

Însă în data de 18 iunie, revenirea s-a produs, închiderea ședinței de tranzacționare a CBOT DEC21 generând un nivel de … c/bu, deci o recuperare (…).

7. porumb matif blur

Piața semințelor de rapiță

Indicațiile din partea cumpărătorilor pentru rapiță în România sunt la nivelul de (…). Principala problemă care domină la această oră piața este (…).

În corecția rezultată din ultimele zile de tranzacționare, vedem un lucru extrem de pozitiv. Ne referim la (…).

La nivel de prognoza națională, avem o creștere pozitivă a potențialului. De la o estimare de … mil. tone, indicația curentă este de … mil. tone, cu o productivitate de … tone/ha.

Rapița a suferit o corecție negativă (…).

13. rapita matif blur

Piața semințelor de floarea-soarelui

Indicațiile semințelor de floarea-soarelui sunt într-o scădere generată de (…).

Dacă datele de 16 și 17 iunie au generat (…), data de 18 iunie a cunoscut o (…). Efectiv nu se generau prețuri pentru (…).

Indicațiile actuale ale CSFO (Crude Sunflower Oil = Ulei Brut de Floarea Soarelui) sunt:

15. indicatii CSFO RO logo

Calmarea tendinței inflaționiste a prețului materiei prime în România ar trebui, de asemenea, să conducă spre (…). Recolta românească de semințe de floarea-soarelui va genera peste … milioane de tone, iar acest lucru este extrem de (…).

De asemenea, remarcăm o deflație a prețului în țară, în zone cu (…)

Piața boabelor de soia

Indicațiile CBOT din data de 16 iunie au scăzut abrupt, efectuând la propriu (…).

În ziua următoare, soia a revenit până la nivelul de … c/bu, indicație NOV21, astfel că, însumând pierderea inițială și revenirea, avem o scădere de … USD/tonă.

18. soia CBOT blur

Vremea

România  – prognoza meteo  19 iunie – 3 iulie 2021

19. romania
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 22 iunie 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.

Proiect CONCORDE pentru bune practici în comerțul cu cereale

Invitație privind participarea la Proiectul CONCORDE lansat de Clubul Fermierilor Români, pentru promovarea și asigurarea respectării bunelor practici în comerțul cu cereale

 

CONTEXT

Agricultura europeană și cea românească sunt acum într-un proces profund de transformare sub influența unor programe majore de reformă a Politicii Agricole Comune și aplicarea noului Pact Ecologic European, provocări care se adaugă celor determinate de efectele schimbărilor climatice, criza forței de muncă, volatilitatea prețurilor, scăderea performanței capitalurilor și inputurilor în agricultură, adâncirea inegalităților în ponderea veniturilor fermierilor pe lanțul comercial de valorificare a produselor agro-alimentare.

Fermierii performanți din România trebuie să gestioneze o impredictibilitate crescută în gestionarea resurselor și a proceselor în fermă, precum și pentru valorificarea producției, pentru a-și asigura competitivitatea.

Anul 2020 a fost unul foarte dificil pentru agribusiness-ul românesc, în condițiile secetei pedologice prelungite și a crizei sanitare mondiale determinate de pandemia de COVID-19. A rezultat astfel o creștere neobișnuită a numărului incidentelor contractuale în relațiile dintre participanții la circuitul economic specific, cum ar fi executarea necorespunzătoare sau chiar neexecutarea la termen și/sau în condițiile convenite a obligațiilor contractuale asumate.

Cu această ocazie au revenit în discuție problemele sistemice care au definit relațiile dintre fermieri, intermediari, traderi și industria prelucrătoare de produse agricole în ultimii 30 de ani, marcate de o lipsă acută de încredere, pe fondul căreia, profitând de capacitatea financiară disproporționată, comercianții din avalul circuitului economic au impus fermierilor, nu de puține ori, clauze contractuale fără precedent sau chiar abuzive, menite să le protejeze interesele economice, inclusiv cele ale unor pierderi disproporționate și nelegitime suferite de fermierii de bună-credință.

Lipsa de încredere este amplificată de absența informațiilor permanent actualizate despre părțile contractuale, despre oamenii implicați și despre istoricul și comportamentul în afaceri al acestora.

 

PRACTICI CONTRACTUALE ACTUALE: RISCURI PENTRU FERMIERI

Evidențiem selectiv o serie de practici comerciale devenite uzuale în relația fermieri – traderi, care au contribuit la stabilirea unor poziții contractuale inegale pentru fermieri și au generat riscuri majore concretizare în contextul secetei pedologice din 2020:

 • Clauze prin care se declară și/sau se recunoaște, în mod nerealist, o negociere inexistentă a contractului, doar pentru a evita eventualele consecințe ale reinterpretării clauzelor standard;
 • Constituirea de garanții personale de către administratorul/directorul fermei, pentru executarea obligațiilor contractuale asumate de societatea cu răspundere limitată/societatea pe acțiuni, după caz, eludându-se, astfel, răspunderea limitată a acestor participanți la circuitul economic, reglementată tocmai pentru a proteja patrimoniile personale ale asociaților / acționarilor / reprezentanților legali în condițiile riscurilor inerente și, în mod uzual, mai mari pe care le presupun operațiunile comerciale, spre deosebire de cele civile;
 • Drepturi de apreciere și decizie unilaterală în beneficiul exclusiv al cumpărătorilor/traderilor, fără vreo posibilitate de control de către fermier sau de mediere/arbitraj de către un terț independent, inclusiv asupra cantității și calității mărfii livrate și, astfel, a prețului sau chiar a datei de plată;
 • Obligația de a plăti penalități, despăgubiri sau daune-interese, în cuantumuri arbitrare și cu desconsiderarea atât a principiilor reparării integrale a prejudiciului și bunei-credințe, cât și a cauzelor exoneratoare de răspundere civilă universal recunoscute.

Din cauza acestor provocări cu care se confruntă fermierii, Clubul Fermierilor Români consideră necesară stabilirea unui dialog coerent pentru regândirea parteneriatului și refacerea încrederii fermieri – cumpărători / traderi, pentru asigurarea executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Clubul Fermierilor Români urmărește stabilirea unui sistem de încredere și de bune practici comerciale care să permită consolidarea relațiilor contractuale în piața de agribusiness și în acest scop lansează Proiectul CONCORDE adresat fermierilor din România.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI CONCORDE

Susținerea fermierilor pentru Proiectul CONCORDE va contribui la realizarea următoarelor obiective:

 • Înființarea unui grup de lucru care să culeagă și să prelucreze inițiativele, ideile, opiniile și sugestiile transmise de membrii Clubului Fermierilor Români pentru întocmirea unui de Ghid de bune practici comerciale în agribusiness, care să fie, ulterior, discutat cu reprezentanții altor organizații interesate;
 • Ghidul de bune practici va cuprinde, inclusiv, propuneri de clauze contractuale menite să asigure condiții echilibrate și echitabile a acestor documente juridice, întocmite prin luarea în considerare atât a specificului local, cât și a instrumentelor utilizate în cadrul unor organizații internaționale de renume în domeniu, precum The Grain and Feed Trade Association (GAFTA), The Federation of Oils, Seeds & Fats Associations Ltd. (FOSFA) etc.;
 • Crearea de către Club a unei proceduri de raportare și verificare a incidentelor în relațiile contractuale, accesibil atât fermierilor, cât și participanților din avalul circuitului comercial;
 • Elaborarea de către Club și asigurarea funcționării unui sistem de asigurare a suportului pentru soluționarea alternativă a disputelor, apărute în urma interpretării, încheierii și/sau a încetării contractuale, conform condițiilor legale;
 • Afilierea Clubului Fermierilor Români la organizații internaționale relevante în domeniul agribusiness, pentru a asigura o bună reprezentare a intereselor fermierilor pe plan extern;
 • Colaborarea Clubului cu autoritățile și instituțiile publice europene și naționale (Parlamentul European, Comisia Europeană, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, universități și instituții de cercetare) în scopul dezvoltării unor politici coerente și relevante pentru dezvoltarea agribusiness-ului din România.

Ca un prim pas în efortul nostru de a sprijini asigurarea cadrului pentru consolidarea încrederii fermieri-traderi și asigurarea condițiilor pentru respectarea clauzelor contractuale deplin echitabile în relația dintre parteneri, Clubul Fermierilor Români a devenit membru GAFTA – The Grain and Feed Trade Association, organizația internațională reprezentativă pentru sprijinirea contractării și arbitrării comerciale în domeniul cerealelor la nivel mondial.   

 

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROIECTUL CONCORDE

Proiectul CONCORDE va avea succes în măsura participării Dvs. concrete, directe la acțiunile propuse, precum și prin asigurarea unei cooperări eficiente cu ceilalți factori implicați în agribusiness, în particular prin consolidarea relației dintre fermieri și comercianții de produse agricole.

Prin dezvoltarea Proiectului CONCORDE veți avea acces la expertiză concretă și practică validată în procesul de contractare, facilitarea sprijinului specializat în soluționarea alternativă a disputelor comerciale,  promovarea și reprezentarea intereselor în relația cu instituții relevante în comerțul cu cereale.

Vă adresăm invitația de a  fi alături de Clubul Fermierilor Români în lansarea și punerea în aplicare a acțiunilor propuse prin Proiectul CONCORDE, asigurând asfel baza pentru un parteneriat echitabil și pe termen lung fermieri – traderi – autorități.

 

Invitatie Clubul Fermierilor Români_Proiectul Concorde pentru bune practici în comerțul cu cereale

Clubul Fermierilor Români_Welcome letter GAFTA

Clubul Fermierilor Români_Membership Certificate GAFTA

 

Invităm fermierii interesați să participe la Proiectul CONCORDE să trimită scanat pe e-mail formularul completat și semnat, la adresa office@cfro.ro.

Formular Clubul Fermierilor Români_Înscriere în Proiectul Concorde

Conferința Regională Club Dobrogea, 4 iunie 2021

Pe 4 iunie 2021, Clubul Fermierilor Români a organizat Conferința Regională Dobrogea, la care au participat fermierii performanți din regiune, Ministrul Agriculturii, dl. Adrian OROS, precum și autoritățile locale responsabile pentru agricultură (APIA, AFIR, ANIF, Direcția Agricolă). În cadrul evenimentului, au fost puse în dezbatere deschisă programele de dezvoltare strategică a agriculturii în regiune – prevăzute în PNRR – precum și analizarea impactului viitoarei reforme PAC.

196535282_520331332657320_6042710116135588657_n

Conferința și-a atins obiectivele de informare, analiză și dezbatere a celor mai importante teme pe agenda negocierilor la nivel regional privind agricultura, transmițând mesaje clare privind poziția Clubului Fermierilor Români în legătură cu riscul deșertificării din zona Dobrogei, formarea tinerilor fermieri și reforma PAC post-2020.

Subiecte în discuție:
 1. Importanța identificării de soluții pentru dezvoltarea sistemului de irigații din zona Dobrogei, acolo unde există numeroase surse de apă în proximitatea terenurilor agricole.
 2. Importanța schimbului de generații în agricultura românească și beneficiile acestui demers.
 3. Importanța identificării unor surse de finanțare pentru modernizarea canalelor principale de irigații specifice acestor zone.
 4. Rolul eco-schemelor în perspectiva finanțării specifice Programului Național Strategic.
 5. Importanța asigurărilor agricole, ca prim demers în implementarea unui management de risc la nivelul propriei afaceri agricole.
 6. Importanța comerțului cu cereale pentru maximizarea profitului obținut în ferme.
 7. Importanța dezvoltării de parteneriate între liceele agricole din zona Dobrogei și fermele performante din județele Constanța și Tulcea.

Clubul Fermierilor Români promovează un model românesc de agricultură performantă care valorifică principalii vectori de dezvoltare: trecerea către Agricultura 4.0 (revoluția digitală a agriculturii); dezvoltarea de valoare adaugată peste activitatea agricolă prezentă; atragerea de capital investit pentru dezvoltarea marilor sisteme naționale de infrastructură agricolă; securizarea fermierilor împotriva crizelor și a riscurilor; atragerea tinerilor în agricultură, formarea și creșterea competențelor acestora. Schimbarea imaginii publice a fermierilor și recunoașterea socială a importanței lor în asigurarea securității alimentare sunt prioritare în agenda de acțiune a Clubului.

Raport piață cereale 15 iunie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Începând cu 22 februarie, raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 15 iunie 2021 NL

Piața grâului

Săptămână trecută nu a adus modificări esențiale în prețurile grâului românesc. Cotațiile s-au redus treptat, până la nivelul de … EUR/tonă, minus … EUR/tonă pentru calitatea de furaj în paritatea ….. În ultimele 2 zile ale săptămânii, exportatorii (….)

1. grau indicatii blur

Evidența era extrem de clară. Toată lumea aștepta eliberarea raportului WASDE și deja cumpărătorii vedeau piața bearish, în timp ce vânzătorii (fermierii) vedeau piața bullish. Calibrarea dintre bullish și bearish a fost efectuată cu instrumentele specific USDA, adică (…).

La nivel național, lucrurile capătă un contur destul de dramatic și evidența acestui scenariu iese în relief foarte pregnant în zilele acestea. Vorbim aici despre precipitații și valorile lor ridicate, precum și despre manifestarea lor în regim de ploi torențiale, furtuni și grindină. Acestea(…).

Efectele precipitațiilor asupra recoltelor de grâu încep să se vadă. (…).

În privință băltirilor, lucrurile vor conduce la (…).

Ca un rezumat, precipitațiile intense vor (…).

Mai jos aveți nivelul așteptat de precipitații până pe data de 25 iunie 2021.

3. precipatii romania

Piața orzului

Prețul orzului în paritatea CPT Constanța rămâne ferm în marja de … EUR/tonă. Întârzierea în recoltare creează discomfort exportatorilor, însă (…). Apoi, cotațiile vor scădea cu … EUR/tonă. În cerere se notează …EUR/tonă în FOB Constanța, ceea ce reflectă ….EUR/tonă în CPT.

În piața internă, observăm dorință din partea crescătorilor de porci de a (…)

Din punct de vedere al recoltării, nu credem că săptămână viitoare se poate intra la recoltarea orzului, nici măcar în sudul țării, unde ploile sunt prezente în fiecare zi, cu căderi importante de precipitații. La ora când discutăm însă, prognozele indică (…).

Piața porumbului

Indicațiile recoltei vechi sunt foarte (…). Ele variază până la nivelul de … EUR/tonă pentru paritatea CPT Constanța. Avem deci un invers de recoltă de … euro în piața fizică, iar în în cotațiile EURONEXT AUG21 vs. NOV21, inversul este setat la … euro: (…).

Indicațiile CBOT la închiderea de vineri, 11 iunie 2021, arătau un nivel de (>..). De altfel, calmul a cuprins și CBOT după (…). Mai jos, graficul CBOT SEP21. Notăm o scădere foarte (…).

6. porumb cbot blur

Indicațiile porumbului în paritatea CPT Constanța depășesc deja nivelul prețului (…). Pentru livrare septembrie, indicația primară este de … EUR/tonă, cu un cost de carry pentru livrare luna noiembrie setat la … EUR/tonă. Cultura porumbului se dezvoltă sub (…).

În planul bursei EURONEXT, indicațiile porumbului nu (…).

7. porumb matif blur

Piața semințelor de rapiță

Producția românească de rapiță este estimată în continuare la circa … mil. tone. Prețurile sunt însă pe o plajă care are drept referință cotația (…). În acest moment, atenția se îndreaptă spre execuția contractuală a ceea ce s-a achiziționat deja începând din ianuarie și până acum 2 săptămâni. Așteptăm și aici o (…).

Bursa Euronext joacă în sus și în jos, generând practic un montagne russe care nu poate fi anticipat. Una din cauze este (…).

Pe de altă parte, susținerea rapiței vine din cerere și din energia fosilă care a atins nivelul de … USD/baril. Canola canadiană, la rândul ei, pendulează în cotații în ritmul rapiței europene, semn că rezonează în aceeași termeni, și anume cerere și energie. Canada a beneficiat de (…).

11. rapita matif blur

Piața semințelor de floarea-soarelui

Cotațiile semințelor de floarea-soarelui recolta nouă se mențin în zona … USD/tonă, în funcție de interesul fiecărui cumpărător. Nivelul cel mai ridicat este afișat de …, însă și acolo există cumpărători care oferă nivelul de … USD/tonă. Procesatorii indică niveluri mai (…)

Exportatorii indică în locațiile interioare prețuri discountate cu nivelul de (…).

Notăm în continuare o lipsă totală de interes pentru floarea-soarelui cu conținut ridicat de Acid Oleic HIO, manifestată prin (…).

Vecinii din sudul Dunării manifestă același interes neobosit pentru (…).

Piața boabelor de soia

Raportul USDA a indicat același nivel de echilibru, cu modificări infime, de 10.000 tone. Cu alte cuvinte, (…).

Stocurile, în schimb, au crescut la nivel mondial cu … mil. tone, fapt care a generat un sentiment de …. în indicațiile CBOT, după cum urmează mai jos:

16. soia cbot blur

Vremea

România  – prognoza meteo  14-28 iunie 2021

20. romania
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 15 iunie 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.

Eveniment Financial Intelligence: Clubul participă la Forumul România Digitală

Financial Intelligence organizează online cea de-a treia ediție a Forumului România Digitală, marți 15 iunie, de la ora 11:00.

Forumul pune în dezbatere digitalizarea în agricultură și impactul acesteia asupra indicatorilor de performanță în afacerile agricole.

În audiență vor fi prezenți reprezentanți din top management ai mediului de business (telecomunicații, IT, bănci, industrie, energie, asigurări, piața de capital, retail, agricultură, etc), reprezentanți ai autorităților, oficiali de stat și jurnaliști.

Vorbitorii vor aborda în cadrul dezbaterilor următoarele subiecte:

 • Cum digitalizăm România?
 • Digitalizarea României prin investiții PNRR
 • Legea 5G și impactul social al acesteia
 • Cum ne va schimba viața legea 5G?
 • 5G și securitatea cibenetică
 • Abordarea globală, europeană și națională a problemei securității cibernetice
 • Digitalizare – PNRR – Green Deal
 • Digitalizarea serviciilor din energie
 • Implicațiile transformării digitale în sectorul financiar-bancar
 • Inovare și AI în industrie
Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Romani

În cadrul intervenției sale, Florian Ciolacu va discuta despre importanța dezvoltării și digitalizării sectorului de procesare a materiei prime, a digitalizării fermelor și a trecerii către agricultura 4.0.

Participarea este gratuită, iar înscrierea se poate face la butonul de mai jos:

Raport piață cereale 8 iunie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Începând cu 22 februarie, raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 8 iunie 2021 NL

Piața grâului

Prețul grâului românesc a urcat și a coborât în fluctuații conform CBOT/EURONEXT. Stabilizarea s-a produs în datele de 3 și 4 iunie 2021. Cotația indicativă este de … EUR/tonă în paritatea CPT Constanța. Calitatea de furaj este corectată cu … EUR/tonă.

Remarcăm o expectativă a vânzătorilor în ceea ce privește (…)

Problemele nu lipsesc, însă orizontul imediat următor pare a rezolva o mare parte din ele. Ne referim aici la (…).

Remarcăm și necesitatea aplicării de tratamente cu fungicide pentru a diminua posibilele efecte ale (….).

Ceea ce remarcăm pozitiv este faptul că pe termen de 10-14 zile precipitațiile se vor restrânge și vor fi doar locale, fără cantități în exces. De asemenea, și temperaturile se vor îmbunătăți. Câmpiile din sudul României vor înregistra temperaturi maxime de 30-31 de grade Celsius până pe 19 iunie 2021. În regiunea Dobrogei, adică în vecinătatea Portului Constanța, vom avea un regim termic asemănător, în timp ce nordul României va înregistra maxime în jurul valorii de 27 grade Celsius.

1. vreme grau blur

Astfel, în mod practic, creșterea temperaturilor și scăderea nivelului de precipitații vor conduce la (…).

Pentru o bună apreciere a inflației curente asupra prețului grâului, inserăm un grafic de prețuri Euronext care conține aceeași perioadă, cu aceeași indicație SEP2020 și SEP2021.

Dacă pe data de 4 iunie 2020, tranzacționarea s-a închis la … EUR/tonă, pe data de 4 iunie 2021, nivelul de închidere a fost de… EUR/tonă – o diferență de … EUR/tonă. Reflectat procentual, avem o inflație în preț de …% între două zile din doi ani diferiți.

2. grau matif blur

Piața orzului

Indicațiile orzului de furaj în paritatea CPT Constanța reflectă un nivel de … EUR/tonă. Însă ceea ce vizualizăm ca premisă de lucru este întârzierea în recoltare, astfel că vom avea diferite scenarii.

Sudul României nu va intra mai devreme de 17-20 iunie la recoltare. Orzul încă nu a ajuns la maturitate și solul este foarte umed. Potențialele scenarii sunt:

(…)

Piața porumbului

Indicațiile porumbului recoltă veche în paritate CPT Constanța sunt de … EUR/tonă, însă lichiditatea este (…)

Indicațiile pentru porumbul recoltă nouă se situează la nivelul de … EUR/tonă, în funcție de perioada de livrare, în paritatea CPT Constanța. În acest moment, avem un invers de recoltă destul de … EUR/tonă, în condiția în care (…).

În anumite zone, foarte puține la număr, însămânțarea continuă. Vremea a fost factorul care a ținut pe loc acest proces. Starea de vegetație a porumbului este normală pentru această perioadă. Sunt zone în care este vizibilă însămânțarea târzie, dar, odată cu încălzirea vremii, și acestea vor recupera. Prognoza de producție la nivel național este (….).

Și țările riverane Dunării – Serbia, Ungaria – se poziționează în același regim de prognoze (…).

Vecinii de bazin se poziționează astfel:

 • Rusia (…).
 • Ucraina (…).

Indicațiile CBOT pentru porumb au fost volatile în săptămână care a trecut. Traiectoria este una (…).

6. cbot porumb blur

Piața semințelor de rapiță

Semințele de rapiță se calibrează după prețul complexului soia și al energiei. Săptămâna care a trecut a fost un carusel generat de prețul soia și o stabilizare generată de cotațiile din 3 și 4 iunie, în valoarea de …. indicație AUG21.

7. rapita matif blur

Prețurile semințelor de rapiță în România încep să aibă discrepanțe extrem de mari între cumpărători. Daca până acum o săptămână, etalonul era (…)

Este un fenomen care se întâmplă și în piața internă, unde (…).

În contextul în care nu ai vânzarea atașată, chiar daca vinzi virtual pe Euronext, este destul de riscant să (…).

În port se pot opera (…).

 

Piața semințelor de floarea-soarelui

Cotațiile semințelor de floarea-soarelui sunt în același palier de aplatizare, cu indicații de … USD/tonă în paritatea CPT Constanța. Dorința de vânzare se manifestă însă la un nivel (…).

În piața internă însă, întâmpinăm același fenomen ca și în cazul (…).

Efectul de inland, compus din (…).

Revenind în contextul prețurilor, vecinii din Bulgaria au același nivel (…).

Piața boabelor de soia

Își menține prețul și tendința în cotațiile CBOT, rezultat direct al efectului de combustibil al (…). Indicațiile sale au fost pozitive, chiar dacă au jucat în același carusel săptămână trecută.

Indicațiile CBOT de închidere vineri, 3 iunie 2021 au fost de …c/bu. Translatat în dolari americani, echivalentul este de …USD/tonă, NOV21. Sănătatea prețului soia este reflectată în (…)

În graficul CBOT soia NOV21, puteți observa similaritatea cu graficul afișat mai sus, la capitolul rapiță, semn de convergență și conexiune a complexului  soia cu complexul VEGOIL, precum și cu prețul energiei.

12. soia cbot blur

Soia rămâne un factor de tracțiune al pieței oleaginoaselor. Efectul său este direct, nu complementar. Uleiul de soia a început să fie (….)

Vremea

România  – prognoza meteo  6-20 iunie 2021

16. Romania
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 8 iunie 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.

Modificări în conducerea Clubului: președinție rotativă și creșterea capacității de reprezentare regională

Clubul Fermierilor Români își adaptează mecanismele de conducere și coordonare centrală și regională la schimbările majore din agricultura europeană, sub impactul reformei PAC, al Pactului Ecologic European și al programelor Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vor influența dezvoltarea afacerilor agricole în următorii ani.

Clubul Fermierilor Români reprezintă în mod activ fermierii performanți din România și consideră că în această perioadă critică este necesar mai mult ca oricând un dialog permanent, transparent și constructiv al fermierilor cu structurile legislative și administrative europene și naționale. Fermierii membri în Club sunt implicați direct în consultările care vizează procesul decizional legislativ în domeniul agricol pentru că ei sunt beneficiarii politicilor și deciziilor care se adoptă la nivelul Uniunii Europene și la nivel național.

Clubul s-a angajat în anul 2021 într-un proces de transformare vizând dezvoltarea structurilor de reprezentare regională, care vor fi responsabile pentru elaborarea de propuneri pentru rezolvarea unor probleme specifice și reprezentarea intereselor membrilor în relația cu autoritățile regionale, asigurând creșterea capacității Clubului de consultare directă a membrilor și partenerilor, urmărind astfel valorificarea deplină a noilor mecanisme naționale și europene de finanțare a programelor de agricultuiră și mediu.

Schimbările anticipate prin reforma PAC, precum noile reguli și mecanisme de finanțare sau eco-schemele, cresc mult importanța identificării specifiului regional și asigurarea contribuției la elaborarea de politici și programe coerente, fundamentate bine pe nevoile locale, ceea ce trebuie să se reflecte în stimularea prezenței regionale în conducerea Clubului Fermierilor Români.

În acest context, membrii Consiliului Director au decis adoptarea unui nou mecanism de coordonare și conducere a Clubului, care va fi aplicat de la 1 iulie 2021, în paralel cu crearea și dezvoltarea structurilor regionale: instituirea principiului Președinției rotative și a mecanismului de Troică a Președinției Clubului.

Președinția rotativă este asigurată de fiecare regiune timp de 6 luni, iar pentru continuitate și desfășurarea în bune condiții a coordonării Clubului, se constituie un grup decizional de tip Troică, format din Președintele în exercițiu, fostul și viitorul Președinte (desemnați de regiune).

Noi, Clubul Fermierilor Români, am demonstrat până acum că avem o abordare globală, integrată, la nivel european și național, a direcțiilor de dezvoltare a agriculturii românești. Suntem preocupați și obligați de schimbările anunțate în politicile europene de mediu și agricultură să ne adaptăm capacitatea pentru a valorifica fiecare Euro disponibil din 2023 pe noile reguli PAC, bazate pe indicatori de performanță și valorificarea specificului local. În calitate de președinte al Clubului și membru fondator am făcut această propunere privind noul mecanism de conducere, pentru angajarea mai activă a membrilor din regiuni la actul de reprezentare în relația directă cu autoritățile centrale care conduc agricultura românească, pentru a propune cele mai bune soluții în susținerea performanței la nivelul fiecărei regiuni agricole din România”, subliniază Nicușor Șerban, președintele Clubului Fermierilor Români.

Președinția rotativă pentru următoarele trei perioade va fi asigurată astfel:

 • 1 iulie – 31 decembrie 2021: Dan HURDUC, Regiunea Moldova
 • 1 ianuarie – 30 iunie 2022: Laszlo BECSEK, Regiunea Centru
 • 1 iulie – 31 decembrie 2022: Nicolaie APOPI, Regiunea Banat

Dan Hurduc este primul Președinte desemnat la conducerea rotativă a Clubului, care s-a implicat direct în constituirea grupurilor de lucru din Moldova, regiune în care s-au desfășurat până în luna mai toate reuniunile planificate cu fermierii.

Misiunea noastră este să transformăm modelul românesc de agricultură performantă în bună practică europeană, prin dezvoltarea și promovarea inițiativelor legislative care să fie favorabile fermierilor. Susținem proiectele care creează valoare adăugată în agricultură și care cresc competitivitatea fermierilor din România”, susține Dan Hurduc, membru în Consiliul Director și primul Președinte care va asigura Președinția rotativă.Decizia colegilor mei din Consiliu mă onorează și le mulțumesc pentru încrederea de a-mi atribui primul mandat în cadrul mecanismului nou de coordonare a Clubului. Fiecare Președinte va veni cu un proiect de regiune prin identificarea problemelor importante regionale și dezvoltarea unui plan de acțiune și promovare de care să beneficieze toți fermierii din regiunea respectivă.

Salut decizia adoptată de  Consiliul Director, care reflectă de deplin spiritul Clubului și obiectivul său principal: asigurarea reprezentării fermierilor din România la nivel național și european. În cadrul grupurilor de lucru și reuniunilor regionale cu fermierii, punem în dezbatere deciziile strategice care urmează să fie adoptate prin reforma PAC, riscurile și oportunitățile privind creșterea competitivității în agricultură în contextul unui buget european diminuat și creșterea extraordinară a ambițiilor de mediu ale Uniunii Europene”, declară Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români. ”Aceste întâlniri sunt un prilej de a înțelege cât mai bine specificul zonelor, ne consultăm cu cât mai mulți fermieri, identificăm problemele acestora și soluțiile care pot fi fundamentate de experții Clubului, pentru a fi propuse mai departe instituțiilor responsabile pentru agricultură.”

Odată cu implementarea noului mecanism de coordonare, Clubul Fermierilor Români anunță două schimbări în structura Consiliului Director al Clubului: revocarea la cerere a domnului Gheorghe Dume din Consiliul Director (care s-a retras din afacerile agricole) și intrarea domnului Ciprian Andrei Olteanu ca nou membru în Consiliu. Ciprian Andrei Olteanu este fermier din județul Călărași, membru al Clubului și absolvent al primei serii a programului de pregătire ”Tineri Lideri pentru Agricultură” organizat de Clubul Fermierilor Români.

Sunt onorat de această oportunitate și privesc pasul acesta cu mare responsabilitate atât față de membrii Consiliului Director al Clubului cât și față de fermierii membri. Pentru mine personal este un moment important, mai ales pentru că reprezintă un moment de validare a succesului programului de formare a tinerilor lideri. Demonstrăm că tinerii fermieri sunt suficient de maturi și că doresc să se implice în viitorul agriculturii, iar inițiativa programului ”Tineri Lideri pentru Agricultură” ne dă uneltele necesare să putem să reprezentăm interesele fermierilor. Ca fermier, am găsit în cadrul Clubului reprezentare și profesionalism; ca tânăr, am găsit viziune și deschidere către noi oportunități; ca om, am găsit alți oameni ca și mine, alături de care pot construi un viitor mai bun pentru societatea pe care o hrănește fermierul român. Sunt mândru că fac parte din Clubul Fermierilor Români”, declară Ciprian Andrei Olteanu.