Concluziile Grupului de lucru Banat privind gestiunea eficientă a apei

Pe 16 iulie 2021, Clubul Fermierilor Români a organizat la Timișoara o dezbatere care a vizat schimbările majore din agricultura românească sub impactul reformei PAC, al programului Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a Strategiei naționale de gestiune integrată a apei și a solului în agricultură, felul în care acestea vor influența dezvoltarea afacerilor agricole și viitorul sectorului agricol al regiunii Vest.

Am avut onoarea de a-l avea ca vorbitor în cadrul evenimentului pe Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dl. Adrian-Nechita OROS, alături de dna. Elena Filip, Director General a Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar din MADR și dl. Ștefan Constantin, Director General al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

În cadrul Grupului de Lucru au fost puse în dezbatere deciziile strategice care urmează să fie adoptate prin reforma PAC, riscurile și oportunitățile privind creșterea competitivității în agricultură în contextul unui buget european diminuat și creșterea extraordinară a ambițiilor de mediu ale Uniunii Europene.

Subiectele discutate au fost:
 1. Prezentarea submăsurilor care vizează perioada de tranziție 2021-2022, specifică Programului Național de Dezvoltare Rurală și stadiul fundamentării Programului Național Strategic, aspecte vitale care vizează creșterea competitivității afacerilor agricole specifice fermierilor din România.
 2. Strategia națională de gestiune integrată a apei și solului în agricultură, proiect propus de către Clubul Fermierilor Români, ca alternativă la demersul de obținere de fonduri pentru zona de irigații din cadrul PNRR. În aceeași măsură, proiectul vizează refacerea tuturor amenajărilor hidroameliorative de desecare-drenaj și adaptarea la schimbările climatice din ultima perioadă.
 3. Stadiul actual privind implementarea investiției aprobate prin intermediul PNRR a proiectelor de desecare-drenaj specifice zonei de Vest.
 4. Importanța realizării unui Grup de Lucru prin Ordin de Ministru, respectiv subgrup de lucru pentru zona de Vest, care să permită implicarea fermierilor în proiectele care vizează refacerea sistemului de desecare și drenaj, precum și elaborarea Strategiei naționale de gestiune integrată a apei și solului în agricultură.
 5. Prezentarea informațiilor relevante ale studiului care vizează necesitatea reabilitării, moderniării și extinderii amenajărilor hidroameliorative din zona Banatului, finalizat de către USAMBT în toamna anului trecut, la solicitarea Clubului Fermierilor Români. Totodată, menționăm și importanța acestui studiu, ca argument important în obținerea finanțării specifice sistemelor de desecare-drenaj, în cadrul PNRR.
 6. Rolul și importanța Organizațiilor de Desecare și Drenaj, ca alternativă pentru consacratele Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii.
 7. Importanța formării profesionale a copiilor de fermieri, pe teme care vizează viitorul agriculturii românești, prin intermediul programului Tineri Lideri pentru Agricultură organizat de Clubul Fermierilor Români.

Fotografii de la eveniment

Conferința ”Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Cartofi 2021-2027”

Pe 21 iulie 2021, Clubul Fermierilor Români a organizat evenimentul „Prioritățile agriculturii românești. Strategia de dezvoltare a sectorului de cartofi în perioada 2021-2027” , la care au participat fermieri producători de cartof performanți, Ministrul Agriculturii, dl. Adrian OROS, alături de oficiali români cu responsabilități în dezvoltarea politicilor și strategiilor în domeniul agriculturii.

Evenimentul a fost organizat alături de Federația Națională „Cartoful” din România și Grupul Producătorilor de Cartofi „Țara Făgărașului”.

Parteneri eveniment: Agricover, Adama, Bayer, Corteva, Intermag, Syngenta, SumiAgro.

pan2

Conferința și-a atins obiectivele de informare, analiză și dezbatere a celor mai importante teme pe agenda negocierilor la nivel regional privind agricultura, transmițând mesaje clare privind poziția Clubului în legătură cu dezvoltarea sectorului de cartof pentru perioada următoare. Totodată, am primit reacții pozitive la finalul conferinței din partea fermierilor care își desfășoară activitatea în județele Brașov, Covasna și Harghita.

Subiecte în discuție:

 1. Prezentarea submăsurilor care vizează perioada de tranziție 2021-2022, specifică Programului Național de Dezvoltare Rurală și stadiul fundamentării Programului Național Strategic, aspecte vitale care vizează creșterea competitivității afacerilor agricole specifice fermierilor din România.
 2. Stimularea producătorilor de cartofi pentru sămânță la nivel național (în momentul actual, România înregistrează o suprafață de doar 600 de ha cultivate cu cartof de sămânță).
 3. Subvenționarea unor investiții care să vizeze construcția de depozite individuale de cartofi (capacitatea de 500/1000/1500 tone). Propunerea Clubului Fermierilor Români în parteneriat cu Federația Națională „Cartoful” din România vizează îndreptarea balanței comerciale a acestui produs, deoarece există un deficit anual de aprox. 65 mil. euro. Propunerea vizează ca această investiție să fie realizată cu 20% aport propriu al fermierului, iar diferența să fie finanțată de către Administrația Fondului pentru Mediu în zona de anvelopare a depozitelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, exemplu de practică realizată deja în țările occidentale. Considerăm că în 7 ani, o astfel investiție anuală de aprox 62 mil. euro va conduce la acoperirea producției proprii privind necesarul de consum intern;
 4. Dezvoltarea de amenajări hidroameliorative prin intermediul unor tehnologii care să permită acumularea unor cantități însemnate de apă prin topirea zăpezilor de pe versanți sau alte surse de apă, acumularea acestora în spații special amenajate și distribuirea ei în mod controlabil și eficient, atât către cultura de cartof, cât și către restul culturilor agricole specifice zonei.
 5. Strategia naț­ională de gestiune integrată a apei și solului în agricultură, proiect propus de către Clubul Fermierilor Români, ca alternativă a demersului neureșit de obținere de fonduri pentru zona de irigații în cadrul PNRR. În aceeași măsură, proiectul vizează refacerea tuturor amenajărilor hidroameliorative de desecare-drenaj și adaptarea la schimbările climatice din ultima perioadă.
 6. Importanț­a susț­inerii producătorilor de cartofi pentru industrializare, ca reacție a creșterii cererii pe piață a acestui produs prin dezvoltarea unor centre importante de procesare în centrul țării.
 7. Necesitatea certificării cartofului de Covasna, ca prim demers de promovare a cartofului românesc, aspect care să le permită producătorilor de cartofi obținerea de fonduri importante pentru promovarea acestei scheme de calitate la nivel mondial.
 8. Importanța formării profesionale a copiilor de fermieri pe teme care vizează viitorul agriculturii românești prin intermediul programului Tineri Lideri pentru Agricultură.

Clubul Fermierilor Români promovează un model românesc de agricultură performantă care valorifică principalii vectori de dezvoltare: trecerea către Agricultura 4.0 (revoluția digitală a agriculturii); dezvoltarea de valoare adaugată specifică activității agricole prezente; atragerea de capital investit pentru dezvoltarea marilor sisteme naționale de infrastructură agricolă; securizarea fermierilor împotriva crizelor și a riscurilor; atragerea tinerilor în agricultură, formarea și creșterea competențelor acestora. De asemenea, schimbarea imaginii publice a fermierilor și recunoașterea socială a importanței lor în asigurarea securității alimentare sunt prioritare în agenda de acțiune a Clubului.

În urma evenimentului, Clubul a transmis scrisori de follow-up către MADR, AFIR, APIA, ANIF, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartofi Târgu Secuiesc, Parlamentul României, Instituția Prefectului Județul Brașov și Direcția Agricolă Județeană Brașov. Am asigurat autoritățile de angajarea deplină a Clubului Fermierilor Români pentru continuarea dialogului cu reprezentanții fermierilor aflați în zona de centru a țării, pe temele de interes majore și pentru lansarea unor proiecte care să sprijine dezvoltarea și extinderea politicilor și programelor din agricultură aferente acestor zone greu încercate.

Raport piață cereale 27 iulie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 27 iulie 2021 NL

Piața grâului

Grâul românesc este în plin proces de recoltare. Indicațiile pe care le deținem arată un nivel de recoltare de circa …%, cu o activitate mai intensă pe măsură ce (…)

Din punct de vedere al calității grâului romanesc, trebuie să menționam (…)

De ce dorim să expunem aceste lucruri? În ultimele zile, într-un articol din Bloomberg, s-a indus ideea că grâul românesc este furaj în cea mai mare parte. Nu dorim să contestam pe cei ce au făcut această afirmație, însă dorim să avem explicația noastră.

Volumul de recoltă este mult mai mare față de (…).

În acest fel, mult nu înseamnă calitate, deci (…).

Înțelegem interesul de a declasifica grâul din cauza diferenței de preț dintre cele două clase, de … EUR/tonă. Cumpărătorii din Portul Constanța au probleme din cauză că (…).

Este un moment de presiune de recoltă, în care logistica și costurile ei (…).

Tot la capitolul logistică (…).

Din punct de vedere al prețurilor, grâul a avut un nivel de indicație la … EUR/tonă în paritatea CPT Constanța. În urma negocierilor, s-a ajuns și la … EUR/tonă, cu un spread de minus … EUR/tonă pentru grâul de furaj.

Privind în urmă, prețul cu care cele 2 companii multinaționale care activează în Romania au câștigat ultima licitație de 180.000 tone în Egipt pare destul de ambițios. … USD/tonă în condiția FOB, cu o paritate de … reflectă … EUR/tonă FOB.

Paritatea EURO/USD ajută la originare în acest caz, deși (…).

Cotațiile Euronext au înregistrat însă (…).

1. dinamica pret grau blur

În Rusia se recoltează din plin și, conform ministerului rus, nivelul atins până la această dată este de … mil. tone, de pe o suprafață de de circa … mil. hectare. Remarcăm (…)

În vestul Europei, recoltarea a început și Franța este un pic dezamăgită de (…).

Urmează la rând Germania și vom vedea (…).

Piața orzului

Indicațiile orzului în România au o plajă destul de lată de exprimare. Vedem indicații iulie de … EUR/tonă și indicații de … EUR/tonă livrare AUG21, în paritatea CPT Constanța, ceea ce ne dă notă despre cerere. Ea este (…)

În planul european, Germania (…)

Recolta australiană de orz este proiectată la un nivel de … mil. tone. Deși Australia (…)

ANALIZĂ

August este încă o etapă care generează (…)

Cine va alege stocare va aștepta luna … ca termen cel mai apropiat, spre a putea exploata un viitor potențial.

Australia va fi un factor de (…).

Piața porumbului

Evoluția porumbului din prisma prețului la nivelul portului Constanța a cunoscut o stabilizare în jurul nivelului de … EUR/tonă în paritatea CPT. Loturile se tranzacționează, însă (…).

Din informațiile pe care le deținem, logistica va (…)

Pentru relevanță, inserăm tarifele auto din campania 2020 vs 2021. Prețurile sunt indicate în EUR/tonă pe plaja de kilometri aferenți.

7. pret transport logo

În acest context, calcule simple matematice indică următoarele mișcări în piață de originare românească:

 • (…)

Revenind la cultura de porumb românească, ea se prezintă într-o stare bună de vegetație. Prognozele (…)

8. precipitatii romania logo

Indicațiile EURONEXT pentru porumb au suferit din cauza (…)

9. porumb cbot logo

În UE, prognoza porumbului rămâne neschimbată. Țările care vor produce cel mai mult, (…)

Piața semințelor de rapiță

Indicațiile rapiței din portul Constanța își mențin același nivel de premium negativ de … EUR/tonă, în acord cu indicația Euronext AUG21. Astfel, zilele trecute, am întâlnit prețuri de … EUR/tonă CPT Constanța.

Contextul de piață a rămas același. Cumpărătorii, (…)

Previzionăm (…)

Ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul lunii iulie 2021 și, în nota obișnuită, cu 10 zile înainte de expirarea AUG21, se efectuează lichidările de poziție. Acesta este principalul motiv de (…)

14. dinamica pret rapita blur (1)

Piața semințelor de floarea-soarelui

Indicațiile portului Constanța au cunoscut o stabilizare în jurul valorii de … USD/tonă în paritatea CPT. Doi actori sunt un pic mai agresivi în ceea ce privește (…)

Procesatorii sunt în același trend, dar (…)

Indicațiile din Varna sunt mai ridicate, și anume la nivelul de … USD/tonă. Nivelul mai ridicat generat de Varna are două ramuri, (…).

Semințele de floarea-soarelui rămân o sursă de potențial în dezvoltarea prețului în lunile (…)

Piața boabelor de soia

Indicațiile soia au avut același traseu în zilele trecute. Profit taking/sell-off a avut un impact mult mai puternic asupra boabelor de soia decât asupra (…). Astfel că am văzut soia coborând cu circa … USD într-o ședință de tranzacționare, până la nivelul de … c/bu, echivalent  cu … USD. Scăderea a continuat și în (…)

21. soia cbot blur

Vremea

România  – prognoza meteo  24 iulie – 6 august 2021

30 ROMANIA
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 27 iulie 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.

Raport piață cereale 20 iulie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 20 iulie 2021 NL

Piața grâului

Piața grâului românesc începe să capete un pic mai multă consistență. Am intrat, practic, în recoltarea grâului și problemele de campanie încep să se contureze. Prima problemă este cea logistică. În ultimele numere, am evocat și descris această problemă și ea nu a întârziat să apară.

Transportul logistic din câmp până în destinație, port Constanța sau alte locații, cum ar fi unitățile de procesare, silozuri sau porturile Brăila, Galați este într-un blocaj generat de doi factori:

 1. (…)
 2. (…)

Să tragem primele concluzii pentru a avea imaginea completă. Cine suportă diferența de cost?  Avem două scenarii.

 1. (…)
 2. (…)

În ambele cazuri,  avem doi perdanți, vânzătorii și cumpărătorii, cu un singur, să zicem, câștigător – prestatorul de servicii. Este, dacă vreți, problema internațională a costului de transport replicată la o scară mai mică. 

În planul prețurilor de achiziție, se cunoaște o vibrație care stârnește prețul grâului. Înaintea raportului USDA, cumpărătorii erau (…)

Însă EURONEXT indică cu totul altceva. Cotațiile SEP21 arată (…).

1. grau matif blur (1)

BSW (Black Sea Wheat), bursa grâului de la Marea Neagră, este setată la nivelul de … USD AUG21, însă aici se ridică alte probleme: (…)

Piața orzului

Recolta de orz este la nivel de …% la nivel național și volumele sunt (…).

În ciuda prețului scăzut, producția compensează prin (…).

În vecinătatea noastră, Ucraina a început și ea exportul de orz. Până în acest moment, (…).

Este un bun moment de reflecție pentru fermieri. Gândiți-vă la (…)

O vânzare pe etape, (….)

Piața porumbului

Cotațiile porumbului în portul Constanța au cunoscut creșteri semnificative. Pleacând de la nivelul de … EUR/tonă în paritatea CPT, ele au ajuns norma … EUR/tonă. În multe cazuri, se oferă … EUR/tonă.

Plecăm într-un registru de preț care cunoaște o dezvoltare (…).

8. grafic porumb BLUR

Dezvoltarea culturii de porumb în România continuă sub forme dintre cele mai bune. În ultimele zile, (…)

Producția României se bazează în continuare pe … milioane tone. Fermierii trebuie să fie în continuare prudenți. Semnalele din aceste zile pot crea (…)

7 blur
 • Din EST în VEST, …. este unicul actor în piața porumbului care generează fiori de neîncredere în recoltele viitoare.
 • Concluzia finală este încă o dată că (…)

Piața semințelor de rapiță

O nouă săptămână, un nou roller coaster pentru semințele de rapiță. Nu ne mai surprinde nimic. Cotația AUG21 indică la închiderea din 16 iulie 2021 nivelul de … EUR, indicație care arată (…). Observăm acest lucru în activitatea de astăzi de pe Euronext, în paralel cu canola canadiană. (…)

Cu toate acestea, indicația de închidere generează (…).

14 blur

Întâlnim fenomenul de „presiune de recoltă” și în cazul rapiței. Acesta se manifestă prin (…).

Să nu uităm cum că acum 30-60 de zile, premium-ul era … în portul Constanța. Acum se situează la (…). Fereastra de procesare a rapiței (…).

Piața semințelor de floarea-soarelui

Cotațiile semințelor de floarea-soarelui au crescut zilele trecute cu circa … USD/tonă. Indicațiile portului Constanța sunt de … USD/tonă. Firește, acest nivel (…).

Recolta românească de floarea-soarelui arată foarte bine în acest stagiu de vegetație. Precipitațiile care vor sosi o vor ajuta printr-o productivitate mai mare. Indicațiile preliminarii sunt trecute lejer de (…)

Ce a ajutat semințele să primească acest impuls? (…).

Reamintim că Ucraina exportă în UE circa … mil. tone de ulei brut de floarea-soarelui (CSFO) și aproximativ … mil. de tone în India, dintr-o producție anuală de … milioane tone, așa cum este prognozată în acest an.

 • Starea de vegetație a culturii de floarea-soarelui este (…)
 • Trend-ul este unul (…)

Piața boabelor de soia

Euforia inițială indusă de progonoza de ploi din SUA, apărută după raportul NASS din 30 iunie 2021 a generat (…).

Însă boabele de soia au găsit suport în zilele următoare în uleiul de palmier și urcușul a reînceput, cu pauzele de rigoare, astfel că la sfârșitul ședinței de tranzacționare din 16 iulie 2021, indicația NOV21 se situa la nivelul de … c/bu, echivalent a … USD.

17 logo

Vremea

România  – prognoza meteo  17-31 iulie 2021

29. ROMANIA
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 20 iulie 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.

Codul de Bune Practici Agricole – întâlnire Club-MADR

În data de 14 iulie 2021, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a avut loc o întâlnire cu mediul asociativ, unde au participat și membrii Clubului Fermierilor Români, în scopul definitivării formei finale a Codului de Bune Practici Agricole – Proiect comun al MADR și MMAP.

Discuțiile au vizat măsurile care se adresează fermierilor, cu privire la prevederile din Codul de Bune Practici Agricole și Programului de Acțiune care vizează prevenirea și reducerea poluării apelor cu nitrați proveniți din surse agricole.

Normele de aplicare ale acestui document vor intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2022, cu scopul de a pregăti culturile aferente anului 2023, moment în care prevederile noii Politici Agricole Comune vor trebui respectate de către toate statele membre.

Vă vom ține la curent cu evoluțiile viitoare ale acestui subiect.

Raport piață cereale 13 iulie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 13 iulie 2021 NL

Piața grâului

Grâul românesc oscilează în cotațiile din Portul Constanța, având prețuri între … și … EUR/tonă pentru calitatea 12 PRO. Pentru calitatea de furaj, diferența negativă este de … EUR/tonă. Piața internă generează cerere la nivelul de de … RON/tonă (…. EUR/tonă) pentru grâul de furaj livrat în locațiile fermelor zootehnice. Un calcul simplu arată că (….).

Săptămâna care a trecut a consemnat din nou (…)

În închiderea de vineri, 9 iulie 2021, vedem o deviație (…)

Din punct de vedere al aritmeticii prețului și al formarii lui SEP21, chiar așa cum este astăzi, în retragere până după raportul USDA, generează un minim de …. EUR/tonă în paritatea CPT Constanța. Piața grâului CVB (Constanța-Varna-Burgas) înregistrează oferte la nivelul de … EUR/tonă FOB. Descărcate de costurile de fobbing și marja exportatorului, ele indică …. EUR/tonă ca nivel de referință.

1. grau matif blur (1)
ROMÂNIA

În România, recoltarea grâului este în plină desfășurare în partea de sud, parțial centru. Pe măsură ce timpul trece, vor (….)

De asemenea, semnalăm destul de multe câmpuri culcate din cauza furtunulor care au traversat teritoriul românesc în ultima vreme. Aceste câmpuri vor fi recuperate, însă (….).

Recolta românescă va trece în acest stagiu de …. milioane tone și deja presiunea de recoltă începe să se resimtă. Vedem cum (…).

Fermierii care nu au semnat la nivelurile lunilor precedente au acum anumite regrete. Sunt firești, însă (…).

 

BAZINUL MĂRII NEGRE

Țările din bazinul Mării Negre au început, de asemena, (…)

Înaintea raportului USDA , FAO a eliberat raportul său propriu, care generează următoarele date:

 • Producția de grâu va scădea, dar foarte puțin, până la … mil. tone
 • Gradul de consum va crește cu circa … milion de tone
 • Stocurile se diminuează cu … milioane tone

Piața orzului

Indicațiile orzului în portul Constanța suferă (….). Vineri, tranzacționarea se efectua la nivel de … EUR/tonă CPT indicativ. În țară, unitățile zootehnice cotau același nivel, însă cu (….).

Faptul că prețurile inland și indicațiile portuare la nivel indicativ sunt coerente denotă (…).

Indicațiile de preț din bazinul Mării Negre se (…). Nivelurile din porturile ucrainene sunt, prin urmare, la nivel de … USD/tonă FOB. La o paritate de 1,187, rezultă … EUR/tonă, din care, dacă scădem costurile de fobbing și marja ajungem la …. EUR/tonă, identic cotațiilor din (….).

Turcia pregătește (….).

Iordania (….).

Piața porumbului

Porumbul se află în același carusel generat de weather market. Dacă în urma cu câteva zile, (…). Ultimele indicații din Portul Constanța erau la nivelul de … EUR/tonă la nivel de indicații primare.

Stagiul de vegetație al porumbului în România este (….).

Singurul amendament îl avem pentru (….). 

Indicațiile Euronext la închiderea din 9 iulie indicau … EUR NOV21. Coincidență sau nu, avem același scenariu, în care (…).

Pierderea de … EUR nu arată altceva decât (…).

Identic ca la produsul grâu, după data de 30 iunie 2021, în urma raportului NASS care a evidențiat o diferență negativă la nivelul pozițiilor (în fermă și în afara fermei) între doi ani, iunie 2020 și iunie 2021, de … mil. tone, cotațiile porumbului (….).

6 blur

Fermierii care nu au securizat cantități la nivelurile de …. EUR/tonă și astfel nu au exploatat potențialul, mai au ocazia să o facă la nivelurile indicate (…). Ca un preview, (…).

7 blur

De asemenea, FAO indică corecții minore în preview-ul raportului USDA, după cum urmează:

 • Scădere de … milioane de tone a producției la nivel global, până la … mil. tone
 • O scădere a consumului cu circa …. milioane de tone, generată de (…)
 • Stocuri mai mari din cauza scăderii consumului, comparativ cu luna trecută, plus … mil. tone, din cauza (….)

Piața semințelor de rapiță

Rapița recuperează spectaculos și indicațiile AUG21 pulsează din nou la valori de peste … EUR/tonă. Piața românească indică AUG21 minus … EUR/tonă în portul Constanța, iar procesatorii AUG21 minus … EUR/tonă. Mulți cumpărători însă au deja (….)

Prevedem însă episoade de (…).

Problema rapiței este  (…)

Ucraina și România merg în tandem în dezvoltarea recoltării de rapiță. Cu un avans față de Ucraina generat de (…)

Europa arată la fel de promițător în ceea ce privește cultura de rapiță, însă vor (…).

Inseram indicațiile de închidere din 9 iulie 2021 în toată splendoarea lor, adică (…)

14 blur

Piața semințelor de floarea-soarelui

Au primit o susținere minoră în ultimele zile. Indicațiile CPT Constanța se situează la nivelul de … USD/tonă, un plus de circa … USD. Procesatorii însă sunt în plin sezon de tracțiune (….)

România va genera circa … milioane de tone și o mare parte din materia primă va merge inevitabil spre (…).

Vecinii de la sud, Bulgaria, își continuă marșul clasic în a cumpăra la niveluri echivalente (…).

Piața boabelor de soia

Boabele de soia joacă într-un platou de câteva zile. Indicațiile în România sunt foarte ponderate, la nivel de … USD/tonă DAP Procesator. Însă ele reflectă (….).

CBOT a închis la nivelul de … c/bu NOV21 (… USD), în creștere cu … c/bu (… USD).

Asta înseamnă că avem indicații în Romania de CBOT NOV21 + cca … USD Premium.

Recolta de soia românească este încă departe. Ce trebuie să știm de pe acum este faptul că (…).

17 logo

Vremea

România  – prognoza meteo  10-24 iulie 2021

24 ROMANIA
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 13 iulie 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.

Raport piață cereale 6 iulie 2021

Raportul de piață din această săptămână conține informații despre:

 • Piața grâului
 • Piața orzului
 • Piața porumbului
 • Piața semințelor de rapiță
 • Piața semințelor de floarea-soarelui
 • Piața boabelor de soia
 • Cursul valutar
 • Energia
 • Prognoza meteo

Stimați membri și parteneri,
Clubul dorește să asigure informarea continuă a membrilor săi în toate domeniile importante din agricultură, care le impactează activitatea. Începând cu 22 februarie, raportul privind piața cerealelor este transmis cu titlu gratuit exclusiv membrilor Clubului Fermierilor Români (fermierilor care au aderat la asociația noastră). Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii pe e-mail la office@cfro.ro sau vă invităm să vă abonați online, la link-ul de mai jos.

RAPORT PIATA DE CEREALE 5 iulie 2021 NL

Piața grâului

Grâul face din nou un pas în spate în cotațiile portului Constanța și vedem indicații de … EUR/tonă în paritatea CPT. De data aceasta însă, (…).

Notăm, de asemenea, primele rezultate ale grâului din punct de vedere calitativ. Recoltarea a început în sudul României și descoperim aici fenomenul de (…)

De asemenea, informăm fermierii despre drepturile lor. În momentul în care, să spunem, masa hectolitrică este sub nivelul minim cu 2-3 zecimale la măsurătorile din laboratoarele de recepție, aceștia au dreptul să ceară (…)

Revenind la capitolul prețuri, trebuie să vă informăm că opinia noastră despre recalibrarea pozitivă care ar trebui să vină în urma mișcărilor de pe bursa Euronext, este că (…)

În acest moment, România pare să aibă cea mai bună poziție din bazin. Nivelul recoltei și (…)

Rusia nu se simte confortabil în acest episod al recoltei de grâu 2021. Vedem asta din declarațiile analiștilor rusi, care scriu “suntem cu ochii pe voi, România”. În mod amical, le răspundem pe această cale, “mulțumim că suntem în atenția voastră”. Fermierii noștri își fac treaba așa cum știu ei mai bine și, împreună cu multinaționalele care activează în portul Constanța, crează un lanț de distribuție suplu și eficient, bazat pe încredere și respect reciproc. Piața românească se maturizează și generează predictibilitate și sustenabilitate.

Ultima licitație generată de statul egiptean a dat clar câștig de cauză originii (…)

Astfel, logistica preia (…).

În planul bursier, rezultatele raportului NASS pe care l-ați primit, generează o efervescență deosebită, însă fără urmări în piața fizică. Inserăm ultimele cotații generate de Euronext și remarcăm deja (…).

1. grau matif blur (1)

La nivel european, timpul până la recoltă în full blast se scurtează, iar singurele probleme majore sunt (…).

Vom calcula împreună ce volume încorporează UE (Marea Britanie inclusiv) + Rusia + Ucraina și astfel vom putea genera o predictibilitate în ceea ce privește prețul și evoluția sa.

 • UE (UK inclus) (…) mil. tone
 • RUSIA (…) mil. tone
 • UCRAINA (…) mil. tone

Cumulăm un total de … mil. tone din Originea UE + Marea Neagră, adică puțin peste 34% din prognoza de (…)

Piața orzului

Indicațiile orzului în portul Constanța, paritatea CPT, coboară față de (…). Acest lucru indică faptul că exportatorii care au contracte semnate pe perioada iernii și a primăverii 2021 sunt acoperiți și astfel (…).

Piața internă prezintă interes pentru cultura de orz și notăm indicații ferme de achiziție la nivelul de … EUR/tonă în paritatea (…). Aici, avem însă un termen de plată mai mare, …. zile, ceea ce ar trebui să reprezinte (…).

Calitatea orzului se îmbunătățește la nivel național. Masa hectolitrică se apropie de media de ….kg/hl, iar producția la hectar are o creștere semnificativă. În unele locuri, … tone reprezintă normalitatea.

În plan internațional, notăm achiziția a 320.000 tone de orz de către …., la prețuri variind între … USD/tonă și … USD/tonă, în funcție de (…)

 

ANALIZĂ

Volumul de orz este unul (…)

Piața porumbului

Piața porumbului în România a cunoscut o creștere în ultimele zile. Generatorul de creștere vine (…).

Vedem astăzi cotații în paritatea CPT Constanța de … EUR/tonă. Combustibilul (….)

În plan național, vedem porumbul (…).

În plan bursier, Euronext generează (….)

8. porumb cbot blur

IGC prognozează o (…).

Cifrele eliberate indică o producție de … milioane tone, cu un consum estimat la … milioane tone și un carry over de … milioane tone. Însă aceste cifre au fost eliberate înainte de raportul de stocuri și plantare americane. Și cum am văzut în raportul nostru special NASS, (…). În luna iunie 2020, SUA avea în pozițiile menționate … mil. tone, în timp ce în luna iunie 2021, stocurile (…). Este o (…).

(…) sunt factorii determinanți, ajutați de (…). Însă primele semne se văd suficient de clar la orizont, și anume că prețul porumbului recoltă nouă a (…).

Luna iulie este definitorie pentru evoluția nivelului de producție la porumb. Vremea din SUA, dar și din Europa, va clarifica o mare parte a puzzle-ului. Cererea va (….)

Piața semințelor de rapiță

Avem în cazul rapiței un roller coaster cu urcușuri foarte abrupte, cu coborâșuri generatoare de fiori pentru cei care nu au vândut sau speculează poziții fizice nevândute și neasigurate de hedging.

Notăm însă o evoluție interesantă în planul (…). Cumpărători din Polonia, unde (…). Vedem indicații de … EUR/tonă în condiția FCA NV România. Firește, este un episod temporar, care (…).

Portul Constanța rămâne la indicații de (…), la nivel de indicații însă corecția vine din (…).

Inserăm închiderea Euronext din 2 iulie 2021, cu o setare a nivelului la … EUR/tonă.

13. rapita blur

Piața semințelor de floarea-soarelui

Indicațiile semințelor de floarea-soarelui se stabilizează în jurul valorilor de … USD/tonă în paritatea CPT Constanța.

Remarcăm aceeași (…).

Starea de vegetație a câmpurilor din România este generatoare de (…)

Cotațiile uleiului brut de floarea-soarelui în bazinul Marii Negre se corectează. Dacă la începutul săptămânii trecute, am văzut linia OND sub …USD, acum vedem o corecție pozitivă de circa …USD, după cum urmează:

OCT … USD | NOV … USD | DEC …USD

Linia JFM indică: 

JAN22 … USD | FEB22 … USD | MAR22 …USD.

Piața boabelor de soia

Boabele de soia rămân în atenția cumpărătorilor, cu un focus deosebit pentru recolta nouă. După cum spuneam și în numărul trecut, atenția este deosebită, factorul principal de atracție al culturii de soia înființate în Romania rămânând faptul că sunt non-GMO.

Încet dar sigur, cultura de soia va (…)

Conform raportului NASS, problemele evidente din punct de vedere al (…)

Mai mult decât atât, China susține că va înlocui necesarul de soia cu porumb. Este o declarație care (…)

Revenind în cotațiile boabelor de soia, inserăm un grafic de prețuri din ultimele zile pentru a înțelege cum și cât a influențat raportul NASS.

Plecam de la … c/bu (… USD/tonă) în data de 25 iunie 2021, generat de prognozele de precipitații americane și apoi în 30 iunie 2021 sărim direct într-un platou la … c/bu (… USD/tonă), adică o diferență de … c/bu (… USD) în 5 zile. Este impresionant, dacă vizualizăm cifrele.

19. soybeans cbot blur

Vremea

România  – prognoza meteo  4-18 iulie 2021

23. ROMANIA 05-18.07.2021
LOGO CTF-02

Rapoartele de piață sunt realizate de Casa de Trading a Fermierilor, prin Cezar Gheorghe, consultant senior și analist, care se implică astfel în acțiunile Clubului Fermierilor Români ce vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați de accesarea serviciilor de consultanță în comerțul cu cereale pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cezar.gheorghe@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 6 iulie 2021 este disponibil membrilor Clubului sau poate fi încercat gratuit prin completarea formularului de la butonul de mai jos.

Dan Hurduc preia Președinția Clubului Fermierilor Români

Clubul Fermierilor Români își adaptează mecanismele de funcționare și conducere la nivel național, pentru a asigura democratizarea conducerii asociației și pentru mai buna reprezentare a intereselor regiunilor în agenda de lucru a Clubului.

Începând de astăzi, 1 iulie 2021, până la sfârșitul anului, dl. Dan HURDUC va deține funcția de președinte al Clubului Fermierilor Români.

DSC_6457

„Sunt onorat să preiau primul mandat al Președinției rotative a Clubului Fermierilor Români. Voi urmări cu prioritate consultările pentru elaborarea PNS, a Strategiei de gestiune integrată a apei, implementarea Proiectului Concorde, proiectele specifice regiunii Moldova și activarea Comitetelor executive regionale”, a declarat Dan Hurduc.

Pentru următoarele 6 luni, obiectivele prioritare ale noului președinte sunt:

 • Contribuție activă în cadrul consultărilor în grupurile de lucru cu MADR, în vederea elaborării PNS (eco-scheme și măsuri de dezvoltare rurală echilibrată) și a ghidurilor pentru măsurile aferente Programului de Tranziție 2021-2022;
 • Contribuții la elaborarea Strategiei Naționale de Gestiune Integrată a Apei și Solului în Agricultură;
 • Implementarea proiectului CONCORDE – promovarea și asigurarea respectării bunelor practici în comerțul cu cereale;
 • Reprezentare echilibrată a problemelor specifice regionale ale fermierilor (în negocierile privind elaborarea PNS; implementarea proiectelor PNRR pe agricultură, mediu, educație, digitalizare);
 • Desfășurarea Conferințelor Regionale pentru asigurarea informării, consultării și identificării problemelor reale ale fermierilor din toate regiunile agricole;
 • Activarea și creșterea rolului Comitetelor Executive Regionale;
 • Consultări la Bruxelles și participare la negocierile privind normele de aplicare ale Pactului Ecologic European și a strategiilor subsecvente pentru agricultură: promovarea intereselor fermierilor români în cadrul întâlnirilor cu COMAGRI Parlamentul European, DG AGRI Comisia Europeană, ELO, Copa-Cogeca, Farm Europe;
 • Lansarea unui program privind armonizarea relațiilor între fermieri și comercianții de tehnică agricolă și service piese schimb, respectiv alinierea prețurilor la nivelul UE.

Mecanismul președinției rotative urmărește și punerea în prim-plan a unor probleme strategice specifice regiunii din care provine președintele. Alături de prioritățile Clubului la nivel național, vor fi urmărite și obiective specifice regiunii Moldova:

 • Asigurarea condițiilor pentru implementarea proiectului din PNRR privind dezvoltarea învățământului liceal dual agricol: pregătirea liceelor agricole din Moldova pentru a beneficia de finanțările PNRR (demersuri la Ministerul Educației Naționale, MADR și Ministerul Muncii; identificare parteneri din mediul privat agricol);
 • Încheierea unui parteneriat strategic cu universități și stațiuni de cercetare (USAMV Iași) pentru fundamentarea științifică a propunerilor specifice în PNS (eco-scheme, măsuri de dezvoltare rurală) și pentru Strategia Națională de Gestiune Integrată a Apei și Solului în Agricultură;
 • Armonizarea planurilor și acțiunilor Clubului cu măsurile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Moldovei.

Îi urăm mult succes domnului Hurduc în exercitarea noului rol în cadrul Clubului!

Clubul propune elaborarea și aplicarea unei strategii naționale de gestiune integrată a apei pentru agricultură

Clubul Fermierilor Români consideră că elaborarea și punerea în aplicare a unei Strategii naționale de gestiune integrată a apei pentru agricultură va asigura cadrul pentru un program multianual de investiții publice în vederea modernizării sistemului național de irigații și susținerea programului care vizează proiectele locale de irigații.

Realizarea și implementarea unei strategii integrate a apei pentru agricultură reprezintă singura cale pentru armonizarea măsurilor de asigurare a funcționării și extinderii infrastructurii de îmbunătățiri funciare cu respectarea noilor prevederi europene privind agricultura (Reforma PAC), de mediu și climă (Pactul Ecologic European și Strategiile subsecvente – Biodiversitate și Farm to Fork).

Strategia urmează să asigure un cadru de convergență și coerență pentru toate măsurile și proiectele care privesc gestiunea apei și solului pentru agricultură, printr-o coordonare care să asigure în mod eficient, responsabil și sustenabil echilibrul între nevoia asigurării securității alimentare a României și realizarea obiectivelor necesare în zona de mediu și climă.

Clubul Fermierilor Români propune valorificarea analizelor, evaluărilor și proiectelor privind reforma sistemului de gestiune a apei pentru agricultură cuprinse în propunerea de reformă făcută recent de MADR în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și realizările din cadrul Planului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații.

Succesul strategiei depinde de asigurarea unei cooperări eficiente guvernamentale inter-instituționale (Guvern – MADR, MMAP, MDLPA, MFP) și multi-parteneriale (public-privat-neguvenamental), pentru o planificare financiară multi-anuală și multi-sursă coerentă a măsurilor de modernizare a infrastructurii, astfel încât să fie realizat echilibrul între noile condiții de mediu și climă și asigurarea competitivității fermelor din România.

În mod concret, soluționarea problemelor existente de îmbunătățiri ecosistemice și funciare poate fi realizată în noul context european al Politicii Agricole Comune printr-o abordare integrată a gestiunii resurselor sol – apă – aer, pentru o productivitate optimă și sustenabilă, care să țină cont în egală măsură de protecția mediului și de competitivitatea fermierilor.

Refacerea sistemului de irigații reprezintă o problemă pe care România n-o mai poate amâna. Diminuarea producției agricole din ultima perioadă, datorată lipsei de precipitații, a condus la realizarea unui randament scăzut a celor mai importante culturi agricole la nivel național. Întregul spațiu comunitar beneficiază în mod direct de materia primă oferită de țara noastră, iar o diminuare a acesteia va conduce la o instabilitate a securității alimentare, un aspect extrem de important în această perioadă.

Modernizarea și extinderea îmbunătățirilor ecosistemice și funciare se poate realiza la cele mai noi standarde, utilizând cele mai noi tehnologii în domeniu, astfel încât impactul aplicării Strategiei integrate de gestionare a apei să conducă la:

 • asigurarea siguranței producției, cu impact direct asupra securității alimentare a României;
 • creșterea nivelului de reziliență a fermelor, care presupune stabilitate financiară și dezvoltare rurală;
 • creșterea producției naționale și a productivității fermelor, în condițiile în care România este un jucător major pe piața cerealelor la nivel mondial;
 • protejarea investițiilor fermierilor, realizate în ultimii 30 de ani;
 • siguranța Uniunii Europene privind accesul la cereale, având în vedere că România este considerată un rezervor de porumb și floarea-soarelui.

În acest sens, Clubul Fermierilor Români propune:

 1. Crearea la inițiativa MADR a unui Consiliu inter-ministerial cu participarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Cercetării și Digitalizării, Ministerului Finanțelor Publice și multi-parteneriate (inclusiv mediul universitar și asociații) pentru elaborarea Strategiei naționale integrate de gestiune a apei pentru agricultură, a Planului de acțiune privind implementarea Strategiei, inclusiv estimări bugetare, termene și responsabilități în program.
 1. Elaborarea și implementarea Programului național privind dezvoltarea proiectelor locale de irigații (ca parte a Strategiei) vizează următoarele direcții:
 • simplificarea și armonizarea legislativă care să încurajeze proiectele locale de irigații;
 • coordonare inter-agenții din cadrul MADR și MMAP pentru eficientizarea investitițiilor, reducerea birocrației și încurajarea proiectelor locale cu finanțare privată;
 • facilități fiscale pentru investițiile (private/fermieri) în proiectele de irigații locale.
 1. Elaborarea unui Ghid de bune practici și proiecte în domeniul gestionării integrate a apei pentru agricultură, care să țină cont de:
 • armonizarea cu legislația europeană referitoare la problemele de mediu, climă și agricultură;
 • modele de proiecte (tipologie) în acord cu reglementările europene de mediu și dezvoltare durabilă (pe tipuri de ferme/culturi; zone geografice; specificitatea reliefului);
 • identificarea surselor de finanțare complementare pentru susținerea investițiilor în proiectele de irigații locale.
 1. Coordonarea măsurilor specifice unui sistem integrat de gestiune eficientă a apei în agricultură cu cele cuprinse în strategiile locale pentru dezvoltare durabilă (implicarea dimensiunii regionale și locale în susținerea aplicării Strategiei).

 

În data de 23 iunie 2021, Clubul Fermierilor Români a prezentat propunerea privind elaborarea Strategiei integrate de gestiune a apei pentru agricultură în cadrul întâlnirii cu conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la care au participat fermieri membri în Club (în particular din regiunea Dobrogea) și reprezentanți ai Consiliului Director al Clubului. Întâlnirea de la MADR este prima dintr-o serie de reuniuni inițiate de Club pentru promovarea către ministerele responsabile din Guvern a propunerii de elaborare a Strategiei.

”Inițiem această acțiune în consens cu membrii noștri, în principal cu fermierii din zonele afectate de secetă, inclusiv cei care dețin ferme în ariile de acoperire ale sistemelor de irigații și desecare. Dorim să fim un contributor activ la elaborarea Strategiei, prin punerea la dispoziție a unor experți consultanți români și străini. De asemenea, lansăm invitația către universități și institute de cercetare din România de a participa la proiectul coordonat de Club pentru elaborarea unor analize tehnice, economice și de mediu privind modernizarea și extinderea funcționării unei infrastructuri de gestiune a apei pentru agricultură, care sa fie armonizat cu noile prevederi europene privind mediul și clima, inclusiv cele care vor deveni operaționale odată cu Pactul Ecologic European și strategiile subsecvente”, declară Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români.

“Clubul Fermierilor Români își exprimă interesul și disponibilitatea de a contribui activ, alături de celelalte părți implicate, la stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vizează implementarea cu succes a proiectelor de îmbunătățiri ecosistemice și funciare la nivel național. Clubul urmărește să asigure colaborarea cu alți actori inter-guvernamentali și organizații internaționale (precum Banca Mondială sau BERD), din domeniul educației și cercetării (universități) și organizații neguvernamantale cu activitate, expertiză și capacitate pentru elaborarea și punerea în aplicare a strategiei integrate de gestionare a apei”, declară Dan Hurduc, reprezentantul Consiliului Director al Clubului.