Adresă Club amenajamente pastorale

Adresă Club amenajamente pastorale

Clubul Fermierilor Români urmărește modul de implementare a cadrului legislativ din sectorul agricol românesc și își dorește un dialog constant cu instituțiile din România pentru a identifica soluții care vin în sprijinul fermierilor români.

Urmare a sesizărilor primite de la membrii Clubului, am constatat că din suprafața totală de 4.530.288 hectare pajiști, existentă la data de 1 ianuarie 2007 și notificată Comisiei Europene, până în prezent au fost realizate 2.023 de proiecte de amenajamente pastorale cu o suprafață de 2.260.803 hectare și sunt în curs de elaborare 552 de proiecte cu o suprafață de 961.419 hectare, conform Notei de fundamentare a OUG nr. 78/2019 prin care s-a prelungit termenul de realizare a acestor amenajamente pastorale. Suprafața de pajiști rămasă pentru întocmirea amenajamentelor pastorale în anul 2020 este de 1.308.076 hectare, ceea ce reprezintă 28,8% din suprafața totală de pajiști.

Conform art. 6 (2) din OUG 34/2019 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, ”Consiliile locale au obligația să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză”.

Potrivit aceluiași text de lege, Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricultură sau de către specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov. Specialiștii cu atribuții pentru întocmirea amenajamentelor pastorale se vor constitui în grup de lucru prin ordin al prefectului. Nominalizarea membrilor grupului de lucru se face prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, și a primarului.

În conformitate cu prevederile art. 10 (1) din OUG 34/2013 ”În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2021 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral”.

Întrucât pentru o suprafață importantă de pajiști nu s-au realizat până la această dată amenajamentele pastorale și sunt fermieri care nu vor putea primi subvențiile care li se cuvin pentru că primăriile nu au făcut amenajamentele pastorale, considerăm că este necesară o modificare a actului normativ, prin introducerea posibilității ca și persoanele fizice/juridice private proprietare ale pajiștilor să elaboreze, împreună cu specialiștii în domeniu, documentațiile pentru amenajamentele pastorale și să aibă posibilitatea să se ocupe direct de aceste lucrări, cu firmele autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Această modificare a actului normativ ar contribui la îndeplinirea obligației legale de a realiza amenajamentele pastorale până la sfârșitul anului 2020 și, astfel, fermierii vor putea să-și încaseze subvențiile care li se cuvin, fără a fi penalizați pentru nerealizarea lucrărilor de amenajamente pastorale pentru care sunt responsabile Primăriile, prin Direcțiile Agricole.

Ne exprimăm deplina disponibilitate de a pune la dispoziția Comisiei pentru Agricultură expertiza Clubului în vederea rezolvării acestei probleme de modificare act normativ, care comportă o soluție urgentă în raport cu interesele fermierilor din România.

Scrisoarea adresată Președintelui COMAGRI a Camerei Deputaților poate fi consultată în format pdf aici.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email