Apelul Clubului la solidaritate între producătorii autohtoni și rețelele naționale de retail

Apelul Clubului la solidaritate între producătorii autohtoni și rețelele naționale de retail

Epidemia de COVID-19 are un impact economic negativ puternic, fiind necesară acțiunea rapidă și constructivă a tuturor actorilor guvernamentali, economici și sociali pentru a limita efectele imediate și pe termen lung ale acestei crize.

Apreciem că gestionarea riscurilor economice necesită și reconsiderarea parteneriatelor între autoritățile naționale și actorii economici, între producătorii agro-alimentari autohtoni și principalele rețele naționale de retail, trecându-le în categoria strategică de importanță națională.

Situațiile de risc major pentru viitorul producătorilor agro-alimentari autohtoni, implicit în ceea ce privește siguranța alimentară a cetățenilor, sunt legate în prezent de:

  • suspendarea temporară a achizițiilor de produse agro-alimentare de către rețeaua HORECA;
  • închiderea unor magazine (rețele) de produse tradiționale;
  • tendința de scădere a consumului populației, cu privire la o serie întreagă de tipuri de produse;
  • măsurile de izolare și restricțiile de circulație;
  • sentimentul de insecuritate al populației privind viitorul ei, atât fizic, cât și economic.

Toate acestea impactează direct, puternic, imediat, cu efect evident pe termen lung, producătorii și procesatorii agro-alimentari autohtoni, indiferent de mărimea lor sau de gradul de organizare antreprenorială.

Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Perfomantă consideră absolut necesară responsabilitatea și solidaritatea rețelelor naționale de retail pentru reconsiderarea și consolidarea parteneriatului cu producătorii autohtoni, în primul rând prin asigurarea accesului prioritar și rapid la raft a produselor agro-alimentare furnizate de aceștia.

Lanțul agro-alimentar scurt devine o prioritate, cu efecte importante economice și de securitate alimentară.

În prezent, fiecare stat european acționează ferm, în interes național, pentru sprijinirea producătorilor și procesatorilor agro-alimentari autohtoni, atât pentru buna desfășurare a activităților curente, cât și pentru a rezista pe piață după încheierea acestei epidemii.

În această situație de urgență, ținând cont de efectele negative anticipate pe termen mediu-lung asupra operatorilor economici din agricultură (ferme vegetale, zootehnice, procesatori agro-alimentari), asigurarea securității alimentare a populației și susținerea producătorilor autohtoni trebuie să fie o decizie de responsabilitate strategică asumată și de marile rețele naționale de retail, în ceea ce privește stabilitatea economică și socială a țării.

În sensul celor menționate, Clubul Fermierilor Români a transmis scrisori adresate prim-ministrului Ludovic Orban, ministrului agriculturii Nechita-Adrian Oros si președintelui comisiei de agricultură de la Camera Deputaților Alexandru Stănescu prin care adresează rugămintea de a solicita în cadrul mecanismelor de comunicare și consultare guvernamentală cu principalele rețele naționale de retail:

  • abordarea echilibrată și solidară a acestora față de furnizorii autohtoni de produse agro-alimentare;
  • planurile de măsuri concrete elaborate de aceste rețele, în atingerea obiectivului menționat.

Clubul Fermierilor Români își exprimă încrederea că măsurile luate deja de către unele dintre principalele rețele naționale de retail, în întâmpinarea eforturilor furnizorilor autohtoni, reprezintă un standard de referință și responsabilitate strategică asumată.

Avem convingerea fermă că parteneriatul întărit producător-retailer poate deveni fundația  de pe care să se relanseze economic agricultura și industria agro-alimentară, în beneficiul cetățenilor și protejarea siguranței alimentare și naționale a României.

2020 03 27 Scrisoare Clubul Fermierilor Romani_MADR

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email