Raport piață cereale 27 iulie 2020

Raportul de piață de astăzi cuprinde informații despre:

 • Prezentarea culturilor din România. Traseu marker proba 20.07.2020
 • Piețele pentru grâu, porumb, rapiță și SFS
 • Prognoza meteo
 • Informații generale

 

 

PREZENTAREA CULTURILOR. TRASEU MARKER

 

BUCUREȘTI – PLOIEȘTI – MIZIL – BUZĂU

PORUMB

Porumbul se află într-un stagiu de dezvoltare normal, cu circa 10% din câmpuri atinse de secetă, exprimată prin lipsa de uniformitate și uscăciune la baza tulpinii. Pe acest segment de traseu însă, cultura de porumb este viguroasă, cu perspective bune de producție, alimentată de sistemele private de irigații. Cu toate acestea, întâlnim și sole de porumb cu talia încă mică, insuficient dezvoltate și neuniforme, care au suferit din cauza stresului hidric.

SFS

Pe acest segment, floarea soarelui alternează între câmpuri dezvoltate și câmpuri întârziate din cauza condițiilor precare de apă, lucru care va genera cu siguranță o scădere a productivității la hectar.

 

 

BUZĂU – POGOANELE – PADINA

PORUMB

Este afectat de stresul hidric, și observăm plante de talie joasă uscate pe tulpină până la primele frunze. Efectul de dezvoltare neuniformă este prezent, cultura fiind efectiv vălurită. Este estimat că circa 15-20% din suprafață va suferi de o scădere evidentă a producției.

SFS

Câmpurile sunt insuficient dezvoltate, înălțimea și calatidiul nu au atins dimensiunile necesare, stresul creat de secetă punând amprenta în mod inevitabil. Există și multe culturi îmburuienate, ceea ce va conduce cu siguranță la probleme de calitate la recoltare.

 

 

GRIVIȚA – AMARA – SLOBOZIA

PORUMB

Peisajul se schimbă după Grivița, plantele arătând uniform dezvoltate, viguroase, uniforme, cu o perspectivă bună de recoltă.

SFS

Aceeași notă pozitivă pentru floarea soarelui – câmpuri uniforme, dezvoltate, cu perspective bune de producție la hectar.

 

 

SLOBOZIA – ÎNSURĂȚEI (BRĂILA)

PORUMB

Condiții mixte de câmpuri. Există zone cu câmpuri viguroase și uniforme și zone afectate de secetă, neuniforme și pârjolite. Această diferență poate fi apreciată ca existând între fermele performante și cele cu mijloace tehnice reduse. Mixul este evident pe toată durata traseului între cele două puncte, lucru care se va reflecta cu siguranță în producție.

Solă afectată grav de secetă, lângă Însurăței:

SFS

De asemenea, există un mix între culturile foarte bine dezvoltate și cele întârziate, acestea din urmă fiind neuniforme, cu calatidiul mic, margarete ca dimensiuni și înălțime până sub genunchi. Alte sole arată plate, dese, dar fără calatidiu. Sunt într-o fază întârziată de dezvoltare, din cauze diferite, care pot include: lipsa apei la însămânțare și emergență, perioadă târzie de semănat. Mixul de culturi îl apreciem la 65-35% în favoarea culturilor dezvoltate normal.

Prezentăm o fotografie cu scenariul cel mai nefavorabil întâlnit, dar, firește, acesta nu reprezintă totalul însumat.

 

 

ÎNSURĂȚEI – VIZIRU – BRĂILA

PORUMB

În această zonă, surprizele sunt foarte plăcute, cu porumb irigat, viguros, alternat cu sole afectate de secetă. Fermierii sunt prezenți la irigat, tamburii și instalațiile de pompare sunt prezente în câmpuri. Mixul deci continuă între câmpurile bune și cele afectate.

SFS

Peisajul este deconcertant. Solele bine dezvoltate alternează cu cele rămase mult în urmă, câmpuri întregi pitice, cu calatidiu la stadiul de margaretă. Pământul uscat contrasteaza cu solele bine dezvoltate. Sunt și sole mixate și prezentăm  o fotografie realizată lângă Brăila.

 

 

BĂRĂGANUL – ȚĂNDĂREI – SLOBOZIA

PORUMB

Peisajul se schimbă radical în această zonă a țării. Câmpurile sunt viguroase și verzi, aportul instalațiilor de irigat exprimându-și forța în potențialul de producție care va rezulta din aceste culturi îngrijite.

SFS

De asemenea, câmpurile de floarea soarelui arată foarte bine, cu unele zone în care calatidiul încă nu este dezvoltat suficient, dar potențialul este la locul său în perspectiva randamentului la hectar.

 

 

SLOBOZIA – DRĂGĂLINA – DRAGOȘ VODĂ – ILEANA – FUNDULEA – CENTURA BUCUREȘTI

PORUMB

Pe tot traseul de mai sus, culturile de porumb arată bine. Alternanța cu câmpuri afectate de secetă există, dar într-o pondere mică, altfel plantele sunt uniforme, culoarea verde închis arătând vigoare și potențial. Cu siguranță, aportul irigațiilor private este unul decisiv în perspectiva de randamente. Ca și mai sus, câmpurile neuniforme sunt rezultatul unei îngrijiri necorespunzătoare din cauza lipsei de tehnologie.

SFS

Culturile arată foarte bine, dezvoltate uniform, ce promit randamente în perspectivă. Cu toate acestea, sunt și zone cu dezvoltare întârziată, fără prea mari perspective, căci timpul se scurge cu repeziciune spre recoltare. Există și aici caracteristici similare: plante pitice, până la genunchi, calatidiul mic. Totuși, aceste câmpuri nu reprezintă decât un procentaj foarte mic în comparație cu ceea ce s-a văzut pe acest segment de traseu.

 

 

CONCLUZII:

 • Zona desfășurată între Slobozia – Brăila arată probleme de cultură și implicit producție la ambele culturi de porumb și floarea soarelui;
 • Mixul între sole denotă diferența între fermele bine capitalizate și cele mici, care nu au putere tehnologică pentru irigații;
 • Zona Bărăganului arată, de asemenea, probleme, însă nu la nivelul celei de mai sus. Ploile care au mai udat această regiune vor capitaliza în producția totală la hectar pentru ambele culturi, însă și aici se vede clar diferența între folosirea sistemelor de irigații și lipsa lor;
 • Zona Prahova- Buzău este, de asemenea, afectată de secetă. Atomizarea solelor arată un mix al condițiilor, însă diferențele pozitive între această zonă și cea de pe traseul Slobozia-Brăila există și sunt vizibile;
 • În ansamblu, cultura porumbului este afectată de secetă în mod vizibil, cu descreștere a producției, general vorbind, de 20%, în condițiile de secetă și lipsă de irigații.
 • Cultura florii soarelui va avea randamentul scăzut pe 22-24% din suprafețele vizualizate, iar acest lucru se va reflecta și în masa hectolitrică.

Lipsa zăpezilor din iarnă își arată influența, cantitățile de apă căzute nereușind să suplinească deficitul de acumulare care trebuia să existe în timpul iernii. Vremea este imprevizibilă, iar impactul lipsei de zăpadă în iarna lui 2020 se va propaga cu siguranță în toamnă, cu efecte în suprafețele care vor fi însămânțate cu grâu, orz, rapiță.

 

 

PIAȚA GRÂULUI – COMENTARII

Pe piața românească, recoltarea grâului a luat sfârșit în zona de sud a țării. În zonele nordice, de est și de vest, estimările de recoltat au atins 45-50%. În partea de nord-est, în Moldova, recoltarea va urma cursul firesc după ce, în urma testărilor, umiditatea este încă crescută în câmp și, prin urmare, în produs. Speranțele de ploaie există încă pentru anumite zone, în jur de 10-15 litri. În nord-vest, recoltarea este oprită din cauza ploilor care cad neîntrerupt. Reluarea va fi condiționată de procesul de scădere a umidității din produs, după oprirea precipitațiilor și uscare naturală în lan.

În plan comercial intern, notăm un fenomen care nu ne surprinde, dar care trebuie menționat pentru o corectă informare. Discutăm despre lipsa de lichiditate contractuală, care se propagă dinspre câmp / fermă înspre firmele procesatoare.

Ca proces al vânzării, în timpul iernii și al primăverii timpurii, comercianții de mărfuri încheie contracte de vânzare în lipsă, adică fără să posede marfa, cu diverși parteneri din piața internă de procesare. Apoi încep și cumpără în sistem “forward” de la fermieri pentru a-și acoperi execuția contractuală viitoare. Identic se întâmplă pe piața portuară de export. Vânzătorii în destinații antamează cantități din iarnă-primăvară, iar apoi se acoperă din achiziții forward circa 40-45%, diferența urmând a fi acoperită la campanie pe baza lichidității și a presiunii de recoltă, care împinge prețul în jos din cauza cumulului de lichiditate și a lipsei de spațiu de depozitare.

Este un proces cutumiar în piață bazat pe cerere – acces și ofertă. Totuși, în acest sezon tumultuos, lipsit de lichiditate (a se citi lipsa ofertei în vânzare), afectat de secetă major, mulți parteneri / fermieri, nu pot să-și onoreze contractele încheiate în iarnă-primăvară. Se creează însă în acest an un efect periculos, chiar negativ din punct de vedere financiar, care se propagă pe întreg lanțul de la fermă la utilizatorul final sau exportator.

Neexecutarea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate forward (care nu sunt altceva decât promisiuni scrise, nedublate de instrumente de risc financiar care pot acoperi diferențele), atrage presiuni suplimentare din partea cumpărătorilor. În cazurile în care există și lipsa voinței de discuție,  apar penalizări financiare care sunt propagate de sus în jos, de la Utilizatorul final / Destinatar, pentru lipsa fizică a mărfurilor, fapt care generează diferențe de cost negative în încercarea de a suplini lichiditatea din alte surse.

Ca exemple din piața internă, putem prezenta situații în care Cumpărătorul (intermediar / trader) a încheiat contract între Fermă și Procesator pentru livrarea de X mii tone grâu, iar acum piața este în defavoarea sa, din două perspective: una de lipsă de lichiditate și a doua din cauza prețului și a lipsei presiunii de recoltă.

Estimând vânzarea în piața internă la o sumă de 155 euro/tonă, marfa nu iese astăzi din ferme, în cazul fericit în care ea există, pentru mai puțin de 172-175 euro/tonă. Identic se întâmplă în piața de export. Contractele încheiate în iarnă-primăvară nu pot fi acoperite, iar penalizările de neexecutare din partea destinației finale cântăresc enorm de mult. În plus, se adaugă costurile de staționare ale navelor la danele de încărcare. Factorii de multiplicare sunt mari. O navă mare încarcă circa 60.000 tone, iar un procesator intern are consum normat pe lună de 15-25.000 tone de grâu. Socotelile le puteți face singuri, însă sunt deosebit de mari, admițând costurile de repunere a mărfurilor în contul contractelor.

În piața regională, Ucraina a câștigat ultima licitație GASC – Egipt cu un preț de 181 euro FOB pe o scădere a dolarului american în fața monedei unice europene, EURO/USD (1.158), cu următoarele mențiuni, și anume:

 • plata se va efectua la 180 zile de către statul egiptean;
 • în prețul FOB sunt incluse costurile de elevare (fobbing), marja vânzătorului și, firește, pierderile din manipulare (0.35%).

Pentru a calcula prețul de achiziție în paritatea CPT pentru a determina diferența, vă rog să calculați ținând în minte un cost de fobbing de minim 6.6 USD/tonă.

Acest exemplu regional a dezumflat prețul grâului în Marea Neagră, cota lui în paritatea CPT Constanța, pe 22 iulie 2020, situându-se la circa 169 euro/tonă PRO12, pentru marfa neangajată, minus 6 euro în caz că se dovedește calitate de furaj. Pentru marja deja angajată, avem o situație de cost de înlocuire, valabil până la 15 august, în care exportatorul plătește circa 7-8 euro în plus pentru a evita costuri de staționare la dană a navei și eventualul cost de înlocuire a mărfii din alte origini (Rusia).

În perspectiva imediată, trendul de piață rămâne la fel – atât Rusia, cât și Ucraina sau Franța recoltează.

 • În regiunea Kuban, una cu producții mari în mod normal, diferențele în randamente față de anul trecut sunt negative cu circa 20% pe o suprafață de 9,4 mil. hectare;
 • De asemenea, în regiunea Volga producțiile sunt bune, însă mai mici ca anul trecut;
 • În regiunea Siberia a fost instalată starea de calamitare din pricina secetei prelungite.

Mai jos prezentăm evoluțiile pe piața bursieră americană. CBOT arată negativ, Matif arată cotațiile de închidere și ne uităm la SEP20.

Cumpărătorii nu se înghesuie, așteptând prețuri mai mici, Etiopia amânând în acest context o achiziție de 400.000 tone.

Este un joc de așteptare, asemănător stand-off-ului Mexican – cine clipește primul.

 

 

PIAȚA PORUMBULUI – COMENTARII

Porumbul ne arată după raportul USDA un trend ușor descrescător, în perspectiva abundenței. Situația nu s-a schimbat de la ultimul raport de piață. Avem următoarele elemente constituente:

 • Recoltele de peste ocean, care indică în continuare aceleași cifre, SUA 381 mil. tone, Brazilia 100 mil. tone și Argentina 50 mil. tone;
 • Recoltele din Ucraina și Rusia, care indică în continuare cifrele de 37 mil. tone, respectiv 14,5 mil. tone;
 • Nivelul de import din UE, care a suferit o corecție negativă în perspectiva recoltelor bune la nivel european și a scăderii cererii de consum, de la un potențial în 2020-2021 de 23 mil., la o cotă estimată de circa 17-18 mil. tone.

Cu această perspectivă, vedem piața porumbului în paritatea CPT Constanța la niveluri între 138-140 euro, cu o tendință negativă, deci, de 2 euro, în decurs de câteva zile. Presiunea de recoltă va spori scăderea prețului, ținând ca standard astăzi cele enumerate mai sus.

Mai jos, pentru nivelurile bursiere americane și europene se observă CBOT în roșu la tranzacționare.

 

 

PIAȚA RAPIȚEI – COMENTARII

Rapița cunoaște în aceste zile o depreciere în termen de preț, din faptul că ne mutăm cu tranzacționarea pe Euronext în NOV 20 și cu faptul că Germania, Polonia, Franța au început recoltarea decalată cu două săptămâni și, deci, se creează implicit fenomenul de presiune de recoltă.

 

 

PIAȚA SFS – COMENTARII

Cunoaște o stagnare din punct de vedere al prețurilor, procesatorii și exportatorii oferind același nivel de preț de câteva săptămâni bune. Apetitul de consum intern este la locul lui și va fi cu siguranță un factor de coagulare pentru interesul fermierilor pe întreg parcursul anului agricol 2020-2021.

În plan de producție, așteptările de recoltă în România mai scad o dată. De la un potențial inițial de 3 mil. tone, am coborât la 2,8 mil. tone și, conform cu ce se întâmplă afară, admitem că cifrele indică un 2,5-2,6 mil. tone ca potențial. Floarea soarelui are o tipologie aparte. Neavând bursă implicită, ea este benficiara principiului vaselor comunicante – uleiul de palmier și indirect complexul soia.

 

 

PROGNOZA METEO

În sistemele generatoare de prognoze, sistemul satelitar american ne indică o vreme mai răcoroasă ca de obicei la nivel de august și indică o prognoză de precipitații care nu ocolește țara noastră. Cu toate acestea, Dobrogea, o mare parte din estul Câmpiei de Sud și a estului Moldovei vor rămâne deficitare din punct de vedere al recepției de precipitații.

 

 

INFORMAȚII GENERALE

 • În plan legislativ, vedem introducerea unei OUG în ceea ce privește obligativitatea declarării stocurilor și la nivel de fermă. Este o măsură bună, care vine în întâmpinarea asigurării siguranței alimentare a României, care poate consolida informația și poate alimenta mult mai bine piața, în termeni de cerere și ofertă. Este un exercițiu de normalitate, salutabil, ce poate aduce foarte multe informații corecte și coerente în ceea ce privește resursele de materie primă existente în mod real la nivelul țării noastre.
 • În ceea ce privește legea vânzării terenurilor agricole, vedem un demers extrem de susținut din partea industriei extractive de gaze de șist și petroliere, care încearcă modificarea / stoparea legii vânzării terenurilor agricole. Cu toate acestea, consolidarea și compactarea terenurilor agricole în jurul exploatațiilor intensive va genera, cu siguranță, un plus de valoare cantitativ și calitativ. Atomizarea actuală nu generează potențialul real la nivel de țară. În perspectiva anilor care vor veni, putem pune în oglindă un actual de cca. 30 mil. tone generate de un an normal (firește, din cauza atomizării suprafețelor, mare parte este de subzistență și auto-consum), versus un potential de 60 mil. tone peste o perioadă de 10 ani, în condiții de exploatare tehnologică modernă, cu resurse de capital și generatoare de opțiuni în valoarea adaugată a materiei prime astfel rezultate. Rămânem în minte deocamdată cu cele spuse de Sir Isaac Newton, părintele fizicii moderne: „Cumpărați pământ, căci nu se mai fabrică”.
 • Cererea SUA de închidere a consulatului Chinei din Houston (“Houston, we have a problem”) generează fluctuații pe bursa soia, știind faptul că China este un mare consumator al boabelor de soia americane. Prețul boabelor scade astfel și concomitent Yuan-ul chinezesc în fața USD. Vom urmări fenomenul și consecințele în piața de agribusiness în perioada imediat următoare.
 • Cotația uleiului de palmier a cunoscut o creștere de 0,6% în perspectiva scăderii în materie primă pentru luna iulie. Producția va scădea de la lună la lună, din cauza a trei factori: vremea uscată, neaplicarea îngrășămintelor și lipsa forței de muncă în acest domeniu. În perspectivă imediată, MPOA (Asociația Producătorilor de Ulei de Palmier Malaezieni) declară o scădere a producției de 8-9% de la luna trecută la luna curentă. Complexul ulei de palmier influențează, după cum am descris mai sus, cotațiile uleiului de floarea soarelui, dar, pentru momentul actual, ele rămân stabile.

 

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 27 iulie 2020 poate fi descărcat aici.

Raport piață cereale 20 iulie 2020

Raportul de astăzi conține informații despre:

 • Piața grâului comercial la nivel național, regional și global;
 • Piața orzului comercial în România;
 • Piața rapiței la nivel național și regional;
 • Piața porumbului comercial la nivel național, regional și global;
 • Prognoze meteo;
 • Dinamica pieței internaționale la grâu și porumb.

 

 

PIAȚA GRÂULUI COMERCIAL

NAȚIONAL

Cotațiile produsului nu suferă mutații extraordinare după raportul USDA, neavând suport din partea CBOT. La acest moment însă, vizualizăm o situație extrem de încordată și ciudată.

Logica fermierului este una sănătoasă, corectă și adecvată momentului. . Marfa recoltată merge direct în depozitele proprii ca acțiune comercială. Numim acest demers acțiune comercială pentru că acest lucru reprezintă un efect al întrebării “când?”, iar acest cuvânt folosit ca adverb, determină o poziție temporală cu efecte pecuniare pozitive în cazul de față. Nota generală este dată de momentul “când”, care se anunță a fi mai îndepărtat de circa 6 luni de zile, însă promite efecte pozitive de preț, pe baza lipsei resursei grâu în zona geografică unde activează România.

Cotațiile Port Constanța gravitează în jurul a 830 RON/tonă sau 172 euro, cu un minus de 30-35 RON în cazul grâului furajer. Cu toate acestea, nu se vând cantități, iar problemele contractuale ale exportatorilor sunt evidente, în condițiile în care ei au vândut în lipsă începând cu lunile ianuarie, februarie, martie 2020.

În primul rând, discutăm despre logistică, adică navele care sosesc la încărcare și staționează din cauza lipsei de marfă. Acest lucru are un impact financiar serios. Țînând cont că ele se comportă ca un taxi, așteptarea costă. Costurile de așteptare variază între 10-15.000 USD/zi, raportându-ne la dimensiunile “Bulk Carrier” (60.000 tone) și costurile portuare, căci portul se comportă exact ca un aeroport, unde ponderea cheltuielilor de acostare și menținere sunt ridicate.

Apoi vin costurile contractuale. Notificările de întârziere au efecte financiare în prețul final al mărfii, iar penalizările sunt destul de ridicate în acest context.

Ca o contrapondere în execuția contractuală, vedem un fenomen nou și anume achiziția de marfă de origine rusească și ucraineană în portul Constanța, la prețuri de 205-207 USD CIF – marfă de înlocuire pentru a suplini și executa contractele încheiate în timpul menționat mai sus. Actorii principali au deci pierderi considerabile în acest context, un simplu factor de multiplicare cu cifre de 60.000 de tone este grăitor ca exemplu.

În țară, eforturile de achiziție sunt foarte mari din punct de vedere financiar. Procesatorii plătesc prețuri care pot depăși cu ușurință 800 ron/tonă în nivel de fermă FCA, costul transportului fiind în cont Cumpărător. Avem însă și exemple de preț mult mai mari, în jurul valorii de 850 ron/tonă, dar în paritatea de livrare DAP, adică livrat la destinatar și care conține un termen de plată între 45-90 de zile.

Cu toate acestea, fortuirea este evidentă numai în cazul fermelor mici care nu dețin spații de depozitare și trebuie să valorifice pentru a putea continua procesul de business.

Fermele mari stochează însă grâul și apelează la instrumente financiare pentru a susține capitalul de lucru în ferme, un lucru care aduce costuri, însă raportate la potențialul din viitor creează toate premisele ca momentul “când“  să se contureze foarte pronunțat.

Pe termen lung însă, acest bulgăre se va rostogoli, dimensiunea sa va crește și nu este exclus să vedem efectele sale și în sezonul agricol 2021-2022, mai ales în condițiile în care vremea va juca un rol principal.

REGIONAL.  GLOBAL

Pe plan extern, Argentina relatează o scădere de potențial de recoltă de la 21 la 18 mil. tone.

Rusia înregistrează productivități mici, care penalizează dimensiunea recoltei, dar dacă privim procentual între estimarea înțială de peste 80 mil. tone versus un realist 75 mil. tone, descoperim că este vorba doar de 6,2 procente, deci incomparabil cu România unde efectul este de 30%.

Egiptul anunță un nivel suficient de stocuri, acoperitor pentru 5,5 luni.  Trebuie să luăm în considerare însă că au anunțat că 3,5 mil. tone s-au achiziționat de pe piața internă. Cererea obișnuită, care depășea 12 mil. tone, se reduce cu minim 1 mil. tone din cauza efectelor pandemiei. Lipsa turiștilor din riviera egipteană penalizează consumul.

Ultima licitație GASC nu a adus mari surprize. Două loturi rusești cu un nivel de plecare în FOB de 211.9 USD, dar cu un cost mai mare de transport (14,65 USD, în contul cumpărătorului), ceea ce reflectă un preț de 174 EURO CPT port origine, cu marja exportatorului inclusă.

Trebuie însă să fim atenți când discutăm zilele acestea despre prețuri la efectul de slăbire a dolarului american în fața euro, 1Euro=1.138 USD.

Mai jos, graficul de închidere grâu SEP 2020 Euronext.

 

 

PIAȚA ORZULUI COMERCIAL

ROMÂNIA

Piața orzului de furaj rămâne centrată în jurul valorii de 148 euro echivalent port Constanța, tributară efectului gravitațional produs de originea cea mai facilă din punct de vedere al prețului și al volumelor, Ucraina. Astăzi o nouă licitație generată de cel mai mare destinatar, Arabia Saudită, în volum de 720.000 tone cu sosire în octombrie-noiembrie va genera cu siguranță o nouă vânzare ucraineană.

În Ucraina, prețul pentru paritatea FOB reflectă un nivel de 166,5 USD = 145.8 euro/tonă, în mare parte din cauza lipsei TW (masă hectolitrică), care indică valori situate între 55-58 kg/hl, ținând în minte baza de 62 ca standard.

Concluzia clară este că pe termen scurt, nu vedem îmbunătățiri din perspectiva prețului, însă perspectiva aprovizionării pe timp de iarnă va ridica cu siguranță nivelul actual al prețului.

 

 

RAPIȚĂ COMERCIAL

NAȚIONAL ȘI REGIONAL

Indicațiile bursiere confirmă trendul rapiței, curba de preț mutându-se înspre NOV2020 din cauza decalajului de recoltă din Europa de Vest. Din cotațiile actuale se resimte discrepanța între potențial și nivelul care este prognozat a se recolta, 18,6 mil. tone versus 16.6 mil. tone, un gol de 9%, care conduce către nivelul de 382,5 AUG și 381,75 NOV, cotații de închidere pentru 16.07.2020.

În plan intern, tendința de capitalizare după primele 2-3 luni de procesare a semințelor de floarea soarelui se menține din cauza volumelor existente încă în piață și a refacerii planurilor de procesare, conform cu volumele care se oferă încă spre vânzare. Pe spot, discountul față de indicația Matif AUG 2020 este unul destul de consistent, între 12-15 euro/tonă, generat nu de dezinteres, ci doar de acoperirea punctuală a programelor de procesare până la sosirea recoltei de floarea soarelui.

CONCLUZII

Vânzare peste 2-3 luni de zile ca termen minim pentru deținătorii de volume și spații de depozitare.

 

 

PIAȚA PORUMBULUI COMERCIAL

NAȚIONAL

În România, zone întinse care încep de la extremitatea de est a județelor Ialomița, Brăila, Galați, Vrancea, Bacău și sudul Vasluiului, precum și Dobrogea, suferă din cauza lipsei de precipitații și în acest moment sunt preconizate probleme în ceea ce privește condiția de producție a porumbului. De asemenea, un alt factor este stresul cauzat de diferențele de temperaturi între zi și noapte, 15°C versus 30°C.

Scăderea randamentului la hectar va conduce la diminuarea estimărilor de prognoză la nivel național. Îndrăznim să prognozăm deja o scădere cu circa 5-7% a estimărilor inițiale, de circa 14 mil. tone. Problemele vor fi cuantificate și în zona de uz propriu (gospodăriile proprii), dar și în lanțul comercial.

REGIONAL. GLOBAL

La nivel de bazin Marea Neagră, statusul rămâne în linii mari identic, cu producții de 37 mil. în Ucraina, respectiv 14.5 în Rusia, ceea ce ne aduce în legătură directă de corelare a piețelor la nivel global, în condiția în care UE va avea un nivel de import apropiat de anul trecut, circa 23 mil. tone.

De asemenea, beneficiari ai ploilor sunt și fermierii germani, ce au crescut prognoza de recoltă porumb cu 19%, mare parte datorită creșterii suprafețelor și a condițiilor de vreme.

În SUA, starea porumbului este la același nivel de vegetație și prognoză de dinainte de USDA, adică 381 mil. tone. Brazilia rămâne la 100 mil. tone, iar Argentina stabilă la 50 mil. tone.

Fără a avea vreo restricție de taxe, porumbul ucrainean va concura puternic pe piața europeană.

Cotațiile CBOT și Euronext reflectă suficiența prognozată coroborată cu un nivel mai scăzut de consum, astfel încât Euronext scade de la 166,5 la 164,75 în cotația pentru NOV2020, portul Constanța având un nivel de asemenea mai scăzut cu circa 2-3 euro/tonă, 138-139 euro CPT.

Pe piața internă, tendințele se manifestă în ușoară scădere, fermele mari în licitațiile curente comparând la niveluri mai joase cu livrare începând din decembrie 2020 pe tranșe până la lunile martie-mai.

CONCLUZII

Porumbul va genera volum în România, care va cere spațiu, astfel încât va fi foarte dificilă stocarea lui din următoarele motive:

 • Spațiile de depozitare sunt ocupate de grâu;
 • Necesarul de capital de lucru, căci termenele și scadențele se adună;
 • Tot ceea ce înseamnă predicție pe termen scurt și mediu nu favorizează o creștere a prețului astfel încât să poată acoperi costurile financiare și de depozitare;
 • Portul se va bloca cu siguranță, fluxurile vor curge și dinspre țările riverane Dunării, Serbia și Ungaria.

 

 

VREMEA

Prognoza satelitară pentru intervalul 15-31 iulie 2020 indică o lipsă de precipitații în dreptul bazinului Mării Negre, care va afecta sudul României, Dobrogea și Moldova. De asemenea, vor fi afectate regiuni întinse din Rusia si Ucraina.

 

 

DINAMICA PIEȚEI INTERNAȚIONALE

GRÂU

 • Siria va cumpăra 200.000 tone de grâu cu livrare septembrie 2020, prin intermedierea unei companii est europene;
 • Pe piața fizică, Australia a vândut volume semnificative către China, cu livrare decembrie 2020;
 • Prețurile grâului în Rusia au crescut joi. Oferta cu cel mai bun preț pentru încărcarea de 12,5% din august a crescut la 215 USD/mt FOB Novorossiysk față de cea mai bună ofertă la 209 USD/mt;
 • În general, cumpărătorii au absentat, dispărând cu totul, în timp ce Chicago continua să piardă teren;
 • În interior, prețurile au continuat să crească, prețurile oficiale de achiziție ajungând acum la 13.000 RUB/mc CPT Novorossiysk (185 USD/mt). Se pare că cumpărătorii trebuie să plătească în jur de 13.700 RUB/mt pentru a asigura un volum semnificativ;
 • În Ucraina, ofertele pentru 11,5% au crescut cu 2-3 USD/mt, la 210 USD/tp FOB și 207 USD/mt FOB Mykolaiv pentru încărcarea lunii august, în timp ce ofertele de furaje au rămas absente;
 • Pe piața de apă de mică adâncime a Mării Negre s-a spus că un coaster rus de 11,5% a tranzacționat în jur de 205-207 USD CIF Constanța pentru a acoperi contractele restante datorate unei culturi mai mici din sud-estul Europei și vânzării lente a fermierilor;
 • În caz contrar, ofertele pentru 12,5% ruse pentru încărcarea lunii august au fost stabile la 211-213 USD/mt CIF Marmara, ofertele neschimbate fiind de 208-209 USD/mt;
 • În Marea Baltică, o marfă de 11% pentru a acoperi a fost rezervată la o reducere FOB de 3,50 euro/mt FOB la futuresul din decembrie Paris (211,50 USD/mt), aproape același preț ca și ofertele pentru 12,5% din cauza parametrilor ofertei;
 • În Polonia, ofertele de 12,5% pentru luna august au fost neschimbate, la o reducere FOB de 3 euro/mt FOB (212,50 USD/mt) la futures din decembrie. Nu existau cumpărători;
 • În Franța, ofertele pentru încărcarea de 11,5% din august au fost neschimbate, la o primă FOB Rouen de 6-6,25 EUR/mt la futures din septembrie (221,50-221,75 USD/mt).

SURSA: https://www.agricensus.com/Article/Wheat-commentary-Black-Sea-takes-stock-as-futures-give-back-gains-12638.html

 

 PORUMB

 • Piețele fizice au rămas liniștite în întreaga lume. O mică activitate a fost raportată la originile primare, deși piețele de destinație au rămas active;
 • Piața livrată de CFR din Vietnam a prezentat indicații multiple, ponderea sosirilor preconizate fiind în continuare la nivelul maxim până în 2020;
 • Ucraina a văzut puține indicii și puține activități – o sursă comercială a descris piața drept „moartă”;
 • De asemenea, interesul de cumpărare a continuat să fie auzit pentru încărcăturile pregătite pentru China, pentru încărcarea din noiembrie într-un panamax;
 • Nivelurile CIF din SUA au fost în mod modest mai reduse în unele luni prompte – ofertele pentru august, septembrie și octombrie;
 • Datele de vânzări nete din SUA au reflectat creșterea cumpărăturilor din China, vechea recoltă atingând 981.100 mt și 78% destinată superputerii asiatice;
 • În cele din urmă, Brazilia și Argentina au continuat să se consolideze, în ofertele pentru FOB Santos;
 • Între timp, ofertele de pe piața FOB Up River au urcat la aproximativ 52 de cenți, tot pentru încărcarea din septembrie, în timp ce Buenos Aires Grains Exchange a închis ziua estimând că recolta de porumb a țării este acum completă de 90,4%;
 • Producția este pe cale de a livra 50 de milioane de tone.

SURSA: https://www.agricensus.com/Article/Corn-commentary-China-s-4m-mt-auction-underlines-corn-demand-12640.html

 

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 13 iulie 2020 poate fi descărcat aici.

Raport piață cereale 13 iulie 2020

Raportul de astăzi cuprinde:

 • Interpretarea raportului USDA (Departamentul de Agricultură al Statelor Unite)
 • Tendințe generale ale pieței la nivel mondial
 • Informații diverse – atac lăcuste, populația lumii

 

 

RAPORT USDA. INTERPRETARE

GRÂU

WASDE a ajustat în scădere producțiile estimate la culturile din UE, SUA și Rusia.WASDE a susținut prețurile CBOT (Bursa Americană) cu stocuri americane mai mari (cifre implementate după raportul NASS Stocuri de Cereale, emis la 30 iunie), care au fost compensate în cea mai mare parte de o reducere a producției de grâu din SUA 2020-2021 cu 1,46 milioane tone, de la lună la lună, la 49,63 milioane tone. Exporturile preconizate pentru 2020-2021 sunt neschimbate la 25,86 milioane tone, dar au existat mai multe modificări pe clase în această lună. Stocurile finale pentru 2020-2021 sunt proiectate cu 0,48 milioane tone mai mari decât luna trecută, la 25,65 milioane tone.

Stocurile la nivel mondial mai mari 2020-2021 sunt mai mult decât compensate de producția redusă. Reducerile sunt în primul rând în UE-27, de la o prognoză de 135 milioane tone la 117 milioane tone:

 • Franța – 31 mil. tone vs 39,5 mil. tone prognoză;
 • România – 6,7 mil. tone vs 9,7 mil. tone prognoză;
 • Bulgaria – 4,5 mil. tone vs 6 mil. tone prognoză.

Sunt doar câteva exemple de reducere a producției la nivelul UE, dar continuăm explorarea cifrelor la nivel de bazin Marea Neagră și Marea Britanie (UK).

 • Rusia – 76,5 mil. tone vs prognoza de 81 mil. tone;
 • Ucraina – 24 mil. tone vs prognoza de 26,8 mil. tone;
 • UK – 10 mil. tone vs prognoza de 16,3 mil tone.

Exporturile vor fi mai scăzute la nivel de UE, Franța estimând prin France Agri Mer o scădere de la 13,6 mil. tone la 7,75 mil. tone. Comerțul global prevăzut redus pentru 2020-2021 este compensat parțial doar de exporturile australiene mai mari.Consumul mondial a fost redus cu 1,6 mil. tone, ajungând la 751,6 mil. tone, în principal pe consum scăzut de furaje în UE, SUA și Maroc.

CONCLUZIE

Grâul va fi o marfă căutată, în special pe piața internă din România. Specificul consumatorului român va face ca etapele de creștere ale prețului să poată fi depășite mai repede în timp. Săptămâna trecută, de exemplu, timp de 4 zile, prețul a crescut în paritatea CPT Constanța cu 4 euro, de la 168  la 172 euro.

 

PORUMB

Din punctul de vedere al WASDE, scăderea prognozată de porumb din iulie ar fi trebuit să sprijine CBOT, dar majoritatea reducerilor au fost preconizate și implementate de piață mai devreme. Între timp, ploile din SUA ar trebui să fie benefice pentru porumb.

Pentru 2020-2021, producția americană de porumb este prevăzută cu un minus de 25,27 mil. tone, la 381,02 mil. tone, pe baza suprafețelor reduse plantate și recoltate prezentate în raportul pe 30 iunie.

Producția medie națională de porumb este neschimbată, la 11,2 tone/ha. Furajele și utilizarea reziduală pentru 2019-2020 sunt mai mici în primele trei trimestre ale anului de comercializare, așa cum este raportat în stocurile de cereale din 30 iunie. Utilizarea alimentelor, semințelor și industriei este redusă cu 1,15 mil. tone. Porumbul folosit pentru etanol este redus cu 1,27 mil. tone.

În restul lumii, producția de porumb este practic neschimbată față de luna trecută, deoarece creșterile prognozate pentru Rusia (+0,8 mil. tone la 15,3 mil. tone) și Bolivia sunt, în esență, compensate de o reducere pentru Canada (-1 mil. tone la 14,6 mil. tone).

Schimbările majore ale comerțului global pentru 2020-2021 includ importurile mai mari de porumb pentru Canada (+0,5 mil. tone la 1,5 mil. tone) și Algeria (până la 5,2 mil. tone față de 5,1 mil. tone anul trecut), cu o reducere parțială compensatoare pentru Kenya.

Pentru 2019-2020, exporturile de porumb sunt majorate în Argentina (+2 mil. tone la 37 mil. tone), dar scăzute pentru Brazilia (-1 mil. tone la 34 mil. tone), pentru anul de comercializare local începând cu martie 2020, pe baza datelor observate până la începutul lunii iulie.

Furajele de porumb din China și utilizarea reziduală pentru 2019-2020 și 2020-2021 sunt majorate de luna trecută, pe baza unei recuperări mai rapide decât era de așteptat, în consumul echivalent de proteine ​​din șrotul de soia și prețurile actuale ale porumbului. 

CONCLUZIE

Ploile căzute și prognozele de recoltă foarte bune din UE, Rusia, Ucraina (37 mil. tone) reprezintă un semnal de vânzare, pentru că, în perspectiva unor recolte foarte bune românești și ruso-ucrainene, piața ar suferi o deflație care va fi alimentată de presiunea de recoltă.

 

SOIA

Producția americană de soia este estimată la peste 105 mil. tone, cu 254 mii tone mai mare. Randamentul la hectar, respectiv prognoza de randament rămâne neschimbată, la 3,36 tone/ha. Stocurile finale de soia 2020-2021 din SUA sunt majorate cu 816,5 mii tone, până la 11,5 mil. tone față de 11,3 mil. tone.

Producția de soia este redusă pentru Canada și Uruguay, ceea ce duce la o reducere a exporturilor pentru 2020-2021 pentru ambele țări.

Stocurile globale de soia 2020-21 sunt reduse cu 1,3 mil. tone, la 95,1 mil. tone, față de 96,71 mil. tone, deoarece stocurile mai scăzute pentru Brazilia și China sunt parțial compensate de stocurile mai mari din SUA. Pentru Brazilia, recolta 2019-2020 a crescut cu 2 mil. tone, la 126 mil. tone, reflectând randamente mai mari. Exporturile sunt majorate cu 4 mil. tone, la 89 mil. tone. Exporturile pentru anul local (februarie 2020 – ianuarie 2021) au crescut, de asemenea, cu 2,5 mil. tone, la 79,5 mil. tone.

Modificările bilanțului 2019-2020 al Chinei includ o creștere de 2 mil. tone a importurilor, la 96 mil. tone, și o creștere de 1 mil. tone la procesare pentru șroturi. Pentru 2020-2021, stocurile de început mai mari din China sunt compensate de o procesare mai mare.   

CONCLUZIE

Încercați să evitați așteptarea în ceea ce privește momentul vânzării. Cu fiecare săptămână care trece, la nivel de recolte SUA și Brazilia + Argentina (chiar dacă Argentina procesează și nu vinde direct boabe), producția se consolidează, iar tendințele nu sunt de creștere.

 

RAPIȚĂ

Cu un sezon de recoltare decalat în următoarele două săptămâni față de normal, Matif se cotează acum direct noiembrie 2020, cu un invers negativ față de august 2020. În ultimele zile, cotația august era mai mare decât noiembrie, un lucru anormal, ținând cont că fiecare lună de tranzacționare aduce un plus din diferența de stocare.

Procesatorii interni au redus achizițiile, ele nemaifăcându-se decât în condiția depozite terțe si nicidecum la fabrici de interior. Ca termeni de comparație, prețurile sunt diminuate la depozitele procesatorilor în medie cu 13 Euro față de cotația Matif august și în eventuala livrare la fabrici, prețul este diminuat cu minim 7 euro față de cotația august 2020.

O resuscitare a interesului pe piața internă în termen de preț va putea avea loc după primele 2-3 luni de extracție a uleiului din floarea soarelui. Cotațiile în paritatea CPT Constanța au înregistrat și ele un declin, cifrându-se între MATIF august 2020, – 7/-10 euro/tona de rapiță.

CONCLUZIE

Fermierii care nu au reușit să vândă recolta de soia și au unde să o stocheze, este indicat să o facă, pentru cel puțin 3 luni de acum înainte. 

Clubul Fermierilor Români poate oferi soluții în acest sens, în ceea ce privește prezervarea vânzării la un stagiu mai târziu.

 

SFS (SEMINȚE DE FLOAREA SOARELUI)

Ploile care au început astă-noapte deasupra teritoriului României sunt benefice și dau semnale încurajatoare pentru cultura de floarea soarelui. Prețurile sunt, în mare parte, stabile, cu un ușor declin firesc datorită satisfacerii necesităților pentru primele luni de producție în industria de procesare internă. Cifrele indică o valoare de 320/322 USD pentru livrarea la fabrici și 327 USD în portul Constanța.

Cu toate acestea, industria procesatoare internă are un ritm de procesare și o capacitate de stocare care nu pot fi depășite, iar acest lucru poate limita accesul în destinația fabrică și, implicit, un preț mai mare. Până și tradiționalii parteneri bulgari și-au atins parțial țintele de cumpărare din România și arată interes firește, dar un pic mai scazut față de normal.

CONCLUZIE

Presiunea de recoltare va face ca marfa să poată suferi deprecieri ale nivelului prețului, care deși astăzi este stabil, la momentul recoltării cu siguranță va suferi un declin.

Clubul Fermierilor Români poate consolida veniturile din vânzarea SFS, prin soluții tehnice care pot alimenta lunar, până la livrare, extra-campanie, prețul contractual cu o variație pozitivă de 8,6 până la 18,2 RON/tonă. Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați (cereale@cfro.ro sau tel. 0749.777.711.).

 

 

TENDINȚE GENERALE ALE PIEȚEI LA NIVEL MONDIAL

 

Consumul redus în anul de marketing 2020-2021 va însemna probabil că stocurile globale raportate pentru grâu sunt majorate în raportul USDA Wasde publicat vineri, în ciuda așteptărilor analiștilor, atât din cauza scăderii stocurilor americane, cât și a previziunilor reduse de producție în întreaga lume.

Stocurile finale totale pentru anul de comercializare 2020-2021 din SUA au fost reduse cu 9 milioane de busheli, circa 2,5 mil. tone. Acest lucru este în contrast cu imaginea globală, în care sondajul a pus stocurile globale 2020-2021 cu 5 milioane mt mai mari decât în ​​raportul din iunie, la 315,1 milioane mt. Astfel, în ciuda reducerilor de culturi din ce în ce mai frecvente pe parcursul lunii, scăderile la nivelul producției UE au determinat modul în care Comisia Europeană a tăiat încă 4% din estimarea UE-27 la sfârșitul lunii trecute.

Reducerea producției de grâu din Franța a determinat scăderea producției estimate la nivel UE, iar randamentele mai mici la exportatorii-cheie Germania, România și Bulgaria care au contribuit, la rândul lor, la acest declin în cifrele prognozate.

Previziunile de producție din Rusia converg spre valoarea de 76 milioane mt vs 81 milioane (USDA a anunțat timpuriu estimarea anterioară), cu estimările anterior optimiste amortizate însă de randamentele scăzute observate în rezultatele recoltării timpurii.

În Ucraina, producția de 26,5 milioane mt este penalizată de lunga perioadă de secetă. Estimarea USDA duce prognoza la 24,7 milioane tone.

Odată cu anul de comercializare a grâului 2019-2020 încheiat acum în emisfera nordică, ajustările finale ale producțiilor și stocurilor raportate au determinat analiștii să crească atât cifrele americane cât și cele globale.

Ritmul de recoltare este în urma sezonului în Bazinul Mării Negre. În Ucraina, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost recoltate 290.000 ha de orz și 110.000 ha de grâu, comparativ cu 1.012.000 ha și, respectiv, 750.000 ha anul trecut în aceeași perioadă. În Rusia, suprafața de grâu recoltată este sub 3.000.000 ha față de 4.500.000 ha anul trecut în aceeași perioadă.

 

FRANȚA

Producția franceză de grâu este de așteptat să scadă cu aproape 21% în acest an, după ce culturile au suferit din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ministerul Agriculturii din Franța a proiectat producția la 31,31 milioane de tone, comparativ cu 39,55 milioane în 2019.

 

MAREA BRITANIE

Suprafața de grâu a Marii Britanii este în scădere cu 25% de la an la an, până la 1.360.000 ha, după ce o toamnă umedă a obligat mulți fermieri să treacă la culturile plantate de primăvară, conform Reuters.

Comercianții și analiștii proiectează în general o cultură de grâu din Marea Britanie de aproximativ 10.000.000 tone în acest an, în scădere brută față de 16.300.000 din sezonul trecut.

 

ARGENTINA

Argentina  ar putea reduce în continuare prognoza pentru zona de plantare a grâului din 2020-2021, în prezent la 6.500.000 hectare, din cauza vremii uscate care a afectat regiunile producătoare în ultimele săptămâni, conform Reuters.

Argentina a redus prognoza cantitativă a culturilor de grâu 2020-2021 la 18-19 milioane tone sub estimarea anterioară de 21-22 milioane tone, din cauza condițiilor uscate prelungite care ar putea afecta plantarea.

De asemenea, indexul guvernului argentinian, care stabilește nivelul de vânzare către export, a fost majorat cu circa 9% vs prețul practicat de exportatori, aceștia din urmă neputând să susțină indexul guvernamental. Este o formă de protecționism pentru a reduce exporturile de grâu și a reține marfa în țară, sub forme scăderii suprafețelor prognozate a fi însămânțate, coroborate cu stocurile actuale de grâu, conform Bloomberg.

Porumbul argentian a cunoscut însă o creștere de prognoză de la 51 mil. tone la 51,5 mil. tone pentru sezonul agricol 2019-2020.

 

BRAZILIA

Estimarea culturilor de soia din Brazilia 2019-2020 a crescut de la 120,4 la 120,9 milioane tone. Exporturile de soia din 2020 au crescut de la 77 la 80 milioane tone.

Porumbul de la a doua cultură este în scădere de la 74,2 la 73,5 milioane tone și producția totală de porumb este în scădere de la 101 la 100,6 milioane tone, conform Stone X.

 

INFORMAȚII DIVERSE

 

PORUMB

Prezentăm un grafic al prețului porumbului pe CBOT – Futures, creat prin amabilitatea Refinitiv.

 

ATACUL LĂCUSTELOR

Este un factor de risc pentru zonele marcate.

Prezentăm o hartă pe care sunt marcate cu roșu zonele atacate de roiuri, cu maro deschis zonele afectate de grupuri și cu galben zonele cu grupări mai mici. Acest atac al lăcustelor trebuie luat în serios din cauza impactului asupra siguranței alimentare în zonele marcate.

 

POPULAȚIA LUMII

Prezentăm grupat țările care compun populația lumii, în ordine de mărime, generate de numărul de locuitori. Este un grafic care indică prin ordin de mărime a fiecărui cadran nivelul locuitorilor din țările respective.

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 13 iulie 2020 poate fi descărcat aici.

Raport piață cereale 7 iulie 2020

Raportul de astăzi se axează pe următoarele subiecte:

 • Piața grâului UE + Marea Neagră
 • Piața porumbului
 • Prețuri CPT Constanța
 • Selecție știri floarea soarelui / porumb America de Sud
 • Prognoze FAO
 • Vremea prognoze satelitare

 

PIAȚA GRÂULUI UE + MAREA NEAGRĂ

 

ROMÂNIA

Calitatea grâului este eterogenă, cu grâu care conține proteină, însă, în unele locuri, masa hectolitrică este mai scazută, iar W mai coborât. Problema rămâne ritmul de recoltare și livrare, având în vedere că sunt încă nave de orz în așteptare pentru a fi încărcate împreună cu cele de grâu.

În originare FOB se plătește circa 179,5 euro/tonă. Dacă scădem costurile de fobbing, finanțare și marja de originare, rămânem la un 168-169 euro/tonă. Marfa pentru coastere (nave mici de interior Mediterana cu destinație Grecia / Turcia) în referință directă cu Varna, Bulgaria este mai scumpă în tentativa de a atrage. Firmele care au vândut în Iordania în noiembrie 2020 la un nivel de 201 USD FOB cumpără azi cu 203 USD echivalent FOB, preț la care se adaugă costul de finanțare și depozitare până la livrarea din noiembrie 2020. Acest lucru indică, cu siguranță, o pierdere de circa 6-7 USD /tonă.

 

RUSIA

Ritmul de recoltare este întârziat în comparație cu anul trecut cu circa 23-24%, iar dacă adăugăm și productivitatea scăzută la hectar, avem o situație dominată de incertitudine. Calitatea este eterogenă și se calibrează la 11.5% proteină. Prețurile pentru livrările din august, baza 11.5 Proteină sunt la nivelul de 192-193 USD, ceea ce reflectă un nivel de 170 euro FOB, pe când cele pentru 12.5 Proteină se situează la un nivel de 177 euro FOB. Cumpărătorii însă nu sunt dispuși să plătească pentru august mai mult de 195-196 USD, adică un nivel de 173 euro FOB.

Piața arată planeitate pentru luna august în acest moment.

 

UCRAINA

Calitatea grâului din Ucraina arată mult mai bine acum, la început, undeva la 12.5 Pro, însă pe măsură ce recoltarea se va deplasa spre nord, estimările arată că va coborî pe la 11.5 Pro.

Prețurile de originare în condiția FOB (Odessa și Nikolaiev) sunt stabile, în jurul valorii de 192 USD = 170 euro, fără marja de originare. Câțiva actori din piața de export au accesat vânzări CIF (cost, insurance and freight = costul mărfii, al asigurării și al transportului)  în destinații mai îndepărtate, însă piața logistică începe să provoace neplăceri, profitabilitatea acestor vânzari fiind deja apropiata de zero din cauza factorului logistic. Vom vedea acest lucru în detaliu în secțiunea următoare, dedicată grâului franțuzesc.

 

FRANȚA

În ciuda creșterii de circa 3,5 euro înregistrată pe Matif, situația grâului franțuzesc din piața fizică este încă lipsită de efectul bursei. Există două cauze:

 • recolta estimată ca fiind mai mică, care este disputată
 • lipsa cererii din partea cumpărătorilor.

Chiar și fostele dominioane franceze, aflate încă sub sfera de influență a hexagonului, nu arată interes. Luând Marocul drept exemplu, care are în planul general o recoltă cu 60% mai mică în acest an, vedem interesul acestuia către grâul ucrainean, în ciuda discounturilor oferite de comercianții francezi tradiționali, în valoare cuantificată de circa 4 euro/tonă.

 

LOGISTICĂ

China pune presiune în aceste momente pe logistică, în sensul că a rezervat nave de capacități foarte mari, Panama, pentru minereu de fier și cărbune cu destinația Asia, deci costul de deplasare din Bazinul Mării Negre a crescut cu circa 6-7 USD/tonă, aproximativ 25%. Prin comparație, coasterele care traversează Mediterana spre Egipt indică o creștere de 15% a tarifelor logistice. Efectul este unul de boomerang, care se întoarce deci către originea mărfurilor. Astfel, ne întoarcem în Ucraina la vânzările CIF, unele către Pakistan, care au fost vândute la preț de 219-219.5 USD/tonă în destinație, cu un cost de transport de 28 USD/tonă. Astfel, prețul pe care îl primesc vânzătorii / fermierii se diminuează.

 

 

PIAȚA PORUMBULUI

 

EUROPA

Taxele pe importul de porumb reduse la zero au drept consecință calmarea pieței europene, ceea ce a condus la diminuarea prețurilor intra-comunitare. În astfel de condiții, porumbul argentinian, brazilian și cel american vor cunoaște o dinamică a vânzărilor. Efectul advers se simte în portul Constanța, cu o cotație octombrie cifrată la 146 euro/FOB.

 

UCRAINA

Cotațiile în FOB Odessa / Nikolaiev se situează la un nivel de 144-145 euro/tonă, în linie cu Constanța. Destinațiile vor avea de unde alege, în condiția de recoltă abundentă și lipsa taxelor de import UE.

 

ASIA – destinație

Coreea de Sud și Vietnam stau ferme în cerere. Tranzacțiile încă se pot efectua în piața fizică, însă rămâne de vazut cât va rezista nivelul actual al prețului.

 

RAPIȚĂ – GRAFIC MATIF

PREȚURI CPT CONSTANȚA

 • GRÂU PRO 12 – 170 EURO
 • PORUMB – 140,5 EURO
 • SFS – 328/330 USD

 

FLOAREA SOARELUI MAREA NEAGRĂ

Ucraina și Rusia – concurență pe piața de floarea soarelui în noul sezon

Sezonul 2020-2021 ar putea fi destul de „fierbinte” pentru piața de floarea soarelui și a șrotului de soia, întrucât oferta globală va fi record, iar cererea va depinde de dezvoltarea ulterioară a  pandemiei COVID-19, precum și de recuperarea Chinei după izbucnirea ASF, conform declarațiilor lui Vladimir Dvinskiy, brokerul Atria Brokers în cadrul conferinței online Soybean and market.

Conform presupunerilor sale, competiția dintre Ucraina și Rusia pe segmentul de șroturi floarea soarelui ar fi interesantă.

USDA a prognozat culturi record de floarea soarelui în ambele țări: 17 milioane tone și 15,5 milioane tone corespunzătoare 2020-2021. De exemplu, Rusia a preluat o parte din cota ucraineană din piața turcească a șrotului de floarea soarelui și a crescut exportul produsului în Turcia cu 17% an de an în octombrie-aprilie 2019-2020.

„Ucraina a scăzut exportul de șrot de floarea soarelui în Turcia cu 11% în perioada de raportare. Concurența între cele două țări crește și pe piața europeană. Rusia furnizează în mod activ produsul în Italia. Mai mult, Rusia a crescut exportul de șrot de floarea soarelui în Belarus cu 39% în octombrie-aprilie 2019-2020 ME, în timp ce Ucraina a scăzut aprovizionările cu 20%. Se părea că Ucraina păstrează o piață atât de importantă precum China și India. Cu toate acestea, Rusia a expediat primul lot pilot de șrot de floarea soarelui (2 mii tone) în China în martie 2020. Prin urmare, trebuie să rămânem concentrați ”, a sintetizat Dvinskiy.

Sursa: ATRIA BROKERS

 

 

PORUMB AMERICA DE SUD

O explozie de fermieri care vând pe piața internă a porumbului din Argentina a catalizat activitatea de tranzacționare în complexul Up River, fiind raportate o serie de tranzacții fizice și o creștere a  înregistrărilor de export noi, arată analiza Agricensus.

Fermierii au început vânzările foarte puternic, în perspectiva unor recolte bogate care vor atinge și chiar vor depăși nivelul de 50 milioane tone. Sunt ajutați puternic de faptul că Uniunea Europeană a redus la 0 taxele (levy).

În paralel, înregistrările licențelor de export au crescut exponențial în ultimele zile, cu aproape 1 milion de tone înregistrate în primele patru zile ale săptămânii, conform datelor guvernamentale – ceea ce îl face cel mai mare volum înregistrat începând cu săptămâna finală a lunii mai.

„Volumul mare din ultimele două zile tranzacționat pe piața internă reprezintă aproximativ 1 milion de mt de porumb din cultura veche și cultura nouă”, a declarat pentru Agricensus o sursă de piață înaintea tranzacțiilor raportate, cu creșterea activității interne filtrând ofertele FOB mai mici.

SURSA: https://www.agricensus.com/Article/Farmer-selling-catalyzes-Argentina-s-corn-as-export-contest-hots-up-12456.html

 

INCIDENT

O explozie la cel mai aglomerat terminal de cereale din Marea Britanie, Tilbury Grain Terminal, de pe estuarul River Thames, a dus la un incendiu într-un siloz. Explozia s-a produs vineri dimineață la 09.55 BST la terminalul din estul Londrei, au precizat autoritățile portuare și serviciile de urgență.„Mai devreme în această dimineață (3 iulie), a avut loc o explozie la terminalul de cereale din Portul Tilbury. Putem confirma că nimeni nu a fost rănit”, a declarat pentru Agricensus un purtător de cuvânt din Portul Tilbury. Ea a adăugat că „situația terminalului de cereale a fost acum stabilizată [și] restul portului este acum pe deplin operațional din nou”. Pompierii au găsit cereale într-un siloz care luase foc, pe care l-au lăsat să ardă în timp ce se asigurau că situația era sub control.

Sursa: AGRICENSUS

 

RAPOARTE DE PRODUCȚIE FAO LA NIVEL MONDIAL

GRÂU

Producția totală de grâu este estimată la 761,5 milioane tone, +3,3 milioane creștere peste media anului trecut pentru luna în curs.

PORUMB

FAO a crescut prognoza culturii de porumb braziliene pentru 2020 la nivelul maxim. Prognoza mondială a culturilor de porumb pentru 2020 a crescut perspectivele de cultură în Brazilia și UE (unde ploile recente de după câteva săptămâni de vreme uscată au adus beneficii culturilor, în special în sudul Franței și nordul Italiei).

SOIA

Conform raportului FAO din iulie, producția de soia 2020-2021 s-a redus marginal, cu o prognoză crescută pentru Brazilia, compensată de revizuirile descendente pentru Ucraina (-790 KMT) și India (-400 KMT). Este de așteptat ca producția globală să se recupereze puternic din sezonul precedent.

*FAO = FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

 

VREMEA – PROGNOZE MODEL AMERICAN ȘI EUROPEAN

În prima imagine se poate observa modelul satelitar american, care apare a fi mai generos cu România, comparativ cu cel european. Pentru o mai bună clarificare: cu cât este mai verde spre albastru zona pe hartă, cu atât este mai bine din punct de vedere al precipitațiilor.

Sursa: AG Weather.

 

 

STATUS NAVE

Pentru a avea o privire mai largă asupra mișcărilor din portul Constanța, prezentăm statusul navelor aflate la încărcare și a celor care așteaptă ancorate să fie încărcate cu cereale.

 

NAVE SUB OPERARE PORT CONSTANȚA

NAVE ÎN RADA PORTULUI ANCORATE ÎN AȘTEPTARE

Sursa: ARIES SHIPPING

 

GASC 07.07.2020

Licitație azi în Egipt grâu.

Participanți:

 • Favorit grâul rusesc cu un preț în FOB de 182-183 euro / echivalent CPT Constanța 170 euro;
 • Există și un participant din România, dar mai mult ca sigur că nu sunt șanse.

Sursa foto: Atria Brokers

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 7 iulie 2020 poate fi descărcat aici.

Raport piață cereale 2 iulie 2020

Raportul tratează următoarele subiecte:

 • Raport USDA și interpretarea acestuia;
 • Estimare productivitate și calitate producții agricole România și bazinul Mării Negre;
 • România la zi;
 • Prognoza meteo.

 

RAPORT USDA

Raportul indică o diferență negativă de însămânțare a porumbului comparativ cu luna martie. Piața bursieră răspunde în consecință, însă piața fizică stagnează încă, având nevoie de o consolidare în cerere ca să poată replica. Ca o consecință directă, zilele următoare ne vor indica cu siguranță dacă trendul este stabil sau rămâne unul fără urmări în piața fizică.

SUA

Plantarea porumbului a fost numită la 92 de milioane de acri, o cifră cu 3% mai mare decât anul trecut, dar cu mult sub cele 94,1 milioane de acri medii de la sondajele comerciale anterioare lansării.

Recolta de porumb este așteptată pe 84 de milioane de acri, față de cele 81,3 milioane de acri ale anului trecut.

Potrivit Agritel, suprafața americană pentru tot grâul este afișată la 44,2 mil. acri (17.9 mil. ha) față de 44,7 mil. acri în martie sau așteptată de comercianți. Fermierii americani au decis să nu planteze o parte din suprafața lor în primăvară, având în vedere prețurile foarte mici și aflându-se în mijlocul crizei de coronavirus. Suprafața de grâu se află la cel mai scăzut nivel din 1919.

Potrivit Reuters, soia și grâul au rămas ferme. După ce USDA a urmărit îndeaproape raportul de plantare, marți a arătat o suprafață mai mică pentru soia și grâul de iarnă decât se așteptase. Suprafața de soia a fost observată la 83,825 mil. acri (34 mil. ha), comparativ cu 83,510 mil. în martie.

UCRAINA GRÂU

USDA și-a redus prognoza pentru producția de grâu 2020-2021 din Ucraina cu 7% față de perspectivele anterioare, deoarece lipsa de umiditate atinge randamentele recoltelor de iarnă și a redus perspectivele pentru exporturile de grâu din țară cu 12%.

“FAS Kyiv estimează că aceste zone vor avea randamente minime și a reflectat acest lucru în estimarea producției”, se arată în raportul agenției.

Prognoza actualizată înseamnă că USDA se așteaptă ca producția de grâu din anul de marketing 2020-2021 să scadă cu 15% de la an la an.

Alături de producția mai scăzută, USDA a redus prognozele la export de grâu cu 12%, comparativ cu estimarea anterioară de 15,4 milioane mt.

La acest nivel, exporturile ar scădea cu 25% de la an la an.

Producția de orz în anul de comercializare 2020-2021 a fost redusă cu 8% față de raportul anterior, la 8,6 milioane mt și este în scădere cu 8% față de anul trecut. În același timp, estimările exporturilor au scăzut cu 8% din raportul anterior la 4,6 milioane mt., în scădere cu 6% de la an la an.

Sursa: https://www.agricensus.com/Article/USDA-cuts-Ukraine-s-wheat-production-by-7-on-moisture-deficit-12404.html

 

RUSIA GRÂU

Productivitatea este mixată în jurul zonelor din sud, care aveau potențialul cel mai ridicat:

 • Zona Krasnodar, între 2,5 – 3,4 tone/hectar;
 • Zona Rostov 2,5 – 3,5 tone/hectar

Acest lucru era de așteptat din cauza lipsei precipitațiilor de-a lungul primăverii, precum și în ultimele două săptămâni.

 

USDA SUA

 

După cum se poate observa în grafic, suprafața de porumb propusă în martie în SUA a avut un recul. S-a înregistrat o tendință negativă, dar nu semnificativă față de cifrele inițiale de circa 94,5 mil. acri. Astăzi, cota este la circa 92 mil. acri, echivalentul a 37,22 mil. hectare, ce vor genera o producție de peste 380 mil. tone.

Condiția grâului american (combinat cel de iarnă cu cel de primavară) înregistrează un declin, dar foarte mic. Influența este în piața bursieră, ramificația întinzându-se până în Euronext. SUA se află la peste 45% grad de recoltare a grâului de iarnă în acest moment. Cu toate acestea, încă se așteaptă răspândirea ecoului și în piața fizică, el comportându-se ca o undă de șoc generată de cumpărători.

Condiția soia nu este generatoare de variații foarte mari, după cum se poate observa în graficul prezentat. Eventualele fluctuații bursiere vor fi temperate în zilele următoare de cerere și ofertă.

 

ROMÂNIA LA ZI

Orzul a suferit o corecție negativă, apoi pozitivă în Portul Constanța din cauza costurilor de staționare ale navelor angajate. Săptămâna trecută spre sfârșit, prețul crescuse cu 3 euro/tonă, în jurul valorii de 155 euro. După weekend a scăzut la 150 euro la unii comercianți, iar apoi a revenit la 152 euro.

Grâul rămâne încă o necunoscută din punct de vedere al producției totale, însă arată calitate foarte bună în unele zone ale țării, în special cele situate în zona de sud-vest a României, cu indici de proteină ce depășesc cu lejeritate 14-15% și o masă hectolitrică generală de peste 80 kg/hl. Există și zone în care producția este foarte mică, iar calitatea este caracteristică grâului de furaj.

În zona de sud-vest, înregistrăm peste 5 tone la hectar în medie. În contrast, media de 2,3-2,5 tone în unele zone accentuează lipsa de producție. Nivelul de recoltare în sud este de circa 20%. În weekend este cel mai probabil să se înceapă recoltarea și în nord-vest și Moldova, dar, cu siguranță, recoltarea va parcurge foarte rapid etapa. Estimăm un maxim de 10-15 zile pentru sud și un nivel de 20-24 zile pentru nord-vest și Moldova, începând de astăzi, 02.07.2020. Portul Constanța rămâne la nivelul de 166-167-168 euro, așteptând cererea la un nivel ridicat.

CHS a câștigat o licitație de grâu cu destinație Iordania, livrare a doua jumătate a lunii noiembrie, la prețul de 229,99 USD CIF Aqaba, adică livrat în destinație. Costul transportului estimat este de circa 14-16 USD/tonă. Originea mărfii poate fi opțională din bazinul Mării Negre.

Rapița se cotează invariabil în jurul MATIF Aug 2020, cu variații +/- 1% în ambele destinații, piață internă și externă.

SFS se tranzacționează la nivelul de 330 +/- 0,7% la nivel de port, iar în piața internă, la un nivel de 320-323/324 USD.

SFS HIO este într-o perspectivă destul de negativă, fără interes de achiziție, sau cu bonus apropiat de zero. Doar șansa ca un cumpărător să mai fie angajat și să nu aibă cantitate va face ca bonusul să mai poată fi obținut.

 

PROGNOZA METEO

Este un lucru bine cunoscut că luna iulie 2020 este estimată a fi una uscată. Modelele satelitare ne arată o proiecție până la data de 16.07.2020, care indică vreme uscată în general. Acest lucru ne indică faptul că programul de recoltare va funcționa fără alte distorsiuni.

Mai jos vă prezentăm modele de:

 • nivel al apei în sol;
 • precipitații în următoarele 10 zile;
 • temperaturile prognozate pentru următoarele zile.

Sursa: GEOSYS

De asemenea, avem la nivelul Europei, vigor index-ul culturilor comparativ între 04 și 24 iunie.

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 2 iulie 2020 poate fi descărcat aici.

Raport piață cereale 25 iunie 2020

Raportul de piață pentru astăzi cuprinde:

 • Dezvoltarea procesului de recoltare la nivel românesc, bazin Marea Neagră si UE-27
 • Dinamica vânzărilor pe cele trei segmente expuse mai sus
 • Prețurile locale și regionale
 • Licitații internaționale
 • Știri generale
 • Știri de pe continentul american

 

DEZVOLTAREA PROCESULUI DE RECOLTARE

ROMÂNIA

Culturile emergente de floarea soarelui și porumb își urmează cursul firesc de vegetație și înglobează indicii de vigoare în mod natural, susținute de ploile repetitive care vor dura până în jurul datei de 30 iunie 2020.

Orzul a început să fie recoltat în zonele unde ploile au permis acest lucru. Primele rezultate sunt discrepante în ceea ce privește calitatea sa. În zonele afectate puternic de secetă, masa hectolitrică a produsului este foarte joasă, în jurul valorii de 54 kg /hl, în mod special în Dobrogea. În zona de Sud a României, apar discrepanțe majore, cu un mare plus la calitate în zona Teleorman, Olt, Dolj, unde indicii de calitate depășesc cu foarte mare ușurință bariera de 62 kg/hl, cifrându-se în jurul valorii de 68 kg/hl.

Rapița a dat primele loturi spre unitățile procesatoare în vederea fabricării biodiesel-ului și a subprodusului numit șrot. Primele analize efectuate de procesatori nu sunt încurajatoare, conținutul de ulei se situează în jurul valorii de 38%. Dacă conținutul de ulei nu va suferi modificări în sens pozitiv, adică să se apropie de valoarea standard de 42%, sunt de așteptat modificări semnificative în negativ ale prețurilor de achiziție, într-un raport de 1,5:1.

Grâul efectuează primele teste, cu succes, în județele Teleorman, Olt si Dolj, în primă fază cu rezultate peste așteptări. La primele teste efectuate într-o fermă mare din zona menționată, se poate observa o masă hectolitrică peste 80 kg/hl, o proteină în jurul valorii de 17% și un gluten umed în jurul valorii de 38.

De asemenea, există și exemple în care starea calitativă nu este conformă, atacul de ploșniță fiind prezent într-o proporție foarte mare, într-un lot testat. Aici, conținutul de proteină este conform, dar procentajul de 20% de boabe atacate de ploșniță descalifică lotul în cauză.

Acesta este un caz izolat, în care produsele pentru protecția culturilor nu au fost aplicate din cauza lipsei de speranță cauzată de secetă, însă ploile au întors ca un efect de boomerang lipsa de acțiune preventivă în această speță.

Ceea ce nu este de dorit să se întâmple ca efect al ploilor repetitive, însă va apărea în diverse locuri, este apariția boabelor încolțite, a boabelor mucegăite, “spălarea” de calitate a grâului (masă hectolitrică și proteină). Acestea sunt efecte colaterale ale umidității care afectează producția și declasează mărfurile din poziția de calitatea I, conform manualului de gradare, în calitatea a II-a.

De asemenea, estimarea de recoltă concomitentă este reală, vremea capricioasă amânând recoltarea. Cele trei culturi de toamnă, orzul, rapița și grâul, se vor “încăleca“ reciproc, iar efectultul de presiune va fi resimțit la nivel național. Contractele în execuție se doresc a fi livrate, iar caracteristicile normate ale unui punct de descărcare (siloz + bază) fac ca aglomerarea a trei produse concomitent să îngusteze fluxul de recepție.

Prognozele meteo care prevăd călduri de la începutul lunii iulie vor face ca scenariul expus mai sus să aibă acoperire, iar recoltarea culturilor de toamnă (și afectate de secetă) să se întâmple foarte repede și într-un timp scurt.

 

RUSIA ȘI UCRAINA

ORZ

Ambele țări au început înaintea noastră procesul de recoltare a orzului, din cauza lipsei de precipitații. La fel ca în România, au situații diametral opuse în ceea ce privește calitatea producției, însă rezervorul de orz, care este conglomeratul ruso-ucrainean, își continuă recoltarea și execuția contractelor fără pauze, pe fondul vremii uscate.

 

GRÂU

Grâul a început să fie recoltat, de asemenea, în ambele țări. Rusia a anunțat prin SovEcon că datorită ploilor căzute, au crescut estimarea de producție cu circa 3 milioane tone, în contradicție totală cu USDA, dar susținuți de IKAR, care crește prognoza rusească cu circa 1,4 – 1,8 miloane de tone.

Subiectul merită a fi explorat din considerente de piață, în sensul de „cui folosește” această creștere a producției:

 • În primul rând, creează piață în sensul „avem marfă, veniți și competiționați ca să cumpărați”;
 • În al doilea rând, pune presiune pe fermierii ruși prin crearea imaginii de abundență – „vindeți căci prețul va scădea”.

Informațiile circulă și în Rusia, dar din sudul Rusiei, zona litorală, până în Siberia, este o distanță care distorsioneaza informațiile.

Mai nou, SovEcon alimentează intenția de creare a pieței, anunțând: „femierii noștri din sud, proverbiali pentru încăpățânarea lor de a nu vinde pentru că prețul nu este suficient, vor ridica nivelul prețului la export”.

Ca un rezumat, mișcarea este una eliptică: creezi piață susținând că ai marfă, iar apoi o ridici, prin faptul că fermierii nu vor să vândă. Problema care a apărut deja este în primele loturi testate în sudul Rusiei, care arată un nivel de productivitate redus față de media obișnuită de 2,7 tone/ha, aplicată întregului teritoriu rusesc, inclusiv Crimeea.

 

UE 27

În țările UE, recoltarea se desfășoară în „ferestre” dictate de precipitații.

De exemplu, în Franța, weekend-ul trecut a marcat oprirea recoltării cu o estimare de reluare spre sfârșitul săptămânii în curs, dacă alte precipitații nu intervin și nu vor împinge spre weekend-ul următor reluarea recoltării.

În linii mari, ritmul este apropiat de normal și viitorul apropiat ne va arăta nivelurile de producții la nivel european, ținând cont că grâul a fost prognozat la 121 mil tone vs 135 mil tone în mod normal, iar rapița la 16,6 mil tone versus 18,5 mil tone prognoza inițială.

 

DINAMICA VÂNZĂRILOR

ROMÂNIA

GRÂU

Se constată un nivel destul de redus al apetenței de vânzare la nivelul produsului grâu, ceea ce este un fenomen firesc, dată fiind prognoza de producție drastic redusă.

Intenția de captare a potențialului de către fermieri este una firească și naturală în contextul actual deoarece:

 • Prognoza de producție la porumb este una ridicată;
 • Prognoza de producție mondială este una extrem de pozitivă;
 • Producțiile la grâu la nivel european și al bazinului Mării Negre sunt în deficit foarte clar.

Decizia fermierului rezidă în ceea ce păstrează pentru a capitaliza pe viitor – porumbul, al cărui preț este deosebit de incert din cauza nivelului mare de producție, sau grâul care are potențial de viitor apropiat (noiembrie-decembrie 2020) datorită producției mici la nivel european și de bazin Marea Neagră. Răspunsul este la alegerea fiecărui fermier, analizând opțiunile, capacitatea de depozitare și nivelul de capitalizare a fermei.

 

RAPIȚĂ

Este o marfă denumită generic „cash commodity” din două considerente:

 • Generează primele sume în fermă, pe lângă orzul furajer, care are aceeași denumire generică, după un sezon de primăvară bogat din punct de vedere al cheltuielilor;
 • Nu este facilă de stocat și păstrat, din cauza potențialului de apariție a cuiburilor de temperatură, a mucegăirii efective și apariției acidității crescute în produs, FFA, care poate conduce la descalificarea și alterarea produsului.

În condițiile anului 2020, din cauza producției reduse de cca 650-680 mii tone, rapița este o marfă căutată de către procesatori. Astfel, în condițiile unui mediu extrem de concurențial, indicația MATIF minus premium, a ajuns să fie cotată la recepție în fabricile de procesare la = MATIF, adică prețul este cel indicat de Euronext, fără scăderea niciunui premium.

Apropierea momentului recoltării generează tensiunea prețului, însă recomand vânzarea, în condițiile de astăzi. Cu primele teste, indicația nu este încă clar conturată. Prețul ar putea suferi corecții negative după formula: 42% conținut ulei – X% conținut ulei testat, pentru a determina procentele lipsă din conținutul de ulei. Apoi rezultatul, o cifră cu un digit, denumit Y, se multiplică cu 1,5% din indicația MATIF august și astfel rezultă prețul.

De exemplu, pentru un conținut de ulei 39%, rezultă următoarea formulă: (42-39) *1,5 % din MATIF AUG = 3* 5.73 EURO = 17.19 EURO. Această cifră va fi scăzută din cotația de astăzi de 382 de Euro, rezultând prețul care va fi încasat de către fermier.

 

ORZ

Din cauza câștigării ultimei licitații de orz organizate de Arabia Saudită de către o multinațională foarte mare, prețul în origine va fi controlat de către aceasta din urmă. Cu alte cuvinte, câștigând licitații pe destinația principală, se va putea controla prețul în origine. Piața noastră locală se acordează întocmai și se pliază pe nivelul de preț redus.

Cu toate că este puțin ca nivel de producție în România, tehnicitatea vânzării constă în aplicarea opțiunii de potențial întârziat. Acest lucru înseamnă că marfa are potențial estimat în ianuarie-februarie 2021, cu condiția intrinsecă de a poseda spațiu de depozitare, de a îngloba în preț costul financiar lunar spre capitalizare viitoare.

 

SFS ȘI SFS HIO

Semințele de floarea soarelui nu au volatilitate în acest moment, prețurile rămân stabile pentru această perioadă.

Starea de vegetație este în bune condiții, trendul de dezvoltare fiind unul normal.

În schimb, piața semințelor de floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, HIO, a cunoscut, după cum informam în rapoartele anterioare, un trend descendent în ceea ce privește bonusul pentru acid oleic.

Cauza este una singură, pandemia care a închis în toată Europa industria HORECA, principalul client pentru acest sortiment, a făcut ca oferta să fie disponibilă, dar cererea să nu mai existe atât de pregnant, iar interesul de achiziție să fie foarte scăzut. În cele mai multe cazuri, bonusul are valori foarte mici, între 5-10 USD tona. Franța a însămânțat din 674 mii hectare, circa 80% cu HIO, iar Ungaria 50%.

Clienții vor supraveghea îndeaproape recepțiile și vor efectua teste de conținut de ulei pe fiecare unitate de transport. La un nivel de 39% acid linoleic, vor considera că acea marfă este HIO prin raport inversat de acizi oleic vs linoleic și vor respinge marfa în cauză sau o vor direcționa la un preț mai mic față de SFS convențională.

Floarea soarelui HIO, procesată și SFS Convențională, alterează condiția de calitate a uleiului normal, din această cauză va exista această protecție. De exemplu, dacă pe o navă de SFS Convențională se va livra circa 20-25% HIO, Exportatorul va avea nava penalizată sau respinsă la destinație.

Concluzia este de vânzare, căci din presiunea de recoltă mai sunt circa 2 luni, iar prețurile vor avea tendințe negative.

 

PORUMB

Toate aparențele conduc către o piață saturată de porumb, cu o producție foarte bună. În acest trend fiind și țările din jur, prețurile coboară. Presiunea de recoltă va apăsa foarte puternic în această direcție, precum și capacitatea de recepție a portului Constanța și a silozurilor interne, astfel încât vom avea accente dramatice față de zilele acestea.

Recomandare: a se încerca vânzarea a circa 2 tone/hectar.

 

PREȚURILE LOCALE

CPT CONSTANȚA

GRÂU PRO 12  – 167/168 EURO

GRÂU FURAJ – minus 10 /11 euro față de prețul grâului PRO12

ORZ – 150/152 EURO

RAPIȚĂ – MATIF AUG

SFS – 333 USD

SFS HIO – 333 USD + 5/7/10 BONUS

PORUMB – 138 /139 EURO

 

PROCESARE INTERNĂ

RAPIȚĂ = MATIF AUG

SFS – 323 / 325 USD

SFS HIO – = SFS CONVENȚIONALĂ SAU 5- 10 USD MAX

 

PREȚURI REGIONALE

GRÂU RUSIA – 163.5 EURO CPT NOVOROSSYSK

GRÂU FURAJ – 154 EURO

ORZ RUSIA – 145 EURO CPT NOVOROSSYSK

PORUMB BULGARIA  – 138 CPT VARNA

SFS HIO FRANȚA – BONUS +15 EURO /TO

SFS HIO BULGARIA – BONUS +15 USD /TO

 

LICITAȚII INTERNAȚIONALE

GRÂU GASC

ECHIVALENT CPT Constanța = 168/169 euro

SAGO  a scos la licitație 1.200.000 tone de orz, din care 1.080.000 au fost câștigate de Glencore. Efectul acestei licitații se vede deja în stagnarea prețului la orz, destinația fiind acoperită, piața va fi dirijată în acest sens.

 

ȘTIRI GENERALE

 • Primele randamente în recoltare a orzului din Rusia nu sunt deloc satisfăcătoare, regiunea Stavropol raportează 2,7 tone la hectar (- 20% față de anul trecut), iar regiunea Krasnodar 4 tone /ha (minus 33% față de anul trecut).
 • O explozie la extracția fabricii de Biodiesel a ADM din Marea Britanie a avut loc în weekend. Nu au existat decese, ci doar răniți. Problema principală rămâne însă că această fabrică de biodiesel procesa 1.000.000 tone pe an, din care extrăgeau 385.000 tone de biodiesel și șroturile aferente. Toată această cerere se va regăsi în fabricile din vestul Europei, iar din această cauză s-a produs acel vârf pe Matif până la 383 euro. Dar acum lucrurile s-au calmat, iar Matif a revenit la 378 euro.
 • Grâul franțuzesc se prezintă foarte bine în cursul recoltării.
 • Orzul franțuzesc se prezintă bine, dar este „urât”.
 • Porumbul franțuzesc este în stare excelentă de vegetație.

 

ȘTIRI DE PE CONTINENTUL AMERICAN 

 • Grâul american a trecut de 29% stagiu de recoltare și se prezintă în condiții foarte bune.
 • Grâul de primăvară american întâmpină oarece dificultăți din pricina lipsei de precipitații.
 • Porumbul american se află în stagiu de dezvoltare bun spre excelent.
 • Soia americană se află la început de drum, dar premizele sunt bune.
 • Canada întâmpină probleme foarte serioase, ei terminând campania de însămânțare, însă din cauza vânturilor foarte puternice, nu reușesc să pulverizeze produsele pentru protecția culturilor.

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 25 iunie 2020 poate fi descărcat aici.

Raport piață cereale 15 iunie 2020

Departamentul de Stat pentru Agricultură al SUA a generat săptămâna trecută raportul WASDE, care prezintă situația stocurilor la nivel mondial. Acest raport reprezintă o sursă de temperare datorită prognozelor sale stabilizatoare.

 

STOCURI LA NIVEL MONDIAL

Vă prezentăm principalele estimări privind stocurile la nivel mondial.

În ciuda estimărilor pesimiste la nivel european și din bazinul Marea Neagră, raportul WASDE prognozează:

 • Creșterea stocului de grâu la nivel mondial, cuantificată la circa 6 mil tone, aproximativ 316 mil tone stoc total, lucru ce a pus presiune pe prețul grâului în CBOT, cu reflexie imediată în Euronext;
 • Scăderea stocului de porumb la nivel mondial cu 1,7 mil tone, la un total de aproximativ 337,8 mil tone, ceea ce a rezultat într-o susținere temperată pe CBOT, dar nimic spectaculos într-un final;
 • Creșterea prospecției în ceea ce privește producția de orz, în special datorită UE și a Marii Britanii, cu 1,35 mil tone. Acestea au compensat scăderile din Ucraina și Rusia de 0,5 mil tone, cifrele estimate arătând 64 mil tone acum;
 • Scădere, de asemenea, cu circa 2 mil tone a producției de soia, care conduce la un stoc total estimat la un nivel de 96,3 mil tone. Cu toate acestea, importurile chinezești au fost mai mari, dar nu din originea SUA.

Specialiștii Rabo Bank estimează că vremea va avea un factor hotărâtor în volatilitatea prețurilor, dar plaja de prețuri nu va suferi modificări semnificative în următoarele 4 săptămâni.

 

RECOLTAREA ORZULUI

 • Turcia a început recoltarea de săptămâna trecută;
 • Ucraina, regiunile Odessa și Nikolaiev încep de astăzi recoltarea;
 • Franța începe recoltarea săptămâna aceasta;
 • România a început recoltarea în Dobrogea, însă rezultatele nu sunt printre cele mai fericite din perspectiva raportului producții și calitate / masă hectolitrică.

În România, consumatorii interni nu au încă o poziție clară despre prețul mărfii, unica sursă de ghidaj fiind reprezentată de prețul actual în paritatea CPT Constanța, adică 152 euro, un preț condiționat de pozițiile de vânzare confirmate din februarie-martie, a exportatorilor în destinația Arabia Saudită.

În Franța se manifestă aceeași stare de spirit în ceea ce numim lichiditatea pieței. Fermierii din cooperative nu manifestă interes de vânzare pentru orz și grâu.

Compensația va veni din Ucraina și Rusia, locații ce vor alimenta contractele de vânzare spre Arabia Saudită, în momentul în care vor intra la recoltare în plin.

Rusia își revizuiește prin Sov Econ producția de grâu în sens pozitiv, însă este greu de crezut că o diferență de 3 mil tone în sens pozitiv va fi susținută de cifrele finale de după recoltare.

În dezvoltare avem și un potențial de export a uleiului brut de floarea soarelui din Rusia în dauna celui ucrainean, datorită performanțelor în materie de producție și a creșterii nivelului de procesare rusesc, care se ridică la un nivel de export de 3,1 mil tone, alimentat de producția de peste 15 mil tone de SFS (floarea soarelui).

La nivel de cifre, lucrurile se prezintă astfel (15.06.2020, orele 9.25 a.m.):

CBOT – bursa americană scade la grâu și porumb, cu 3, respectiv 1,4 cenți / bushel, lucru care se va reflecta în deschiderea Euronext. În coloana denumită „change”, se poate regăsi termenul „unch”, ceea ce înseamnă neschimbat.

 

PREȚURI

Prețurile de vineri, indicative, pentru paritatea CPT Constanța sunt următoarele:

CPT CONSTANȚA
 • Grâu panificație PRO 12, 169 /170 euro
 • Grâu furaj, 159/160 euro
 • Orz furaj, 152 euro
 • Rapiță = Matif Aug
 • SFS, 330 USD
 • Porumb recoltă veche, 155 euro
 • Porumb recoltă nouă, 140 euro
 • SFS HIO, preț SFS normală + bonus în scădere 10-12 USD
PIAȚA INTERNĂ
 • Rapiță procesatori = Matif Aug CPT locație procesatori
 • Grâu Moară Premium: 157 euro indicație Bărăgan /  Argeș – Vâlcea 154/55/ Nord Vest 154/155
 • SFS procesatori interni, 323 USD
 • SFS HIO procesatori, preț SFS normală + bonus de 10 USD

Pentru intenție de vânzare și consultare, nu ezitați să contactați expertul Clubului, Cezar Iulian Ghoerghe la telefon 0749.777.711 și pe e-mail cereale@cfro.ro

Membrii Clubului, inclusiv fermierii care dețin spații certificate de depozitare, beneficiază de condiții contractuale și de preț preferențiale, precum și de siguranța tranzacțiilor.

 

În acest moment, avem cerere de cumpărare:

 • SFS și SFS HIO procesare internă;
 • ORZ furaj în trei destinații interne cu capitalizare depozitare și costuri financiare și de livrare IANUARIE-MAI 2021.

Tot spectrul de produse care necesită tranzacționare se poate angaja în condiții adaptate pentru Clubul Fermierilor Români.

Așteptăm deschiderea Euronext pentru corecții, dar estimăm o scădere de ½ euro la rapiță pe fondul parității de 1,1304 euro/dolar.

 

STAREA VREMII

Vremea se dovedește a fi capricioasă și în această săptămână, cu fronturi de ploaie care vor acoperi România.

Prin amabilitatea Geosys, prezentăm o imagine satelitară cu prognoza 14 – 28 Iunie 2020.

Se poate remarca lipsa precipitațiilor care va marca sudul Rusiei în mod special, precum și regiunile sale mai îndepărtate de Marea Neagră. Se poate observa și cuantumul mic al precipitațiilor în zona Ucrainei.

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Raportul privind piața de cereale din 15 iunie 2020 poate fi descărcat aici.

Raport piață cereale 10 iunie 2020

În cadrul serviciilor de consultanță pe care Clubul Fermierilor Români le oferă fermierilor pentru comerțul de cereale, am lansat seria de buletine informative periodice prin care vă punem la dispoziție noutăți și informații relevante, în timp real, despre piața cerealelor, astfel încât să aveți posibilitatea de a lua decizii avizate în funcție de necesități și context, pentru a securiza profiturile și a reduce la minim riscul potențial.

În raportul de piață pentru 10 iunie prezentăm sintetic starea vremii, evaluăm piața la principalele produse – grâu, orz furaj, rapiță, semințe de floarea soarelui – la modul spot și analizăm piața porumbului în detaliu.

Considerente generale:

 • Fiecare produs are o tehnicitate separată, care trebuie tratată cu atenție și înțelegere;
 • Ramificațiile colaterale neanalizate sau ignorate taie uneori foarte adânc din rădăcina numită preț;
 • Orice produs se supune unei formule “ce, unde și când” coroborată cu “cât, cum și în ce fel”.

 

STAREA VREMII

Iunie se anunță capricios și răcoros față de normal. Prezentăm imagini satelitare cu prognoze de precipitații pentru perioada imediat următoare. Sursa datelor: Geosys.

Prima imagine satelitară ne indică un regim de vreme cu precipitații între 25-35 mm, precum și zone în arcul carpatic și în sudul României cu regim de 65-125 mm.

În cea de-a doua prognoză, avem o predicție pe termen mai lung, până pe 22 iunie. Regăsim aici un regim pluviometric cotat în jurul valorii de 100-125 mm.

Din sursa Climatologie si Prognoze Globale, vom vedea cum un curent de aer rece va afecta regiunea Moldovei și a sudului țării noastre pe termen scurt, modelul American indicând 16-20 iunie.

Din aceeași sursă, prezentăm o hartă satelitară a anomaliilor, ca un rezumat al lunii mai 2020.

 

PIAȚA GRÂULUI

 • La nivel național se identifică o ezitare în vânzarea grâului, alimentată de incertitudinea cu privire la nivelul recoltei, precum și perspectiva unei creșteri pe termen mediu.
 • Scăderea Dolarului American în fața monedei Euro nu alimentează în sens pozitiv prețurile grâului. Cotațiile pentru livrări iulie din bazinul Mării Negre se situează la nivelul de 206-207 USD / tonă în paritatea FOB, adică încărcat în navă.
 • Tehnicitatea va consta, în cele din urmă, în capacitatea de a putea stoca și exploata după recoltare, dar și acest aspect tehnic trebuie cumpănit în procentaje bine definite, de exemplu rația: 20-30-30-20 (iulie-noiembrie-februarie-aprilie) sau permutare, în funcție de necesitățile fiecărui fermier, astfel încât media cotei să atingă nivelul de 85-95% din maximul anului agricol 2020-2021.
 • Revenind la cotațiile din Portul Constanța, desfăcând prețul de 206 USD/tonă (comerțul cu grâu la nivel internațional se efectuează numai în USD), rezultă conform parității Euro/ Dolar de 1,1364 un preț în FOB de 181-182 Euro. Scăzând costurile de fobbing, ajungem la un preț de 173-174 euro/tona de grâu cu proteină bază 12%. Acesta este, practic, un preț de referință cu care poate fi vândut în destinații. La nivel de Vânzător, cotația se subțiază cu circa 3 euro datorită marjei de comerciant și a costurilor de finanțare a stocului, rezultând un nivel de 170-171 euro/tonă minus 10 euro (!!!), în caz că se dovedește a fi grâu furaj.

Prezentăm o curbă grafică pe un an a valorii grâului 11.5% PRO pentru Ucraina, prin amabilitatea partenerului Agricensus.

 

PIAȚA ORZULUI FURAJER

Se dovedește a fi statică, nivelul de 152 Euro în paritatea Port Constanța ca indicator nu arată o criză substanțială astăzi.

Deși recolta românească este efectiv redusă cu circa 45-50%, originea Ruso-Ucraineană poate suplini licitațiile SAGO (Arabia Saudită) din februarie-martie 2020.

Prezentăm un grafic al prețului orzului furajer pentru o perioadă de un an:

 

PIAȚA RAPIȚEI

 • Cu un deficit de producție prognozat la numai 16,5 mil tone versus 18,5 mil tone potențial la nivel de Uniune Europeană, amendată și de reducerea cotei de biodiesel în amestecul carburant din cauza prețului energiei, rapița pare a pendula ajutată de complexul ulei de palmier, dar amendată de producția de Canola. Canola astfel exprimată este, de fapt, rapița canadiană, abreviată Canadian Oil Low Acid, pentru că hibridul de rapiță existent în teritoriile canadiene are un nivel foarte scăzut al acidului erucic, dăunător pentru consumul uman.
 • Cotația de închidere din 09.06.2020 de pe bursa Euronext s-a cifrat la 378,75 Euro/tonă august, cu un premium în piața românească ce variază de la minus 8 la minus 5, în funcție de cumpărător și poziția acestuia (procesator intern și exportator).

Prezentăm un grafic al prețului la ulei de rapiță în paritatea FOB Rotterdam, pentru o perioadă de un an:

 

PIAȚA SEMINȚELOR DE FLOAREA SOARELUI

 • Caracteristica principală a acestui produs este că nu are o bursă unde se cotează, el fiind un produs preponderant specific european și est-european.
 • Orientarea este dată deci de cotațiile uleiului brut din 6 PORTS sau ARAG (adică locul din Europa cu cea mai mare concentrație de fabrici de ulei per zonă, în speță, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen și Gent).
 • De asemenea, calculul prețului semințelor se efectuează raportând prețul produsului final, uleiul brut, la costurile fixe și variabile ale unei unități de procesare sub denumirea generică de crush margin, rezultatul acestei matematici descărcate din prețul uleiului brut fiind prețul semințelor ca și parte componentă principală.
 • Prețul actual se cifrează între 325-330 USD pe tonă, în funcție de poziția cumpărătorului, procesare internă sau export, însă cotația USD-RON nu este cea mai fericită în aceste zile pentru a veni în suport.
 • De exemplu, cotația pentru recolta nouă de ulei brut, în sensul de cerere și ofertă la nivel de Chornomorsk, Ucraina, se cifrează la nivel de cerere de 725 USD vs. ofertă de 710 USD, în comparație cu luna iulie 2020, deci cotație pentru recolta veche de 780 USD cerere, iar oferta de 768 USD /tonă ulei brut.

Prezentăm un grafic comparativ între cotațiile FOB Ucraina și cotațiile 6 PORTS pe o perioadă de un an calendaristic – galben Ucraina, roșu 6 PORTS:

 

PIAȚA PORUMBULUI

Premise:

 • Cu o prognoză de recoltă de circa 13,7 – 14,5 mil tone, România se plasează strategic între cererea comunitară și cea extra-comunitară. Amplasarea portului Constanța face ca accesul la ambele piețe să fie garantat.
 • Ucraina prevede o producție de 37 mil tone porumb anul acesta vs. 30 mil tone anul trecut, cu o suprafață de 5,4 mil hectare.
 • SUA, și aici avem un fapt desosebit de interesant, prognozează 440 mil tone. Fermierii americani au plantat mai mult cu 9% față de anul trecut, ajungând la cifra de 97 milioane de acri, adica 39,25 mil hectare, cu un randament mediu de 11,2 tone la hectar.
 • Africa de Sud prognozează o producție de 15,7 mil tone vs. 11,27 mil tone anul trecut.
 • UE27, pentru a proteja interesele europene, a impus o taxă de import de 9,45 euro/tonă pentru porumbul extracomunitar.

Detaliem ținând cont de cele de mai sus:

 • ROMÂNIA – potențial de producție mare, însă nu tot are destinație comercială. Tradițional, o mare din producția de porumb ajunge în gospodăriile proprii, pentru consum intern. Cu responsabilitate, analizând numărul de gospodării proprii, ajungem la concluzia că un minim de 40-42% din producție se regăsește în acest consum. Diferența are valoare comercială și se împarte între consumul intern (ferme animale și păsări, procesatori, fabrici de nutrețuri, alcool, etanol, amidon) și export, circa 8,5 – 9 mil tone.
 • Fermierii americani au efectuat hedging în ianuarie pe CBOT (Chicago Board of Trade), iar apoi au plantat cu 9% mai mult porumb. La momentul ianuarie 2020, indicația CBOT a fost de 405 c/bushel, un echivalent în Euro a 143,15, iar astăzi cotația CBOT este de 330 c/bushel, echivalent a 118,1 Euro. Diferența dintre momentul Hedging-ului și momentul când vor cumpăra vânzarea în lipsă la expirare este de 25 euro pe tonă, bani pe care îi vor încasa în TOP-ul prețului din piața fizică.
 • Piața la momentul actual nu se dezvoltă. Prognozele de recolte bogate, alimentate de vremea care facilitează dezvoltarea recoltelor, la nivel de UE, UKR, RO, USA, țin prețul la un nivel de 140-141 euro /tonă în paritatea CPT Constanța.

Prezentăm un traseu al produsului porumb reflectat în CBOT – Bursa Americană (care reflectă analiza porumbului American), precum și un grafic comparativ între: FOB Ukraina, FOB Texas Golf și destinațiile primare, nord-vestul Europei și Coreea de Sud, pentru recolta veche, firește.

Puteți vedea similitudinea curbelor pentru fiecare dintre cele 4: 2 de origine și 2 de destinație.

 

 

Vă invităm să apelați la serviciile noastre de consultanță, informare și facilitare, astfel încât potențialul final al ciclului agricol, mărfurile, să fie securizat și explorat în deplinătatea sa.

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. 

Fermerii interesați pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 10 iunie 2020 poate fi descărcat aici.

Raport piață cereale 2 iunie 2020

În cadrul serviciilor de consultanță pe care Clubul Fermierilor Români le oferă fermierilor pentru comerțul de cereale, am lansat seria de buletine informative periodice prin care punem la dispoziția fermierilor noutăți și informații utile despre piața cerealelor, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a lua decizii avizate în funcție de necesități și context, pentru a-și securiza profiturile și a reduce la minim riscul potențial.

În raportul de piață pentru 2 iunie identificăm modificări ale producției de grâu la nivel european și prezentăm informații și comentarii privind piața grâului. De asemenea, sunt prezentate în detaliu aspecte privind culturile de rapiță, floarea soarelui și porumb.

GRÂU 2020

UE-27 a revizuit în scădere prognoza în ceea ce privește producția la Grâu 2020, plecând de la ultima estimare de producție de 125 mil tone, noul raport diminuează la 121 mil tone potențialul de recoltă. Este o diferență notabilă, de circa 4 mil tone, care ridică deficitul regional, Europa + Marea Neagră, la aproape 25,6 mil tone dintr-un total agregat de 242 mil tone, deci un minus de peste 10%.

Grâul american se prezintă în condiții bune însă deja putem vedea din cauza logisticii cum se decuplează din competiția pentru Cornul Africii din cauza costului logistic mai mare vs Marea Neagră, 22,75 USD/tonă cost transport până în Egipt vs 8,75 USD/tonă cost transport din Marea Neagră.

Cu toate acestea, vă semnalăm câteva aspecte care merită notate, și anume:

 • Rusia va încerca o barieră protecționistă de protejare a pieței interne în cuantum de 6 mil tone, ceea ce înseamnă că potențialul lor și așa diminuat de producție, care a plecat de la 81 mil tone și a ajuns la 75 mil tone, va coborî la un nivel de 69 mil tone, dacă această barieră va fi legiferată.

Rusia prognoza cu minus 6 milioane bariera protecționistă:

         

 • Ucraina suferă și ea o corecție severă. Din potențialul de 30 mil tone, au coborât la 27 mil tone și apoi la 23 mil tone.
 • Bulgaria reduce la un maxim de 4,5 – 4,7 mil tone producția de grâu prognozată.
 • Cornul Africii cu țările sale componente, din care amintim aici Egipt, Iordania, Tunisia, Maroc, Etiopia și, nu în cele din urmă, Arabia Saudită, Iran și Israel, au o problemă în acest an cu atacurile lăcustelor care distrug recoltele (nu în toate țările menționate).
 • Pe 2 iunie a avut loc prima licitație grâu pentru Egipt, recolta nouă, un lucru care ne va da clar o direcție a prețului în perioada imediat următoare, ca și perspectivă.

Line-up-ul licitației ne arată deja oferte care nu vin din România, deci nu suntem competitivi, ceea ce nu este neaparat un lucru rău, dar ne indică un curs al pieței pentru livrare 10-25 Iulie, proteină 12%, masă hectolitrică 77 kg/hl.

De reținut că prețurile afișate sunt în paritate FOB Origine, conțin costurile de finanțare și participare la licitație, marja Vânzătorului și sunt garantate cu “Letter of Credit” de către statul egiptean, care va trimite navele după marfă, având un cost de circa 8.75 USD/tonă.

Iată cum arată tabloul prognozelor pentru UE + Marea Neagră:

Cotația de preț în paritatea CPT Constanța Grâu cu livrare Iulie, pe 02.06.2020 se situează la 169-170 Euro/to pentru grâul de calitate 12% proteină, iar discountul pentru grâu furaj se cifrează între 9-10 Euro/to.

 

RAPIȚĂ 2020

Cotațiile pentru rapiță au suferit corecții negative influențate pe de o parte de complexul soia, ulei de palmier și canola canadiană, iar pe de altă parte de lipsa activității în bazinul Mării Negre generate de sărbătorirea Înălțării pe rit ortodox, România, Bulgaria, Rusia și Ucraina având aceeași religie majoritară. Rapița a închis vineri la bursa Euronext la un nivel de 369 euro.

02.06.2020, ora României 13:30: cotația Euronext este de 372 euro, deci a recuperat 3 euro de la închiderea de vineri.

La nivel european, rapița prognozată scade de la nivelul inițial de 18,46 mil tone, la un nivel de 16,68 mil tone, deci un deficit de peste 10%.

Pe măsură ce vom avansa spre recoltare, interesul procesatorilor va crește, iar premium-ul afișat inițial se va duce către ZERO, așa cum estimăm în unele cazuri. Cu alte cuvinte, discount-ul din prețul Matif August, care este pe 2 iunie cifrat între minus 8 și minus 5 euro pe tonă din Prețul Matif August 2020, se va micșora în jurul valorilor de minus 3 /minus 2, în paritatea CPT locație

Cumpărător. Portul Constanța indică pe 2 iunie un nivel de Matif minus 10, indicativ, însă cu siguranță că poate deveni competitiv dacă se văd loturi de vânzare.

În România, păstrăm deocamdată potențialul la 670-700 mii tone, ceea ce oferă premisele acoperirii cererii interne a procesatorilor și oferă exportului, de asemenea, premise.

Ucraina estimează o producție de circa 3,15 mil tone și o cotă de export la rapiță de 2,8 mil tone. De urmărit consistența în destinații a Ucrainei, căci canola canadiană are un avantaj logistic în destinația ARAG (Amsterdam, Rotterdam, Antwerp și Gent), locația din Europa cu cele mai multe fabrici de ulei.

 

SEMINȚELE DE FLOAREA SOARELUI 2020

Recolta estimată este de circa 2,8 milioane de tone. Primele prognoze sunt optimiste, recolta de floarea soarelui arată un potențial frumos după ploile căzute în ultima vreme.

Cu toate acestea, un potențial în descreștere îl arată floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic (HIO pe scurt).

Franța a cultivat circa 80% din suprafața de 690 mii hectare cu această cultură specializată, Ungaria 50%, iar factorul motivant a fost, firește, bonusul pentru conținutul de acid oleic, minim 82%.

Însă pandemia își arată efectele în bonusul acestei culturi specializate.

Cererea fiind constantă și pe un trend ascendent, avea o singură variabilă și anume oferta. Acest ulei HIO are cea mai mare aplicație în industria HORECA, iar după cum bine știm, din Spania până în România, industria HORECA a fost închisă, deci cererea efectiv a dispărut în mare parte.

Celelalte aplicații ale acestui ulei HIO sunt industria de chipsuri, Lay’s fiind principalul client, industria cosmetică și industria hranei pentru sugari.

Având în vedere datele prezentate mai sus, potențialul bonusului este diminuat, se poate ajunge la un nivel de preț egal cu al semințelor de floarea soarelui, adică bonus zero.

În momentul de față, bonusul a scăzut la nivel național cu 5 până la 8/10 USD, de la un nivel de plecare de 35 USD /tonă pentru conținut de ulei minim 82%.

Cotațiile semințelor de floarea soarelui normală sunt pe 2 iunie între 325 USD CPT locație procesator intern și pot ajunge până la 330 USD CPT Port Constanța. Însă acest nivel se datorează și slăbiciunii dolarului american în fața monedei Euro, paritatea afișată de BNR fiind de 1.1184 Euro/Dolar pe 2 iunie.

 

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant senior și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial. Fermerii interesați pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

Raportul privind piața de cereale din 2 iunie 2020 poate fi descărcat aici.

Raport piață cereale 28 mai 2020

Clubul Fermierilor Români oferă fermierilor servicii de consultanță pentru comerțul de cereale.

În acest sens, vom transmite informări periodice cu noutăți și informații relevante, în timp real, despre piața cerealelor, astfel încât fermierii să aibă posibilitatea de a lua decizii avizate în funcție de necesități și context.

Rapoartele de piață sunt realizate de Cezar Gheorghe, consultant și analist în acest domeniu, care se implică astfel în acțiunile Clubului care vizează creșterea competitivității afacerilor fermierilor, securizarea profiturilor acestora și reducerea la minim a riscului potențial.

Fermerii interesați pot intra în legătură cu Cezar Gheorghe pe e-mail, cereale@cfro.ro, sau telefonic: 0749.777.711.

În raportul de piață pentru 28 mai, prezentăm structura culturilor în România, toamnă 2019 și primăvară 2020, cu focus special pe grâu 2020, un subiect care generează multe ipoteze și discuții pe marginea lui.

 

ROMÂNIA

GRÂU 2020

Plecăm de la un potențial în toamnă de 2.125.000 hectare, care ne conduce către un potențial de circa 9,5 mil tone. Consumul intern se cifrează firesc în jurul a 2,4 mil tone, cu o cadență de 200.000 tone lunar.

Vorbim aici despre grâul cu destinație comercială, nu despre grâul cu destinația subzistență. Cu subzistența și cu anumite variații venite din cadrul fermelor zootehnice, de producere a furajelor și a hranei pentru animale de companie, cererea internă se poate cuantifica în jurul a 3,2 – 3,4 mil tone.

În momentul de față, din cauza secetei prelungite din primăvară, grâul înregistrează o scădere considerabilă la nivel național în ceea ce privește potențialul de recoltă, situându-se la nivelul mediu – optimist de 6,9 mil tone.

În mod normal, cu un consum precum cel exprimat mai sus, România ar putea exporta un surplus de producție de circa 5 mil tone. Competiția generată de acest fapt impune cutumiar actorilor din piața internă aliniere la piețele internaționale, generate de cerere și ofertă.

Următorul raport va conține o analiză tehnică a pieței Mării Negre, a UE-27 și a celorlalți jucători la nivel global, pentru a cunoaște influența, perioadele și momentele optime.

 

RAPIȚĂ 2020

Rapița a suferit în al doilea an consecutiv o scădere masivă exprimată în numărul de hectare cultivate la nivel național. De la un regim normal de circa 670.000 hectare a migrat în ultimii doi ani către un volum de 270.000 – 280.000 hectare.

Seceta prelungită din toamnă a afectat nivelul de hectare însămânțate, astfel încât, pentru al doilea an consecutiv, vom avea o cifră de producție de 670 – 700.000 tone la nivel național.

Din rândul procesatorilor, se conturează însă premisa unei surprize frumoase. Scenariile pesimiste în ceea ce privește nivelul recoltei au fost oarecum infirmate în sens pozitiv cu o marjă de 10-14%.

ORZUL FURAJER 2020

Clasica suprafață însămânțată în toamnă de 320.000 hectare, cu un potențial de 1,6 mil tone, a fost drastic penalizată de absența apei, potențialul de recoltă situându-se la un maxim de 800.000 tone, lucru ce va conduce cu siguranță la o potențială competitivitate mai mare din partea zootehniei românești, fermele de porci fiind mari consumatoare în acest sens.

ORZ DE BERE 2020

Cu o suprafață însămânțată de circa 120.000 hectare și un potențial de producție de circa 600.000 tone, această cultură a fost și ea penalizată drastic de secetă, potențialul de recoltat scăzând, ca și în cazul orzului de furaj, la jumătate, la circa 280.000 tone.

FLOAREA SOARELUI 2020

Suprafața cultivată cu floarea soarelui a crescut ușor față de anul trecut, cu concursul direct al suprafețelor întoarse din cauza secetei care a afectat culturile de toamnă, ceea ce a creat asolament pentru această cultură.

În acest moment, suprafețele creditate a fi însămânțate se cuantifică la un nivel de 1,15 mil hectare, cu un potențial de recoltare în jurul valorii de 2,8 mil tone.

 

PORUMB 2020

La cultura de porumb ne cifrăm către un nivel de 2,7 mil hectare cu un potențial de producție de 13,7 – 14,5 mil tone, un nivel al hectarelor ușor mai ridicat față de anul trecut, cu o prognoză de recoltă medie – optimistă. Bineînțeles, creșterea asolamentului se datorează efectului secetei la nivelul culturilor de toamnă.

Aici, firește, intervine un factor necunoscut, și anume consumul de subzistență, care are o pondere destul de mare în totalul producției la nivel național. Ne referim aici la proprietarii de terenuri foarte mici, unde producția, neavând valoare comercială, intră în consumul gospodăriei proprii, la creșterea porcilor, a puilor etc.

În mod normal, în timp ce consumul intern se cifrează la un nivel maxim de 3,2 – 3,4 mil tone, exportul se ridică ciclic la nivelul de 3,5 – 4 mil tone.

 

Sumarul structurii de culturi din România, an agricol 2020:

 

 

RUSIA ȘI UCRAINA

GRÂU RUSIA 2020

Rusul își diminuează recolta de grâu. Din cauza secetei prelungite din sudul Rusiei, prognozele indică o scădere a nivelului, de la 81,2 mil tone la 75,2 mil tone în acest moment al anului.

Sunt 6 milioane de tone grâu lipsă în contul Rusiei, fapt care va conduce către un nivel pozitiv al competiției în ceea ce privește aprovizionarea din bazinul Mării Negre.

GRÂU UCRAINA 2020

Vecinii noștri din Nord își ajustează de asemenea negativ potențialul de recoltă, plecând de la un potențial de 30 mil tone și ajungând azi la un nivel de 27 mil tone, cu un minus de 3 mil tone.

 

 

Situație UE-27

Analizăm efectele secetei la nivelul Uniunii Europene.

Plecând de la un nivel potențial de recoltă de circa 134 mil tone, după ieșirea Marii Britanii din UE, azi potențialul de recoltă nu depășește 125 mil tone.

 

Însumând cifrele europene, românești și cele rusești și ucrainene, ajungem la următoarea imagine a zilei: avem un deficit regional de circa 20.6 mil tone însumat în producția de grâu.

 

 

PIAȚA GRÂULUI LA NIVEL GLOBAL

GRÂU SUA 2020

Prognozele indică o stare foarte bună de vegetație a grâului american, deși în urmă cu o săptămână, experții spuneau că ar putea avea o pierdere de 14% din cauza înghețului și a secetei.

Indicațiile USDA și WASDE au generat însă cifrele mult mai aproape de adevăr, ele indicând recolta de grâu american la 51 mil tone. Pe de altă parte, WASDE, organismul care generează informațiile cu privire la nivelurile de recolte și stocurile pentru teritoriul american, anticipează o închidere de an agricol cu stocuri mai mari față de anii trecuți.

GRÂU AUSTRALIA 2020

Grâul australian indică o stare excelentă și o producție indicativă de 24 mil tone față de 15,2 mil anul trecut, când au fost loviți de o secetă cruntă combinată cu incendiile de vegetație.

PRODUCȚIA GLOBALĂ

În anul agricol 2020 – 2021, producția globală se va cifra la un nivel de 768.5 milioane de tone, în creștere cu 4 milioane tone față de anul agricol trecut (2019-2020).

 

 

CONCLUZII

 • Piețele regionale vor fi influențate de cerere și ofertă, logistica va juca un rol determinant în originea mărfii, adică de unde se va cumpăra. Pentru a exemplifica, pe ruta Novorossysk Russia – Alexandria Egypt, costul logistic este de circa 8,75 USD.
 • Avantajul logistic al portului Constanța se reduce la maxim 1,5 USD în condițiile date, față de Novorossysk, Rusia.
 • Astfel, grâul american va avea dificultăți în a competiționa în bazinul mediteranean, din cauza logisticii mai scumpe, grâul franțuzesc de asemenea, iar jocul, în ciuda secetei din Bazinul Mării Negre, se va forma tot în această regiune.
 • Lipsa celor 20,6 mil tone de grâu din piața europeană și a Mării Negre va genera un impuls de retenție a vânzării, potențialul de preț mai mare existând implicit. Însă bursele europene și Bursa grâului de la Marea Neagră rămân stabile, semn că echilibrul american din Chicago Board of Trade influențează în mod firesc dinamica lucrurilor.
 • Pe termen lung, cine poate rezista presiunii de recoltă, care se manifestă în spații de stocare și capitalizare suficientă astfel încât să poată depăși scadențele la creditele pe termen scurt și mediu, va putea explora un potențial mai ridicat de preț, iar costurile financiare, de stocare, vor fi incumbate în prețul de vânzare care va veni înspre noiembrie – decembrie, precum și în februarie –  martie anul următor.

Dinamica prețului grâului cu livrare septembrie – Euronext pentru vizualizarea nivelurilor de tranzacționare actuale vs perioada de început noiembrie 2019:

Raportul privind piața de cereale din 28 mai 2020 poate fi descărcat de aici.