Yves Madre 2

Yves MADRE

Yves Madre este președinte și moderator al “Farm Europe” din 2015, Think Tank european orientat asupra politicilor și mijloacelor europene de promovare a unei dezvoltări durabile și competitive a economiei europene a produselor agroalimentare.

Între 2010 și 2014 a fost consilier principal al comisarului responsabil pentru agricultură și dezvoltare rurală Dacian Cioloș la Comisia Europeană la Bruxelles. Definirea reformei PAC pentru 2014-2020 și a negocierilor cu Parlamentul European și cu Consiliul (și cu 27 de state membre). Responsabil de definirea liniilor directoare pentru lansarea dezbaterii publice europene privind PAC și modalități de a explica PAC și reforma PAC. Negocierile G20, în special privind volatilitatea. Parteneriat UE cu țările terțe privind dezvoltarea agricolă și rurală

În perioada 2006 – 2010 Yves Madre a fost negociator pentru aspecte privind Agricultura Europeană, reprezentare permanentă la Bruxelles. Președintele Comitetului special pentru agricultură (CSA), sub președenția franceză a UE: negocierea PAC (așa-numitul control al sănătății PAC). Negocieri OMC, definirea pozițiilor comune între țări în ceea ce privește aspectele agricole și comerciale.

A fost atașat agricol la Londra între 2002 și 2005, reprezentant pentru interesele agricole și agroalimentare și responsabil cu negocierile bilaterale.

În perioada 1998 – 2002 a ocupat funcția de Director general adjunct al Biroului Național pentru cereale interprofesionale, agenție de plăți pentru ajutor european și organizație interprofesională pentru culturi. Responsabil pentru problemele UE și internaționale, negocierile UE, studiile economice, schimburile comerciale, activitățile interprofesionale în sectorul culturilor, comunicarea externă și în străinătate și în afacerile juridice și financiare. Managementul agenției și managementul direct și definirea strategiei directoratelor menționate mai sus.

În calitate de sef al Oficiului pentru zahăr, cereale prelucrate și produse nealimentare în cadrul Ministerului Agriculturii și Pescuitului din Franța în perioada 1994 – 1998, a condus negocierile privind politica comunitară, punerea în aplicare a politicilor comunitare și naționale privind sectoarele zahărului și al cerealelor, politica de dezvoltare în cadrul industriei DOM din trestie de zahăr; restructurarea industriei de zahăr franceze (DOM și metropolitană) și definirea politicii (stimulente fiscale și tehnice) pentru bioetanol și biocombustibili.