ELEMENTE ALE PACTULUI ECOLOGIC EUROPEAN

ELEMENTE ALE PACTULUI ECOLOGIC EUROPEAN

Comisia a publicat Comunicarea privind Pactul Ecologic European la mijlocul lunii decembrie 2019. Semnalat anterior în Orientările politice ale președintelui Ursula von der Leyen pentru noua Comisie, Pactul Ecologic European definește obiectivele politice cheie ale noii Comisii pentru următorii cinci ani. Cu toate ca angajamentul principal este de a face din Europa primul continent cu climă neutră până în 2050, Pactul Ecologic depășește cu mult politica simplă climatică și este destinat să abordeze problemele de sustenabilitate a mediului mai pe larg, inclusiv protejarea resurselor naturale și minimizarea utilizării resurselor.

Pactul Ecologic European este anunțat drept noua strategie de creștere a Europei. Acesta urmărește transformarea UE într-o economie competitivă, eficientă din punct de vedere al resurselor, în care nu există emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. Comisia recunoaște că noile tehnologii și inovația sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor Pactului Ecologic European. Se preconizează că Horizon Europe va juca un rol esențial în sprijinirea investițiilor publice și private suplimentare în cercetare. Cel puțin 35% din bugetul său va finanța noi soluții pentru climă, relevante pentru implementarea pactului ecologic. La sfârșitul acestei săptămâni, Comisia va lansa un Plan de investiții pentru Europa durabilă pentru a susține un trilion de euro pentru investiții în următorul deceniu. Intenția este de a crește finanțarea pentru tranziția ecologică în diverse moduri. Cel puțin 25% din bugetul pe termen lung al UE ar trebui să fie dedicat acțiunilor climatice.

Comisarul pentru agricultură al UE a subliniat relația esențială dintre agricultură și Pactul Ecologic într-un discurs adresat comitetului de agricultură din Croația. Vorbind despre prima sa vizită oficială la Zagreb, Janusz Wojciechowski a spus că, în timp ce Pactul Ecologic va „accelera și susține” tranziția cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele, „agricultura, industria agroalimentară și silvicultura vor juca un rol decisiv în realizarea acestei tranziții.“

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email