Hotărârea CEJ privind decretul francez de etichetare a laptelui

Hotărârea CEJ privind decretul francez de etichetare a laptelui

Legislația UE destinată armonizării normelor privind etichetarea originii alimentelor și, în special, a laptelui nu împiedică statele membre „să impună anumite informații suplimentare cu privire la origine sau proveniență”, conform unei hotărâri emise de Curtea Europeană de Justiție (CEJ) din 1 octombrie. Dar adoptarea acestor informații este condiționată, printre altele, de existența unei legături dovedite în mod obiectiv între originea sau proveniența unui aliment și anumite calități ale acestuia.

Normele prevăzute de Regulamentul 1169/2011 prevăd, într-o manieră armonizată, indicarea obligatorie a țării de origine sau a locului de proveniență a alimentelor, cu excepția anumitor categorii de carne și lapte, în cazul în care lipsa indicării nu ar putea induce în eroare consumatorul.

Cazul își are originea într-o acțiune introdusă de Groupe Lactalis împotriva prim-ministrului francez și a miniștrilor justiției, agriculturii și economiei, care urmăresc să anuleze un decret care impune etichetarea originii laptelui și laptelui folosit ca ingredient în alimentele preambalate. Consiliul de stat francez a adresat întrebări cu privire la interpretarea regulamentului către CEJ.

Avocatul general, Gerard Hogan, a menționat anterior că statele membre pot impune cerințe suplimentare, din motive specificate în regulament, inclusiv sănătatea publică, protecția consumatorilor, prevenirea fraudei, protecția drepturilor de proprietate și evitarea concurenței neloiale. De asemenea, țările trebuie să demonstreze că majoritatea consumatorilor consideră că informațiile sunt valoroase și trebuie să existe o legătură dovedită între anumite calități ale alimentelor și proveniența sau originea acestora. Avocații subliniază în hotărâre că cele două elemente nu pot fi combinate pentru a justifica o cerință suplimentară de etichetare a originii doar pe baza opiniilor subiective ale consumatorilor cu privire la proveniența alimentelor (așa-numitul naționalism alimentar).

Într-o declarație emisă de Asociația Europeană a Produselor Lactate (EDA), secretarul general, Alexander Anton, observă că CEJ „a respins schema franceză obligatorie de etichetare a originii pentru lapte și lactate. Franța nu a arătat niciun criteriu obiectiv valid pentru o diferență de calitate care este o condiție prealabilă pentru orice sistem național obligatoriu de etichetare a originii”. EDA „apreciază acest rezultat și va continua să apere piața unică europeană a laptelui și a produselor lactate și nu numai”, a declarat lobbyistul cu sediul la Bruxelles.

În cadrul Strategiei Farm to Fork, Comisia Eurpeană este pregătită să prezinte o propunere privind etichetarea obligatorie a originii pentru alte produse alimentare (ultimul trimestru în 2022).

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email