Prezentări invitati Club

Luc Vernot

Director Farm Europe Think Tank & Wine Institute

Reforma PAC, noutati pentru viticultori

VITICON, Poiana Brasov, 15.04.2019

Elli Tsiforou

Director GAIA EPICHEIREIN

Solutii digitale pentru viticultura

VITICON, Poiana Brasov, 15.04.2019