Proiect CE pentru ajutoare de stat în contextul COVID-19

Proiect CE pentru ajutoare de stat în contextul COVID-19

Declarația vicepreședintei executive Margrethe Vestager referitor la un proiect de propunere privind un cadru temporar pentru ajutoarele de stat în vederea sprijinirii economiei în contextul epidemiei de COVID-19   Aseară, Comisia Europeană a trimis statelor membre spre consultare un proiect de propunere privind un cadru temporar pentru ajutoarele de stat în vederea sprijinirii economiei în contextul epidemiei de COVID-19, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE, pentru a remedia perturbările grave ale economiei UE. Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager a declarat: „Gestionarea impactului economic al epidemiei de COVID-19 necesită luarea de măsuri ferme. Trebuie să acționăm cu rapiditate și într-un mod coordonat. Normele UE privind ajutoarele de stat oferă un set de instrumente pentru ca statele membre să ia măsuri prompte și eficace. Avem două obiective comune: În primul rând, întreprinderile să aibă lichiditățile necesare pentru a funcționa în continuare sau pentru a-și îngheța temporar activitățile, dacă este cazul, și sprijinul să ajungă la întreprinderile care au nevoie de el. În al doilea rând, sprijinul acordat întreprinderilor într-un stat membru să nu submineze unitatea de care Europa are nevoie, în special în timpul unei crize. Trebuie să ne putem baza pe piața unică europeană pentru a ne ajuta economia să facă față epidemiei și să revină în forță după încetarea acesteia. Ținând cont de aceste aspecte, Comisia va permite statelor membre să utilizeze flexibilitatea deplină prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a face față acestei situații fără precedent.  Vineri, Comisia a adoptat o comunicare ce prezintă numeroasele posibilități deja existente. De asemenea, am anunțat că lucrăm la un nou cadru temporar, care să completeze posibilitățile existente. Acesta se întemeiază pe articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE pentru a remedia perturbări grave ale economiei. Începând de vineri, măsurile pe care statele membre au trebuit să le ia, pentru a încetini răspândirea epidemiei de COVID-19, au făcut ca acest demers să fie cu atât mai stringent și mai necesar. Prin urmare, ne-am intensificat ritmul de lucru și ieri seară am trimis o propunere de proiect statelor membre, pentru a afla care este opinia acestora și a ne asigura că este adecvată scopului urmărit. Dispozițiile sale se vor aplica în întreaga Uniune. Obiectivul nostru este ca noul cadru temporar să intre în vigoare în zilele imediat următoare. Pentru comparație, în timpul crizei financiare, au trecut trei săptămâni între lansarea consultării interne asupra cadrului și adoptarea acestuia. În prezent suntem în măsură să acționăm chiar mai rapid decât am făcut-o acum zece ani pentru a răspunde crizei financiare, deoarece ne bazăm pe experiența dobândită datorită cadrului din 2009. Noul cadru temporar va permite statelor membre (i) să instituie scheme de granturi directe (sau avantaje fiscale) de până la 500 000 EUR în beneficiul unei întreprinderi, (ii) să ofere garanții de stat subvenționate pentru împrumuturile bancare, (iii) să permită împrumuturi publice și private cu rate ale dobânzii subvenționate. În fine, (iv) noul cadru temporar va recunoaște rolul important al sectorului bancar pentru a face față efectelor economice ale epidemiei de COVID-19, și anume acela de a direcționa ajutorul către clienții finali, în special către întreprinderile mici și mijlocii. Cadrul temporar precizează că un astfel de ajutor este un ajutor direct pentru clienții băncilor, nu pentru băncile în sine, și oferă orientări privind modul de reducere la minimum a oricărui ajutor rezidual necuvenit acordat băncilor în conformitate cu normele UE. Noul cadru nu înlocuiește, ci completează setul de instrumente cu multe alte posibilități aflate deja la dispoziția statelor membre în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat – fie că este vorba de măsuri generale de acordare de subvenții salariale și de suspendare a plății impozitelor pentru toate întreprinderile sau de furnizarea de compensații întreprinderilor pentru prejudiciile suferite din cauza epidemiei de COVID-19. Compensațiile pot fi utile în special pentru sprijinirea sectoarelor care au fost afectate în mod deosebit. Pentru a da un exemplu important: dacă vrem să reducem la minimum concedierile permanente și prejudiciile aduse sectorului european al aviației, sunt necesare măsuri urgente. Comisia este pregătită să colaboreze de îndată cu statele membre pentru a găsi soluții viabile care să mențină această parte importantă a economiei noastre, utilizând flexibilitatea deplină în temeiul normelor privind ajutoarele de stat. De exemplu, se poate acorda o compensație companiilor aeriene în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE pentru prejudiciile suferite din cauza epidemiei de COVID-19, chiar dacă acestea au beneficiat de un ajutor de salvare în ultimii zece ani. Cu alte cuvinte, nu se aplică principiul «prima și ultima dată». Nu in ultimul rand, Comisia lucrează și la elaborarea unor formulare care să faciliteze activitatea de concepere a măsurilor de combatere a impactului epidemiei de COVID-19. Primul formular, care se referă la modul de compensare a întreprinderilor pentru prejudiciile suferite, va fi publicat online astăzi. Am înființat o căsuță poștală electronică și o linie telefonică specială pentru statele membre, care funcționează șapte zile din șapte. Și, cel mai important, ne-am asigurat că deciziile noastre pot fi luate foarte rapid. Cu alte cuvinte, Comisia Europeană va continua să acorde sprijinul necesar guvernelor și cetățenilor.”   Context Noul cadru temporar propus va permite acordarea a patru tipuri de ajutoare: i) granturi directe și avantaje fiscale selective, ii) garanții de stat pentru împrumuturi contractate de întreprinderi de la bănci, iii) împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi și iv) garanții pentru bănci care direcționează sprijinul către economia reală. Statelor membre le-a fost trimisă spre consultare următoarea propunere:
  • Ajutor sub formă de grant direct sau avantaj fiscal: Statele membre ar putea să instituie scheme de acordare a unei finanțări de până la 500 000 EUR unei întreprinderi pentru a răspunde nevoilor sale urgente de lichiditate. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unui grant direct sau al unui avantaj fiscal.
  • Ajutor sub formă de garanții subvenționate pentru împrumuturile bancare: Statele membre pot acorda garanții de stat sau pot institui scheme de garantare care să sprijine împrumuturile bancare contractate de întreprinderi. Acestea ar beneficia de prime subvenționate, cu reduceri ale ratei de piață estimate pentru primele anuale aferente noilor garanții destinate IMM-urilor și altor tipuri de întreprinderi. Sunt prevăzute anumite limite privind cuantumul maxim al împrumutului, care se bazează pe nevoile de funcționare ale întreprinderilor (stabilite pe baza masei salariale sau a nevoilor de lichiditate). Garanțiile pot viza atât împrumuturile pentru investiții, cât și împrumuturile pentru capitalul circulant.
  • Ajutor sub formă de rate ale dobânzii subvenționate: Statele membre pot permite ca întreprinderilor să li se acorde împrumuturi publice și private cu rate ale dobânzii subvenționate. Aceste împrumuturi trebuie acordate cu o rată a dobânzii care să fie cel puțin egală cu rata de bază aplicabilă la 1 ianuarie 2020, plus prima de risc de credit corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, cu rate diferite pentru IMM-uri și pentru alte tipuri de întreprinderi. Rata de bază este fixă pentru a oferi mai multă securitate cu privire la condițiile de finanțare în acest context volatil. În ceea ce privește posibilitatea de a furniza garanții subvenționate, sunt prevăzute anumite limite pentru cuantumul maxim al împrumutului, care se bazează pe nevoile de funcționare ale întreprinderilor (stabilite pe baza masei salariale sau a nevoilor de lichiditate). Împrumuturile pot fi atât pentru investiții, cât și pentru nevoile capitalului circulant.
  • Cea de a patra și ultima măsură recunoaște rolul important al sectorului bancar și al altor intermediari financiari pentru a face față efectelor economice ale epidemiei de COVID-19. Cadrul temporar precizează că, în cazul în care statele membre decid să canalizeze ajutoarele către economia reală prin intermediul băncilor, acesta este un ajutor direct pentru clienții băncilor, nu pentru băncile în sine. Cadrul oferă, de asemenea, orientări privind modul de reducere la minimum a oricăror ajutoare reziduale necuvenite acordate băncilor și de asigurare a faptului că ajutorul ajunge, în cea mai mare măsură posibilă, la beneficiarii finali sub forma unor volume mai mari de finanțare, a unor portofolii mai riscante, a unor cerințe mai puțin stricte în materie de garanții, a unor prime de garantare mai mici sau a unor rate mai scăzute ale dobânzii.
  • În cazul în care este necesar să se acorde băncilor ajutoare directe în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE pentru a compensa prejudiciile cauzate în mod direct de epidemia de COVID-19, aceste ajutoare nu ar fi considerate un sprijin public extraordinar în temeiul normelor privind ajutoarele de stat. În mod similar, această dispoziție s-ar aplica și oricărui ajutor indirect rezidual acordat băncilor în temeiul cadrului temporar.
  • Printre caracteristicile generale ale tuturor măsurilor menționate mai sus se numără faptul că întreprinderile care au început să se confrunte cu dificultăți după 31 decembrie 2019 sunt eligibile pentru a beneficia de ajutor în temeiul acestui cadru temporar. Dispoziția în cauză este menită să asigure faptul că acest cadru temporar nu este utilizat pentru un sprijin acordat contribuabililor care să nu aibă legătură cu epidemia de COVID-19. În plus, cadrul temporar prevede și obligații generale în materie de transparență.
 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email