Proiect Club – studiu desecare Banat

Proiect Club – studiu desecare Banat

Clubul Fermierilor Români a lansat anul trecut un proiect pentru elaborarea unui „Studiu privind necesitatea reabilitării, modernizării și extinderii amenajărilor hidroameliorative din Sud-Vestul României”.

Acest proiect a rezultat ca o direcție majoră de interes pentru fermierii din Banat, la discuțiile organizate de Club la Timișoara (27 iunie 2019), când am lansat solicitarea de contribuții cu idei pentru elaborarea viitorului Plan Național Strategic pentru România 2021-2027.

Studiul a fost elaborat de o echipă de specialiști din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, alături de consultanți externi, în cadrul unui proiect al Clubului Fermierilor Români, derulat în perioada octombrie 2019 – mai 2020.

Studiul a fost coordonat de Prof. Dr. Paul PÎRȘAN (USAMVB Timișoara) și are ca obiectiv argumentarea științifică a oportunității și beneficiilor lansării unui program integrat de reabilitare a amenajărilor de desecare la nivel național și combatere a eroziunii solului, care să beneficieze de finanțare europeană în cadrul viitorului ciclu PAC (2021-2027).

Problemele generate de excesul de umiditate se referă la o suprafață agricolă de 1.584.007 ha (aflată pe teritoriul județelor Timiș, Arad și Caraș-Severin), dintre care arealul cuprins în amenajările de desecare și combatere a eroziunii solului reprezintă cca. 50%. Menționăm că alocarea de fonduri insuficiente pentru întreținerea acestor amenajări după 1989 a determinat reducerea funcționalității lor.

Actualele schimbări climatice au efecte directe, tot mai intense asupra producției agricole, securității alimentare, securității infrastructurilor comunităților rurale și urbane. Situația actuală a sistemelor de desecare în regiunea de Sud-Vest a României generează permanent riscuri majore de compromitere a culturilor, deteriorare a solului și reducere a bio-diversității, așa cum reiese din analiza datelor furnizate de fermierii din zonă.

Rezultatele studiului au arătat că reabilitarea amenajărilor hidroameliorative și aducerea lor la parametri optimi va contribui la o ameliorare semnificativă a calității solului, a apei și a vieții oamenilor. Măsuri precum lucrări de prevenire a compactării secundare a solului, permeabilizarea solului prin lucrări de afânare adâncă sau practicarea de asolamente ameliorative pentru mediu pot genera eco-scheme, susținerea aplicării lor de fermieri fiind necesară.

Obiectivul acestui studiu este să ofere autorităților din România responsabile pentru agricultură un material documentat, argumentat, realizat de profesori universitari și experți în domeniu privind necesitatea, oportunitatea și beneficiile unui program integrat de reabilitare a amenajărilor de desecare la nivel național și combatere a eroziunii solului, care să beneficieze de finanțare europeană în cadrul viitorului ciclu PAC (2021-2027).

 

Ne exprimăm întreaga disponibilitate de a pune la dispoziția autorităților române expertiza Clubului Fermierilor Români pentru susținerea elaborării și aprobării programului, în vederea lansării  lucrărilor pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea amenajărilor hidroameliorative din Sud-Vestul României.

 

Am trimis scrisoarea și materialele de prezentare ale proiectului, împreună cu studiul integral în atenția MADR, ANIF, AFIR, APIA, Guvern, Președinție și CJ Timiș. 

Pentru mai multe detalii privind proiectul, vă invităm să consultați documentele disponibile la link-urile de mai jos:

Executive Summary_Studiu Proiect Desecare S-V României_2020

Prezentare_Studiu Proiect Desecare S-V Romaniei_2020

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email