Studiu PwC: impactul COVID-19 asupra mediului de afaceri

Studiu PwC: impactul COVID-19 asupra mediului de afaceri

Managementul și răspunsul la criză

Stabiliți o structură de răspuns la criză cu fluxuri de muncă stabilite și responsibilități clar trasate

Dezvoltați scenariul pentru „cazul cel mai rău” în mod rezonabil și probabil

Forța de muncă:

 • Evaluați potențialul impact și dezvoltați opțiuni pentru a susține, muta sau evacua, folosind profilul sau locația angajaților și noile tehnologii;
 • Ajustați politicile de resurse umane pentru a se alinia cu regulile la nivel local (de exemplu, dreptul de a fi pătit în timpul carantinei).

Strategia de comunicare:

 • Dezvoltați un plan rapid de comunicare pentru a construi și menține încrederea și reputația pe perioada crizei în fața părților interesate (stakeholderi);
 • Realizați modele de bune practici și materiale de comunicare personalizate, cum ar fi email-uri, „Întrebări frecvente” sau intranet.

Clienți și venituri:

 • Revizuiți strategia de vânzări pentru a face față comportamentelor de consum și a mediului competitiv aflate în schimbare (riscuri și oportunități);
 • Prioritizați acțiunile pentru a proteja relația cu consumatorul și interesele comerciale.

Operațiuni și lanț de aprovizionare:

 • Efectuați o evaluare a riscurilor operaționale, luați în considerare și planificați pentru o eventuală perturbare a funcțiilor critice ale afacerii;
 • Înțelegeți riscurile și impactul lanțului dumneavoastră de aprovizionare în contextul COVID-19, inclusiv furnizori terți.

Concentrați-vă pe date:

 • Identificați nevoile de date ți dezvoltați protocoale pentru a extrage, pregăti și analiza date;
 • Realizați scenarii de imact asupra performanței comerciale a sectorului industrial sau la nivel de afaceri.

Funcțiile sediului central:

 • Legal, IT, Comercial și asigurare: revizuiți acoperirea asigurărilor existente, infractructura IT, clauzele de contract;
 • Finanțe, trezorerie și impozite: finanțare, restructurare și cash-flow;
 • Relațiile cu investitorii: divulgarea pieței.

 

Ce înseamnă COVID-19 pentru afaceri?

SectorExmple de efecte potențiale
Turism· Interdicții sau restricții de călătorie

· Anulări de rezervări și cereri de rambursare

· Scăderea cererii

Transport· Închiderea frontierelor statale

· Anulări de rezervări și cereri de rambursare

· Scăderea vânzărilor

· Companiile aeriene sunt forțate să opereze fără pasageri pentru a păstra sloturile alocate

Comerț cu amănuntul· Lipsa cererii pentru produsele de lux / mașini / bunuri de divertisment
Industrie / Fabricație· Lipsa materiei prime din cauza restricțiilor în zona de transport

· Întârzieri în livrarea bunurilor

· Cerere scăzută pentru anumite produse

Energie / Resurse / Utilități· Lipsa personalului necesar pentru exploatație

· Consum de energie scăzut din partea marilor clienți (fabrici)

Sectorul financiar· Scăderea valorii bursei

· Moneda națională se depreciază

· Întârzieri la plata ratelor

Evenimente sociale· Anularea show-urilor, a evenimentelor sportive, a conferințelor

· Cereri de rambursare

 

Managementul forței de muncă

Înainte de a fi raportat vreun caz, luați în considerare următoarele aspecte:

 • Urmăriți recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și ale Ministerului Sănătății;
 • Stabiliți măsuri de prevenție și protecție împreună cu medicul de medicina muncii;
 • Munca de acasă este obligatorie pentru angajații care pot să-și îndeplinească sarcinile în acest mod. Pentru cei care nu pot munci de acasă, programele de muncă trebuie ajustate;
 • Telemunca sau ajustarea programului de muncă pot necesita documentație suplimentară;
 • Ar putea fi o bună portunitate să stabiliți o Politică de Telemuncă – aranjamente de muncă flexibile pot avea un impact pozitiv asupra forței de muncă pe termen lung;
 • Verificați zilnic actualizaările, ordinele și recomandările autorităților, inclusiv cele ale Ministerului Muncii – măsuri legislative noi și informații importante ar putea fi publicate;
 • Dacă nu ați făcut deja acest lucru, organizați unui grup de lucru al oamenilor din domenii cheie gata să acționeze;
 • Tehnologia poate ajuta în organizarea forței de muncă în condiții excepționale – asigurați-vă că organizația dumneavoastră este gata să adopte opțiuni mai flexibile.

!!! Autoritățile au avertizat că inspecții de muncă vor fi efectuate în perioada următoare pentru a verifica modul în care reglementările referitoare la starea de urgență sunt puse în aplicare de angajatori. Controalele inspectorilor de muncă din alte zone sunt suspendate.

Daca suspectați un caz de infecție la locul de muncă

Nu subestimați posibilul impact – măsurile luate pot influența răspunderea legală

 1. Orice suspiciune de infecție la locul de muncă va fi raportată către serviciul de urgență 112 și Departamentul de Sănătate Publică (DSP);
 2. Contractarea COVID-19 de la un alt participant la procesul de muncă reprezintă accident de muncă și boală profesională;
 3. În cazul unei infecții la locul de muncă, este recomandată schimbarea locației cel puțin temporar a angajaților ce pot lucra din altă parte;
 4. Angajatorul va declara, investiga și raporta posibila suspiciune de infecție transmisă la locul de muncă atât ca accident de muncă, cât și ca boală profesională, în acord cu prevederile legale.

Ce înseamnă carantina?

Caratină – contractele de muncă sunt suspendate prin lege

 • Este o decizie a Departamentului de Sănătate Publică, nu a angajatului, și se referă la asigurații cărora li se interzice să își continue activitatea, pe durata stabilită prin certificat;
 • Persoanele afectate de această măsură beneficiază de concediu și de indemnizație pentru carantină. Certificatul de concediu este emis de doctor și nu este limitat la 10 zile;
 • Suma brută lunară a indemnizației de carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită potrivit legii;
 • Indemnizația este suportată integral din bugetul Fondului Național de Asigurări de Sănătate. Cu toate acestea, angajatorul va trebui să plătească angajații și să recupereze indemnizația de la buget.

!!!! Auto-izolarea este diferită de carantină

 • Auto-izolarea nu este prevăzută printre cauzele de suspendare a contractului de muncă, dar Ministerul Sănătății informează că angajații beneficiază de concediu medical.
 • Concediul medical va fi garantat de medicul de familie pe baza unui certificat DSP care atrage suspendarea contractului de muncă.

Dificultăți în continuitatea activității

Întreruperi în ofertă sau cerere sau restricții severe impuse de autorități:

 • Contractele de muncă pot fi suspendate (șomaj tehnic) pe baza unui raport tehnico-economic, care justifică reducerea temporară / întreruperea activității, cu asigurarea de către angajator a cel puțin 75% din salariul de bază corespunzător poziției ocupate.
 • Dacă reducerea temporară a activității depășește 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea să reducă zilele de muncă de la 5 la 4 zile pe săptămână, împreună cu reducerea aferentă de salariu, până când situația ce a cauzat reducerea programului va fi remediată, însă doar după o consultare anterioară cu reprezentanții sindicatelor.
 • În perioada de reducere a activității, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile plătite pentru ore extra care vor fi compensate în următoarele 12 luni. Concediul de odihnă întârziat poate fi, de asemenea, programat în această perioadă.
 • În cazuri mai severe, concedieri idividuale sau colective sunt posibile, în funcție de impactul pandemiei asupra afacerii și a numărului de angajați afectați. Procedura legală trebuie urmărită cu atenție, iar o perioadă de preaviz va trebui acordată angajaților.

!!! Verificați legislația de urgență emisă în timpul stării de urgență. Derogările de la Codul Muncii ar putea fi adoptate în curând.

 

Contracte

O bună organizare poate ajuta la managerierea contractelor în derulare pe timp de criză.

 • Identificați contractele care pot fi afectate de pandemia COVID-19 și obligațiile care nu pot fi îndeplinite în mod normal sau a căror performanță ar deveni ilegală în acest context.
 • Analizați clauzele care fac referire la forță majoră, caz fortuit sau impreviziune și clauzele care se refera la asumarea riscurilor în astfel de situații.
 • Obțineți certificat de forță majoră sau de stare de urgență de la autorități (Camera de Comerț și Industrie / Ministerul Economiei)
 • Notificați partenerul contractual despre eveniment. Rețineți că s-ar putea să existe termene limită specifice în contracte pentru a face acest lucru. Țineți o evidență a acestor termene limită.
 • Renegociați clauzele contractuale pentru a evita litigii.
 • Țineți evidența situațiilor create pentru a vă pregăti de orice potențiale dispute.

 

Competiție și ajutor de stat

Preocupări cheie

Deși companiile pot suferi perturbări ale afacerilor, prevederile Legii concurenței nr. 21/1996 sunt încă în vigoare și punerea în aplicare a acestora este atent monitorizată de Consiliul Concurenței.

Următoarele preocupări antitrust nu ar putea fi considerate justificate de dificultățile economice potențiale sau de orice alte circumstanțe, iar diverse industrii sunt în prezent sub controlul Consiliului Concurenței:

 • schimburi de informații sensibile între concurenți cu privire la: prețuri, reduceri, înregistrări, promoții, volume, costuri, cerere, alți termeni și condiții comerciale etc.;
 • fixarea prețurilor în rândul concurenților;
 • distribuirea pieței și / sau a clienților între concurenți;
 • practici de excludere;
 • abuz de poziție dominantă.

În ceea ce privește tranzacțiile care fac obiectul procedurilor de control al fuziunii și au ajuns la etapa de închidere, este esențial să se respecte obligația de blocare, chiar dacă pot apărea anumite dificultăți în procedurile de depunere a notificărilor.

Primele proceduri antitrust în legătură cu COVID 19

Consiliul Concurenței din România a anunțat la 25 februarie 2020 o anchetă lansată cu privire la produsele și echipamentele sanitare, în contextul creșterilor excesive de preț. Alte autorități de concurență (Marea Britanie, Spania, Luxemburg, Italia, Polonia etc.) au anunțat că monitorizează îndeaproape piețele.

Măsuri guvernamentale potențiale

Artă. 4 (3) din Legea concurenței nr. 21/1996 permite Guvernului să adopte anumite măsuri temporare atunci când există:

 • situație de criză;
 • un dezechilibru major între ofertă și cerere;
 • perturbare evidentă a pieței.

Guvernul poate aplica măsuri temporare pentru controlul creșterilor excesive de prețuri sau chiar înghețarea prețurilor. Aceste măsuri pot fi adoptate pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru perioade de până la 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat adoptarea deciziei respective.

Norme privind ajutoarele de stat ale UE în caz de dificultăți în continuitatea activității

Normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre să întreprindă acțiuni rapide și eficiente pentru a sprijini cetățenii și companiile, în special IMM-urile, care se confruntă cu dificultăți economice din cauza focarului COVID-19.

Normele privind ajutoarele de stat ale UE nu se aplică pentru:

 • sprijin financiar din fonduri UE sau naționale acordate serviciilor de sănătate sau altor servicii publice pentru a aborda COVID-19;
 • orice sprijin financiar public acordat direct consumatorilor (de exemplu, pentru serviciile anulate sau biletele care nu sunt rambursate de operatorii în cauză);
 • orice măsuri de sprijin public care sunt disponibile tuturor companiilor (de exemplu, subvenții salariale și suspendarea plăților impozitelor corporative, TVA sau contribuții sociale);
 • acest lucru poate fi completat cu o varietate de măsuri suplimentare, cum ar fi Regulamentul de minimis și Regulamentul general de scutire pe categorii

Aceste măsuri nu necesită aprobarea Comisiei în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, iar statele membre pot acționa imediat.

 

Măsuri fiscale comunicate de ANAF la 16 martie 2020

Amânarea anumitor proceduri fiscale

 • Suspendarea colectării cererilor bugetare executate sau a deciziei de a nu iniția această executare; pentru a realiza acest lucru, nu se vor emite comenzi de plată, popriri asupra fondurilor disponibile și a veniturilor și confiscării bunurilor. Aceasta nu va include nicio sumă ordonată în baza hotărârilor judecătorești în cauzele penale;
 • Suspendarea procedurilor de audit fiscal (inspecții fiscale, controale antifraudă), cu excepția controalelor care pot fi efectuate de la distanță și cu excepția cazurilor de evaziune fiscală, unde sunt disponibile indicații relevante;
 • Suspendarea activităților antifrauda legate de Filtrul 2 și a activităților specifice la punctele de control ale frontierei cu Ungaria și Bulgaria;
 • Termenul limită pentru depunerea declarațiilor fiscale din 25 martie 2020 este amânat la 25 aprilie 2020.

Măsuri legate de numerar

 • În martie 2020, rambursările de TVA vor fi efectuate pentru toate declarațiile / creanțele procesate pentru care au fost deja emise decizii de rambursare;
 • Implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA destinat să accelereze procesarea cererilor de rambursare, începând cu 1 aprilie 2020.Aceste măsuri se vor aplica pe toată durata stării de urgență în România și timp de 30 de zile de la încetarea acesteia.

 

Măsuri fiscale propuse

Amânarea plății pentru contribuții sociale sau depunerea formularelor de impozitare

 • CAS, CASS, CAM pe o perioadă de 3 luni, cu o bonificare de 5% pentru contribuabilii care beneficiază de lichidități și decid să achite obligațiile;
 • Amânare cu 90 de zile pentru toate termenele prevăzute de Codul procedural fiscal (inclusiv formularele lunare D224, D112, D222, situațiile financiare etc.);
 • Reluarea plății obligațiilor fiscale pentru toate impozitele datorate statului pentru o perioadă de minim. 90 de zile;
 • Scutirea sau scăderea dobânzilor de întârziere și a penalităților, precum și a penalităților pentru nedeclararea obligațiilor fiscale care au fost reprogramate;
 • Utilizarea comunicării electronice de către autoritățile fiscale și de către contribuabilii care depun declarații pentru impozitele locale;
 • Îmbunătățirea funcționalităților SVP (Spatiul Virtual Privat).

Deductibilitatea deplină a donațiilor făcute pentru prevenirea, eradicarea și combaterea COVID 19

 • Permite deductibilitatea donațiilor de numerar sau a materialelor specifice utilizate în lupta împotriva COVID 19;
 • Permite compensații bilaterale sau multilaterale între contribuabili în afara cadrului prevăzut de HG 773/2019 pentru a reduce pierderile financiare;
 • Scutirea taxelor vamale pentru importurile de medicamente și produse pentru îngrijirea sănătății necesare pentru prevenirea, eradicarea și combaterea COVID 19;
 • Deductibilitate totală pentru provizioanele constituite pentru creanțe îndoielnice (neîncasate în această perioadă);

Mărirea domeniului de aplicare a scutirii de impozite furnizate pentru profiturile reinvestite

 • Scutire de impozit care se acordă pentru profiturile reinvestite pentru producătorii de produse alimentare și servicii medicale pentru profiturile excedentare obținute în această perioadă;
 • Categorii suplimentare de cheltuieli care trebuie permise pentru deductibilitate, cum ar fi cheltuielile cu deplasarea de la și la locul de muncă;
 • Deductibilitate suplimentară pentru cheltuieli cu bunuri specifice de îngrijire a sănătății utilizate pentru a preveni răspândirea COVID 19;
 • Posibilitatea de a reveni la mecanismul de plată a impozitului pe profit trimestrial din plățile privind impozitul pe profit anticipat;
 • Prelungirea duratei pentru documentele de imigrare care urmează să expire (de exemplu, cu o perioadă limitată de 60 de zile);

Rambursarea TVA cu auditul fiscal ulterior și plata cu 100% cât mai curând posibil.

 • Rambursare rapidă TVA;
 • Implementarea taxei inversă TVA pentru tranzacțiile B2B pentru următoarele trei luni pentru industriile care sunt cele mai afectate de COVID 19;
 • Implementarea unei cote reduse de TVA redusă cu 5% pentru echipamentele medicale și bunurile auxiliare;
 • Rambursarea altor pasive datorate de către stat față de companii;
 • Posibilitatea ajustărilor de TVA pentru creanțele care nu sunt încasate pe toată durata stării de urgență în România și timp de 60 de zile de la încetarea acestora.

Puteți consulta raportul aici: 2020 03 Raport PWC_COVID

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email