Alocările bugetare PNDR pentru perioada de tranziție

Alocările bugetare PNDR pentru perioada de tranziție

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în parteneriat cu mediul asociativ, pe baza rezultatelor analizelor SWOT și a nevoilor au stabilit alocările bugetare pentru următoarea perioadă.

Conform Regulamentului UE nr. 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului pentru tranziția PAC, aprobat în data de 23 decembrie 2020, a fost extinsă aplicabilitatea cadrului legal existent pentru perioada 2021-2022, concomitent cu suplimentarea bugetului aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală, având ca sursă principală, noul Cadru Financiar Multianual (CFM 2021-2027).

Bugetul PNDR alocat pentru perioada de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde euro, fiind format din următoarele surse:

 • Fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) – 2.569,10 mil. euro
 • Fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) – 692,09 mil. euro

Repartizarea alocării bugetare o puteți găsi mai jos, cu precizarea că valorile raportate sunt valabile pentru întreg exercițiul financiar tranzitoriu, în funcție de gradul de absorbție a fiecărei măsuri și submăsuri în parte.

 

SM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”: 760 mil. euro alocare publică (CFM) pentru componentele:

 • achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125,00 mil. euro
 • vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
 • zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
 • tineri fermieri (achiziție utilaje – vegetal și zootehnic): 75,00 mil. euro
 • zootehnie (producție primară, condiționare și marketing)  – NAȚIONAL: 240,00 mil. euro
 • zootehnie (producție primară, condiționare și marketing)  – MONTAN: 60 mil. euro
 • legume (inclusiv în spatii protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100,00 mil. euro
 • legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. euro

SM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”

 • 122,70 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor agricole”

 • 140,00 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul  produselor din sectorul pomicol”

 • 10 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole”

 • componenta drumuri agricole: 100,66 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 6.1 „Instalare tineri fermieri”

 • 100,00 mil. euro fonduri EURI

SM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”

 • 50,00 mil. euro fonduri EURI

SM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

 • 87,00 mil. euro fonduri EURI

SM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

 • 100,00 mil. euro fonduri EURI

SM 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”

 • 5,00 mil. euro alocare publică (CFM)

M 10 „Agromediu și climă”

 • 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI

M 11 „Agricultură ecologică”

 • 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI

M 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”

 • 660,12 mil. euro alocare publică (CFM)

M 14 „Bunăstarea animalelor”

 • 273,60 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”

 • 40,00 mil. euro fonduri EURI

SM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”-  pomicultură

 • 10,00 mil. euro fonduri EURI

SM 17.1Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor și a plantelor”

 • 20,00 mil. euro alocare publică (CFM)

SM 19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (viitoare)”

 • 5,00 mil. euro fonduri EURI

SM 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

 • 100 mil. euro alocare publică (CFM)

SM19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri”

 • 23,00 mil. euro fonduri EURI

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email