Adrese oficiale Club

Adresă CFRO și FNCR finanțare depozite individuale de cartofi

Clubul Fermierilor Români și Federația Națională „Cartoful” din România, în calitate de organizații care urmăresc deservirea intereselor fermierilor activi la nivel național, își concetrează eforturile către monitorizarea și elaborarea unor inițiative menite să sprijine dezvoltarea și extinderea unui model românesc de agricultură performantă.

În acest sens, Clubul și Federația au transmis sincere mulțumiri pentru deschiderea Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor privind susținerea inițiativei aferentă maximizării capacităților de depozitare ale fermierilor cultivatori de cartofi din țara noastră. Cele două organizații apreciază sprijinul solid și atenția pe care ministrul le acordă permanent inițiativelor menite să consolideze reziliența sectorului agicol.

Ca urmare a discuțiilor purtate, care au vizat expunerea obiectivelor comune privind alinierea sectorului de cultivare a cartofului la conceptul de Dezvoltare Durabilă, vizând în principal pilonii de mediu și economic, Clubul și Federația reinterează importanța includerii în planurile de gestionare a disponibilităților financiare ale MMAP a finanțărilor menite să contribuie la procesul de redresare a sectorului de cultivare al cartofului din România.


În ţara noastră, din totalul suprafeţei cultivate, cartoful ocupă locul trei, cu 3,2%, după cereale – 62% şi plante oleaginoase – 15%. Cu toate acestea, eficiența economică a acestui sector este nesatisfăcătoare, în comparație cu rezultatele excedentare obținute de Clasa 10 Cereale pentru anul 2021, care a înregistrat aproximativ 2.948.064 EURO. Principalul factor limitativ, aflat în relație directă cu slabele randamente economice, pentru cultura cartofului din România este dat de lipsa unor spații adecvate pentru depozitare.

Cele două organizații, prin statutul de asociații ale fermierilor din România, își exprimă intenția de a contribui cu argumente tehnice la identificarea și crearea unui cadru optim privind finanțarea unităților de depozitare necesare fermierilor cultivatori de cartofi, pentru a consolida reziliența economică a acestui sector. În sprijinul acestei afirmații, aduc la cunoștință o parte dintre rezultatele analizelor efectuate asupra necesarului investițional pentru sectorul cartofului.

Din analizele elaborate cu ajutorul membrilor care își desfășoară activitatea în sectorul de cultivare al cartofului, necesarul investițional pentru construirea unui număr optim de depozite – 1.528, care să deservească capacitatea anuală de producție a României de aproximativ 1.059.750 de tone, se ridică la aproximativ 832 de milioane de EURO, dintre care aproximativ 153 de milioane de EURO reprezintă valoarea alocată componentei de anvelopare a acestor unități. Scopul urmărit a investiției propuse vizează următoarele 5 elemente fundamentale:

  1. asigurarea cantității de cartofi necesară consumului la nivel național;
  2. asigurarea livrării pe toata perioada anului a cartofului românesc;
  3. îmbunătățirea calității printr-o depozitare profesională;
  4. maximizarea beneficilor asupra mediului, prin creșterea eficienței energetice a unităților de depozitare;
  5. eliminarea importurilor.

Propunerea pe care o supun atenției MMAP este de a identifica împreună cu echipa din minister cea mai eficientă metodă de finanțare, care să deservească nevoile de depozitare ale sectorului de cultivare a cartofului din România. Pentru a îndeplini obiectivul comun de reducere a deficitului balanței comerciale a cartofului la nivel național prin sprijinirea înființării de depozite individuale, este necesară o abordare integrată la nivelul identificării unei măsuri de finanțare dedicată acestui sector, cu o pondere adecvată pentru suținerea inițiativei astfel încât, să existe concomitent sprijin din partea instituției coordonate de dumneavoastră, dar și un aport investițional al beneficiarului unei astfel de măsuri.

Accesul cât mai multor producători din zona culturii cartofului la un astfel de mecanism de finanțare are potențialul de a acționa drept un catalizator pentru îmbunătățirea performanței economice a sectorului de producție și comercializare a cartofului autohton.

Clubul și Federația au transmis anexat adresei către minister o notă conceptuală privind importanța realizării acestei investiții – depozite individuale de cartofi, cu raportare la nevoile identificare în piață.

Adresa și nota conceptuale transmise de cele două organizații către Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor pot fi consultate mai jos.