Adrese oficiale Club

Adresă CFRO și FNCR realocare buget disponibil ajutor de minimis cartof consum

Clubul Fermierilor Români și Federația Națională „Cartoful” din România semnalează un aspect de interes în ceea ce privește disponibilitățile financiare rămase în cadrul schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”.

Cele două asociații solicită ministerului necesitatea de a lua în considerare realocarea sumelor rămase disponibile în cadrul acestui apel de finanțare către fermierii declarați eligibili.

Reamintim faptul că data de 15.07.2022 a fost considerată, din punct de vedere procedural, drept ultima zi de depunere a solicitărilor fermierilor pentru a beneficia de ajutorul de minimis din cadrul programului de susținere a producției de cartof de consum. În consecință, CFRO și FNCR semnalează inconvenientul creat de publicarea cu întârziere a actelor normative, care a avut ca efect reducerea numărului de fermieri eligibili și totodată, creșterea numărului de fermieri aflați în așteptarea unui răspuns al autorităților competente, privind redistribuirea sumelor rămase disponibile în cadrul schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”.

În aceste condiții, având în vedere destinația acestui apel de finanțare, considerăm oportună alocarea sumei de 15 mil. lei către fermierii care își desfășoară activitatea în acest sector. Solicitarea noastră se bazează pe un istoric al realocării sumelor aferente sprijinului cuplat vegetal acordat culturii de cartof către alte sectoare de activitate din agricultură. În acest sens, vă rugăm să considerați viabilă opțiunea de punere în aplicare a procedurii de redistribuirie a sumelor rămase disponibile în cadrul schemei destinată sectorului de cultivare a cartofului.

Ajutorul acordat prin intermediul acestei scheme este vital pentru fermierii cultivatori de cartof, care au gestionat cu greu condițiile climatice nefavorabile ale acestui an agricol. Lipsa apei a contribuit la diminuarea randamentelor agricole specifice acestei culturi, atât de importante pentru asigurarea securității și siguranței alimentare.

Argumentăm că accesul cât mai multor producători cultivatori de cartof pentru consum la ajutorul de stat acordat prin intermediul schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum” are potențialul de a acționa drept un catalizator pentru îmbunătățirea performanței economice a sectorului de producție și comercializarea cartofului autohton.

Adresa transmisă de cele două organizații către Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate fi consultată mai jos.