Adrese oficiale Club

Adresă Club includere Uivar-Pustiniş în program reabilitare sistem desecare-drenaj

Clubul Fermierilor Români reprezintă interesele fermierilor performanți la nivel național și urmărește cu atenție inițiativele care vizează dezvoltarea sectorului agricol și creșterea competitivității activităților antreprenoriale din sectorul agroalimentar autohton prin alinierea obiectivelor sale strategice la realitatea agriculturii românești.

Clubul salută cu bucurie susținerea și disponibilitatea cu care conducerea ANIF tratează discuțiile referitoare la importanța modernizării sistemelor hidroameliorative pentru sectorul agricol românesc. În scopul atât a diminuării impactului schimbărilor climatice asupra sectorului agricol românesc, cât și pentru a consolida capacitatea României de a asigura securitatea alimentară națională și europeană, este necesar ca procesul de reabilitare a întregului sistem național de irigații și desecare-drenaj să țină cont de nevoia fermierilor din punctele cheie-productive ale țării.

În urma solicitărilor primite de la membrii Clubului, vă aducem la cunoștință faptul că prin intermediul acțiunilor întreprinse în cadrul Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații, suprafața amenajată cu lucrări de desecare-drenaj, sistem de peste 1.000 ha, respectiv Uivar-Pustiniş nu a fost inclusă pentru reabilitare în niciuna dintre cele trei etape ale acestui program național.

Menționăm că fermierii din zona respectivă au înaintat mai multe demersuri pe parcursul anului 2021 prin intermediul Clubului pentru a putea realiza în mod particular aceste investiții, având în vedere importanța acestui obiectiv pentru randamentul agricol al zonei. Răspunsul oferit la momentul respectiv a vizat realizarea unor investiții de către ANIF pe parcursul anului 2022, aspect pentru care fermierii din zona respectivă așteaptă cu nerăbdare finanțarea modernizării acestui obiectiv.

Dată fiind suprafața importantă pe care Uivar-Pustiniş are capacitatea de a o deservi pentru sectorul agricol din zona de Vest a țării, aspect consolidat prin HG 1574/2008 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005 , Clubul supune atenției ANIF necesitatea includerii acestui obiectiv în acțiunile Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații.

În măsura în care Clubul înțelege faptul că există dificultăți în procesul de modificare al HG 988/03.08.2022 privind reacordarea recunoașterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigații sau a părților de amenajări de irigații, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, asociația înaintează rugămintea de a identifica o soluție viabilă pentru finanțarea procesului de modernizare a obiectivului Uivar-Pustiniş.

Clubul Fermierilor Români își reafirmă disponibilitatea de a se implica în elaborarea măsurilor care vizează investițiile de gestionare a apei în agricultură și de a susține demersurile Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare pentru transmiterea informațiilor de interes către fermieri.

Adresa transmisă către ANIF poate fi consultată mai jos.