Adrese oficiale Club

Adresă Club lansare apel sM 16.1-16.1a

Clubul Fermierilor Români susține activ inițiativele care vizează creșterea competitivității agriculturii românești prin accesare aliniilor de finanțare, aferente programelor naționale concepute pentru îmbunătățirea performanțelor inițiativelor antreprenoriale din spațiul rural românesc.

Prin prezenta, transmitem aprecieri sincere pentru buna colaborare avută în demersurile pentru armonizarea programelor destinate sectorului agricol cu nevoile și specificitățile reale ale agriculturii românești. Salutăm cu bucurie susținerea și disponibilitatea cu care ați tratat demersurile noastre, pentru sprijinirea activă a creșterii competitivității și a gradului de cooperare a sectorului agroalimentar românesc.

Având în vedere angajamentul manifestat al instituției pe care o coordonați, pentru consolidarea unui sector agroalimentar competitiv, supunem atenției dumneavoastră necesitatea de a transmite fermierilor membri ai asociației noastre informații valide cu privire la perioada programată pentru deschiderea apelurilor aferente sM 16.1, respectiv sM 16.1a – Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și pomicol.

Argumentăm faptul că interesul manifestat de către membrii Clubului Fermierilor Români, antreprenori activi în sectorul agroalimentar, cu privire la integrarea conceptelor de inovare și cooperare în afacerile pe care aceștia le dețin, este unul ridicat. De asemenea, amintim demersurile realizate de către asociația noastră în dezvoltarea și facilitarea cooperării dintre fermieri, organisme de cercetare, universități, consultanți și alți actori relevanțidin sectorul agroalimentar, în scopul creșteriigradului de inovareaferente acestor sectoare de activitate.

Luând în considerare aspectele amintite, înaintăm către dumneavoastră rugămintea de a ne ajuta cu comunicarea perioadei aferente procesului de înscriere în cadrul apelurilor aferente sM 16.1, respectiv sM. 16.1a – Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și pomicol.

Adresa transmisă către Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate fi consultată mai jos.