Adrese oficiale Club

Adresă CFRO și FNCR alocare financiară sector cartof în PNS

Clubul Fermierilor Români și Federația Națională „Cartoful” din România urmăresc cu atenție inițiativele care produc efecte asupra agenților economici din sectorul cartofului iar, în calitate de organizații implicate activ în reprezentarea intereselor fermierilor performanți la nivel național, au transmis o adresă către ministrul agriculturii, prin care semnalează un aspect de interes în ceea ce privește situația finanțărilor disponibile pentru sectorul cartofului, enunțate în forma actuală a Planului Național Strategic.

În cadrul întâlnirilor consultative purtate cu mediul asociativ privind fundamentarea și distribuția finanțării pentru perioada 2023-2027 a sectorului agricol românesc, sectorului culturii de cartof îi reveneau, în luna februarie 2022, 50 de milioane EURO din cele 121 miloane EURO arondate măsuriiDR-14 - Investiții în producția primară în sectorul legume și/sau cartofi.

Totodată, în cadrul măsurii DR-14, abordarea luată în considerare de MADR pentru forma finală a PNS în relație cu necesarul investițional în sectorul cartofului, a fost una integrată care viza atât investițiile în structurile de irigații cât și înființarea unităților de condiționare și depozitare a cartofilor (inclusiv depozitarea în condiții specifice pentru cartoful pentru sămânță).

După ultima rundă de consultări din 11 august 2022, situația reflectată de noua dispunere a sumelor disponibile pentru finanțarea sectorului cultivării de cartof este nefavorabilă obiectivului general privind sprijinirea susținută a sectorului de producție al cartofului.

În urma analizelor privind identificarea numărului total de fermieri cultivatori de cartofi și a nevoilor acestora în ceea ce privește stocarea bunurilor agricole, conform datelor preluate de la APIA, pe teritorul țării noastre activează în acest sector de cultivare un număr aproximativ de 1.611 de fermieri. În urma activității de producție a fermierilor din sectorul cartofului, cantitatea de cartofi care necesită depozitare la nivelul exploatațiilor este de 1.059.750 tone, necesarul de depozitare fiind de 1.527 unități de depozite. În acest sens, pentru acoperirea nevoilor enunțatela nivelul sectorului, valoarea investițională se ridică la un cuantum total de 607 milioane EURO.

Cunoscând limitările prevederilor de ordin fiscal și legislativ în ceea ce privește disponibilitatea financiară alocată prin intermediul noii Politici Agricole Comune, înțelegem că o alocare de 607 milioane de EURO pentru sectorul catofului pe o perioadă de 5 ani este în afara posibilităților reale de finanțare în cadrul Planului NaționalStrategic 2023-2027. Cu toate acestea, considerăm necesară reexaminarea deciziei de reducere a cuantumului destinat sectorului culturii de cartof de la 50 milioane de EURO la 20 milioane de EURO, deoarece cartoful reprezintă un produs alimentar important în alimentația populației țării, care a înregistrat în ultima perioadă un deficit semnificativ la nivelul balanței comerciale, aspect pe care dorim să îl remediem prin intermediul dialogului deschis cu instituția pe care o coordonați, în vederea identificării măsurilor optime de finanțare în cadrul Planului Național Strategic.

De asemenea, soluția propusă de dvs. în cadrul ultimei runde de consultări, alocarea unui cuantum către sectorul de cartof din cadrul Investiției în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole în cadrul exploatației, considerăm că nu este una viabilă din două perspective: existența a unei valori de doar 70 mil. EURO pentru toate categoriile agricole menționate și lipsa unei abordări integrate (aspect pe care îl regăseam în precedenta formă a PNS, conform explicației menționate anterior).

În acest sens, vă transmitem rugămintea menținerii valorii inițiale aferentă sectorului cartofului de 50 de milioane EURO arondate măsurii DR-14 - Investiții în producția primară în sectorul legume și/sau cartofi, demers care poate fi complementar cu alocarea unor diferite sume în cadrul altor intervenții. Această cultură are nevoie de acordarea unei atenții deosebite prin implementarea unor politici publice care să urmărească importanța și rolul sectorului în agricultura românească.

Argumentăm că, atât măsurile propuse de-a lungul timpului de către Clubul Fermierilor Români și Federația Națională „Cartoful” din România în cadrul consultărilor pentru elaborarea Planului Național Strategic 2023-2027, cât și prezenta propunere urmăresc îmbunătățirea performanței economice a sectorului de producție și comercializare a cartofului autohton.

Adresa CFRO și FNCR transmisă către Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate fi consultată mai jos.