Adrese oficiale Club

CFRO trimite o adresă către MADR cu propuneri de modificari -GS 4.1.1 Achiziții utilaje agricole

16 aprilie 2024: Clubul Fermierilor Români a înaintat către Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu și către Directorul AM PNDR, Dana Rebega o adresă privind propuneri de modificare la Ghidul Solicitantului aferent submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole, componenta 4.1.1 Achiziții simple de utilaje agricole.

Propunerile noastre de modificare a Ghidului aflat în dezbatere publică înaintate către autorități au fost următoarele:

 1. Principiile de selecție 1 și 2
 2. Principiul de selecție 1: în cazul proiectelor depuse de formele asociative, punctajul să se acorde proporțional, în funcție de numărul de membri care se încadrează în fiecare categorie de punctaj, așa cum s-a procedat şi până acum.
 3. Principiul de selecție 2: propunem acordarea unui punctaj superior proiectelor depuse de către formele asociative, astfel încât să fie stimulate investițiile colective care contribuie la reducerea costurilor în fermele proprii și creșterea productivității acestora prin aceste achiziții, similar practicii din sesiunile anterioare. 
 4. Criteriul de selecție 2 pentru investițiile realizate de formele asociative
 5. Propunem includerea următoarei formulări ce are menirea de a corela ghidul solicitantului cu dispozițiile legale aplicabile formelor asociative şi membrilor acestora: „Investiția este realizată de un grup de producători, o organizație de producători, o cooperativă sau de membrii lor (în cazul cooperativelor de către membrii acționari) și deservește majoritatea acestora, cu aplicarea prevederilor O.G. 37 / 2005 şi ale art. 18 din Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, referitoare la relațiile desfășurate între formele asociative şi membrii acestora.”.
 6. Criteriul de selecție 3.1
 7. Propunem prioritizarea investițiilor în echipamente și software pentru agricultura digitală și de precizie, precum şi in echipamente inovative (cum ar fi mașinile de erbicidat pe bază de curent electric, mașinile de fertilizat prin injectarea de lichide, mașinile de prașilă pe bază de cameră video etc.), întrucât aceste tehnologii avansate aduc numeroase beneficii economice și de mediu. De asemenea, propunem extinderea enumerării utilajelor no till/minimum till/ strip till, astfel încât să fie incluse toate utilajele ce pot fi utilizate la efectuarea lucrărilor eligibile pentru în cadrul condiționalităților GAEC.
 8. Totodată, subliniem necesitatea prioritizării şi a investițiilor în echipamente de irigat/drenaj/desecare bazate pe senzori și automatizare ce nu necesită lucrări de construcții şi montaj, având în vedere lipsa prezenței sistemelor de irigat la național într-un context în care seceta pedologică este prezentă tot mai des la nivelul terenurilor agricole autohtone.
 9. Criteriul de selecție 4
 10. Propunem ca pentru solicitanții forme asociative, modalitatea de stabilire a vechimii în desfășurarea activității agricole să țină cont de vechimea membrilor formelor asociative, având în vedere faptul că membrii sunt beneficiarii finali ai investițiilor realizate de formele asociative.
 11. Criteriul de selecție 5
 12. Sunt punctate proiectele solicitanților„care nu au mai beneficiat de finanțare ... pentru aceleași tipologii de cheltuieli”, fără însă a detalia ce înseamnă sintagma „tipologii de cheltuieli”. Astfel am propus clarificarea sintagmei care se referă la ramura agricolă vizată prin proiectele anterioare sau la tipurile de echipamente achiziționate, fiind necesară includerea exemplelor în ghid pentru o mai bună înțelegere.
 13. De asemenea, se prevede excluderea solicitanților care au mai obținut finanțare prin intermediul sM 4.1a care vizează investiții în exploatațiile pomicole. Astfel, solicităm modificarea acestui criteriu pentru a nu exclude solicitanții care au obținut finanțări prin intermediul sM 4.1a, deoarece această măsură și componenta 4.1.1 nu vizează aceleași tipuri de investiții. În aceeași logică, nu trebuie excluși de la acest criteriu de punctare nici solicitanții care au mai obținut finanțare prin intermediul componentelor 4.1.7 si 4.1.8 destinate sectorului legumicol, din cadrul sM 4.1.
 14. Criteriul de selecție 6
 15. Am constatat absența precizărilor referitoare la formele asociative în ceea ce privește suprafețele aflate în conversie și/sau certificate ale membrilor raportat la totalul suprafeței agricole a formei asociative și a membrilor acesteia. Astfel, am propus includerea precizărilor necesare pentru a stimula cultivarea în sistem ecologic atât în cadrul formei asociative, cât şi în cadrul membrilor acesteia.
 16. Nou principiu de selecție
 17. Introducerea unui nou principiu de selecție care să puncteze calificarea managerului exploatației, în funcție de cele 3 nivele de calificare folosite în trecut, precum și acordarea unui punctaj mediu corespunzător nivelului 2 de calificare inclusiv pentru studiile superioare din domeniul antreprenoriatului (ex.: studii superioare in management, administrarea afacerilor etc.). 
 18. Capitolul „Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile”
 19. Am reiterat propunerea de a adăuga inclusiv categoriile de utilaje și echipamente agricole enunțate la pct. 2 de mai sus, întrucât acestea au numeroase beneficii economice și de mediu.
 20. Anexa la Ghidul solicitantului privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermelor 
 21. Se prevede regula arbitrară de dimensionare de 100 cai putere pe metru de utilaj no/low/strip tillage, în timp ce Anexa menționează ambiguități referitoare la necesitatea unei suprafețe minime de 200 ha a fermei pentru primirea punctajului şi eligibilitatea investiției în utilaje no till/minimum till/ strip till. De asemenea, există o contradicție între această cerință și specificația tractorului necesar de 300 cp pentru un utilaj de cultivare de 3 m.
 22. Astfel, am propus reducerea pragului minim de 200 ha solicitat pentru primirea punctajului şi eligibilitatea investiției în utilaje no till/minimum till/ strip till, precum includerea specificității eligibilității oricărui tractor care îndeplinește cerințele de funcționare pentru utilajul no till/minimum till/ strip till prevăzute în fişa tehnologică a acestuia, respectiv clarificarea aspectelor tehnice menționate mai sus.
 23. Secțiunea F din Cererea de finanțare privind „Declarația pe propria răspundere a solicitantului”
 24. Având în vedere dinamica specifică a afacerilor agricole, care poate implica întreruperi sau schimbări ale contractelor de arendare și transferuri de terenuri, considerăm că flexibilizarea obligației de a nu reduce suprafața de teren a fermei, într-o limită de maximum 15%, este necesară pentru a permite adaptarea la aceste schimbări, în acord cu menținerea unei dimensiuni economice minime stabile a fermei.