Adrese oficiale Club

CFRO înainteaza către MADR o adresă privind propuneri de modificare a OUG Creditul Fermierului

16 februarie 2024 - Clubul Fermierilor Români, în calitate de reprezentant al intereselor antreprenorilor din sectorul agricol și susținător constant al dialogului constructiv cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, urmărește să contribuie constant la asigurarea unei gestionări eficiente a politicilor publice din acest domeniu. Astfel, apreciem în mod deosebit oferirea oportunității de sprijin fermierilor români prin Schema de ajutor de stat privind Creditul Fermierului, un instrument care ar putea contribui la redresarea afacerilor agricole aflate în dificultate.


Urmare a discuțiilor cu membrii organizației noastre și a semnalării aspectelor identificate de aceștia încă din perioada în care acest instrument de sprijin financiar a fost publicat în dezbatere publică, dorim să reiterăm propunerile de amendamente pe care le-am înaintat către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:

  1. Includerea în cadrul beneficiarilor eligibili a codurilor CAEN reprezentative pentru obiectul de activitate al grupurilor de producători și cooperativelor agricole, deoarece codurile CAEN enumerate la Art. 3 (a) nu cuprind și obiectul de activitate al acestor categorii de persoane juridice, riscând să nu fie eligibile pentru accesarea acestei schemei de ajutor de stat.
  2. Eliminarea sau creșterea valorii limitei de 280.000 EURO/beneficiar deoarece majoritatea solicitanților care activează în sectorul zootehnic sau vegetal ori mixt au atins o mare parte din această limită sau integralitatea acesteia prin intermediul Schemelor de ajutor de stat acordate, în scopul compensării pierderilor de venit a fermierilor cauzate de confilictul de la graniță sau oferirea unor condiții diferite pentru fermierii din sectorul zootehnic/mixt. Practic, fermierii competitivi își vor atinge pragul de 280.000 EURO prin cumularea ajutorului de stat, compensare pentru pierderile de venit pe cultura de toamnă 2022.

Este necesară asigurarea posibilităților de împrumut garantat și susținut compensatoriu de statul român în această perioadă, pentru toți fermierii, fără excluderea celor care doresc să se dezvolte.

Cunoaștem condițiile Regulamentului privind acordarea ajutorului de stat pe Cadrul Temporar Ucraina, dar credem în existența unor soluții care să permită extinderea ajutorului sub diversele sale forme, astfel încât să fie asigurat sprijinul statului român în asiguruarea stabilității financiare a fermierilor români

  1. La art. 5 (1) propunem extinderea condițiilor de eligibilitate și pentru solicitanții care înregistrează pierderi pentru ca această măsură de sprijin să reprezinte un ajutor de stat pentru toate categoriile de beneficiari care contribuie la asigurarea securității alimentare prin sprijinul tuturor fermierilor afectați de acest conflict.
  2. Referitor la art. 5 (f), vă rugăm să analizați propunerea de acordare a acestui sprijin și categoriilor de solicitanți încadrați în baza de creditare a fermierilor cu risc bancar A, B și C (în baza de date a Centralei Riscului de Credit), deoarece în situația în care aceștia au întârziat achitarea ratelor ca urmare a vulnerabilității asupra veniturilor fermierilor creată de diverși factori externi ai agriculturii, să poată accesa acest instrument financiar atât de așteptat. De asemenea, solicităm aceeași propunere și în cazul lit. g) al aceluiași articol pentru a încadra și solicitanții care au incidente majore cu bilete la ordin și interdicția de a emite cecuri, cu extinderea termenului pentru ultimele 12 luni.
  3. Referitor la situația în care, conform actualului OUG, partea reprezentând ROBOR (3 luni) este acoperită de la bugetul de stat, iar la aceasta se adaugă o marjă de 1,95%, suportată de către beneficiarul creditului, solicităm acoperirea ratei dobânzii și a celorlalte taxe aferente operațiunilor conexe activității de creditare, precum și a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni. Acest demers va facilita accesul fermierilor români la finanțare în condiții mai avantajoase, ceea ce le poate permite să investească în dezvoltarea afacerilor lor agricole prin extinderea activităților, precum și în gestionarea eficientă a fluctuațiilor pieței.

Analiza efectuată de Club la nivelul fermierilor performanți arată că eliminarea intervenției statului român în ceea ce privește asumarea garantării Creditului Fermierului (aspect diferit față de creditarea anterioară prin Rural și Agro IMM Invest) va duce la limitarea accesibilității fermierilor la acest tip de creditare (birocratic și costuri suplimentare), inclusiv printr-o atitudine reținută a băncilor în acordarea creditelor.

Scopul principal al acestui tip de creditare este să asigure acces la finanțare pentru fermierii aflați în dificultate, conform crizelor actuale, care fac eforturi de continuarea și dezvoltare a activității.

  1. Extinderea capacității de acordare a creditelor, în contextul includerii și a instituțiilor financiare nebancare, având în vedere că mulți fermieri colaborează cu acestea, având un istoric de 10-15 ani. Astfel, prin includerea acestor instituții în schemele de sprijin, fermierii ar putea continua să beneficieze de colaborarea cu acestea într-un mod mai eficient și sustenabil.


Amendamentele formulate în scopul diminuării crizei financiare care a afectat fermierii în ultimul timp vin în completarea celor formulate de către celelalte organizații de profil cu privire la actuala formă a OUG Creditul Fermierului și considerăm că această schemă de Ajutor de Stat nu trebuie să limiteze accesul beneficiarilor la obținerea unor noi credite, scopul acesteia fiind chiar susținerea categoriilor de beneficiari aflați într-o situație dificilă dpdv. financiar în contextul războiului de la graniță.