Adrese oficiale Club

CFRO și PCTA înainteaza către autorități o adresă privind transportul de animale vii

26 ianuarie 2024 - Clubul Fermierilor Români și Patronatul Comercianților și Transportatorilor de Animale înaintează către autorități o adresă privind identificarea soluțiilor concrete la problemele întâmpinate de fermierii români în contextul crizelor multiple și al schimbărilor din legislația europeană.

Informăm în legătură cu o problemă importantă cu care se confruntă fermierii care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii și exportului de animale vii din România, în particular legat de aplicarea unor reglementări europene intrate în vigoare la 1 ianuarie 2024, care afectează fluxurile de lucru și transportul rutier al animalelor vii până la punctul de încărcare din portul Midia.

Subliniem că Regulamentul european privind bunăstarea animalelor în timpul transportului animalelor vii este în discuție la Consiliul și Parlamentul European în vederea adoptării, fapt care ar urma să rezolve problema pe care o semnalăm în continuare.

Semnalăm o serie de neconcordanțe  în  punerea în practică a prevederilor Reg. CE 372/2023 privind cerințele minime aplicabile punctelor de ieșire în cazul controalelor efectuate asupra navelor și prevederile menționate de protocolul care stipulează condițiile sanitar-veterinare solicitate în Certificatul Veterinar de Sănătate care însoțește animalele vii din România către statul Israel.

Conform art. 11, autoritățile competente au obligația să se asigure că, în cazul transportului rutier al animalelor de la locul de plecare la porturile maritime este de lungă durată (mai mare de opt ore) sunt disponibile puncte de control autorizate la punctele de ieșire din porturile maritime, respectiv la o distanță ce poate fi parcursă pe șosea în două ore de la punctul de ieșire în cauză.

Reg. 372/2023 care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024, prevede obligativitatea pentru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) de a asigura existența punctelor de control autorizate din teritoriu, respectiv în punctul de ieșire sau la o distanță ce poate fi parcursă pe șosea în două ore de la punctul de ieșire.Astfel, fermierii din zonele la care distanța rutieră până la port este mai mare de opt ore, nu au la dispoziție puncte de control care să le permită desfășurarea activității comerciale în condiții optime.

În același timp, ANSVSA condiționează îmbarcarea animalelor vii în portul Midia de existența documentelor care atestă staționarea animalelor la punctele de control menționate în Reg. 372/2023. Acest fapt are o influență negativă asupra capacității fermierilor de a respecta înțelegerile comerciale asumate cu partenerii de afaceri externi, respectiv încărcarea în portul de îmbarcare a animalelor vii, punct de ieșire din spațiul Uniunii Europene. Mai mult, aspectul identificat în acest caz are impact asupra oricărui fermier din spațiul european, care desfășoară astfel de activități de comerț.

În ceea ce privește, protocoalele semnate de ANSVSA și Autoritatea Veterinară din statul Israel privind emiterea Certificatului Veterinar de Sănătate care însoțește vițeii de sex masculin și feminin pentru îngrășare din România către Israel, prevede la Cap. D (art. 4 (4.2.4)) pentru protecția din timpul transportului la locul expedierii că: „vehiculele nu au efectuat opriri pe traseu până la portul de îmbarcare”. Astfel, animalele transportate pentru export riscă să fie refuzate la îmbarcare.

În perioada imediat următoare, respectiv 2 și 4 februarie 2024 urmează să fie realizate două transporturi navale cu destinația Israel. Ambele transporturi sunt realizate cu bovine care provin de la o distanță rutieră mai mare de opt ore și intră sub incidența celor menționate mai sus (inexistența punctelor de control, dar și încălcarea condițiilor prevăzute la art.4 ( 4.2.4) din protocolul autorităților sanitar-veterinare menționate anterior.

Patronatul Comercianților și Tranportatorilor de Animale a realizat nenumărate demersuri pentru  identificarea unor soluții la nivelul ANSVSA, din subordinea Secretariatului General al Guvernului, însă fără succes. Având în vedere cele menționate anterior, vă rugăm respectuos să aveți în vedere problemele întâmpinate de către fermierii români care își desfășoară activitatea în sectorul zootehnic privind identificarea și implementarea unor soluții pe termen lung a problemelor semnalate.

Situația identificată și pe care am supus-o spre rezolvare are impact major asupra angajamentelor comerciale asumate de catre fermierii români, dar nu numai, ci și pentru toți fermierii din spațiul european care ar utiliza ca punct de ieșire portul Midia. De asemenea, menționăm că există țari vecine, cu ieșire la mare (de exemplu Slovenia), care deja au infrastructura pusă la punct pentru respectarea prevederilor Regulamentului.

Clubul Fermierilor Români reprezentant constant al antreprenorilor din sectorul agricol a transmis rugămintea identificării unor soluții imediate care să nu impacteze negativ activitatea comercială a fermierilor, care oricum se află în această perioadă într-o situație mai mult decât delicată , în privința dificultăților financiare pe care le traversează.