Știri

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum în anul 2023

În urma demersurilor continue realizate de către Clubul Fermierilor Români în parteneriat cu Federația Națională “Cartoful” din România privind revitalizarea sectorului de cartof la nivel național, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat ieri, 6 aprilie 2023, un proiect de hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2023.


  1. Suma alocată: 2.960.000 euro
  2. Cuantum per beneficiar: 200 euro/ha


Condiții pentru obținerea sprijinului:
  1. să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;
  2. să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața înscrisă în program, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie a anului de cerere;
  3. să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;
  4. să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.


Ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro.

Cele două organizații au speranța că în anul 2024, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor înțelege argumentele tehnice, economice și sociale fundamentate într-un Plan Național Strategic al Cartofului, iar fermierii producători de cartof vor beneficia de un ajutor de stat care să contribuie la creșterea suprafețelor de cartof pentru sămânță, astfel încât valoarea importurilor acestei subcategorii să se diminueze.

În cazul în care aveți propuneri sau sugestii de modificare a schemei de ajutor de minimis pentru producția de cartof de consum, vă încurajăm să le transmiteți până pe 13 aprilie la adresa de e-mail [email protected]. Opiniile dvs. sunt importante pentru noi și ne vor ajuta să sprijinim cât mai bine fermierii producători de cartof din România.