Știri

Ajutor de minimis pentru producția de tomate în spații protejate pentru 2023

În ședința de Guvern din 28 decembrie 2022, a fost aprobată Hotărârea care va reglementa programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru primăvara anului 2023. Schema se va aplica pe întreg teritoriul României, în cadrul ciclului I de producție a tomatelor cultivate în spații protejate.

Cuantum

3.000 euro/1000 mp/beneficiar

Calendar

1 aprilie 2023 - data limită de depunere a cererii

30 iunie 2023 - data limită pentru valorificarea producției

14 iulie 2023 - ultima zi de depunere a documentelor justificative (copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare)

Element de noutate

În scopul simplificării programului, se va efectua o singură verificare, care va urmări identificarea suprafeței înființate, precum și evaluarea producției de tomate înainte de recoltare.