Comunicate de presă

CFRO apreciază acordul realizat cu MADR privind implementarea pe termen scurt a unui plan de acțiune care să vizeze salvarea fermelor românești

București, 15 ianuarie 2024Clubul Fermierilor Români apreciază comunicarea și dialogul deschis propus în ultima perioadă de către Guvernul României și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale atât protestatarilor, fermieri din toate regiunile țării care se confruntă cu diferite situații vitale în continuarea activității economice, cât și asociațiilor profesionale, care și-au consolidat încă o dată puterea de reprezentare în sectorul agricol. Aceștia au propus decidenților politici mai multe propuneri de redresare a situației nefavorabile pe care o traversează astăzi afacerile agricole românești.

Planul de acțiuni propus de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale reprezintă o direcție strategică pe termen scurt de redobândire a competitivității fermelor românești într-un context regional foarte delicat, în care cumulul de factori externi agriculturii au condus la falimentul și insolvența multor agenți economici din domeniu.

Clubul a fost și rămâne solidar cu acțiunile realizate în ultima perioadă de către fermierii români, sub presiunea impactului acestei crize care a condus la realizarea unui protest de amploare la nivel național. Acum este momentul în care negocierile au ajuns la un consens, s-a oferit un plan asumat politic care urmează să se concretizeze și să se pună în aplicare conform calendarului agreat de părți. Așteptăm și urmărim implementarea acestui plan de acțiuni care vizează salvarea fermelor românești.

S-au desfășurat multiple discuții în ultima perioadă, în dialogul deschis cu reprezentanții sectorului public, în contextul acestor proteste și nu numai, în scopul identificării și stabilirii unor măsuri pe care ministerul le poate adopta, modul în care celelalte ministere de resort pot contribui la sprijinirea antreprenorilor din sectorul agricol, precum și cadrul prin care regulamentele europene pot accepta transpunerea propunerilor venite din partea fermierilor români.

Măsurile propuse și acceptate de către mediul asociativ urmează să fie implementate la termenele stabilite în cadrul întâlnirii de astăzi, 15 ianuarie 2024, pe baza unui calendar clar definit. De asemenea, Clubul a susținut astăzi o serie de propuneri privind redresarea afacerilor din sectorul agricol pe termen scurt și mediu, o parte dintre acestea regăsindu-se pe lista menționată anterior, altele urmând să fie analizate într-un parteneriat cu diferite ministere de resort.

Lista propunerilor de redresare a sectorului agricol transmise la începutul negocierilor de Clubul Fermierilor Români pe termen scurt și mediu sunt următoarele:

 1. Oferirea diferitelor avantaje fiscale dedicate sectorului agricol: suspendarea ratelor aferente afacerilor agricole afectate de secetă, abrogarea OUG 115/2023, art 84, alineatul 7 (solicităm menținerea deducerii de 40% din venitul aferent arendei, modificarea la 20% implicând costuri suplimentare pentru fermieri într-o perioadă dificilă).
 2. Acordarea subvențiilor APIA aferente anului 2023 până la finalul lunii februarie 2024, inclusiv pentru fermierii aflați în eșantionul de control clasic și prin teledetecție, precum și accelerarea proceselor pentru compensările financiare asociate celorlalte scheme de plată directă (eco-scheme, măsuri de agro-mediu etc.).
 3. Compensarea pierderilor fermierilor afectați de perturbarea majoră a pieței cerealelor, determinată de importul cerealelor ieftine din Ucraina, care nu respectă standardele UE și pot pune în pericol siguranța alimentară, precum și de tranzitul cerealelor și oleaginoaselor ucrainene: minim 60 EURO/tonă comercializată, prin acordarea unui ajutor de stat, conform cadrului de ajutor de stat adoptat de Comisia Europeană, care permite ca statele membre să acorde până la 280.000 Euro/fermă și până la 2,5 milioane EURO/IMM din industria agroalimentară. Evidențiem diferența între prețurile bursiere și cele oferite fermierilor români de traderi în Portul Constanța.
 4. Oferirea unor subvenții aferente pierderilor cauzate de volatilitatea prețurilor de comercializare a cerealelor și oleaginoaselor în anul agricol 2023 – 3 EURO/tonă depozitată/lună, pentru perioada septembrie 2023-februarie 2024.
 5. Oferirea unor linii de creditare avantajoase antreprenorilor din agricultură, cu garanții guvernamentale care să permită fermierilor continuarea activității pentru anul curent până cel târziu la finalul lunii ianuarie – lansarea operațională a Creditului Agricol și Creditul Fermierului.
 6. Continuarea programelor AGRO IMM INVEST și RURAL INVEST prin creșterea plafoanelor de garantare și a plafonului de ajutor de stat anual aferent fiecărui agent economic din sectorul agricol, în cadrul creditării cu garanție FGCR, precum și extinderea bazei de creditare a fermierilor cu risc bancar B și C, demers realizat în colaborare cu BNR și instituțiile bancare.
 7. Plata cheltuielilor privind compensarea parțială a costurilor energiei utilizate pentru irigarea suprafețelor agricole în baza contractelor multianuale/sezoniere pentru întreg anul 2023. Bugetarea integrală a plăților parțiale pentru anul 2024 privind asigurarea consumului de energie electrică necesar irigării terenurilor agricole (în prezent: alocări realizate de ANIF în limita fondurilor disponibile).
 8. Echivalarea categoriei B cu TR și a categoriei B1 cu TR1, indiferent de masa maximă autorizată a utilajului agricol.
 9. Adoptarea unor decizii, la nivel național (caz de forță majoră) și european privind derogarea de la aplicarea Gaec 7 și 8 pentru anul curent, precum și oferirea unui răspuns cert fermierilor români până la finalul lunii ianuarie – doar astfel aceștia își mai pot realiza o prognoză în privința gestionării eficiente a culturilor agricole pentru anul 2024.
 10. Sprijinirea fermierilor afectați de secetă pentru pierderile suferite aferente producției și valorificării cerealelor și oleaginoaselor pentru culturile de toamnă 2022, prin acordarea unui ajutor de stat, având la bază cadrul temporar Ucraina în valoare de 100 EURO/ hectar.
 11. Asigurarea unei competiții corecte pe piața comună europeană (inclusiv statele aflate într-un proces de aderare la UE) în ceea ce privește importul produselor agroalimentare care prezintă standarde neconforme regulamentelor europene privind agricultura, mediul și sănătatea consumatorilor europeni.
 12. Stabilirea unei scheme de microcreditare care să permită accesul facil și rapid a fermierilor români la surse financiare atât de necesare afacerilor agricole de dimensiuni mici și medii, în vederea evitării renunțării la activitatea desfășurată.
 13. Protejarea pieței interne prin efectuarea de controale sistematice pentru verificarea regimului vamal și respectarea cerințelor UE. Multe produse ucrainene își schimbă originea în Rep. Moldova și Bulgaria, iar apoi sunt comercializate pe teritoriul României.
 14. Revizuirea legislației fiscale în ceea ce privește taxarea companiilor cu cifra de afaceri de peste 50 mil. EURO, precum și a instituțiilor bancare. Solicităm identificarea unei soluții optime prin care sectorul agroalimentar să fie exceptat, deoarece în mod firesc procentul de 1% dedus din cifra de afaceri a firmelor mari și procentul de 2% din cifra de afaceri a instituțiilor bancare, se extrag din prețul mărfurilor. Ulterior, în etapa procesării materiei prime și a comercializării produselor finite în zona de retail, acești 3% se regăsesc în prețul de raft, pe care consumatorul îl plătește. Practic, fermierul va plăti cei 3% , iar consumatorul final același procent, tot 3%.
 15. Asumarea de către Guvernul României a proiectului strategic privind extinderea capacității și adaptarea proceselor logistice aferente Portului Constanța pentru asigurarea accesului cu prioritate a mărfurilor din România la export (având ca țintă reducerea timpului de așteptare în vamă la maxim 3 ore).
 16. Bugetarea și implementarea ajutorului de stat aferent Legii nr. 170/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume-fructe şi cartofi, precum și propunerea Clubului ref. la Planul Național Strategic al Cartofului (propus Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale încă din anul 2021) – vizează realizarea unor politici publice care să susțină creșterea suprafețelor cartofului pentru sămânță, construcția unor depozite individuale, compensarea lipsei sprijniului cuplat pentru cartoful de consum și industrializare, etc.
 17. Bugetarea și implementarea schemei de reducere a accizei pentru motorină utilizată în agricultură, precum și subvenționarea achiziționării rovinietelor.
 18. Modificarea legislației în vigoare în sensul extinderii programului de lucru pentru șoferii camioanelor de transport produse agricole pentru perioada campaniilor de recoltare.