Adrese oficiale Club

Propunere Club și FNCR plafon alocare bugetară Sprijin Cuplat Vegetal

Clubul Fermierilor Români și Federația Națională „Cartoful” din România, ca părți interesate de redresarea balanței comerciale privind sectorul de cartof la nivel național, au adresat o scrisoare Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Direcției Generale Politici Agricole cu privire la plafonul financiar notificat la Comisia Europeană aferent Sprijinului Cuplat Vegetal pentru cartoful timpuriu pentru industrializare.

Cele două organizații au observat că plafonul notificat la Comisia Europeană pentru anul 2021, de 5.028.750 EURO, a fost diminuat la un cuantum de 2.500.000 EURO în cadrul sectorului cartofului timpuriu pentru industrializare. Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021 prevede, în urma transferului de fonduri efectuat potrivit prevederilor art. 53a din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei, bugetarea măsurii în cauză cu 2.794.830 EURO.

Organizațiile semnatare subliniază faptul că doar în anul de cerere 2015 bugetul alocat acestui sector agricol a fost păstrat în integralitatea lui, iar în restul perioadei au existat în permanență realocări bugetare către celelalte sectoare supuse acestui tip de sprijin financiar, aspect semnalat și în cadrul acestui exercițiu financiar.

În acest sens, cele două organizații solicită ca suma alocată acestui sector să fie menținută cel puțin la valoarea din anul anterior, de 3.430.000 EURO, având în vedere că această alocare bugetară reprezintă penultima astfel de metodă de sprijin de care se vor bucura fermierii români cultivatori de cartofi timpurii pentru industrializare.

Totodată, Clubul și FNCR adresează celor două autorități solicitarea de a comunica plafoanele transmise către Comisia Europeană în luna martie 2022 pentru alocarea bugetară aferentă Sprijinului Cuplat Vegetal pentru cartoful timpuriu pentru industrializare și cartoful pentru sămânță pentru anul de cerere 2022. Fiind ultima alocare bugetară pentru sectorul cartofului pentru industrializare, cele două organizații solicită revenirea la plafonul de 5.028.750 EURO alocat inițial acestei măsuri.  

Adresele transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Direcția Generală Politici Agricole pot fi consultate mai jos.