Adrese oficiale Club

Propunere Club modificare interventie Eco-scheme

Clubul Fermierilor Români, ca parte activă a subgrupurilor de lucru aferente discuțiilor privind Planul Național Strategic, a transmis câteva sugestii de modificare a intervenției propuse pentru SGL 2.1 – "Eco-scheme finanțate din Pilonul I și intervenții de mediu și climă", pe baza consultărilor cu fermierii, după cum urmează:

(a) în cadrul eco-schemei Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, includerea unei Sub-diviziuni aplicabile pentru zonele cu alte constrângeri, precum secetă și arșiță, în zonele cu potențial scăzut și mediu pentru practica agricolă (identificate conform Studiu ASAS) din Centrul și Sudul Moldovei (jud. Galați, Bacău, Iași, Vaslui), Dobrogea (jud. Tulcea, Constanța) și Oltenia (jud. Dolj, Olt), pentru care nu există posibilitatea utilizării sistemelor hidro-agro-ameliorative (irigații), conform raportării ANIF, și în baza potențialului culturilor la nivelul fiecărui UAT.

Clubul propune ca valoarea subdiviziunii eco-schemei să fie de 30 EURO/hectar (cumulată la eco-schema „Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil”).

Considerăm imperios necesară adoptarea unei astfel de măsuri, deoarece fermierii din aceste zone realizează afaceri agricole la limita profitabilității. Din cauza efectului multi-anual al secetei, arșiței și potențialului scăzut și mediu al culturilor agricole, fermierii nu pot avea acces la alte intervenții, precum schema de Sprijin Cuplat Vegetal (proteic).

O diminuare a subvenției va conduce la falimentul acestor activități economice și, prin urmare, la lipsa realizării unui echilibru socio-economic la nivel național (depopularea zonelor; renunțarea la activități agricole; instalarea unor efecte de mediu agresive nefavorabile agriculturii).

(b) în cadrul eco-schemei Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști, includerea culturilor energetice (considerăm că această componentă, fiind considerată „neutră” din punct de vedere al emisiilor de carbon, poate contribui mai mult decât culturile incluse deja în eco-schemă la conservarea și sporirea biodiversității).

Adresa transmisă Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate fi consultată mai jos.