Adrese oficiale Club

Pozitie Club privind legea irigațiilor și legea salariului minim în agricultură

Clubul Fermierilor Români a adresat o scrisoare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaților din Parlamentul României și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale referitor la cele mai recente modificări legislative privind sistemul național de irigații și creșterea salariului minim în agricultură.

Clubul Fermierilor Români își reafirmă susținerea privind modificarea legii irigațiilor și alocarea de către Guvernul României a sumei de 1,5 miliarde de euro pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului național de irigații.

De asemenea, organizația noastră apreciază prevederea legislativă prin care se vor subvenționa de către ANIF cheltuielile aferente consumului de energie electrică, în cotă de până la 50%, necesar asigurării apei pentru irigații de către deținătorii de sisteme de irigații locale independente de infrastructura de îmbunătățiri funciare, pe baza principiilor deja aplicate de către fermieri.

Clubul Fermierilor Români salută adoptarea legii care prevede un salariu de bază minim brut de 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, în cadrul unui program normal de lucru, pentru angajații din agricultură și industria alimentară, precum și acordarea unor facilități fiscale persoanelor angajate în aceste domenii, măsuri care pot conduce la atragerea și retenția personalului necesar în cele două sectoare de activitate.

Adresele transmise către Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaților din Parlamentul României și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pot fi consultate mai jos.