Întâlniri autorități

Concluziile Grupului de lucru Banat privind gestiunea eficientă a apei

Pe 16 iulie 2021, Clubul Fermierilor Români a organizat la Timișoara o dezbatere care a vizat schimbările majore din agricultura românească sub impactul reformei PAC, al programului Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a Strategiei naționale de gestiune integrată a apei și a solului în agricultură, felul în care acestea vor influența dezvoltarea afacerilor agricole și viitorul sectorului agricol al regiunii Vest.

Am avut onoarea de a-l avea ca vorbitor în cadrul evenimentului pe Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dl. Adrian-Nechita OROS, alături de dna. Elena Filip, Director General a Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar din MADR și dl. Ștefan Constantin, Director General al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

În cadrul Grupului de Lucru au fost puse în dezbatere deciziile strategice care urmează să fie adoptate prin reforma PAC, riscurile și oportunitățile privind creșterea competitivității în agricultură în contextul unui buget european diminuat și creșterea extraordinară a ambițiilor de mediu ale Uniunii Europene.

Subiectele discutate au fost:
  1. Prezentarea submăsurilor care vizează perioada de tranziție 2021-2022, specifică Programului Național de Dezvoltare Rurală și stadiul fundamentării Programului Național Strategic, aspecte vitale care vizează creșterea competitivității afacerilor agricole specifice fermierilor din România.
  2. Strategia națională de gestiune integrată a apei și solului în agricultură, proiect propus de către Clubul Fermierilor Români, ca alternativă la demersul de obținere de fonduri pentru zona de irigații din cadrul PNRR. În aceeași măsură, proiectul vizează refacerea tuturor amenajărilor hidroameliorative de desecare-drenaj și adaptarea la schimbările climatice din ultima perioadă.
  3. Stadiul actual privind implementarea investiției aprobate prin intermediul PNRR a proiectelor de desecare-drenaj specifice zonei de Vest.
  4. Importanța realizării unui Grup de Lucru prin Ordin de Ministru, respectiv subgrup de lucru pentru zona de Vest, care să permită implicarea fermierilor în proiectele care vizează refacerea sistemului de desecare și drenaj, precum și elaborarea Strategiei naționale de gestiune integrată a apei și solului în agricultură.
  5. Prezentarea informațiilor relevante ale studiului care vizează necesitatea reabilitării, moderniării și extinderii amenajărilor hidroameliorative din zona Banatului, finalizat de către USAMBT în toamna anului trecut, la solicitarea Clubului Fermierilor Români. Totodată, menționăm și importanța acestui studiu, ca argument important în obținerea finanțării specifice sistemelor de desecare-drenaj, în cadrul PNRR.
  6. Rolul și importanța Organizațiilor de Desecare și Drenaj, ca alternativă pentru consacratele Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii.
  7. Importanța formării profesionale a copiilor de fermieri, pe teme care vizează viitorul agriculturii românești, prin intermediul programului Tineri Lideri pentru Agricultură organizat de Clubul Fermierilor Români.

Fotografii de la eveniment