Știri

Informare APIA: Depunere cereri de rambursare motorină trimestrul 4 al anului 2021

Până la data de 31 ianuarie 2022 (inclusiv), se depun cererile de plată care vizează rambursarea ajutorului de stat aferent cantităților de motorină achiziționate și utilizate în agricultură în perioada 01 octombrie - 31 decembrie 2021.

Cererile se depun la Centrele Județene ale APIA de către administratorul sau reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărei valoare unitară este de 1,5721 lei/litru.

Cererile de plată către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:


Rambursare motorină pentru SECTORUL VEGETAL

  1. documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
  2. situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 9;

Vedeți toate documentele

Rambursare motorină pentru SECTORUL ZOOTEHNIC

  1. situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
  2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

Vedeți toate documentele

Rambursare motorină pentru SECTORUL IMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

  1. situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
  2. copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;

Vedeți toate documentele


Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma „conform cu originalul”.