Adrese oficiale Club

CFRO a trimis o adresă către MADR privind propunerile de completare a Ghidului solicitantului pentru intervenția DR-13

Clubul Fermierilor Români a înaintat către Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu și Sorin Moise și către Directorul AM PNDR, Dana Rebega o adresă privind propunerile Clubului de completare a Ghidului solicitantului pentru intervenția DR-13 - Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal.

Propunerile Clubului de completare a Ghidului solicitantului pentru intervenția DR-13, care urmează să fie lansat pe parcursul acestui an, conform calendarului estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare aferente Pilonului II din PNS PAC 2023-2027 sunr următoarele:

  1. Analizarea acordării unei alocări separate pentru sectorul viticol, în valoare de 25 milioane euro pentru achiziționarea de utilaje în cadrul acestei intervenții, cu o alocare maximă la nivel de beneficiar de 300.000 EURO – valoare similară intervenției în forma aprobată de către Comisia Europeană la nivelul Planului Național Strategic. Această măsură contribuie la sporirea impactului pozitiv asupra dezvoltării sectorului viticol, fiind complementară intervențiilor gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), respectiv IS-V-02 „Investiții în active corporale și necorporale” și a intervenţiei IS-V-07 „Investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin”.
  2. Includerea în cadrul investițiilor corporale eligibile a următoarelor echipamente: tractor, cultivator cu plapator, remorcă cu benă pentru transport struguri, mașină de recoltat tractată, pompă stropit (atomizor), utilaj administrare îngrășământ, tocător iarbă/resturi vegetale, utilaj pretăietoare în uscat, mașină de cârnit, generator și echipamente specifice pentru susținerea protecției împotriva grindinei care se formează sub 3.000m altitudine, precum și utilaje necesare stimulării precipitațiilor la nivelul fermei. Această extindere a listei de echipamente eligibile va consolida eficiența și competitivitatea agricultorilor din sectorul viticol, facilitând o creștere sustenabilă a producției și o îmbunătățire a calității produselor finite.
  3. Referitor la principiile și criteriile de selecție propuse în cadrul PNS PAC 2023-2027, Clubul are următoarea propunere de acordare a punctajelor: încurajarea și dezvoltarea structurilor asociative (maxim 15 puncte), dezvoltarea structurală echilibrată a fermelor în sensul consolidării fermelor medii (maxim 40 puncte), promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației (maxim 35 puncte), asigurarea echității accesării fondurilor europene (maxim 10 puncte).