Adrese oficiale Club

Impozitarea emisiilor de GES – Inițiativa Cetățenească Europeană

Comisia a înregistrat inițiativa cetățenească europeană intitulată „Salvăm planeta prin trecerea de la impozitarea veniturilor salariale la impozitarea emisiilor de gaze cu efect de seră”.

Obiectivele inițiativei propuse de organizatori, constau în patru măsuri prin care solicită Comisiei Europene:

  1. Consolidarea pachetului „Pregătiți pentru 55”, în vederea obținerii neutralității emisiilor de dioxid de carbon până în 2045.
  2. Consolidarea sistemului UE de tarifare a carbonului (ETS) prin eliminarea treptată a certificatelor gratuite (2030) și prin acceptarea unui preț neplafonat al carbonului, inclusiv al celui generat de sectorul energiei termice sau de sectorul transporturilor, astfel cum este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor de reducere a emisiilor.
  3. Redistribuirea unei părți substanțiale a veniturilor obținute prin tarifarea carbonului către gospodăriile cu venituri mici, prin trecerea de la impozitarea veniturilor salariale la impozitarea consumului de resurse neregenerabile, consolidând Fondul social pentru climă al UE.
  4. Promovarea la nivel mondial a înființării unui „Club pentru climă” în cadrul căruia toate țările participante să adopte o tarifare robustă a carbonului, ținând seama în mod corespunzător de redistribuirea veniturilor obținute prin tarifarea carbonului către gospodăriile cu venituri mici.

După înregistrarea acestei inițiative, conform procedurii, organizatorii au la dispoziție șase luni pentru a începe colectarea semnăturilor de la cetățenii europeni din toate statele membre UE.

Comisia va fi obligată să ofere un răspuns oficial, în care va trebui să decidă dacă va da curs solicitării, dacă în termen de un an de la începutul acestei perioade, inițiativa cetățenească europeană primește un milion de declarații de susținere și îndeplinește numărul minim de semnatari în cel puțin șapte state membre.