Articole

Proiectul privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil s-a votat în Parlamentul României

Proiectul privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil s-a votat în Parlamentul României.

Pe parcursul ultimilor 3 ani, Clubul a realizat numeroase demersuri alături de ceilalți parteneri ai mediului asociativ în privința realizării acestor modificări legislative, în scopul oferirii fermierului român o predictibilitate a investițiilor pe termen mediu și lung.

Principalele direcții aduse modificării Codului Civil privind arendarea terenurilor agricole sunt următoarele:

  1. contractele aflate în derulare rămân în vigoare, până la data expirării;
  2. durata arendării va fi de minimum 7 ani;
  3. posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului în cazul neachitării la timp a valorii arendei;
  4. interzicerea subarendării;
  5. posibilitatea schimbului de terenuri între arendași;
  6. încetarea contractului de arendare prin incapacitatea arendașului de a-și onora obligațiile contractuale;
  7. obligația menținerii contractului de arendare de către moștenitorii arendatorului, în cazul decesului acestuia;
  8. obligativitatea de a menține contractul de arendare până la expirarea termenului contractual, indiferent de numărul de tranzacții (contracte de vânzare-cumpărare) ale bunului în cauză.

Clubul Fermierilor Români salută decizia Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și a Parlamentului României în privința demersului de susținere a fermierilor români și pentru asigurarea condițiilor investiționale adecvate în vederea dezvoltării sectorului agricol.

Adoptarea acestor modificări este așteptată să aducă beneficii semnificative pentru sectorul agricol din România și să asigure un cadru legislativ predictibil și stabil pentru fermierii români.

Prin adoptarea acestui act normativ, se protejează afacerile agricole competitive la nivel național, se oferă stabilitate economică acestor business-uri în relația cu instituțiile bancare și autoritățile de management care gestionează fondurile europene nerambursabile și oferă fermierilor români o nouă speranță în fața crizelor multiple pe care le tranversează în ultima perioadă.