Consultant fiscal independent

Consultant fiscal independent

Mariana Vizoli a avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcţii, printre care director, director general adjunct, director general al Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale şi secretar de stat pe probleme de fiscalitate.  A făcut parte din echipa de lucru care a elaborat primul Cod fiscal în anul 2004. În perioada de preaderarere a coordonat grupul de lucru din Ministerul Finanțelor Publice  care a elaborat Documentul de poziţie – Fiscalitate – TVA, în vederea alinierii legislației naționale în domeniul TVA cu acquis-ul UE. Ulterior a coordonat două proiecte finanțate din fonduri PHARE, primul având ca scop transpunerea în legislația națională a directivelor UE în domeniul TVA începând cu data aderării. Scopul celui de-al doilea proiect a constat în diseminarea rezultatelor proiectului PHARE de transpunere a acquis-ului UE și a constat în publicarea de broșuri, participarea la conferințe și seminarii cu mediul de afaceri și cu personalul ANAF, crearea paginii Web  info.tva. Doamna Vizoli a susținut în perioada 2006-2008 peste 20 de conferințe și seminarii în București și în provincie în scopul diseminării rezultatelor proiectului menționat.

Mariana Vizoli a coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal şi a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII – TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice. A susţinut numeroase conferinţe şi seminarii pe probleme de fiscalitate, atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din A.N.A.F., cât şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerţ şi Industrie, WTIB și alţi organizatori de evenimente/formare profesională. A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioada 2005-2017.

În prezent, este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanţă fiscală, susţinerea de seminare şi conferinţe pe probleme de fiscalitate. Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la şedinţele CFE (Confederația Fiscală Europeană), unde se dezbat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană şi se analizează modul de aplicare a deciziilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În perioada 2018-2019 a lansat proiectul Academia TVA, curs intensiv de TVA pentru persoanele care doresc să se perfecționeze în domeniu, fiind derulate patru ediții.

În 2019, Mariana Vizoli a lansat cartea ”TVA de la A la Z Ghid practic”, o construcție fundamentată pe experiența multor ani de practică. Doamna Vizoli, specialist ancorat temeinic în fiscalitate și bun înțelegător al acestor realități volatile, compune și descompune pe înțelesul tuturor explicațiile greoaie ale legii, traducându-le prin exemple simple și clare – peste 200 de exemple, uneori adevărate tipare pe care cititorul să își poată așeza și dezlega propria situație practică.