Adrese oficiale Club

Memorandum Club privind Fabrica de Zahăr Luduș

Clubul Fermierilor Români salută deschiderea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru susținerea demersurilor privind reducerea deficitului balanței comerciale pentru produsele agro-alimentare, în particular pentru creșterea performanței economice și a gradului de competitivitate a sectorului de procesare a sfeclei de zahăr.

Clubul apreciază sprijinul acordat de Minister constituirii Grupului de lucru Guvern - fermieri privind măsurile de sprijin acordat post-achiziție pentru restructurarea fabricii de zahăr de la Luduș.

În acest sens, Clubul a transmis un proiect de Memorandum care cuprinde acțiunile identificate și intervențiile necesare a fi luate de către Guvernul României - prin ministerele direct responsabile -, pentru sprijinirea realizării obiectivelor de restructurare, retehnologizare și asigurarea competitivității fabricii după achiziția sa de colectivul de fermieri cultivatori de sfeclă de zahăr. Proiectul de document a fost transmis totodată către toți membri grupului de lucru, pentru contribuții specifice și completări.

Clubul a solicitat transmiterea de către echipa de la MIPE a observațiilor și completărilor necesar, pentru integrarea tuturor contribuțiilor părților implicate, în acord cu cele discutate în cadrul grupului de lucru. Clubul a evidențiat importanța transmiterii amendamentelor necesare anterior termenului actual al procesului de achiziție al Fabricii de Zahăr din Luduș (15 noiembrie 2022).

Adresa transmisă către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene poate fi consultată mai jos.