Știri

Nou Regulament European privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide

REGULAMENT DE IMPLEMENTARE (UE) 2023/731 AL COMISIEI privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2024, 2025 și 2026 pentru a asigura respectarea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide și pentru a evalua expunerea consumatorilor la reziduurile de pesticide din și pe alimentele de origine vegetală și animală și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/741.

Conform noului regulament, statele membre prelevează și analizează, în anii 2024, 2025 și 2026, eșantioane pentru combinațiile pesticide/produs, atât pentru sectorul vegetal, cât și zootehnic, în scopul menținerii unei expuneri sustenabile a alimentelor pe care consumatorul european le achiziționează și consumă.

!! Impact pentru fermieri: Prezentul regulament are efecte asupra afacerilor agricole, în contextul în care eșantionarea va presupune controale efectuate de autoritățile competente în fermele românești.

PARTEA A. Produse (1) de origine vegetală (2) care urmează să fie eșantionate în 2024, 2025 și 2026

PARTEA B. Produse (3) de origine animală (4) care urmează să fie eșantionate în 2024, 2025 și 2026

PARTEA C. Combinații de reziduuri de pesticide/ produs de analizat în/pe produse de origine vegetală

PARTEA D. Combinații de reziduuri de pesticide/ produs de analizat în/pe produse de origine animală

Numărul de eșantioane


Se stabilește numărul minim de probe care trebuie prelevate pentru fiecare produs și analizate pentru pesticidele enumerate.

Pe lângă eșantioanele minime aferente fiecărui stat membru anual (în cazul României un număr de 22 eșantioane), se mai adaugă următoarele:

  1. în 2024, fiecare stat membru prelevează și analizează zece eșantioane de alimente prelucrate pe bază de cereale pentru copii.
  2. în 2025, fiecare stat membru prelevează și analizează zece mostre de alimente pentru sugari și copii mici, altele decât formulele pentru sugari, formulele de continuare și alimentele prelucrate pentru sugari pe bază de cereale.
  3. în 2026, fiecare stat membru prelevează și analizează cinci mostre de formule pentru sugari și cinci probe de continuare formule.

Probele din mărfuri provenite din agricultura ecologică se prelevează, acolo unde sunt disponibile, proporțional cu cota de piață a acestor mărfuri în fiecare stat membru, cu minimum 1.

Statele membre care utilizează metode cu mai multe reziduuri pot utiliza metode de screening calitativ pentru până la 15% din probele care urmează să fie prelevate și analizate. În cazul în care sunt utilizate metode de screening calitativ, numărul rămas de eșantioane este analizat prin metode cantitative cu mai multe reziduuri.

În cazul în care rezultatele screening-ului calitativ sunt pozitive, statele membre utilizează o metodă țintă obișnuită pentru a cuantifica constatările.


Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.