Știri

Noutăți privind despăgubirile pentru culturile de toamnă afectate de secetă

Informare privind noutăți aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică.


Criterii de eligibilitate și documente necesare


Potrivit OUG 157/2022, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului care cuprinde și declarația pe propria răspundere prin care declară faptul că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data depunerii solicitării pentru ajutor, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:

  1. copie a cererii unice de plată depuse la APIA în 2022;
  2. copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum banca comercială, codul IBAN, în care să fie virate sumele.

Mențiuni:

  1. Cererile și documentele se depun/se transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență.
  2. Cererea de solicitare a ajutorului, însoțită de documentele menționate, poate fi transmisă la DAJ și prin fax sau poștă sau în format electronic prin e-mail.
  3. Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului.
Buget


Bugetul alocat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru schema de ajutor de stat sub formă de grant, este de peste 365,6 milioane de lei, iar, valoarea ajutorului financiar este de maximum 1.500 lei/ha.Elementele de noutate relevante aduse la solicitarea Comisiei Europene


Cheltuielile eligibile prezentate în OUG 157/2022 sunt următoarele:

  1. grâu, secară, triticale – 4.241,30 lei/ha;
  2. orz, orzoaică, ovăz – 4.168,00 lei/ha;
  3. rapiță – 4.703,50 lei/ha.

Reformularea în tot cuprinsul textului actului normativ a sintagmei care vizează gradele de afectare ale suprafețelor cultivate cuprinse între 30% și 100% pentru a se evita orice echivoc în interpretarea acestor valori.

Producătorii agricoli care au în derulare contracte de asigurare pentru secetă și beneficiari ai sM 17.1 pentru primă de asigurare la secetă, iar despăgubirea de la firmele de asigurare calculată per ha însumată cu grantul per ha acordat prin prezenta schemă conduc la o depășire a valorii de 80% din cheltuielile eligibile vor fi nevoiți să restituie contravalorea sumei care reprezintă depășirea în cauză cu plata dobânzii aferentă pieței.

Producătorii agricoli care sunt și beneficiari ai sM 17.1 și au încasat diferite sume de la firmele de asigurare reprezentând despăgubiri pentru secetă calculate per ha anterior datei de depunere la DAJ a cererilor de solicitare a grantului vor fi obligați să menționeze în cererile de plată, la secțiunea Declarații și angajamente, sumele primite de la societățile de asigurare, iar DAJ va verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute, conform sumelor cuvenite beneficiarilor.