Știri

OUG. Utilizarea și prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor pe teritoriul României


Autoritatea Națională Fitosanitară a finalizat textul pentru o ordonanță de urgență privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea și prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor pe teritoriul României.

Scopul acestui act normativ este armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană.


Principalele modificări

Prin promovarea acestui proiect de act normativ se asigură:

  1. corelări legislative,
  2. creșterea valorilor amenzilor,
  3. actualizarea condițiilor de autorizare,
  4. clarificarea condițiilor de fabricare a produselor de protecție a plantelor,
  5. reglementarea activității de reambalare,
  6. actualizarea activității privind importul produselor de protecție a plantelor, inclusiv facilitarea punerii în aplicare a prevederilor legislative de către operatorii economici care desfășoară activități cu produse de protecție a plantelor. 

Mai mult, actul normativ interzice comercializarea pe teritoriul României a semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor omologate într-o țară terță, dar neomologate în România sau în alt sat membru.

Totodată, intervențiile legislative vor asigura modalități practice pentru efectuarea controalelor oficiale în vederea eliminării riscurilor privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea și prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor, cu accent pe eliminarea riscurilor de comercializare și utilizare a produselor neautorizate, respectiv a comerțului ilicit cu produse de protecție a plantelor.