Adrese oficiale Club

Poziție Club acordare granturi sector agroalimentar

Clubul Fermierilor Români a adresat o scrisoare Primului Ministru al României, Nicolae-Ionel Ciucă, și Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, cu privire la finanțările alocate pentru Măsura 2 – “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, din cadrul Acțiunii 4.1.2-POC, schemă de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 06 mai 2022, privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Scopul acestei măsuri a vizat redresarea și creșterea rezilienței afacerilor din sectorul agroalimentar, precum și păstrarea competitivității într-o perioadă în care volatilitatea pieței a afectat în mod negativ performanța acestuia.

Consultând statusul aplicanților pentru programul IMM Agri-Food – Granturi pentru capital de lucru, disponibil pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, al cărui raport a fost publicat în data de 02.06.2022, au putut fi evidențiate următoarele aspecte:

  1. În cele 5 zile deschise aplicării pentru Măsura 2 – “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, a fost depus un număr de 10.961 de aplicații;
  2. Ținând cont de faptul că suma alocată pentru această măsură a fost de 250 miloane EURO, echivalentul a aproximativ  1.235 miliarde LEI, se deduce un număr redus al beneficiarilor reali eligibili selectați pentru finanțare în cadrul acestei intervenții;
  3. Aproximativ 3.539 de întreprinderi din sectorul agroalimentar vor beneficia de aceste granturi;
  4. Cu toate acestea, aproximativ 6.139 de întreprinderi sunt declarate eligibile fără finanţare.

Acest scenariu este nefavorabil pentru sectorul agroalimentar românesc, iar scopul Măsurii 2 – “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, de redresare și creștere a rezilienței afacerilor din sector, nu a fost îndeplinit, având în vedere procentul scăzut al aplicanților declarați eligibili selectați spre finanțare.

Analizând contextul actual, ținând cont de (i) amplitudinea conflictelor care afectează lanțul alimentar european, de (ii) necesitatea în ceea ce privește menținerea unui nivel ridicat al calității alimentelor și al siguranței alimentare în cadrul UE, precum și de (iii) nevoia de a consolida independența alimentară a UE pe viitor, putem evidenția majorarea contribuției României, prin activitatea sectorului agroalimentar, la asigurarea pe termen mediu și lung a securității și siguranței alimentare a întregului spațiu comunitar.

În speranța consolidării perspectivelor de creștere ale sectorului agroalimentar românesc, Clubul a solicitat autorităților analizarea propunerii pertinente de identificare a unor resurse financiare pentru suplimentarea bugetului existent aferent Măsurii 2 – “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, valoarea necesară estimată pentru a deservi categoria aplicanților eligibili fără finanțare fiind de aproximativ 1.598.694.902 LEI, echivalentul a 323.622.449 EURO.

Adresa transmisă către autorități poate fi consultată mai jos.

Clubul Fermierilor Romani utilizează cookies care oferă o experiență îmbunătățită a navigării pe site. Imediat ce continui navigarea se consideră că ai acceptat politica de cookies. Află mai multe despre politica de cookies pe care o utilizăm aici.