Adrese oficiale Club

Propunere Club modificare cantitate azot pentru legume

Clubul Fermierilor Români a transmis o scrisoare către miniștrii agriculturii și mediului, cu propuneri de modificare privind forma supusă dezbaterii publice în data de 30.12.2021, a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.


Organizația noastră susține la nivelul celor ministere propunerea de a reanaliza obligațiile fermierilor prevăzute la art. I, pct 2 , în anexă, la Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor – secțiunea Apă, SMR 1 și GAEC 1, unde sunt propuse la punctul c), secțiunea (i) următoarele tipuri de culturi: porumb și sfeclă de zahăr, grâu și rapiță, alte culturi.


În forma actuală a documentului supus dezbaterii publice lipsește o indicație clară privind culturile de legume, categorie recunoscută printr-un consum ridicat de substanțe chimice, care se propune să fie încadrată la rubrica ”Alte culturi”. În acest sens, în document se menționează cantitatea maximă admisă a N substanță activă/ha/an care va fi de 100 de kg, cantitatea mai mică decât cele 150 kg, prevăzute la rubrica ”Porumb și sfeclă de zahăr” și cele de maxim 120 kg, prevăzute la rubrica ”Grâu și rapiță”.


În practica curentă, fermierii membri ai Clubului ne-au transmis o prognoză privind valoarea producției rezultate, pe baza unor anumite cantități maxime de kg N substanță activă/ha/an.


Propunerile de modificare a cantității de azot aplicate pentru fiecare cultură de legume și producțiile estimate sunt incluse în documentul transmis autorităților, care poate fi consultat mai jos.