Adrese oficiale Club

Propunere CFRO și FNCR modificare cantitate azot pentru cultura de cartofi

Clubul Fermierilor Români și Federația Națională „Cartoful” din România au transmis o scrisoare comună către miniștrii agriculturii și mediului, cu propuneri de modificare privind forma supusă dezbaterii publice în data de 30.12.2021, a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.


Cele două organizații susțin într-un demers comun la nivelul celor ministere propunerea de a reanaliza obligațiile fermierilor prevăzute la art. I, pct 2 , în anexă, la Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor – secțiunea Apă, SMR 1 și GAEC 1, unde sunt propuse la punctul c), secțiunea (i) următoarele tipuri de culturi: porumb și sfeclă de zahăr, grâu și rapiță, alte culturi.


În forma actuală a documentului supus dezbaterii publice lipsește o indicație clară privind cultura de cartof, cultură intensivă, recunoscută printr-un consum ridicat de substanțe chimice, care se propune să fie încadrat la rubrica ”Alte culturi”. În acest sens, în document se menționează cantitatea maximă admisă a N substanță activă/ha/an care va fi de 100 de kg, cantitatea mai mică decât cele 150 kg, prevăzute la rubrica ”Porumb și sfeclă de zahăr” și cele de maxim 120 kg, prevăzute la rubrica ”Grâu și rapiță”.


În practica curentă, consumul specific de azot pentru cultura de cartof la nivel de tonă se situează între 5 și 8 kg, în funcție de destinația culturii. La o producție medie de 40 de tone pe hectar, rezultă un consum de azot cuprins între 200 și 400 kg/ha. Mai mult, menționăm faptul că majoritatea fermierilor producători de cartof realizează lucrări agricole pe terenuri ușoare, care prezintă un conținut scăzut de humus.În acest sens, CFRO și FNCR solicită modificarea cantității de azot aplicate pentru cultura de cartof, pentru a permite folosirea a maxim 170 de kg N substanță activă/ha/an pentru cultura de cartof, conform reglementărilor actuale.


Cartoful reprezintă un produs alimentar important în alimentația populației țării, care a înregistrat în ultima perioadă un deficit semnificativ la nivelul balanței comerciale. Considerăm că forma actuală a ordinului celor doi miniștri va îngrădi și mai mult activitatea fermierilor producători de cartof din România, în condițiile în care aceștia se află în concurență directă cu marii producători din Vestul Europei, fermieri care utilizează cantități mult mai mari de azot substanță activă/ha/an, comparativ cu fermierii români.


Vă invităm să parcurgeți mai jos adresa oficială trimisă către Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Clubul Fermierilor Romani utilizează cookies care oferă o experiență îmbunătățită a navigării pe site. Imediat ce continui navigarea se consideră că ai acceptat politica de cookies. Află mai multe despre politica de cookies pe care o utilizăm aici.