Adrese oficiale Club

Solicitare ajustare preț contract de execuție proiecte OUAI

Clubul Fermierilor Români a transmis o adresă în atenția Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin care a semnalat imposibilitatea finalizării unor proiecte de finanțare, la nivel de OUAI, aferente Programului Național de Devoltare Rurală 2014-2020, gestionate de AFIR, din cauza imposibilității realocării anumitor sume obținute din economiile de atribuire pentru ajustarea prețului contractului de execuție aferent noilor modificări solicitate de furnizori.

Astfel, deși există solicitări la mai multe CRFIR-uri, acestea nu pot aviza documentația în lipsa unei proceduri de ajustare a prețului din economiile de atribuire.

Clubul a solicitat elaborarea unei astfel de proceduri care să facă referire la Manualul de procedură pentru implementare - Secțiunea I: Contractarea şi modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare, unde la pct. 16 se prevede: ”În conformitate cu prevederile Legii nr. 281/2021, art. 3, alin. (12), sumele suplimentare necesare pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică de lucrări din cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile se suportă din bugetul proiectului de la capitolul diverse şi neprevăzute sau economii de atribuire.”

Adresele transmise către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pot fi consultate mai jos.