Adrese oficiale Club

Scrisoare către MMAP privind dificultățile de accesare a apelului PNRR pentru împădurire

Clubul Fermierilor Români a adresat o scrisoare Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, condus de domnul Barna Tánczos, prin care își semnalează preocuparea cu privire la accesul beneficiarilor la măsura prezentă în Planul Național de Redresare și Reziliență privind împăduririle.

În special, membrii organizației întâmpină dificultăți în procesul de accesare a apelului pentru investiția în dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere, din cauza existenței unei sarcini obligative pe terenurile eligibile și a necesității angajării juridice a terenului eligibil pentru implementarea investiției, existent în relație cu o instituție bancară.

În acest sens, Clubul Fermierilor Români solicită analizarea posibilității de implementare a unui act normativ care să expună necesitatea cooperării între instituția bancară și fermierul solicitant în cadrul apelului, pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de fermieri și pentru a acționa ca un element catalizator al aspectelor pozitive prezente în relația mediu-agricultură.

Clubul Fermierilor Români a subliniat aplecarea sa către armonizarea eforturilor comune pentru consolidarea unui parteneriat solid între actorii publici și societatea civilă, în scopul consolidării capacității de reziliență a sectorului agricol în fața provocărilor de mediu, economice și sociale care impactează profund activitatea agenților economici din domeniul agricol.