Adrese oficiale Club

Îmbunătățire eficiență energetică sector agricol

În urma solicitării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Clubul Fermierilor Români, ca parte activă privind reprezentarea proprietarilor de afaceri agricole la nivel național, a realizat întâlniri regionale cu fermierii membri pentru a putea răspunde prompt și focusat necesității îmbunătățirii eficienței energetice a sectorului agricol, demers care s-a finalizat cu următoarele concluzii punctuale:

  1. Consumul mediu per exploatație/obiectiv: 2 - 122.000 kWh;
  2. Interes ridicat pentru accesarea de proiecte care prevăd îmbunătățirea eficienței energetice, respectiv pentru investiții destinate producției de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate;
  3. Provocări întâmpinate în cadrul unor inițiative similare anterioare: lipsa finanțării, obținerea de avize privind construcția unui sistem de producere a energiei eoliene, expertiza tehnică, lipsa unei legislații accesibile pentru astfel de proiecte, lipsa unei analize cost-beneficiu și de impact asupra unei astfel de investiții la nivel de afacere agricolă.

Adresa transmisă către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la acest subiect poate fi consultată mai jos.

Clubul Fermierilor Romani utilizează cookies care oferă o experiență îmbunătățită a navigării pe site. Imediat ce continui navigarea se consideră că ai acceptat politica de cookies. Află mai multe despre politica de cookies pe care o utilizăm aici.