Adrese oficiale Club

Scrisoare Club - Propuneri Modificare Ordin Plăți Directe

Clubul Fermierilor Români a trimis o scrisoare doamnei Elena Tatomir, director al Direcției Generale Politici Agricole din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru a solicita introducerea unor sintagme cu rol de clarificare ale aspectelor reglementate de Ordinul privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intevențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) – c) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.

În mod specific, clubul fermierilor a solicitat

  1. analizarea și completarea conținutului de la Art. 2, lit. b) referitor la definiția activității neagricole, inclusiv depozitarea produselor agricole în unități de tip silobag;
  2. completarea alineatului (4) de la Art. 13, referitor la eligibilitatea terenurilor, prin introducerea unei excepții care să permită plățile pe suprafață pentru terenurile care au fost recoltate în anul agricol pentru care se depune cererea;
  3. și acordarea atenției completării conținutului de la Capitolul V al Ordinului, referitor la elementele de reglementare a procesului de acordare a plăților directe cuplate.